REVOLUŢIA AMERICANĂ
Download
1 / 35

REVOLUTIA AMERICANA - PowerPoint PPT Presentation


 • 2760 Views
 • Updated On :

REVOLUŢIA AMERICANĂ. Prof. Cornelia Cucu Liceul cu Program Sportiv Bacău. SUMAR. SUMAR. 1. Dic ţ ionar 2. Cronologie 3. Premisele revolu ţ iei 4. R ă zboiul de Independen ţă 5. Formarea Statelor Unite ale Americii 6. Fi şă de evaluare. Dicţionar.

Related searches for REVOLUTIA AMERICANA

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'REVOLUTIA AMERICANA' - madelia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

REVOLUŢIA AMERICANĂ

Prof. Cornelia Cucu

Liceul cu Program Sportiv

Bacău


Sumar
SUMAR

SUMAR


1. Dicţionar

2. Cronologie

3. Premisele revoluţiei

4.Războiul de Independenţă

5.Formarea Statelor Unite ale Americii

6.Fişă de evaluare • Amendament – modificare adusă unui act normativ.

 • Boicot – întreruperea relaţiilor comerciale cu o anumită ţară.

 • Colonie – teritoriu şi populaţie dependentă politic de un alt stat.

 • Congres – reuniune în care se discută probleme de ordin economic,

  ştiinţific, politic etc.

 • Drept de timbru – plata unui impozit sau a unei taxe.

 • Metropolă – stat posesor de colonii.

 • Naţiune – comunitate de oameni care vorbesc aceeaşi limbă, au conştiinţa

  originii comune şi au aceleaşi idealuri.

 • Stat federal – stat creat prin unirea mai multor state, care îşi păstrează

  organizarea proprie, având însă anumite organe de conducere şi legi comune. • 1607-1733, pe ţărmul estic al continentului nord-american se formează 13 colonii engleze.

 • 1763-1765, se constituie asociaţiile “Fiii libertăţii” şi “Fiicele libertăţii”.

 • 1773, “Partida de ceai“ de la Boston.

 • 1775,începutul războiului pentru independenţă.

 • 1776, Declaraţia de Independenţă.

 • 1777, crearea Confederaţiei Statelor Unite ale Americii.

 • 1783, Pacea de la Versailles. Anglia recunoaşte independenţa SUA.

 • 1787, Constituţia SUA.Formarea coloniilor engleze din america de nord
Formarea coloniilor engleze din America de Nord

 • În secolele XVII-XVIII, în America de Nord, pe coasta Atlanticului, s-au

  format 13 colonii engleze.

 • Coloniştii proveneau din rândurile celor persecutaţi poltic şi religios sau

  ale celor care doreau o viaţă mai bunăîn Lumea Nouă.

 • Aceştia s-au aşezat pe pământurile aparţinând băştinaşilor (amerindieni,

  pieile roşii) care aveau un nivel de dezvoltare economico-social mult inferior;

  în timpul colonizării, milioane de băştinaşi au fost nimiciţi prin războaie,

  distrugerea surselor de hrană sau prin molimele aduse de europeni.


Grup de băştinaşi(amerindieni)


Dezvoltarea coloniilor engleze
Dezvoltarea coloniilor engleze

 • Coloniştii , buni agricultori, meseriaşi şi negustori au pus în valoare

  imensele bogăţii ale Amercii de Nord (lemn, minerale, terenuri fertile).

 • Coloniile din nord erau avansate din punct de vedere economic, concurând

  Anglia; aici se dezvoltaseră mineritul, construcţiile navale, metalurgia,

  pescuitul, agricultura.

 • În coloniile din sud, economia era bazată pe plantaţiile de tutun, orez şi

  trestie de zahăr, muncite de sclavi negri.

 • Burghezia americană, proprietară a exploatărilor industriale şi a fermelor

  agricole, dorea să-şi amplifice activităţile şi câştigurile. Întrucât stâpânirea

  engleză stătea în calea acestor obiective, revoluţia burgheză americană s-a

  desfăşurat sub forma unui război de eliberare.Organizarea coloniilor
Organizarea coloniilor

 • Coloniile erau conduse de guvernatori, reprezentanţi ai regelui Angliei,şi

  de Adunări Legislative alese prin vot dintre colonişti.

 • În relaţiile economice dintre colonii şi metropolă decidea Parlamentul de

  la Londra, care prin legile adoptate dorea să stăvilească dezvoltarea

  Americii, pentru ca aceasta să nu concureze Anglia:

 • coloniile erau obligate să facă schimburi comerciale aproape exclusiv cu

  metropola;

 • pentru produsele importate din Anglia se puneau taxe mari, care

  alimentau bugetul metropolei;

 • se interzicea colonizarea pământurilor de la vest de Munţii Allegani;

 • coloniile erau silite săîntreţină o puternică armată engleză de ocupaţie.


Cele 13 colonii înainte de Revoluţia Americană (sunt colorate în roz)


Dezvoltarea cultural a coloniilor americane
Dezvoltarea culturală a coloniilor americane

 • În coloniile americane au apărut un număr însemnat de şcoli , biblioteci,

  tipografii.

 • Au fost editate numeroase ziare şi cărţi, într-un tiraj din ce în ce mai

  mare.

 • Curentele religioase populare care militau pentru libertatea oamenilor şi

  toleranţă religioasă au proliferat.

 • Pătrund ideile iluministe (rol important Benjamin Franklin).

