Weten en...
Download
1 / 23

weten en... beseffen - PowerPoint PPT Presentation


  • 122 Views
  • Uploaded on

weten en... beseffen. bevindelijke prediking. besef van eigen zondigheid. Grieks: epi-gnosis = op/boven-kennis wordt o.a. vertaald met:. ten volle kennen grondig kennen erkennen inzien begrijpen bemerken herkennen etc. Kolosse 1.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' weten en... beseffen' - marin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

weten en...

beseffen


bevindelijke prediking

besef van eigen zondigheid


Grieks: epi-gnosis = op/boven-kennis

wordt o.a. vertaald met:

ten volle kennen

grondig kennen

erkennen

inzien

begrijpen

bemerken

herkennen

etc.6 Immers, in de gehele wereld draagt het (=het Evangelie) vrucht en wast het op, zoals ook bij u, sedert de dag, dat gij het gehoord hebt en de genade Gods in waarheid hebt leren kennen…

Kolosse 1


(…)

9 Daarom houden ook wij sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen…

Kolosse 1


(…)

9 …dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden…

Kolosse 1

… God onze Redder, 4 die wil, dat alle mensen gered worden en tot erkentenis der waarheid komen.

1Timotheüs 2


9 … in alle wijsheid en geestelijk inzicht, 10 om de Here waardig te wandelen, Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen …

Kolosse 1


10 … en op te wassen in de rechte kennis van God.

Kolosse 1


11 Zó wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid…

Kolosse 1


11 … tot alle volharding en geduld met blijdschap…

Kolosse 1


12 de Vader dankende, die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht.

Kolosse 115 Daarom houd ook ik (…)16 niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden…

Efeze 1


17 opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring…

Efeze 1

niet ‘DE Geest’*, maar: geest

* Efeze 113


17 … om Hem recht te kennen: 18 verlichte ogen [uws] harten…

Efeze 1


Psalm 19

9 De bevelen des HEREN zijn waarachtig, zij verheugen het hart; het gebod des HEREN is louter, het verlicht de ogen.(…)

11 Kostelijker zijn zij dan goud, ja, dan veel fijn goud; en zoeter dan honig, ja dan honigzeem uit de raat.


1Samuël 14

24 Toen de mannen van Israël op die dag bedreigd werden, had Saul het volk een vervloeking doen uitspreken: Vervloekt is de man, die spijs eet vóór de avond (…)

> Israël gebukt onder een vloek van veroordeling> Oude Verbond


1Samuël 14

25 En het gehele volk kwam bij een bos en er was honig op het veld. 26 Toen het volk bij het bos kwam, zie, daar vloeide honig, maar niemand bracht de hand aan de mond, want het volk vreesde de eed.

honing > zoete Woord van God


1Samuël 14

27 Jonatan echter had niet gehoord, dat zijn vader het volk had doen zweren.

Jonathan > staat in de vrijheid


1Samuël 14

27 ... Hij strekte de staf die hij in de hand had, uit…

de staf > embleem van opstanding!


1Samuël 14

27 … en doopte de punt in de honigraat; daarop bracht hij de hand aan de mond en zijn ogen stonden weer helder(lett. verlicht).

de honing verlicht de ogen!


18 … verlichte ogen [uws] harten,

zodat gij weet, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen 19 en hoe overweldigend groot zijn kracht is…

Efeze 1


ad