jak prezentovat
Download
Skip this Video
Download Presentation
Jak prezentovat…

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

Jak prezentovat… - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Jak prezentovat…. Letní škola SOČ 2012, Brno Jaroslava Geletičová 23.8.2012. Pár slov o mé maličkosti. UPOL Molekulární biofyzika SOČ České hlavičky Cena učené společnosti České Republiky. Obsah. Pár slov obecně Vizuální systémy Příprava prezentace Obsah prezentace Background

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Jak prezentovat…' - malaya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
jak prezentovat

Jak prezentovat…

Letní škola SOČ 2012, Brno

Jaroslava Geletičová

23.8.2012

p r slov o m mali kosti
Pár slov o mé maličkosti
 • UPOL
 • Molekulární biofyzika
 • SOČ
 • České hlavičky
 • Cena učené společnosti České Republiky
obsah
Obsah
 • Pár slov obecně
 • Vizuální systémy
 • Příprava prezentace
 • Obsah prezentace
 • Background
 • Projev
 • Co ano?
 • Čemu se vyhnout?
 • Závěr
p r slov obecn
Pár slov obecně …
 • Prezentace má mnoho podob a významů
 • Co je možné prezentovat?

věci hmotné x věci nehmotné

 • Účel světí prostředky
vizu ln syst my
Vizuální systémy
 • Pomáhají podpořit prezentaci, zrychlují komunikaci a zajišťují správné pochopení
 • Co sem patří?
p prava prezentace
Příprava prezentace
 • Stanovení cíle prezentace
 • Bližší informace
 • Podklady a sběr dat
 • Stanovení hlavních cílů
 • Grafické zpracování
stanoven c le
Stanovení cíle
 • Proč ?
 • Čeho chci dosáhnout?
 • Chci informovat, ukázat, vysvětlit, získat, přesvědčit … ?
 • Cíli se podřizuje vše ostatní (forma, obsah, způsob…)
bli informace
Bližší informace
 • Komu je prezentace určena
 • Kolik času máme na prezentaci
 • Kde prezentace bude probíhat
 • Technika
 • Finance
te u ale nikdo neposlouch
Teď už ale nikdo neposlouchá...
 • První „slide“ si nikdo nepamatuje
 • Po pěti minutách se ztrácí pozornost
 • „Probuzení“ – tak třeba vtip 
podklady a sb r dat
Podklady a sběr dat
 • Pečlivě shromáždit všechna potřebná data, dostupné informace, materiály
 • Výběr – co je pro prezentaci vhodné – hlavně pro splnění cílů
stanoven hlavn ch c l
Stanovení hlavních cílů
 • Co chceme v prezentaci přednést (problémy, nápady, body)
 • Zatím není nutné znát jejich pořadí v prezentaci
 • Technika psaní na lístky
 • Nakonec body seřadit podle logické návaznosti
grafick zpracov n
Grafické zpracování
 • Využití počítačových programů (např. MPP)
 • Co programy nabízejí?
 • Šablony (předpřipravené)
 • Animace
 • Obrázky (velikost)
 • Grafy (velikost)
 • Videa (délka, o čem to bude)
tipy a doporu en
Tipy a doporučení
 • Existují obecná pravidla
 • Nemusí se dodržovat
 • Obecně platí: „Všeho moc škodí (animace, obrázky, grafy, vzorce…)“
 • Tak jen ve zkratce…
slide14
Body
 • Důležité věci jen v bodech, nerozepisovat.
 • Jedna stránka - jen jedna myšlenka
 • Maximálně 5 bodů na stránku
 • Text se stane nepřehledným
mal uk zka
Malá ukázka…
 • Chemikálie:

Fluorofory: NATA, HSA, fluorescein

Zhášedla: akrylamid, KI

Fosfátový pufr

 • Přístroje:

Spektrometr UV 550, Unicam

Fluorescenční spektrofotometr Hitachi

Spektrometr pro časově korelované čítání fotonů FluoTime 200, PicoQuant

 • Metody:

