Lu szf pasniedz ju cit ti
Download
1 / 59

LU SZF PASNIEDZĒJU CITĀTI - PowerPoint PPT Presentation


  • 195 Views
  • Uploaded on

LU SZF PASNIEDZĒJU CITĀTI. „Cilvēks nav resns, bet gan horizontāli izaicinošs.”. /V. Freibergs/. „Nelieciet man izrunāt vārdus, ko Jūsu jaunās, nenobriedušās smadzenes nav gatavas dzirdēt!”. /J.Rozenvalds/. „Hipotēzei un grūtniecībai ir viena līdzība - vai nu ir, vai nav.”. /J. Ikstens/.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' LU SZF PASNIEDZĒJU CITĀTI' - marina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Nelieciet man izrun t v rdus ko j su jaun s nenobriedu s smadzenes nav gatavas dzird t

„Nelieciet man izrunāt vārdus, ko Jūsu jaunās, nenobriedušās smadzenes nav gatavas dzirdēt!”

/J.Rozenvalds/

13 reiz 12 ir simts kaut kas tur daudz

„13 reiz 12 ir simts kaut kas tur daudz.” ir, vai nav.”

/A. Tabūns/
Es slim gi uztveru katru piekri anu

„Es slimīgi uztveru katru piekrišanu.” un nomierināt.”

/S. Lasmane/


Tagad 3 min tes mani aprun jiet

„Tagad 3 minūtes mani aprunājiet!” un nomierināt.”

/S. Lasmane/Pasniedz j kas ir tal rs tal rs ir tas betmena apmetnis ko j s vilksiet uz izlaidumu

„Pasniedzēj, kas ir talārs?" – „Talārs ir tas betmena apmetnis,ko jūs vilksiet uz izlaidumu.””

/D. Bērziņš/


Brauk ana 15 trolejbus ir eksistenci ls jaut jums

"Braukšana 15.trolejbusā ir eksistenciāls jautājums." betmena apmetnis,ko jūs vilksiet uz izlaidumu

/V. Freibergs/


P c mana visprec z k pulkste a

"Pēc mana visprecīzākā pulksteņa..." betmena apmetnis,ko jūs vilksiet uz izlaidumu

/J. Rozenvalds/


Ersimies kl t v rsim pie b t bas

"Ķersimies klāt vērsim pie būtības betmena apmetnis,ko jūs vilksiet uz izlaidumu."

/S. Seņkāne/


Kas ir studenta m kais dz riens kas s kas ar burtu k pareizi kaste alus

„Kas ir studenta mīļākais dzēriens, kas sākas ar burtu "k"? Pareizi - kaste alus!"

/R. Tjarve/K rt gi v rie i neiet pie rsta vi i iet uz kapiem kast t

„Kārtīgi vīrieši neiet pie ārsta. Viņi iet uz kapiem...kastītē.”

/A.Tabūns/


Universit t m c s liela da a studentu

„Universitātē mācās liela daļa studentu.” kapiem...kastītē.”

/D. Bāra/


Kad priek nieks run auditorija klus

"Kad priekšnieks runā, auditorija klusē!" kapiem...kastītē.”

/J. Rozenvalds/


V. Freibergs gaida mākoņus, lai rādītu filmas: "Varat arī ieteikt paņēmienus, kā ietekmēt laikapstākļus. Varbūt "Krēslas" fani?"


Korupcija t s nav iesnas

„Korupcija- tās nav iesnas.. „ arī ieteikt paņēmienus, kā ietekmēt laikapstākļus. Varbūt "Krēslas" fani?"

/ S. Osipova/


Nek du ovu tik nav varat gul t mier gi es jums netais u nek du te tri

„Nekādu šovu ētikā nav, varat gulēt mierīgi, es jums netaisīšu nekādu teātri.”

/S. Lasmane/


„Ja ir šausmīgi kovbojīgs noskaņojums jūs pīpējat Marlboro, ja jūs jūtaties kā pilnīgs lūzeris , jūs pīpējat Prīmu.”

/J. Ikstens/
Kas var b t stulb ks par 12 vesel giem v rie iem kuri skrien paka 1 stulbai bumbai

„Kas var būt stulbāks par 12 veselīgiem vīriešiem,kuri skrien pakaļ 1 stulbai bumbai?”

