Vilniaus darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje veikiančių žemės ūkio sektoriaus įmonių ve...
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 4

pagal įmonės dydį: PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Vilniaus darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje veikiančių žemės ūkio sektoriaus įmonių veiklos perspektyvų ir darbuotojų poreikio analizė (I) (pagal 2008 m. kovo mėn. vykdytos apklausos rezultatus).

Download Presentation

pagal įmonės dydį:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vilniaus darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje veikiančių žemės ūkio sektoriaus įmonių veiklos perspektyvų ir darbuotojų poreikio analizė (I)(pagal 2008 m. kovo mėn. vykdytos apklausos rezultatus)

 • Apklausos tikslas – įvertinti Vilniaus darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje veikiančių žemės ūkio sektoriaus įmonių veiklos perspektyvas bei darbuotojų poreikį.

  2008-01-01 Vilniaus rajone veikė 96 žemės ūkio sektoriui priklausančios įmonės.

 • Tiesioginio interviu būdu 2008 m. kovo mėn. buvo apklausti 48 žemės ūkio sektoriui priklausantys darbdaviai, iš jų:

  pagal įmonės veiklos rūšis:

pagal įmonės dydį:


Vilniaus darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje veikiančių žemės ūkio sektoriaus įmonių veiklos perspektyvų ir darbuotojų poreikio analizė (II)(pagal 2008 m. kovo mėn. vykdytos apklausos rezultatus)

 • Respondentų įmonėse per 2007 m. į darbą

  buvo priimti 66 darbuotojai, iš jų 13

  (20proc.) dėl kaitos ir 53 (80 proc.) – į naujai

  įsteigtas darbo vietas.

 • Apklausoje dalyvavę darbdaviai per 2007 m. iš viso atleido 39 darbuotojus, iš jų 15 (38 proc.) dėl kaitos ir 24 (62 proc.) – dėl darbuotojų skaičiaus mažinimo.

 • 2008 m. su darbuotojų trūkumo problema susiduria 37 darbdaviai (77 proc. visų apklaustųjų). Iš viso jų įmonėse šiuo metu trūksta 17 darbuotojų, iš jų pagal profesijas:


Vilniaus darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje veikiančių žemės ūkio sektoriaus įmonių veiklos perspektyvų ir darbuotojų poreikio analizė (III)(pagal 2008 m. kovo mėn. vykdytos apklausos rezultatus)

 • 2008 m. veiklą numato plėsti 23 (48 proc.) apklaustos įmonės.

 • Nė vienas apklaustas darbdavys 2008 m. neplanuoja įmonėje mažinti darbuotojų skaičiaus.

 • 2008 m. 20 (42 proc. visų respondentų) darbdavių numato priimti 48 naujus darbuotojus, iš jų 25

  (52 proc.) darbuotojus planuojama priimti sezoniniams darbas (iki 3 mėn.).

  28 apklausti darbdaviai (58 proc. visų respondentų) naujų darbuotojų priimti neketina.

  Numatomų priimti darbuotojų skaičius pagal profesijas:

  - Nekvalifikuoti ūkio darbininkai – 31 ( iš jų 18 – sezoniniam darbui);

  - Traktorininkai - 9 ( iš jų 1 – sezoniniam darbui);

  - Mechanizatoriai - 4 ( iš jų 4 – sezoniniam darbui);

  - Gyvulių šėrikai - 1;

  - Buhalteriai - 1;

  - Melžėjos - 1 ( iš jų 1 – sezoniniam darbui);

  - Kombainininkai - 1 ( iš jų 1 – sezoniniam darbui)

 • Į klausimą apie vidutinio darbo užmokesčio dydį (su mokesčiais), numatomą mokėti naujiems

  darbuotojams atsakė 33 darbdaviai, (69 proc. apklaustųjų), iš jų pagal darbo užmokesčio dydį:


Vilniaus darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje veikiančių žemės ūkio sektoriaus įmonių veiklos perspektyvų ir darbuotojų poreikio analizė (IV)(pagal 2008 m. kovo mėn. vykdytos apklausos rezultatus)

Išvados:

 • Per 2007 m. priimtų į darbą Vilniaus darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje veikiančiose žemės ūkio sektoriaus įmonėse darbuotojų skaičius 2 kartus viršija iš įmonių per tą patį laikotarpį atleistų darbuotojų skaičių (priimti – 66 asmenys, atleisti – 39);

 • Iš 66 per 2007 m. priimtų į darbą asmenų 53 (80 proc.) – įsidarbino į naujai įsteigtas darbo vietas, 13 (20 proc.) – dėl darbuotojų kaitos;

 • Iš 39 per 2007 m. atleistų iš darbo asmenų 24 (62 proc.) – atleisti dėl darbuotojų skaičiaus mažinimo, 15 (38 proc.) – dėl darbuotojų kaitos;

 • 2008 m. veiklą numato plėsti 23 (48 proc.) apklaustos įmonės;

 • Nė vienas apklaustas darbdavys 2008 m. neplanuoja įmonėje mažinti darbuotojų skaičiaus;

 • Per 2008 m. 20 (42 proc. visų respondentų) apklaustų darbdavių numato priimti 48 naujus darbuotojus (iš jų

  didžiausią dalį (65 proc.) sudaro nekvalifikuoti ūkio darbininkai ir traktorininkai – 19 proc.);

 • Per 2008 m. 28 apklausti darbdaviai (58 proc. visų respondentų) naujų darbuotojų priimti neketina;

 • 2008 m. su darbuotojų trūkumo problema susiduria 37 darbdaviai (77 proc. visų apklaustųjų);

 • Didžiausią dalį iš visų apklaustose įmonėse, kuriose jaučiamas darbuotojų stygius, trūkstamų 17 darbuotojų

  sudaro traktorininkai (41 proc.) ir nekvalifikuoti ūkio darbininkai (29 proc.);

 • Iš 33 apklaustų darbdavių (69 proc. visų apklaustų darbdavių), galėjusių numatyti vidutinį naujai priimtų

  darbuotojų darbo užmokesčio (su mokesčiais) dydį, 21 (64 proc.) darbdavys nurodė nuo 801-1000 Lt., 11 (33

  proc.) iki 800 Lt. ir 13 (3 proc.) – nuo 1001-1500 Lt.


 • Login