Absorpční spektra

Titrační experimenty

Vytvoření Stern-Volmerova grafu

Ověření teoretického vztahu analýzou experimentálních dat a následná diskuze shody

slide16
Font
 • Font musí být dobře čitelný
 • Raději malá písmenka
 • Velikost písma v rozmezí 24 -32 bodů
 • Jedna prezentace – jeden font
 • Horizontální poloha textu
 • Pozor na českou diakritiku – některé fonty neumí háčky a čárky
grafick form t
Grafický formát
 • Jeden grafický formát pro celou prezentaci
 • Umožní to čtenáři lepší orientaci
barvy
Barvy
 • Raději doplňkové odstíny (proč?)
 • Maximálně 4 barvy
postupn odkr v n
Postupné odkrývání
 • Vhodné pro obrázky
 • Jiná volba způsobu odrývání může zbavovat pozornosti
obsah prezentace
Obsah prezentace
 • Struktura prezentace může být následující:

Úvod

Pojmy a jejich definice

Samotná prezentace – tělo

Shrnutí

Diskuze

Závěr a rozloučení

slide22
Úvod
 • Přivítání
 • Seznámení s cílem prezentace a jejím obsahem
 • Čas (jak dlouho to bude trvat)
pojmy a jejich definice
Pojmy a jejich definice
 • Pokud jsou v prezentaci zkratky, nové, neznámé (obecně) pojmy
 • Bez vymezení pojmů nemusí dojít k plnému pochopení prezentace
samotn prezentace
Samotná prezentace
 • Za sebou následující hlavní body (které jsme si sami stanovili při přípravě)
 • Hlavní body na sebe musí navazovat
 • Logická posloupnost
 • Od teorie k praktické aplikaci…
shrnut
Shrnutí
 • Několik vět o hlavních poznatcích, které byly v prezentaci řečeny
 • „Něco jako malé opáčko na konec“
diskuze
Diskuze
 • Směřujte ji k tématu prezentace
 • Zdvořilá asertivita…
z v r
Závěr
 • Nejdůležitější část prezentace
 • Čeho jsme dosáhli?
 • Co je našim přínosem/výsledkem práce…
 • Nezapomeňte na rozloučení
background
Background
 • Příprava materiálů (vytištěné materiály, propagační materiály, …)
 • Zajištění dalšího materiálu (flipchart, funkční popisovače…)
 • Instalace a zkouška techniky
projev
Projev
 • Práce s hlasem
 • Technika řeči
 • A ach ta tréma
pr ce s hlasem
Práce s hlasem
 • Hlasitost – všichni musí slyšet
 • Nemluvte monotónně – „uspávači hadů“
 • Různé tempo řeči – dynamika a energie projevu
 • Pauzy – ticho funguje jako vykřičník, u důležitých pojmů dodejte pauzu
 • tekutiny
technika e i
Technika řeči
 • Originalita
 • Silné myšlenky
 • Přiměřený jazyk
 • Pestré výrazové prostředky
 • Srozumitelné věty
 • Řečnické otázky
 • Přestávky a pauzy
jazyk
Jazyk
 • Spisovný v hovorové formě
 • Přestávky
 • Profesní deformace
 • Věty čím jednodušší, tím lepší
 • Pestrost – synonyma, přívlastky, fráze…
co ano
Co ano?
 • Vhodné použití zvýraznění
 • „Signposting“
 • Obrázky
 • Grafy
 • Videa k tématu
 • Průvodce prezentací (emoticons…)
 • Pozor na řeč těla
emu se vyhnout
Čemu se vyhnout?
 • Není cíl – není úspěch
 • Vizuální prostředky jsou jen k zdůraznění – jde to i bez nich
 • Zdůrazněte cíl prezentace
slide35

Opomenutí přípravy – faktor překvapení

 • Mějte svou prezentaci plně pod kontrolou
 • Málo nadšení
 • Oční kontakt – maximálně 3-5 vteřin
slide36

Přešlapování

 • Nezapojení publika do prezentace
 • Málo výrazů tváře
 • Přehnaná gestikulace…
slide37

Výplňová slova – pouštění samohlásek

 • Nervózní pohyby
 • Text se nečte z prezentace
kdo to um dob e
Kdo to umí dobře?
 • Steve Jobs prezentace
 • Google
a co bychom asi necht li
A co bychom asi nechtěli…
 • Špatný příklad 1
 • Špatný příklad 2
z v r1
Závěr
 • Nejdůležitější je PRAXE
kontakty
Kontakty
ad