Karol Jzef Wojtya-Jan Pawe II
Download
1 / 88

Karol Józef Wojtyła-Jan Paweł II - PowerPoint PPT Presentation


  • 128 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Karol Józef Wojtyła-Jan Paweł II. Dzieciństwo i Młodość. Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach 18 maja 1920 roku, jako drugi syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich. Ród Wojtyłów wywodzi się z Czańca koło Kęt i  Lipnika . Ród Kaczorowskich pochodzi z Michalowa koło Szczebrzeszyna.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Karol Józef Wojtyła-Jan Paweł II

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Karol Jzef Wojtya-Jan Pawe II


Dziecistwo i Modo

Karol Wojtya urodzi si wWadowicach18 maja 1920 roku, jako drugi synKarola WojtyyiEmilii z Kaczorowskich. Rd Wojtyw wywodzi si zCzacakooKtiLipnika. Rd Kaczorowskich pochodzi zMichalowakooSzczebrzeszyna.


Dom rodzinny Karola Wojtyy w Wadowicach


Posg rodzicw Karola Wojtyy w Czstochowie


3 Sakramenty wite Karola Wojtyy

Karol Wojtya zostaochrzczonywkociele parafialnym20 czerwca 1920 roku przez ksidza Franciszka aka,kapelana wojskowego. Rodzicami chrzestnymiKarola Wojtyy byli Jzef Kuczmierczyk, szwagier Emilii Wojtyy, i jej siostra, Maria Wiadrowska.Pierwsz Komuniprzyj 29 maja 1929, a sakramentubierzmowaniaudzieli mu abpAdam Stefan Sapieha3 maja 1938 przyszy papie wybra imi Hubert, na czeKarola Huberta Rostworowskiego.


Chrzest Karola Wojtyy


I Komunia wita

Karola Wojtyy


Rodzina Wojtyw ya skromnie. Jedynym rdem utrzymania bya pensja ojca wojskowego urzdnika w Powiatowej Komendzie Uzupenie w stopniuporucznika. Matka pracowaa dorywczo jako szwaczka.Edmund, brat Karola, po ukoczeniuwadowickiego gimnazjum studiowamedycyn wKrakowiei zostalekarzem. Wojtyowie mieli jeszcze jedno dziecko Olg, ktra zmara 16 godzin po urodzeniu 7 lipca 1916 r. wBiaej. Papie wspomina j w opublikowanym po miercitestamencie na rwni z rodzicami i bratem. Fakt urodzin i mierci starszej siostry papiea ujawni francuski dziennikarz i filozofAndrFrossard, autor wydanej w 1982 roku ksikiNie lkajcie si! Rozmowy z Janem Pawem II.


W dziecistwie Karola nazywano najczciej zdrobnieniem imienia Lolek. Uwaano go za chopca utalentowanego i wysportowanego. Regularnie gra wpik nonoraz jedzi nanartach. Bardzo wanym elementem ycia Karola byy wycieczki krajoznawcze, a take spacery po okolicy Wadowic. W wikszoci wycieczek towarzyszy mu ojciec.


Wczesny okres jego dojrzewania jako nastolatka zosta naznaczony mierci najbliszych. Gdy mia 9 lat, zmara matka (13 kwietnia 1929 r.). Trzy lata pniej, 5 grudnia 1932, w wieku 26 lat, naszkarlatynzmar jego bratEdmund.


Grb rodzicw Karola Wojtyy na cmentarzu Rakowickim w Krakowie


Od wrzenia 1930 roku, po zdaniu egzaminw wstpnych, Karol Wojtya rozpocz nauk w 8-letnim Pastwowym Gimnazjum Mskim im. Marcina Wadowityw Wadowicach. Wedug jego katechetw, wyrniaa go wwczas ogromnawiara. W pierwszej klasie ks. Kazimierz Figlewicz zachci go do przystpienia do kkaministranckiego, ktrego sta si prezesem. Katecheta ten mia znaczny wpyw na rozwj duchowy modego Karola Wojtyy. Jednym z nauczycieli Karola Wojtyy i jego wychowawc by Mirosaw Moroz (18931940), w 1940 roku zamordowany wKatyniu.


