Student vidin s darnos ir sveikatos s sajos
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 26

STUDENTŲ VIDINĖS DARNOS IR SVEIKATOS SĄSAJOS PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

STUDENTŲ VIDINĖS DARNOS IR SVEIKATOS SĄSAJOS. Parengė: BPS11 studentės V . Pamerneckytė, K . Vinslauskaitė Darbo vadovė: lekt. E . Tamašauskienė 2013-04- 10. Sveikata – tai didžiausia žmogaus vertybė. Sveikata suprantama kaip visuma tarpusavyje susijusių veiksnių: fizinės,

Download Presentation

STUDENTŲ VIDINĖS DARNOS IR SVEIKATOS SĄSAJOS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Student vidin s darnos ir sveikatos s sajos

STUDENTŲ VIDINĖS DARNOS IR SVEIKATOS SĄSAJOS

Parengė: BPS11 studentės V. Pamerneckytė,K. Vinslauskaitė

Darbo vadovė: lekt. E. Tamašauskienė

2013-04-10


Student vidin s darnos ir sveikatos s sajos

 • Sveikata – tai didžiausia žmogaus vertybė.

 • Sveikata suprantama kaip visuma tarpusavyje susijusių veiksnių:

  • fizinės,

  • protinės,

  • emocinės sveikatos,

  • socialinės aplinkos,

  • dvasinės gerovės.


Sveikat takojantys veiksniai

Sveikatą įtakojantys veiksniai


Temos aktualumas

Temos aktualumas

Sveikata

Nesveikata

Fizinėirpsichinėgerovė

Ligos, traumos, negalia

Salutogenezės teorija nagrinėja sveikatos, o ne ligų priežastis. Pagal salutogenezės teoriją,visų žmonių sveikatą reikia stiprinti, nepaisant kurioje tiesiosios ,,sveikata — nesveikata“ atkarposvietoje jie būtų, neskirstant žmoniųį sveikuosius ir ligonius.


Salutogenin gyvenimo up s interpretacija lindstr m jernstr m 2007

Salutogeninė ,,Gyvenimoupės“ interpretacija(Lindström & Jernström, 2007)


Temos aktualumas1

Temos aktualumas


Temos aktualumas2

Temos aktualumas


Temos aktualumas3

Temos aktualumas

Vidinę darnąsudarotryskomponentai:

• vidinės ir išorinės veiklos suvokimas,

• veiklosprasmingumas,

• gebėjimasvaldytisituaciją.

Pagalsalutogenezės teoriją, stresoriauspoveikįpatiriantisasmuo,pasižymintisstipresniuvidinės darnoslygiu:

• turės motyvųįveiktisunkumą,

• įžvelgssavoveiksmųprasmę,

• tikės, kad turi pakankamai jėgų susidoroti su situacija.


Tyrimo tikslas

Tyrimo tikslas

Išsiaiškinti studentų vidinės darnos lygį ir jos sąsajas su sveikata.

Tyrimo objektas

Studentų vidinė darna.


Tyrimo metodai ir organizavimas

Tyrimo metodai ir organizavimas

 • Literatūros analizė.

 • Anketinė apklausa. Vidinei darnai įvertinti naudotaA. Antonovsky sudaryta13 klausimų anketa.

 • Statistinė duomenų analizė.

 • Tyrimas atliktas ŠVK SPF 2013 m. kovo mėn.


Respondent charakteristika

Suvokti

Veikti

Kontroliuoti

Respondentų charakteristika


Student vidin s darnos ir sveikatos s sajos

Tyrimo analizė


Respondent sveikatos vertinimas

Respondentų sveikatos vertinimas


Dom jimasis aplinka

Domėjimasis aplinka


Nustebimas pa stam moni elgesiu

Nustebimaspažįstamų žmonių elgesiu


Nusivylimas mon mis kuriais tik davote

Nusivylimasžmonėmis, kuriais tikėdavote


Gyvenimo tikslai ir u daviniai

Gyvenimo tikslai ir uždaviniai


Kasdieni darb sukelta kan ia ir nuobodulys

Kasdienių darbų sukelta kančia ir nuobodulys


Susipainiojimas savo jausmuose ir id jose

„Susipainiojimas“ savo jausmuose ir idėjose


Jautimasis nevyk liu

Jautimasis nevykėliu


Kasdienini dalyk ma areik mingumas

Kasdieninių dalykų mažareikšmingumas


Situacijos nekontroliavimas

Situacijos nekontroliavimas


Situacijos nevaldymas

Situacijos nevaldymas


I vados

Išvados

 • Studentų vidinės ir išorinės veiklos suvokimas: beveik du trečdaliai (70 proc.) domisi kas dedasi aplink; 54 proc. respondentų nustebina pažįstamų žmonių elgesys.

 • Veiklos prasmingumas: daugiau kaip pusė (58 proc.) studentų savo gyvenime turi aiškius tikslus ir uždavinius; 60 proc. respondentų atrodo, kad jų atliekami kasdieniai dalykai nėra mažareikšmiai.

 • Gebėjimas valdyti situaciją: 60 proc. studentų „nesusipainioja“ savo jausmuose ir idėjose; 62 proc. kontroliuoja situacijas; 52 proc. apklaustųjų geba valdyti situaciją.


I vados1

Išvados

 • Įvertinus tyrimo rezultatus galime teigti, kad apklaustų studentų vidinės darnos lygis yra pakankamai aukštas: turi motyvų įveikti sunkumus, turi resursų susidoroti su situacija. Šie ir kt. veiksniai lemia studentų gerą sveikatą.


Student vidin s darnos ir sveikatos s sajos1

STUDENTŲ VIDINĖS DARNOS IR SVEIKATOS SĄSAJOS

Parengė: BPS11 studentės V. Pamerneckytė,K. Vinslauskaitė

Darbo vadovė: lekt. E. Tamašauskienė

2013-04-10


 • Login