weten en... beseffen - PowerPoint PPT Presentation

Weten en...
Download
1 / 23

  • 105 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

weten en... beseffen. bevindelijke prediking. besef van eigen zondigheid. Grieks: epi-gnosis = op/boven-kennis wordt o.a. vertaald met:. ten volle kennen grondig kennen erkennen inzien begrijpen bemerken herkennen etc. Kolosse 1.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

weten en... beseffen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Weten en beseffen

weten en...

beseffen


Weten en beseffen

bevindelijke prediking

besef van eigen zondigheid


Weten en beseffen

Grieks: epi-gnosis = op/boven-kennis

wordt o.a. vertaald met:

ten volle kennen

grondig kennen

erkennen

inzien

begrijpen

bemerken

herkennen

etc.


Weten en beseffen

Kolosse 1


Weten en beseffen

6 Immers, in de gehele wereld draagt het (=het Evangelie) vrucht en wast het op, zoals ook bij u, sedert de dag, dat gij het gehoord hebt en de genade Gods in waarheid hebt leren kennen…

Kolosse 1


Weten en beseffen

(…)

9 Daarom houden ook wij sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen…

Kolosse 1


Weten en beseffen

(…)

9 …dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden…

Kolosse 1

… God onze Redder, 4 die wil, dat alle mensen gered worden en tot erkentenis der waarheid komen.

1Timotheüs 2


Weten en beseffen

9 … in alle wijsheid en geestelijk inzicht, 10 om de Here waardig te wandelen, Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen …

Kolosse 1


Weten en beseffen

10 … en op te wassen in de rechte kennis van God.

Kolosse 1


Weten en beseffen

11 Zó wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid…

Kolosse 1


Weten en beseffen

11 … tot alle volharding en geduld met blijdschap…

Kolosse 1


Weten en beseffen

12 de Vader dankende, die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht.

Kolosse 1


Weten en beseffen

Efeze 1


Weten en beseffen

15 Daarom houd ook ik (…)16 niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden…

Efeze 1


Weten en beseffen

17 opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring…

Efeze 1

niet ‘DE Geest’*, maar: geest

* Efeze 113


Weten en beseffen

17 … om Hem recht te kennen: 18 verlichte ogen [uws] harten…

Efeze 1


Weten en beseffen

Psalm 19

9 De bevelen des HEREN zijn waarachtig, zij verheugen het hart; het gebod des HEREN is louter, het verlicht de ogen.(…)

11 Kostelijker zijn zij dan goud, ja, dan veel fijn goud; en zoeter dan honig, ja dan honigzeem uit de raat.


Weten en beseffen

1Samuël 14

24 Toen de mannen van Israël op die dag bedreigd werden, had Saul het volk een vervloeking doen uitspreken: Vervloekt is de man, die spijs eet vóór de avond (…)

> Israël gebukt onder een vloek van veroordeling> Oude Verbond


Weten en beseffen

1Samuël 14

25 En het gehele volk kwam bij een bos en er was honig op het veld. 26 Toen het volk bij het bos kwam, zie, daar vloeide honig, maar niemand bracht de hand aan de mond, want het volk vreesde de eed.

honing > zoete Woord van God


Weten en beseffen

1Samuël 14

27 Jonatan echter had niet gehoord, dat zijn vader het volk had doen zweren.

Jonathan > staat in de vrijheid


Weten en beseffen

1Samuël 14

27 ... Hij strekte de staf die hij in de hand had, uit…

de staf > embleem van opstanding!


Weten en beseffen

1Samuël 14

27 … en doopte de punt in de honigraat; daarop bracht hij de hand aan de mond en zijn ogen stonden weer helder(lett. verlicht).

de honing verlicht de ogen!


Weten en beseffen

18 … verlichte ogen [uws] harten,

zodat gij weet, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen 19 en hoe overweldigend groot zijn kracht is…

Efeze 1


  • Login