Karol ministrant

po lewej stronie ksidza


Podczas nauki w gimnazjum Karol zainteresowa siteatrem wystpowa w przedstawieniach Kka Teatralnego stworzonego przez polonistw z wadowickich gimnazjw: eskiego im. Michaliny Mocickiej i mskiego im. Marcina Wadowity


Studia i dojrzewanie duchowe

14 maja 1938 Karol Wojtya zakoczy nauk w gimnazjum, otrzymujc wiadectwo maturalne z ocen celujc, ktra umoliwiaa podjcie studiw na wikszoci uczelni bez egzaminw wstpnych. Karol Wojtya wybra studiapolonistycznenaWydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagielloskiego. Studia rozpocz w padzierniku 1938 roku.


W pierwszym roku studiw Wojtya przeprowadzi si wraz z ojcem do rodzinnego domu matki przy ul. Tynieckiej 10 w Krakowie. Pozosta wierny swej pasji pice nonej, uczszcza na mecze Cracovii. Od padziernika 1938 do lutego 1941 roku Karol Wojtya studiowa, uczszcza na spotkania grupy literackiej, a take tworzy poezj. W lutym 1940 poznaJana Tyranowskiego, ktry prowadzi dla modziey mskiej koo wiedzy religijnej. Uczestniczcy w nim Wojtya pozna wwczas i po raz pierwszy czyta pismaw. Jana od Krzya.


18 lutego 1941 roku po dugiej chorobie zmar ojciec Karola Wojtyy. W 1942 i 1943,

jako reprezentant krakowskiej spoecznoci akademickiej, udawa si doCzstochowy, by odnowiluby Jasnogrskie.


Wojna odebraa Karolowi Wojtyle moliwo kontynuowania studiw, zacz wic, w 1940 roku, pracowa jako pracownik fizyczny w zakadach chemicznychSolvay. Pocztkowo od jesieni 1940 przez rok w kamienioomiewZakrzwku, a potem w oczyszczalni wody wBorku Fackim. W tym okresie Wojtya zwiza si zUni.


Jesieni roku 1941 Karol Wojtya wraz z przyjacimi zaoyTeatr Rapsodyczny, ktry swoje pierwsze przedstawienie wystawi 1 listopada 1941. Rozstanie Wojtyy z teatrem nastpio nagle w roku 1942, gdy postanowi studiowateologii wstpi do tajnegoMetropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie. W okresie od kwietnia 1945 do sierpnia 1946 roku Karol Wojtya pracowa na uczelni jako asystenti prowadziseminariaz historiidogmatu.


By to te okres rozwoju literackiego Karola Wojtyy. Pierwszy zbir wierszyRenesansowy psaterz, powstay w 1939 roku (wydany w 1999), ma jeszcze charakter poetyckich pierwocin; jest te wyrazem hodu dla wielkiej tradycji, w tym dlaJana Kochanowskiego. W marcu 1946 powsta midzy innymi, poematPie o Bogu ukrytym, o charakterze wizyjnym i mistycznym, nawizujcy twrczo do w. Jana od Krzya. Tworzypoezj metafizyczn.


Karol Wojtya w seminiarium


W 1951 roku po mierci kardynaa Sapiehy, Karol Wojtya zosta skierowany na urlop w celu ukoczeniapracy habilitacyjnej. Duo uwagi powica take pracypublicystycznej, pisaesejefilozoficzne (np.Personalizm tomistyczny oTomaszu z Akwinu,O humanizmie w. Jana od Krzya) i szkice. Czsto publikowa w krakowskichperiodykachkatolickich:miesicznikuZnak i Tygodniku Powszechnym. Karol Wojtya powrci do przerwanych obowizkw. Wykada m.in. wseminariachdiecezji:krakowskiej,katowickiej iczstochowskiej(mieciy si one wszystkie w Krakowie) oraz naKatolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jego wykady obejmoway gwnieteologi moraln i etykmaesk, ale ogarniay te szeroko pojthistori filozofii.


Karol Wojtya jako wikary


Karol Wojtya na wycieczce lata 50


Karol Wojtya podczas spywu kajakowego


Pomnik Karol Wojtyy na rzece Obrze w Zbszyniu


Biskup,Kardyna

4 lipca 1958 r. Karol Wojtya zosta mianowanybiskupem tytularnym Ombrii, a takebiskupem pomocniczym Krakowa.Konsekracji biskupiejKarola Wojtyy dokona 28 wrzenia 1958 wkatedrze na Wawel metropolita krakowskiilwowski,arcybiskupEugeniusz Baziak. Wspkonsekratorami byli biskupiFranciszek Jop iBolesaw Kominek. W 1962 roku zosta krajowym duszpasterzem rodowisk twrczych i inteligencji. Na okres biskupstwa Karola Wojtyy przypady take obradyII soboru watykaskiego, w ktrych aktywnie uczestniczy. Ju w tym okresie bardzo duo czasu powica na podre zagraniczne w celach ewangelizacyjnych i religijnych. W 1963 odby pielgrzymk doZiemi witej.


