INFEKTIVNI ENDOKARDITIS
Download
1 / 44

INFEKTIVNI ENDOKARDITIS - PowerPoint PPT Presentation


 • 464 Views
 • Uploaded on

INFEKTIVNI ENDOKARDITIS. doc.dr. Amra Macić-Džanković dr. Nina Burina. Infektivni endokarditis (IE). Infektivni endokarditis (IE): bolest uzrokovana naseljavanjem mikroorganizama na endokard

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' INFEKTIVNI ENDOKARDITIS' - lyris


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

INFEKTIVNI ENDOKARDITIS

doc.dr. Amra Macić-Džanković

dr. Nina Burina


Infektivni endokarditis ie
Infektivni endokarditis(IE)

 • Infektivni endokarditis (IE):bolest uzrokovana naseljavanjem mikroorganizama na endokard

 • Najčešće na srčane zaliske, no moguća mjesta naseljavanja mogu biti i ASD, horde ili ugrađeno strano tijelo(npr.valvula, elektrode pacemakera)

 • Karakteristična lezija sastoji se od mikroorganizama, trombocita, fibrina i rijetkih upalnih stanica, a naziva se vegetacijom


Klasifikacija

Akutni

Pogađa nepromijenjen srčani zalistak

Brza destrukcija

Metastaze

Najčešće stafilokok

Netretiran obično fatalan u roku 6 mjeseci

Subakutni

Pogađa oštećeni zalistak

Indolentan

Netretiran fatalan u roku 1 godine

Klasifikacija


Patofiziologija
Patofiziologija

 • Turbulentni protok oštećuje endokard, čineći ga ‘ljepljivim’

 • Bakterijemijaje izvor mikroorganizama na endokardu

 • Adhezija organizama na endokard

 • Eventualna invazija listića srčanih zalistaka


Epidemiologija
Epidemiologija

 • Češće muškarci nego žene (2:1 do 9:1)

 • Obično starije osobe: 47-69 godina (degenerativne promene zalistaka) i imunokompromitirane osobe

 • 50% asimptomatska forma

 • 50% relapsi

 • Mortalitet 10 – 25%


Faktori rizika
Faktori rizika

 • Vještačka valvula i pacemaker

 • Stečena srčana oštećenja

  • Kalcificirajuća aortna stenoza

  • Prolaps mitralne valvule sa regurgitacijom

 • Urođene srčane bolesti

 • Intravaskularni kateteri

 • Intravenozna zloupotreba drogaNespecifi ni simptomi i znaci
Nespecifični simptomi i znaci:

 • zimica i tresavica (84,2%)

 • šubovi temperature(68,7%)

 • sepsa (+ septički šok 14,3%)

 • artralgija, mialgija (13,2%)

 • spondilitis (5,3%)

 • dispneja

 • malaksalost, gubitak na težini

 • mučnina

 • noćno znojenje


Klini ka slika
Klinička slika

 • Temperatura

 • Pooštren postojeći srčani šum

 • Nespecifični znaci: petehije, sublingvalne ili splinter hemoragije, batičasti prsti, splenomegalija, neurološke promjene

 • Specifičniji znaci:Oslerovi noduli, Janeway lezije, and Roth Spots


Petehije
Petehije

 • Nespecifične

 • Na ekstremitetima i submukozi


Kriteriji za postavljanje dijagnoze duke s univ
Kriteriji za postavljanje dijagnoze (Duke’s Univ.)

MANJI KRITERIJI:

1.Temp. > 38o C

2.Vaskularne manifestacije: embolizacija arterija, septički plućni infarkti, mikotičke anurizme, intrakranijalna krvarenja, Janewayeve lezije

3.Imunološke manifestacije: glomerulonefritis, Oslerovi čvorići,Rothove pjege

4.Ehokardiogram: nalaz vezan uz infektivni endokarditis, ali koji još ne zadovoljava gore nevedene veće kriterije

5.Mikrobiološki dokaz: pozitivne hemokulture (ali još nisu zadovoljeni gore navedni veći kriteriji)

VEĆI KRITERIJI

1.Pozitivne hemokulture za infektivni endokaraditis (tipični mikroorganizmi – Strep. viridans, Strep. bovis, HAACEK grupa, Staph. aureus, enterokoki)

2.Trajno pozitivne hemokulture (vađene u razmacima većim od 12 sati ili 3 pozitivne od 4 hemokulture koje su vađene u razmacima od jednoga sata)

3.Dokaz o zahvaćanju endokarda (ehokardiografski nalaz koji pokazuje vidlljivu vegetaciju)


Modificirani duke kriteriji
Modificirani Duke kriteriji

 • Definitivni IE

  • Mikroorganizmi u kulturi ili uzorku valvularne vegetacije, emboliziranoj vegetaciji ili intrakardijalniom abscesu

