Download
1 / 31

Komplexní analýza nestátního neziskového sektoru kraje Vysočina - PowerPoint PPT Presentation


 • 65 Views
 • Uploaded on

Komplexní analýza nestátního neziskového sektoru kraje Vysočina Cílem bylo zjistit více informací o NNO v kraji Vysočina občanská sdružení obecně prospěšné společnosti církevní právnické osoby nadace a nada č ní fondy. Rozesláno 5200 dotazníků s možností vyplnění poštou

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Komplexní analýza nestátního neziskového sektoru kraje Vysočina' - malina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Komplexní analýza nestátního neziskového sektoru kraje Vysočina

Cílem bylo zjistit více informací o NNO v kraji Vysočina

 • občanská sdružení

 • obecně prospěšné společnosti

 • církevní právnické osoby

 • nadace a nadační fondy


Rozesláno Vysočina 5200 dotazníků s možností vyplnění

 • poštou

 • elektronicky (vyplnění i přes www)

  Vráceno 1075

  (návratnost 20%)


Mezinárodní klasifikace NNO: ICNPO, UNITED NATIONS. Handbook on non-profit institutions in the system of national accounts. 1. vyd. New York: United Nations, 2003. 316 s. ISBN 92-1-161461-9


Dotazník byl rozdělen na 2 části: Handbook on non-profit institutions in the system of national accounts. 1. vyd. New York: United Nations, 2003. 316 s. ISBN 92-1-161461-9

 • Kontaktní údaje na NNO

  • Vznikla databáze NNO (nyní 1196 organizací), se kterou jsem dále pracovali

 • Situace v hospodaření organizace za poslední dvě účetní období

  • Podklad pro další aktivity pro rozvoj NNO


Obsah druhé části Handbook on non-profit institutions in the system of national accounts. 1. vyd. New York: United Nations, 2003. 316 s. ISBN 92-1-161461-9

 • NNO a jejich vztahy s institucemi a organizacemi

 • Dobrovolnictví

 • Absorpční kapacita

 • Technické zdroje a využívání moderních informačních technologií

 • Ekonomická situace nestátních neziskových organizací v kraji Vysočina

 • Kvalifikační potřeby pracovníků v neziskovém sektoru

 • Zaměstnanci v neziskovém sektoru


Vztahy s institucemi a organizacemi
Vztahy s institucemi a organizacemi Handbook on non-profit institutions in the system of national accounts. 1. vyd. New York: United Nations, 2003. 316 s. ISBN 92-1-161461-9

 • Průměrná známka spolupráce NNO s ostatními organizacemi:

 • Spolupráce s obcí či městem 2,01

 • Spolupráce s širokou veřejností 2,32

 • Spolupráce s ostatními NNO 2,75

 • Spolupráce s ostatními NNO z oboru 2,82

 • Spolupráce s krajem Vysočina 2,97

 • Spolupráce s komerční sférou 3,19

 • Spolupráce s ÚP 3,76


Lenstv nno v asociac ch
Členství NNO v asociacích Handbook on non-profit institutions in the system of national accounts. 1. vyd. New York: United Nations, 2003. 316 s. ISBN 92-1-161461-9


Vyu v n dobrovoln k v nno
Využívání dobrovolníků v NNO Handbook on non-profit institutions in the system of national accounts. 1. vyd. New York: United Nations, 2003. 316 s. ISBN 92-1-161461-9


Zdroje informac o v zv ch finance eu
Zdroje informací o výzvách (finance EU) Handbook on non-profit institutions in the system of national accounts. 1. vyd. New York: United Nations, 2003. 316 s. ISBN 92-1-161461-9


Vlastnictv www str nek
Vlastnictví www stránek Handbook on non-profit institutions in the system of national accounts. 1. vyd. New York: United Nations, 2003. 316 s. ISBN 92-1-161461-9


Struktura p jm 2004 1
Struktura příjmů (2004) - 1 Handbook on non-profit institutions in the system of national accounts. 1. vyd. New York: United Nations, 2003. 316 s. ISBN 92-1-161461-9


Struktura p jm 2004 2
Struktura příjmů (2004) - 2 Handbook on non-profit institutions in the system of national accounts. 1. vyd. New York: United Nations, 2003. 316 s. ISBN 92-1-161461-9


Struktura p jm 2004 3
Struktura příjmů (2004) - 3 Handbook on non-profit institutions in the system of national accounts. 1. vyd. New York: United Nations, 2003. 316 s. ISBN 92-1-161461-9


Struktura p jm podle oblast
Struktura příjmů podle oblastí Handbook on non-profit institutions in the system of national accounts. 1. vyd. New York: United Nations, 2003. 316 s. ISBN 92-1-161461-9

 • Nejvíce peněz získaly organizace za rok 2004 z vlastní činnosti a to 136 114 414 Kč. Okolo 98 milionů poskytla ministerstva a státní fondy a 50 miliony se na chodu organizací podílela města a obce. Kraj Vysočina přispělNNO celkem 41 759 692 Kč.