Jako biskup przyj, zgodnie z obyczajem, haso przewodnie swej posugi, ktre brzmiao:Totus Tuus(Cay Twj).Dewizt kierowa doMatki Chrystusa. Inspiracj bya duchowo maryjna francuskiego pisarza ascetycznegoepokibaroku,w. Ludwika Marii Grignion de Montfort. Z jego ksikiTraktat o prawdziwym naboestwie do Najwitszej Maryi PannyWojtya przej koncepcj niewolnictwa duchowego, rozumianego jako dobrowolne, ufne i cakowite poddanie swego ycia wiary i posugi w Kociele duchowemu macierzystwu Matki Boej.


Karol Wojtya - wizytacja zakonu oo. Karmelitw na Piasku w Krakowie 1967


Herb Karola Wojtyy jako arcybiskupa krakowskiego


13 stycznia 1964, ptora roku po mierci swego poprzednika, arcybiskupa Eugeniusza Baziaka, Karol Wojtya zosta mianowany arcybiskupem metropolit krakowskim.Ingres odby si w katedrze wawelskiej

w dniu8 marca1964. Podczaskonsystorzaz 26 czerwca 1967 zostanominowany kardynaem. 28 czerwca 1967 roku otrzyma wKaplicy Sykstyskiejod papieaPawa VIczerwonybiret, a jego kocioem tytularnym sta si kociw. Cezarego z Afryki.


Jako biskupdiecezji krakowskiejwizytowa parafie, odwiedza klasztory. W 1965 otworzyproces beatyfikacyjnysiostryFaustyny Kowalskiej, z ktrejDzienniczkiemoraz ordziemMiosierdzia Boegozapozna si wczeniej. Spotyka si z inteligencj krakowsk, zwaszcza ze rodowiskiem naukowym i artystycznym. Ponadto jedzi naPodhalei wTatry.


Wojtya przez wiele lat by zaangaowany w sprawy krakowskiego Wydziau Teologicznego, ktry decyzj Rady Ministrw w 1954 roku przesta by czci Uniwersytetu Jagielloskiego. Kierujc listy do duchownych i wiernych archidiecezji, zwraca uwag na problem. Spotyka si z osobistociami rodowisk akademickich, m.in. z profesoremAdamem Vetulanim, wykadowc UJ, ktry jeszcze pod koniec lat 50. pomaga Wojtyle przy jego pracy oDekrecie Gracjana. W 1974 roku, w szesetn rocznic urodzinkrlowej Jadwigi, fundatorki Wydziau, kardyna skierowa publiczny list do premiera rzdu PRL. Rada Wydziau Teologicznego przedrukowaa pismo memoriaem domagajc si zgodnie z sugesti prof. Vetulaniego stwierdzenia posiadania przez Papieski Wydzia Teologiczny w Krakowie praw i przywilejw wyszej uczelni akademickiej.


Kardyna Karol Wojtya i Jan Pawe I

4 wrzenia 1978


Sta si znanym poza Polsk autorytetem. By obok prymasa Polski kardynaaStefana Wyszyskiego, najwaniejsz postaciEpiskopatu Polski. Z prymasem Tysiclecia (bo tak nazywa kard. Wyszyskiego) cile wsppracowa, okazujc szacunek dla jego dowiadczenia i mdroci. Jako kardyna odbywa podre zagraniczne, zapraszany te przez rodowiska uniwersyteckie. Wiosn 1976 papie Pawe VI zaprosi go do Watykanu, by w dniach 7-13 marca gosi tamrekolekcjewielkopostne (wydane pniej w publikacji ksikowej).


