Milj belastninger
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 6

Miljøbelastninger PowerPoint PPT Presentation


 • 61 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Miljøbelastninger. Støj. Luftemission. Lugt. Energi. Råmaterialer Hjælpematerialer Energi Vand. VIRKSOMHED. Produkter Ydelser. Spildevand. Affald. Kemikalieaffald. Jord. Miljøledelse. Miljøledelse. STYRKER At få kendskab til virksomhedens miljøbelastninger.

Download Presentation

Miljøbelastninger

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Milj belastninger

Miljøbelastninger

Støj

Luftemission

Lugt

Energi

Råmaterialer

Hjælpematerialer

Energi

Vand

VIRKSOMHED

Produkter

Ydelser

Spildevand

Affald

Kemikalieaffald

Jord


Milj ledelse

Miljøledelse


Milj ledelse1

Miljøledelse

 • STYRKER

 • At få kendskab til virksomhedens miljøbelastninger.

 • At få overblik over mulige forbedringer:

  • Reducere forbrug (vand, energi, rå- og hjælpematerialer).

  • Reducere spild (støj, lugt, luftemissioner, energi, spildevand, affald, kemikalieaffald).

 • At undgå forurening af undergrunden.

 • At opnå økonomiske besparelser ved en effektiv ressourceudnyttelse.

 • At kunne kommunikere med omverdenen.

 • At kunne imødekomme krav fra kunder, myndigheder og investorer.

 • At undgå investeringer i miljøbegrænsende udstyr.

 • At få struktur og styring på et område, som påvirker driften.


Milj ledelse2

Miljøledelse

 • SVAGHEDER

 • Kræver ressourcer


Milj ledelse3

Miljøledelse

 • MULIGHEDER

 • Et positivt image.

 • En positiv markedseffekt.

 • At tilgodese miljøkrav i tide.

 • Forbedrede fiancieringsmuligheder.

 • Reduktion af forsikringsomkostninger.

 • Forbedret konkurrenceevne.


Milj ledelse4

Miljøledelse

 • TRUSLER

 • Kundernes/brugernes holdning til produkterne

 • Øget krav om information.

 • Øget krav til dokumentation (grønne regnskaber, miljødeklarationer, miljømærkning).

 • Afgifter (råmaterialer, vejtransport, emballage).

 • Råmaterialer, som forbydes.

 • Statsstøtte til konkurrende produkter.

 • Faremærkning af produkter.

 • Tilbagetagning af produkter.


 • Login