 • Nejvyšší vyplacenou částkou je 14 685 000 Kč a poskytla ji jedna z obcí či jedno město některé z NNO.

 • Kraj Vysočina vyplatil nejvyšší částkuve výši 4 970 000 Kč.Průměrně přiteklo do jedné NNO z kraje Vysočina okolo 200 000 Kč a „obdarováno“ bylo 208 subjektů. 1/4 organizací dostala z kraje Vysočina cca 15 000 Kč, 1/2 maximálně 33 750 Kč a 3/4 organizací nepřesáhly 112 000 Kč. Průměrněčinily peníze poskytnuté krajem Vysočina necelých 20,00% z celkových příjmů organizací.


Finan n prost edky pro nno subjektivn
Finanční prostředky pro NNO (subjektivní) Handbook on non-profit institutions in the system of national accounts. 1. vyd. New York: United Nations, 2003. 316 s. ISBN 92-1-161461-9


Vlastn hodnocen financov n
Vlastní hodnocení financování Handbook on non-profit institutions in the system of national accounts. 1. vyd. New York: United Nations, 2003. 316 s. ISBN 92-1-161461-9

 • Téměř 90,00% si myslí, že co se týká toku finančních prostředků je neziskový sektor podhodnocen. Dalších 50,00% si myslí, že peníze nejsou spravedlivě rozdělovány (naproti tomu si 39,80% myslí, že je sice podhodnocen, ale prostředky jsou spravedlivě rozdělovány).

 • Dostatek finančních prostředků se spravedlivým rozdělováním vidí nejčastěji sportovní a kulturní organizace, dostatek peněz s nespravedlivým rozdělováním organizace z oblasti zdraví a filantropie a dobrovolnictví.Jako ekonomicky podhodnocený, přesto v rámci možností se spravedlivě rozdělovanými prostředky vidí tento sektor památky, náboženské organizace a církve a hospodářská a profesní sdružení. Nejhůře vidí situaci organizace ze sociálních služeb, ochrany životního prostředí a odbory.


Sp nost p i d n z grant a program
Úspěšnost při žádání z grantů a programů Handbook on non-profit institutions in the system of national accounts. 1. vyd. New York: United Nations, 2003. 316 s. ISBN 92-1-161461-9


Sp nost podle oblast
Úspěšnost podle oblastí Handbook on non-profit institutions in the system of national accounts. 1. vyd. New York: United Nations, 2003. 316 s. ISBN 92-1-161461-9

 • Nejúspěšnější v získávání finančních zdrojůjsou organizace z oblasti vzdělávání a výzkumu (téměř polovina z nich uvedla, že úspěšnost byla vyšší než 70,00%), ochrany práv a zájmů (také polovina z nich) a především z oblasti hospodářských a profesních sdružení.

 • Velmi nízkou úspěšnost naopak vykazují především organizace z oblasti sociálních služeb (2/3 z nich uvedlo, že úspěšnost byla v rozmezí od 0 do 20,00%), ochrany životního prostředí (63,40%) a především odbory, kde až na jediný případ všechny odborářské organizace uvedly velmi nízkou úspěšnost.

 • U těch organizací, které hodnotily úspěšnost získávání finančních prostředků jako střední, nízkou či velmi nízkou, jsme zjišťovali příčinu této neúspěšnosti.


P iny ne sp nosti
Příčiny neúspěšnosti Handbook on non-profit institutions in the system of national accounts. 1. vyd. New York: United Nations, 2003. 316 s. ISBN 92-1-161461-9


Dal p iny ne sp nosti
Další příčiny neúspěšnosti Handbook on non-profit institutions in the system of national accounts. 1. vyd. New York: United Nations, 2003. 316 s. ISBN 92-1-161461-9

 • Nežádali jsme

 • Nemáme informace

 • Nemáme finanční zdroje (kofinancování, předfinancování)

 • Nemáme vlastní prostory

 • Malá kapacita organizace

 • Nedůvěra (nikdo nám nic nedá)

 • Neochota politiků (kraj, senát)