Wybr na Papiea

16 padziernika 1978 na zwoanym po mierci Jana Pawa Idrugim konklawew smym gosowaniu kard. Karol Wojtya zosta wybrany na papiea i przybra imi Jana Pawa II. Wedug szacunkw, jego kandydatur poparo 103 kardynaw, na 111 gosujcych. Wynik wyboru ogoszono o godzinie 18.44. Formalna inauguracja pontyfikatu miaa miejsce w trakcie mszy w. na placu w. Piotra 22 padziernika 1978. Jan Pawe II by pierwszym papieem z Polski, jak rwnie pierwszym po 455 latach biskupem Rzymu, niebdcymWochemoraz majc 58 lat zosta wybrany najmodszym papieem od czasu wyboruPiusa IX w 1846, ktry w chwili wyboru mia 54 lata. Wielokrotnie sam przywoywa spenione proroctwoJuliusza Sowackiegoz wiersza Sowiaski papie.


Karol Wojtya jako Jan Pawe II na Balkonie Bazyliki w. Piotra w dniu wyboru


Herb Jana Pawa II


Pontyfikat

Gwnym wykadnikiem pontyfikatu Wojtyy byypielgrzymki. Z tego te powodu zosta on wkrtce potem nazwany: papie-pielgrzym. Swoj pierwsz podr apostolsk odby w styczniu 1979 doMeksyku i do kilku pastw Ameryki aciskiej. Pokreli tam rwnie, e politycy, krajw w wikszoci katolickich, przy okazji sprawowania wadzy powinni pamita oprawach czowieka,wolnoci religijneji godnoci ludzkiej. Po powrocie do Rzymu, w marcu wyda swoj pierwsz encyklik Redemptorhominis, w ktrej podkreli nauki goszone w krajach odwiedzonych podczas pielgrzymki, a take rozszerzy nauki o sprawiedliwo spoeczn.


W czerwcu tego samego roku uda si w pierwsz pielgrzymk do Polski, gdzie podczas tej wizyty pady synnepniej sowa: Woam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Pawe II, papie. Woam z caej gbi tego Tysiclecia, woam w przeddzie wita Zesania, woam wraz z wami wszystkimi: Niech zstpi Duch Twj! Niech zstpi Duch Twj i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!, ktre pochodz zBiblii. Goszone przez niego nauki walnie przyczyniy si do pniejszychtransformacji ustrojowychw europejskich pastwachbloku wschodniego. Podczas trzeciej pielgrzymki papie uda si doIrlandiiiUSA, gdzie skrytykowa postawykapitalistycznei wyzyskiwanie biednych pastw przez bogate. Odwiedzi wwczas take siedzibONZ.


W listopadzie odby swoj ostatni podr w 1979 i odwiedzi Turcj. Spotka si wwczas z patriarchCerkwi prawosawnej. Uwaa si, e by to pierwszy krok w stron budowaniaekumenizmu. Na ten okres przypada take ostre upomnienieKongregacji Nauki Wiarydla niemieckiego ksidza teologa,Hansa Knga(za goszenie nauk niezgodnych z doktryn Kocioa) oraz wydanie kolejnej papieskiej encykliki Divesinmisericordia.


Zamach na Jana Pawa II

13 maja 1981 roku, podczasaudiencji generalnejna placu w. Piotra w Rzymie o godzinie 17:19, Jan Pawe II zosta postrzelony przez tureckiego zamachowcaMehmeta Alego Ac. Jak ustalili ledczy, chwil wczeniej Ali Aca mierzy w jego gow, jednak Jan Pawe II schyli si wtedy do maej dziewczynki (Sara Bartoli) i wzi j na rce. Zamachowiec opni oddanie strzau prawdopodobnie dlatego, e dziewczynka, ktr papie trzyma na rkach, lekko przysonia go, co uniemoliwio zamachowcowi dokadne wycelowanie. Ranny papie osun si w ramiona stojcego za nim sekretarza,Stanisawa Dziwisza. Ochrona przewioza Jana Pawa II do poliklinikiGemelli, gdzie poddano papiea szeciogodzinnej operacji. Papie wierzy, e swoje ocalenie nie zawdzicza tylko szczciu wyrazi to sowami: Jedna rka strzelaa, a inna kierowaa kul[20]. Zamach mia miejsce 13 maja, podobnie jak pierwsze objawienieMatki Boskiej wFtimiew roku 1917. Jan Pawe II spdzi na rehabilitacji w szpitalu 22 dni. Potem wielokrotnie cierpia z powodu rnorodnych dolegliwoci, bdcych nastpstwem postrzau, lecz nigdy nie ukrywa swoich niedomaga przed wiernymi, ukazujc wszystkim oblicze zwykego czowieka, poddanego cierpieniu.


