050 - PowerPoint PPT Presentation

1. Oslavujte Hospodina, | Jezu Krista, | jeho Syna, | té
Download
1 / 3

  • 75 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

1. Oslavujte Hospodina, | Jezu Krista, | jeho Syna, | té ž i ducha svatého! | Zpívejte mu píse ň vd ě ku, | on je dobrý ke č lov ě ku, | chvalte Boha v ěč ného!.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

050

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


050

1. Oslavujte Hospodina, | Jezu Krista, | jeho Syna, | též i ducha svatého! | Zpívejte mu píseň vděku, | on je dobrý ke člověku, | chvalte Boha věčného!


050

2. Bůh je láska: velebte ho, | velikého, přesvatého, | modlitbou i písněmi! | Chvalte, chvalte nebes Pána! | Buď mu čest a chvála vzdána | na nebi i na zemi!


050

3. Nezanechá, neopouští | v stinných luzích ani v poušti, | skálou věků nám se stal. | Kéž by všichni poctu vzdali | velikému nebes Králi | písní vděku, hymnou chval!


  • Login