 • Evoluţia spirituală a pregătit conştiinţele în vederea luptei împotriva

  dominaţiei engleze.Nceputurile rezisten ei fa de st p nirea englez
Începuturile rezistenţei faţă de stăpânirea engleză

 • Măsurile luate de autorităţile engleze, care încălcau drepturile şi

  libertăţile coloniştilor, au provocat riposta acestora.

 • În 1765, a avut loc un Congres al delegaţilor trimişi de majoritatea

  coloniilor; se adoptă o declaraţie prin care se solicitau drepturi egale cu cele

  ale locuitorilor metropolei şi interzicerea fixării de impozite fără

  consimţământul coloniştilor.

 • Se constituie asociaţiile “Fiii libertăţii” şi “Fiicele libertăţii”, care au

  trecut la boicotarea mărfurilor engleze.

 • Englezii au anulat toate taxele, cu excepţia celei asupra ceaiului, ca

  simbol al legăturilor dintre Anglia şi colonii.Partida de ceai de la boston
“Partida de ceai” de la Boston

 • Ruptura dintre coloniile americane şi metropolă s-a produs în momentul

  în care Parlamentul de la Londra a introdus noi taxe şi restricţii.

 • Decizia hotărâtoare a fost luatăîn 1773, când Parlamentul englez a

  acordat mari avantaje unei companii engleze exportatoare de ceai, ceea ce ar fi dus la ruinarea negustorilor americani.

 • În faţa acestei decizii, încărcătura cu ceai a unui vas englez, ancorat la

  Boston, a fost aruncatăîn mare de un grup de colonişti deghizaţi în indieni

  (“partida de ceai” de la Boston).

 • Anglia ripostează prin măsuri militare şi prin adoptarea de legi împotriva coloniilor.

 • 1774, Congresul de la Philadelphia, format din reprezentanţi ai celor

  13 coloniilor, a hotărât boicotarea produselor din Anglia şi respingerea

  autorităţii Parlamentului englez.Declara ia de independen 4 iulie 1776
“Declaraţia de Independenţă” (4 iulie 1776)

 • Congresul reprezentanţilor coloniilor,întrunit la Philadelphia, a elaborat

  “Declaraţia de Independenţă” (4 iulie 1776) care justifica în faţa întregii

  lumi ruperea legăturilor cu Anglia.

 • Influenţată de ideile iluminiştilor, “Declaraţia de Independenţă”,

  redactată de Thomas Jefferson, evoca drepturile naturale (la viaţă, libertate, fericire), ca fundament al luptei pentru libertate şi independenţă.


Adoptarea “Declaraţiei de Independenţă” la Congresul de la Philadelphia9 iulie 1776, la New York este dărâmată statuia regelui Marii Britanii


R zboiul
Războiul

 • Congresul a mobilizat o armată de voluntari , sub comanda generalului George Washington.

 • Lupta americanilor pentru independenţă a stârnit reacţii de solidaritate în toată Europa; numeroşi voluntari s-au înrolat alături de americani (francezul La Fayette, polonezul Koszciuszko).

 • 1777, victoria americană de la Saratoga.

 • Franţa, Spania şi Olanda intrăîn război de partea americanilor (efortul diplomatic al lui Benjamin Franklin).

 • 1781, americanii obţin victoria decisivă de la Yorktown.

 • 1783, prin Tratatul de pace de la Versailles, Anglia recunoştea independenţa Statelor Unite ale Americii.


George Washington forţează râulDelaware(1776)


Drapelul Statelor Unite ale Americii la 1783 • Între 1783 şi 1787, Statele Unite ale Alericii au trecut printr-o perioadă

  de criză cauzată de urmările războiului şi de inexistenţa unei organizări

  statale.

 • 1787, este adoptată Constituţia Statelor Unite ale Americii:

 • noul stat era organizat sub forma unei republici federale;

 • principiul separării puterilor în stat:

  - legislativă : Congres bicameral (Camera Reprezentanţilor şi Senat);

  - executivă: preşedinte ales pe 4 ani; primul preşedinte a fost George Washington;

  - judecătorească: Curtea Supremă de Justiţie .

 • Sclavii negri şi indienii sunt excluşi din viaţa politică.
I.Găsiţi răspunsul corect:

1.Declaraţia de Independenţă a fost adoptatăîn anul:

a. 1774; b. 1776; c.1787.

2. Primul preşedinte al SUA a fost:

a. B.Franklin; b.T.Jefferson; c. G.Washington.

II.Menţionaţi câte două cauze şi două urmări pentru fiecare din următoarele evenimente:

a. Congresul de la Philadelphia din 1776;

b. adoptarea Constituţiei SUA.

III. Realizaţi, într-o jumătate de pagină, o comparaţieîntre Constituţia SUA

din 1787 şi “Declaraţia drepturilor” de la 1689, din Anglia .


Bibliografie
Bibliografie:

1. Vianu, A., Istoria SUA, Bucureşti, 1973

2. Ciachir, N., Istoria universală modernă, vol. I, Bucureşti, Ed. Oscar Print, 1998.

3. Larousse, Personalităţi care au schimbat istoria lumii. De la Renaştere până la Iluminism, 1492-1789, Editura Rao, 2003

4.Băluţoiu, V., Vlad, C.,Istorie, clasa a VI –a, Editura All, 2002

5. Pippidi,A., Dvorski,M., Grosu,I.,Istorie, clasa a VI-a, Ed. Corint, 2001

6. Burlec,L., Lazăr,L., Teodorescu,B., Istorie, clasa a VI-a, Ed. All, 2005

6. www.wikipedia.road