Rok po zamachu Papie uda si

do Fatimy, by podzikowa

Niepokalanemu Sercu Maryiza uratowanie go od mierci. Zosta wwczas zaatakowany bagnetem przezJuana MarFernndeza y Krohn, lecz nie odnis powanych obrae


Pontyfikat

Jeszcze odbywajc rekonwalescencj, papie wyda kolejn encyklik Laboremexercens, w ktrej zaapelowa o godziwe traktowanie pracownikw, niekonsumpcjonistyczny system sprawowania rzdw i nowy ad spoeczno-ekonomiczny. W tym samym czasie w Polsce zawiza siZwizek Zawodowy Solidarno, z ktrym papie sympatyzowa. W grudniu 1981 prezes Rady MinistrwWojciech Jaruzelskiwprowadzi stan wojenny, co doprowadzio do represji wobec czonkw Solidarnoci. W tym okresie Jan Pawe II czsto prowadzi prywatne rozmowy z wadzami polskimi i radzieckimi.


W 1982 roku papie odby pierwsz w historii pielgrzymk doWielkiej Brytanii, gdzie doszo do spotkania z gowKocioa anglikaskiego krlowElbiet II. Rok pniej, podczas wizyty w Afryce rodkowej, papie apelowa o pokj w pastwach ogarnitych wojn domow. W 1986 roku papie odwiedzi zlaicyzowan Holandi, gdzie zosta chodno przyjty przez postpowych katolikw


Z punktu widzenia religijnego i ekumenicznego przeomowy by rok 1986, kiedy to papie modli si wAsyuwsplnie z przywdcami wielkich religii o pokj na wiecie (27 padziernika). Oprcz tego by pierwsz gow Kocioa katolickiego, ktry odwiedzisynagog. Na okres lat osiemdziesitych przypada take zaangaowanie papiea w sprawy doktrynalne


Lata 90. byy kolejn dekad naznaczon licznymi pielgrzymkami, cho z powodu operacjistawu biodrowegow 1994, papie musia nieco ograniczy swoj dziaalno misyjn Jeszcze w 1992 odby podr do Afryki, gdzie senegalskim Domu Niewolnikw naGoremodli si o przebaczenie dla handlarzy czarnoskrej ludnoci, ktrzy sprzedawali niewolnikwdo pracy przy zbiorach kawy i baweny. W latach 1995-1996 odby te pielgrzymki do pastw Ameryki rodkowej i Centralnej, a take naFilipiny najwikszego katolickiego pastwa Azji.


Pocztek dekady to take starania papiea o pokj na wiecie zwaszcza w ogarnitych wojnami domowymi pastwach afrykaskich orazsytuacji na Bakanach. Niektre papieskie dziaania pozostaway jednak bez odpowiedzi, jak choby apele o zaprzestaniewojenwZatoce Perskiejoraz o zniesienie embarga naKub. Prawdopodobnie dziki takiemu stanowisku, kiedy w 1998 wizytowa ten kraj zosta ciepo przyjty przez komunistycznego prezydentaFidela Castro, co doprowadzio do wikszej akceptacji kubaskiego Kocioa katolickiego przez wadze.


Jubileusz roku 2000

Od pocztku pontyfikatu planem Papiea byo wprowadzi Koci w nowe tysiclecie. Z okazji roku milenijnego, postanowi uczci to wprowadzajc obchodyRoku Jubileuszowego. Obchody poprzedziy jedne z waniejszych wydarze pontyfikatu pod wzgldem dialogu z innymi religiami. W marcu 2000 papie odby pielgrzymk doZiemi witeji spotka si wJerozolimiez premierem IzraelaEhudem Barakiem. W trakcie pielgrzymki papie odwiedzi m.in. instytutJad Waszem, powicony ofiaromHolocaustu, a take modli si przycianie Paczu.


W ostatnich latach pontyfikatu, Jan Pawe II musia ograniczy swoj aktywno, ze wzgldu na stan zdrowia. Postpujcachoroba Parkinsonaoraz przebyte w latach 90. operacje, znacznie nadszarpny zdrowie papiea i zmusiy do mniejszej iloci pielgrzymek, jednak pomimo tego nie rozwaa moliwocirezygnacji. Od 2003 roku jego stan nie pozwoli mu ju porusza si w pozycji stojcej, wic pokazywa si publicznie wycznie siedzc.


