Historia e psikologjise
Download
1 / 16

Historia e psikologjise - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

Historia e psikologjise. Funksionalizmi. James McKeen Cattell. Studioi me Wundt Dekan i psikologjise ne Columbia University U perpoq te aplikonte njohurite psikologjike ne industri dhe edukim Eksponent i funksionalizmit. J . M. Cattell.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Historia e psikologjise' - malina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Historia e psikologjise

Historia e psikologjise

Funksionalizmi


James mckeen cattell
James McKeen Cattell

 • Studioi me Wundt

 • Dekan i psikologjise ne Columbia University

 • U perpoq te aplikonte njohurite psikologjike ne industri dhe edukim

 • Eksponent i funksionalizmit


J m cattell
J. M. Cattell

 • Zbatoi ne praktike matjet e kohes se reagimit te individit

 • Ndertoi teste mendore qe lidhnin kohen e reagimit me perpjekjet per matjen e kesaj kohe

 • Zhvilloi bateri testesh qe u praktikuan me sukses ne matjen fizike te proceseve psikologjike

 • Fushat studimore: perceptimi, vemendja, ndjenja, kujtesa, koha e reagimit, levizja


Koncepti i gjykimit te shkalleve relative
KONCEPTI I GJYKIMIT TE SHKALLEVE RELATIVE

- U mundua ta studionte me ane te eksperimenteve, ne praktike ne permjet shkelqyeshmerise se ngjyrave. Subjektet interpretonin nuancat e nje ngjyre nepermjet listimit

 • Shkalla e vendosjes se ngjyrave koincidonin me matjet qe bente fotometri

 • Tradita familjare dhe trashegimia gjenetike ndikojne ne formimin e njeriut te shquar ne shkence


Carr

 • Analizoifunksioninshkak-pasoje, sinjengaperberesit e lidhjesfunksionale

 • Objekti I funksionalizmit: studimi I lidhjeveterastesishmeosefunksionalendermjetngarjevepsikologjketemeparshmedhepasojavetetyre

 • U perpoqtevertetonteekzistencen e njelidhjejemesbiologjisedhefunksionalizmit


Robert woodworth
Robert Woodworth

 • Eksponentfunksionalist

 • Psikologjiaeshtenjeperzierje e introspeksionitdhestudimittesjelljes

 • Perdorishprehjen S-O-R per tepershkruarpikepamjen e tijfunksionalistetepsikologjisedhe per tadalluarnga S-R e orientimitbihejviorist

 • Krijoinjengatestet e paratepersonalitetit, WPSD, per sjelljenabnormale


Psikologjia dinamike
Psikologjiadinamike

 • U munduatezhvillontenjesistem, tequajturpsikologjiadinamike, kuteperfshiheshintegjithashkollatpsikologjikederi me ate kohe

 • Shpjegonderi ne c’maseindivididuhettemanifestojesjelljen e tij

 • Psikologjiadinamke e woodworth = psikologjifunksionaliste = pune e mendjes

 • Sistem mates, joagresiv, shprehlidhjetekonceptitteceshtjes me faktin


Psikologjia dinamike1
Psikologjiadinamike

 • Introspeksioni – psikologjiafunksionaliste – bihejviorizmi

 • Sistemfleksibel I haprndajndryshimeve per peshtatjenndajsituataveproblemore per tegjeturzgjidhjen me tepershtatshme.

 • Sistem ne ekuiliber


Motivacioni
Motivacioni

 • Motivacioni: elementiqeve ne levizjestrukturimindinamiktekindividi, udheheqveprimtarine e individit

 • Motivacioni, I rendesishemsaproceset e tjeramendoresuperiore


Funksionalizmi i woodworth
Funksionalizmi I Woodworth

 • Studim I emocioneve ne formen e njelidhjejevaresieqerridhtenganxitesi I tyre.

 • Sjelljaeshterezultatproceseshtelartamendoretekrijuarngangjarjetekaluara.


Mendimi pa imazh
Mendimi pa imazh

 • E veme re tekimazhet e turbulltaqejanetepranishmetekindividi ne intervaletevoglakohoreedhekurkyeshte ne gjendjeqetesie, dhenuk I ve re ato

 • E veme re tekimazhetjotepranishme ore e cast tekindividi, porqeshfaqenkurnjefaktjondijues I nxjerr ne pah. Ne keterast to dukentevetme, teizoluara


Lidhja me mjedisin
Lidhja me mjedisin

 • Lidhje e brendshme e organizmit me mjedisinperreth

 • Eshte e dukshmekurtekindividishfaqetreagimindajngacmuesvetejashtem.

 • Ngacmuesi – tregues

 • Reagimimuskulor I njeriut – pershtatje

 • Quhetndrysheedheperberesja e motivacionitkryesortesjelljes


Lidhja ceshtje situate
Lidhjaceshtje-situate

 • Prirjarregulluese e organizmitdrejtdukuriseqekerkonteteishte e pranishme ne sjelljen e tij

 • Gatishmerie organizmit per tekpurnjengacmuespara se kytearrijetekorganizmi

 • Organizmieshte I parapergatitur ne lidhje me pershtatjenqe do beje ne rast se I ndodhnjengjarje e caktuar


S r vs s o r
S-R vs S-O-R

 • Futiprocesinnderhyresqebenorganizminelidhjenmesstimulitdhereagimit

 • O – eshtenjegjendjeaktivemesnxitesitdhepergjigjes

 • Reagimirjedhim I stimulitporedhe I organizmit

 • O – ka prirje per terregulluarbotenperrethtij


Teoria konjitive e te mesuarit
Teoriakonjitive e temesuarit

 • Nje person eshtegjithnje ne njohje e siperteambientitperreth

 • shfaqet ne njohjenqeorganizmit I benmjedisitdhe ne njohjenqe I benobjektitqendodhet ne mjedis

 • Akti I njohjeseshtenjeforme e temesuarit


Fazat e teorise konjitive te te mesuarit
Fazat e teorisekonjitivetetemesuarit

 • 1. gatishmeria e individitqetendjekedicka

 • 2. Gatishmeria e individit per tesiguruarvazhdimesine e procesit


ad