/J.Ikstens/


Lai ar te ir latvija ne oxforda b s k oxford

„Lai arī te ir Latvija, ne Oxforda, būs kā Oxfordā!” vīriešiem,kuri skrien pakaļ 1 stulbai bumbai?”

/S. Lasmane/Korupcija ir k slim ba kas past v un past v jusi vis s sabiedr b s k k ju s n te

„Korupcija ir kā slimība, kas pastāv un pastāvējusi visās sabiedrībās, kā kāju sēnīte.. „

/ S. Osipova/


Varb t samazin u jaut jumu skaitu test eh man piln gi raudiens n k no t cik es esmu labs

„Varbūt samazināšu jautājumu skaitu testā - Eh, Man pilnīgi raudiens nāk, no tā cik es esmu labs!”

/J. Rozenvalds/


Ekonomikai j b t ekonomiskai jo tikai ekonomiska ekonomika ir ekonomiska

„Ekonomikai jābūt ekonomiskai, jo tikai ekonomiska ekonomika ir ekonomiska.”

/I. Reinholde/


/ V. Zelče/ dažām studentēm: "Ko jūs tur, desas spēlējat? Kuģus šaujat? Varbūt vēl kādu vēsturisku spēli esat atradušas?”


J s ta u nedom j t ka sagaid siet pavasari

„ Jūs taču nedomājāt, ka sagaidīsiet pavasari?” spēlējat? Kuģus šaujat? Varbūt vēl kādu vēsturisku spēli esat atradušas?”

/J. Zaļoksnis/


Jo dzi k me jo resn ki partiz ni

„Jo dziļāk mežā, jo resnāki partizāni.” spēlējat? Kuģus šaujat? Varbūt vēl kādu vēsturisku spēli esat atradušas?”

/I. Reinholde/


M le jums nav dom ta sald juma laiz anai

„Mēle jums nav domāta saldējuma laizīšanai!” spēlējat? Kuģus šaujat? Varbūt vēl kādu vēsturisku spēli esat atradušas?”

/R. Tjarve/


Sarun jam uz diviem piecos

„Sarunājam uz diviem piecos!” spēlējat? Kuģus šaujat? Varbūt vēl kādu vēsturisku spēli esat atradušas?”

/L. Bērziņa/


Ja p p siet tad lidosiet

„Ja pļāpāsiet, tad lidosiet!” spēlējat? Kuģus šaujat? Varbūt vēl kādu vēsturisku spēli esat atradušas?”

/I. Ijabs/Es iedarbinu savu traktoru un v l ju jums p ri cer b ka izdz vos

„Es iedarbinu savu traktoru un vālēju jums pāri, cerībā, ka izdzīvos."

/A. Morkāns/


Ja nezini ko dz v dar t ieg sti doktora gr du

„Ja nezini, ko dzīvē darīt, iegūsti doktora grādu." cerībā, ka izdzīvos."

/T. Rostoks/


Kaut kas ko liek uz ac m l cas

„Kaut kas, ko liek uz acīm- līcas!?” cerībā, ka izdzīvos."

/I. Ozoliņa/


Tu uzvedies nepiekl j gi kas nav piekl j gi

„Tu uzvedies nepieklājīgi, kas nav pieklājīgi!” cerībā, ka izdzīvos."

/D. Bērziņš/


Auditorij smiekli n nu es j s saprotu es dar tu to pa u tikai man gadi neat auj

(auditorijā smiekli) „Nē nu es jūs saprotu. Es darītu to pašu, tikai man gadi neatļauj.”

/V. Freibergs/


Es dar u visu lai l dz pasaules boj ejai atz mes par pirmaj m div m prezent cij m b tu izliktas

„ Es darīšu visu, lai līdz pasaules bojāejai atzīmes par pirmajām divām prezentācijām būtu izliktas.”

/O. Skudra/


„Ar tiem, kuri šodien eksāmena laikā runās, mēs bez brīdinājuma tiksimies nākamgad, uzreiz pēc eiro ieviešanas!”

/I. Ījabs/