Od 14 marca 2004 roku pontyfikat Jana Pawa II jest uznawany za najduszy, po pontyfikaciew. Piotraib. Piusa IX. By papieem przez 26 i p roku (9666 dni). Dugo jego pontyfikatu podkrela take kontrast z papiestwem jego poprzednikaJana Pawa I, ktry papieem by jedynie 33 dni. Osobistym sekretarzem Jana Pawa II przez cay pontyfikat byStanisaw Dziwisz, od 2006 kardyna. Jego drugim osobistym sekretarzem by natomiastMieczysaw Mokrzycki.


Charakterystycznym elementem pontyfikatu Jana Pawa II byy podre zagraniczne. Odby ich 104, odwiedzajc wszystkie zamieszkane kontynenty. W wielu miejscach, ktre odwiedzi, nigdy przedtem nie postawi stopy aden papie. By m.in. pierwszym papieem, ktry odwiedziWielk Brytani jest te pierwszym w historii papieem, ktry odwiedziBiay Dom oraz jest te pierwszym papieem, ktry odwiedziSejm RP. Mimo wielu zabiegw nie udao mu si jednak odby pielgrzymki doRosji, prawdopodobnie ze wzgldu na niech ze stronypatriarchatu moskiewskiego, ktry zarzuca Watykanowiprozelityzm.Jan Pawe II jako papie najwicej razy odwiedzi m.in.Polsk (8 razy),USA(7 razy),Francj (7 razy) oraz ze spotkaniami z modzie nawiatowych Dniach Modziey (9 razy).


Jan pawe ii w sejmie rp


Jan Pawe II przyjaciel modziey

Modzie caym swoim sercem kochaa Jana Pawa II,gdy wanie doniej mia szczeglne podejcie. Zawsze byotwarty naproblemy, ktre wdzisiejszych czasach dotykaj modzie powodujc jejniekiedy regres. Papie kocha modzie, zawsze dodawa imotuchy oraz budowa mwic, is sol ziemi. Modziludziewwielkim skupieniu iw napiciu czekali nato, coma dopowiedzenia imich przywdca duchowy, czuli wtedy prawdziwy wewntrzny spokj. To,co pragn przekaza modym ludziom, tomona zamkn doradykalizmu chrzecijaskiego, gdy uwaa, etylko taka forma moe uczyniserceczowieka wielkim izdolnym donajwikszych powice. Oprzebaczeniu mwi jako wiadectwie, ktre jest decydujc prb oraz przekonujcym wiadectwem chrzecijaskiego radykalizmu. Wencyklice z1993 toku Veritatis Splendor takpisze: Modzieniec, Modzieniec, ktry zachowa dotd wszystkie przykazania, okazuje siniezdolny, byo wasnych siach uczyni nastpny krok. Abygo postawi, potrzeba dojrzaej ludzkiej wolnoci:, "Jeli chcesz" iBoskiego daru aski: "Przyjd ichod zaMn!." Doskonao domaga sitej dojrzaoci wdarze zsiebie, doktrej powoana jest ludzka wolno.


Jan Pawe II szczegln mio wyraa take do dzieci


Choroba i mier

Nage pogorszenie stanu zdrowia papiea rozpoczo si 1 lutego 2005. Przez ostatnie dwa miesice ycia Jan Pawe II wiele dni spdzi w szpitalu i nie udziela si publicznie. Przeszedgryporaz zabiegtracheotomii, wykonany z powoduniewydolnoci oddechowej. W czwartek 31 marca tu po godzinie 11, gdy Jan Pawe II uda si do swej prywatnej kaplicy, wystpiy u niego silnedreszcze, zewzrostem temperatury ciaado 39,6C. By to pocztekwstrzsu septycznegopoczonego z zapaci sercowo-naczyniow. Czynnikiem wywoujcym byainfekcjadrg moczowychw osabionym chorob Parkinsona i niewydolnoci oddechow organizmie[


