Portofoliul profesorului
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 8

PORTOFOLIUL PROFESORULUI PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PORTOFOLIUL PROFESORULUI. PARTEA I. d ecizia de numire c urriculum vitae europass f işa de evaluare din anul precedent si calificativul acordat structura anului școlar, incadrarea (clase, nr. de ore), orarul, fișa postului, calendarul activităților pe anul in curs

Download Presentation

PORTOFOLIUL PROFESORULUI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Portofoliul profesorului

PORTOFOLIUL PROFESORULUI


Partea i

PARTEA I

 • decizia de numire

 • curriculum vitae europass

 • fişa de evaluare din anul precedent si calificativul acordat

 • structura anului școlar,

 • incadrarea (clase, nr. de ore),

 • orarul,

 • fișa postului,

 • calendarul activităților pe anul in curs

 • catalogulmanualeloragreate de MEN

 • listamanualelorfolosite la clasă


Documente doveditoare pentru calitatea de

DOCUMENTE DOVEDITOARE PENTRU CALITATEA DE

 • mentor

 • formator

 • metodist

 • coordonator de cerc pedagogic

 • membru în Consiliul Consultativ al disciplinei

 • îndrumător al colectivelor de redacţie

 • evaluator manuale

 • membru în comisii ştiinţifice


Partea a ii a

PARTEA A II-A

 • planurile cadru

 • programele școlare,

 • programele opționalelor în derulare şi suporturile de curs

 • planificarea anuală și semestrială a materiei pe unități de învățare,

 • proiecte didactice,

 • programarea pregătirii remediale

 • teste de evaluare inițială, curentă și sumativă-concluzii,

 • ghiduri, metodologii, regulamente, precizări

 • caietul –catalog,

 • fișe cu interasistențele la ore(pentrudebutanţi-10 pe an)

 • CCER

 • Planificarea tezelor


Partea a iii a

PARTEA A III-A

 • metodologia, regulamentul și precizările pentru olimpiadă, examene naţionale

 • programele pentru olimpiade, examene naţionale

 • subiecte de olimpiadă, examene neţionale propuse,

 • programul pregătirii suplimentare cu elevii capabili de performanţă

 • lista elevilor selectați pentru olimpiade, concursuri

 • rezultatele obținute la diferite competiții, olimpiade, concursuri, examene naţionale


Partea a i v a

PARTEA A IV-A

 • materiale didactice aflate în dotarea şcolii

 • auxiliare didactice proprii

 • fişe de lucru

 • modalități alternative de evaluare (proiecte, referate, portofolii întocmite de elevi),

 • teste de evaluare inițială, curentă și sumativă-concluzii


Partea a v a

PARTEA A V-A

 • proiecte personale

 • proiecte/programe în care este angajat pentru implementare

 • parteneriate

 • proiecte europene

 • proiecte finanţate de CJT

 • alte tipuri de proiecte


Partea a v i a perfec ionare

PARTEA A VI-APERFECŢIONARE

 • cursuri cu credite/ fără credite prin:

 • CCD

 • POSDRU

 • în străinătate (cu ajutorul burselor Comenius)

 • alte tipuri de cursuri

 • cursuri care nu sunt de specialitate

 • participarea cu comunicări ştiinţifice la simpozioane

 • organizarea de simpozioane

 • participarea la activităţi metodice


 • Login