 • Nevhodně zaměřené programy

 • Administrativní překážky od jiných institucí

 • Žádá ústředí


Vyu it lobbyingu pro z sk n financ
Využití lobbyingu pro získání financí Handbook on non-profit institutions in the system of national accounts. 1. vyd. New York: United Nations, 2003. 316 s. ISBN 92-1-161461-9


Kdo vyu v lobby
Kdo využívá lobby Handbook on non-profit institutions in the system of national accounts. 1. vyd. New York: United Nations, 2003. 316 s. ISBN 92-1-161461-9

 • Tuto metodu využívá často 1,20% organizací, občas 7,20%, výjimečně 19,20% a 72,40% organizací lobbing nepoužívá zásadně nikdy. Těmi, kteří využívají lobbing běžně jsou především sportovní organizace, naopak zásadně nikdy mají nejčastěji uvedeno ochránci životního prostředí, náboženské a církevní organizace a odbory.

 • S lobbingem úzce souvisí i otázka, zda se jednotliví zástupci NNO v kraji Vysočina setkali s neúměrným preferováním jedné nestátní neziskové organizace na úkor ostatních. S tímto negativním jevem se velmi často setkává téměř 10,00% NNO v kraji Vysočina a dalších 21,50% se tímto jevem alespoň setkalo. 31,60% o tomto jevu slyšelo, ale nesetkalo se s ním a 37,90% se nesetkalo s tímto jevem vůbec.

 • Podle respondentů se se s tímto jevem setkaly organizace v oblasti vzdělávání a výzkumu, kultury a sportu, naopak tento jev vůbec neznají mezi organizacemi v rámci ochrany životního prostředí, sociálních služeb a odborů.


Vyu it bankovn ch v r
Využití bankovních úvěrů Handbook on non-profit institutions in the system of national accounts. 1. vyd. New York: United Nations, 2003. 316 s. ISBN 92-1-161461-9


Z jem o kolen
Zájem o školení Handbook on non-profit institutions in the system of national accounts. 1. vyd. New York: United Nations, 2003. 316 s. ISBN 92-1-161461-9


Kolik maj nno zam stnanc
Kolik mají NNO zaměstnanců Handbook on non-profit institutions in the system of national accounts. 1. vyd. New York: United Nations, 2003. 316 s. ISBN 92-1-161461-9


Pro nemaj nno zam stnance
Proč nemají NNO zaměstnance Handbook on non-profit institutions in the system of national accounts. 1. vyd. New York: United Nations, 2003. 316 s. ISBN 92-1-161461-9


Mzdy v nno
Mzdy v NNO Handbook on non-profit institutions in the system of national accounts. 1. vyd. New York: United Nations, 2003. 316 s. ISBN 92-1-161461-9


Mzdy v nno koment
Mzdy v NNO - komentář Handbook on non-profit institutions in the system of national accounts. 1. vyd. New York: United Nations, 2003. 316 s. ISBN 92-1-161461-9

 • Aktuálně se průměrná mzda v nestátních neziskových organizacích v kraji Vysočina pohybuje na hodnotě 6 856 Kč.

 • Je zřejmé, že od roku 2000 se průměrná mzda zvyšuje, přičemž oproti stavu v roce 2000 se zvedla téměř dvojnásobně.

 • Maximální průměrná mzda byla vyplacena v roce 2004 a to 40 000Kč.

 • Pokud porovnáme průměrné mzdy mezi jednotlivými oblastmi působnosti NNO, pak nejvyšší průměrné mzdy aktuálně mají v oblasti vzdělávání a výzkumu a to 12 047 Kč, dále v oblasti ochrana práv, obhajoba zájmů a politika (10 495 Kč) a také v odborech (10 081 Kč).


Multiplika n efekty
Multiplikační efekty Handbook on non-profit institutions in the system of national accounts. 1. vyd. New York: United Nations, 2003. 316 s. ISBN 92-1-161461-9

 • Byli jsme jeden z prvních krajů

  • Středočeský (www.neziskovky.org)

  • Zlínský (www.novastrategiezk.cz)

  • Olomoucký (www.uno-ok.cz)

 • Publikace a www

  • Vybraná data z analýzy (diplomové práce, zacílení vlastní podpory)

  • Adresář NNO (přístupný všem a aktualizovaný na www „Partnerství“)


Děkujeme za pozornost Handbook on non-profit institutions in the system of national accounts. 1. vyd. New York: United Nations, 2003. 316 s. ISBN 92-1-161461-9

za realizační tým ORR

Štěpánka Böhmová, Vendula Hanzalová, Lucie Kislingerová, Klára Lisová, Petr Holý, Dita Tesařová, Magda Svatoňová

a

sociolog Daniel Hanzl


ad