Uszanowano wol papiea, ktry chcia pozosta w domu. Podczas mszy przy jego ou, ktr Jan Pawe IIkoncelebrowaz przymknitymi oczyma, kardynaMarian Jaworskiudzieli musakramentu namaszczenia. 2 kwietnia, w dniu mierci, o godzinie 7:30 rano, papie zacz traci przytomno. Pniej tego samego dnia doszo do gwatownego wzrostu temperatury. Okoo godziny 15.30 bardzo sabym gosem papie powiedzia:Pozwlcie mi i do domu Ojca. O godzinie 19 wszed w stanpiczki, a monitor wykaza postpujcy zanikfunkcji yciowych. Osobisty lekarz papieski RenatoBuzzonetti stwierdzi mier papiea Jana Pawa II o godzinie 21:37 czasu miejscowego, aelektrokardiograf wyczono po 20minutach od tej chwili. Zmar po zakoczeniuApelu Jasnogrskiego, wpierwsz sobot miesicai wigiliwita Miosierdzia Boego, w 9666. dniu swojego pontyfikatu. W cigu ostatnich dwch dni ycia nieustannie towarzyszyli mu wierni z caego wiata, ledzc na bieco wiadomoci dochodzce z Watykanu oraz trwajc na modlitwie w jego intencji.


Po otrzymaniu zgody kardynaakamerlingaEduarda Somalo3 kwietnia 2005 zabalsamowaneciao Jana Pawa II umieszczono na katafalku, ubrano w ozdobne szaty papieskie i wystawiono na widok publiczny w Sali Klementyskiej Paacu Apostolskiego. Nastpnego dnia zostay przeniesione doBazyliki witego Piotra, gdzie byy dostpne dla delegacji pastwowych i pielgrzymw przybyych na obrzdy pogrzebowe.


Pogrzeb

Pogrzeb Jana Pawa IIodby si wWatykaniew pitek8 kwietnia2005, sze dni po miercipapiea. Pogrzeb by jednym z najwikszych, o ile nie najwikszym zgromadzeniemchrzecijanw historii wiata i najwikszym z dotychczasowych pogrzebw znanych w historii wiata. Na ceremoni przybyo do Rzymu ponad 4 miliony ludzi (niektre rda mwiy o okoo 5 milionach pielgrzymw), ponadto w wielu krajach wiata odbyy si lokalne uroczystoci aobne. W pogrzebie uczestniczyo 4 krlw, 5 krlowych, ponad 70 prezydentw pastw reprezentujcych kraje z rnych zaktkw globu. Naboestwo prowadzone byo wjzyku aciskim; modlono si rwnie powosku,francusku,polsku,niemiecku ,wjzyku suahili,tagalskimi poportugalsku.


Grb Jana Pawa II

GrobowiecJana Pawa II pocztkowo by umiejscowiony w krypcie w podziemiachBazyliki witego Piotra, w pobliu miejsca, gdzie wedug tradycji ma znajdowa si grobowiec w. Piotra. Po uroczystociach zwizanych zbeatyfikacj Jana Pawa II,30 kwietnia2011 trumna ze szcztkami Jana Pawa II zostaa zoona w Kaplicy witego Sebastiana Bazyliki witego Piotra, tu obok kaplicy ze synnpiet watykask Michaa Anioa. Trumn przykryto pyt z biaegomarmuru, na ktrej widnieje napis: BeatusIoannes Paulus PP. II. Nowy grb zosta udostpniony dla wiernych o godz. 7:00 3 maja 2011[11]. Poprzednia pyta nagrobna, po obrzdach beatyfikacyjnych w 2011, zostaa zoona wSanktuarium Boego Miosierdziaw Krakowie[12].


Ciekawostki

Jan Pawe IIby najwikszym podrnikiem wszechczasw spord wszystkich papiey.

Chcia zosta aktorem, dlatego zacz studiowa polonistyk na Uniwersytecie Jagielloskim.

By poet, poliglot swobodnie posugiwa si nastpujcymi jzykami: polskim, woskim, francuskim, niemieckim, angielskim, hiszpaskim, portugalskim, aciskim i klasyczn grek; by take aktorem, dramaturgiem (pisa dramaty), pedagogiem (nauczycielem akademickim), filozofem, mistykiem


Karol Wojtya by pierwszym papieem jedcym na nartach, uprawiajcym wspinaczk grsk, pywajcym kajakiem

W kad podr zagraniczn zabiera z sob pojemniki ze swoj wasn krwi. Dziao si tak, poniewa mia bardzo rzadk grup krwi, a w sytuacji krytycznej urzdnicy Watykanu nie chcieli polega na zagranicznych bankach krwi.

Na moment przed mierci Jan Pawe II powiedzia''Amen''


Wielkim marzeniem papiea Jana Pawa II bya pielgrzymka do prawosawnej Rosji i do Chin, nigdy do niej nie doszo.

Bardzo lubi wadowickie kremwki, na ktre chodzi z kolegami po maturze.

Jan Pawe II by pierwszym papieem czytajcym bez okularw. By rwnie pierwszym papieem noszcym zegarek na rk.

Podczas wszystkich podry zagranicznych przeby ponad 1 650 900 km, co odpowiada ponad 30-krotnemu okreniu Ziemi wok rwnika i trzykrotnej odlegoci midzy Ziemi a Ksiycem.

Tu po wybraniu Karola Wojtyy na papiea przysano do Polski tira po jego osobiste rzeczy. Okazao si, e papie mia do zabrania tylko narty i buty.


Anegdoty o Janie Pawle II

Wszyscy sobie poszli

Ktrego wieczoru, podczas szpitalnej rekonwalescencji w klinice Gemelli po zamachu na Placu witego Piotra, Papie wyszed ze swojego pokoju na opustoszay korytarz. Rozejrza si i powiedzia: "adne rzeczy, wszyscy sobie poszli, a mnie zostawili!

Jako czapi

Podczas czwartej pielgrzymki do Ojczyzny, w Olsztynie, dziennikarzowi "Gazety Wyborczej" udao si wychyli gow

ponad tum i zapyta Jana Pawa II o zdrowie. - "A jako czapi" - odpowiedzia Papie.


Mw mi Wujaszku

Podczas pierwszej wizyty w USA Papie spotka si z rodzin prezydenta Jimmy'ego Cartera. Picioletnia wwczas wnuczka prezydenta, majc kopoty z wygoszeniem powitania, powtarzaa w kko: - Jego witobliwo, Jego witobliwo. Papie, chcc wybawi dziewczynk z kopotw, wzi j w ramiona i powiedzia: - Mw mi wujaszku.

Jak si czuje piesek ?

Jeden z watykaskich praatw chcia si nauczy polskiego, wic sprowadzi sobie nasz elementarz. Nauka bya jednak tak pospieszna, e kiedy chcia si now umiejtnoci pochwali przed Ojcem witym, co mu si pomylio i zamiast: "Jak si czuje Papie", rzek: "Jak si czuje piesek?". Papie spojrza na niego zdumiony, po czym odpali: "Hau, hau".


Tylko nie mwcie Papieowi !

Kiedy Papie przebaczy swojemu zamachowcy - Alemu Agcy - do Andre Frossarda zgosi si pewien Polak, twierdzc, e wie na pewno, "jacy ludzie woyli bro w rk Turka". Frossard rzuci z popiechem: "Niech Pan tylko tego nie mwi Ojcu witemu! Jeszcze kae nam si za nich modli!".

Najprzystojniejszy kardyna

Kiedy, podczas wizytacji jednej z podhalaskich parafii przejta z wraenia gadzina pomylia przygotowany tekst

powitania kardynaa Karola Wojtyy i zamiast zatytuowa go "najdostojniejszym", powiedziaa "Witojcie nom najpsystojniejsyksize kardynale". On za spojrza na ni z filuternym byskiem w oku i odpar: "No, co w tym jest".


Nie wiem jeszcze nie czytaem gazet.

Jeden z najbardziej rozpowszechnionych artw Jana Pawa II pochodzi z czasw, kiedy by chory. Na pytanie jak si czuje odpowiada: "Nie wiem, jeszcze nie czytaem gazet". Powtrzy ten art take podczas swojego ostatniego pobytu w klinice Gemelli.

Papie to nie mistrz olimpijski

Pracownicy Watykanu nie mogli pogodzi si z tym, e nowy papie nie chce korzysta z lektyki papieskiej, zwanej sedia

gestatoria. "Bez sediagestatoria Ojciec wity nie bdzie widziany, moe wic jaki podest?" - nie dawali za wygran"watykaczycy". - "Na podest nie wejd, nie jestem mistrzem olimpijskim!" - oznajmi stanowczo Jan Pawe II


Czowiek jestwielki nieprzez to, coposiada, lecz przez to, kim jest; nieprzez to, coma, lecz przez to, czym dzielisi zinnymi

w. Jan Pawe II


Prezentacj przygotowaa

Aleksandra Babiarz kl.VI


ad
  • Login