  • Histološki dokaz vegetacija ili intrakardijalnog abscesa

 • Mogući IE

  • 2 major

  • 1 major i 3 minor

  • 5 minor

 • Odbačeni IE

  • Ozdravljenje za 4 dana na antibiotskoj terapiji


Komplikacije
Komplikacije

 • Četiri etiologije

  • Embolična

  • Lokalno širenje infekcije

  • Metastatsko širenje infekcije

  • Formiranje imunih kompleksa –glomerulonephritis i arthritis


Indikacije za hirurško liječenje IE

 • Srčana dekompenzacija - značajna insuficijencija zaliska

 • Stvaranje apscesa u području valvulnog prstena ili širenje apscesa prema septumu

 • Infekcija mikroorganiznima otpornim na antimikrobno liječenje (zahvat udružen s visokim mortalitetom)

 • Sistemske embolije

 • Zahvat treba učiniti prije nego dođe do izrazitog hemodinamskog pogoršanja


Prikaz slu aja 1
Prikaz slučaja 1.:

 • Žensko, 79 godina

 • St. febrilis

 • Ugrađena vještačka valvula i povremena fibrilacija atrija, na antikoagulantnoj terapiji uz dobro uređen INR

 • Krvarenje iz genitalija,povrdjena sumnja na Ca endometrija

 • Febricira unazad 7 dana na prijemu

 • Tresavica, gubitak apetita

 • Blage dizurične tegobe


Dijagnosti ka obrada
Dijagnostička obrada:

 • Anemija

 • Leukocitoza

 • Niske vrijednosti proteinograma

 • E. coli u hemokulturi i urinukulturama u seriji

 • EHO srca: jasne obilne vegetacije na vještačkoj mitralnoj valvuli (SJM)koje prominiraju u atrij


Terapija
Terapija

 • Vancomycin

 • Metrozol

 • Cephtazidim zajedno 8 sedmica, tek od treće sedmice kontinuirano afebrilna


Kontrolni EHO srca:

 • EF 30%

 • Vegetacije u organizaciji

 • Suženje mitralnog ušća sa 2,4 na 1,38 cm

 • Nakon tri mjeseca maligni proces u progresiji,carcinoza peritoneuma


Prikaz slucaja 2 11 2011
Prikaz slucaja 2.: 11/2011

 • Muško, 1961.

 • Operacija koarktacije aorte 1980.

 • St. post implantationem valvulae aortalis SJM aa XXXI et pace-makeris aa III

 • Protrahirane temperature uveče, unatoč primijenjenoj peroralnoj širokospektralnoj th prethodnih mjesec dana (alergičan na penicillin) koja je provedena ambulantno

 • Pojačano znojenje

 • Bol u torakalnom i lumbalnom dijelu kičme 3 mjeseca bez CT supstrata i uz uredan nalaz neurohirurga

 • Gubitak 15 kg TT/4 mj


Lab.nalazi u toku hospitalizacije u Opštoj bolnici

 • SE 97

 • Er 4,23

 • Hct 0,36

 • Hbg 117 g/l

 • Tr 405

 • Le 9,5

 • Urin: uredan nalaz, bez eritrocitnih cilindara

 • Slezena uredne veličine i građe

 • Hemokulture negativne

 • CRP kvalit pozitivan

 • Fibrinogen 9,2

 • RF pozitivan

 • Waaler rose pozitivan

 • ANA granično pozitivna

 • Anti ds DNA negativan

 • Test na Q-groznicu:

  IgM zona retestiranja

  IgG F1 negativan

  IgG F2 negativan


Eho srca
EHO srca:

 • EF 58%

 • Valvula aorte: susp vegetacija (pacijent nije ranije poznat kao ni raniji nalaz,a par dana ranije na TEE navodi da nije bilo vegetacija)

 • Mogući razvoj periaortalnog apscesa

 • Elektroda pace-makera uredna


Terapija1
Terapija

 • Hiramycin 100 mg 2x1

 • Sintrom po shemi(INR 2-3,5)

 • Bisocor 5 mg 1x½ tbl

 • Controloc 20 mg 1x1 tbl

 • Ferrumlek 100 mg 1x1 tbl


Q groznica
Q groznica

Zoonoza uzrokovana obligatornim intracelularnim gram-negativnim cocobacilom Coxiella burnetii

Domaćini: ljudi, mačke, zečevi, ovce, koze

Feko – oralni, inhalacioni te vertikalni prenos

Akutna/ hronična forma

Hemokulture:negativne

Serologija: serumska antitijela protiv Coxiella burnetii (3 – 6 mjecesi od akutne Q)

PCR: DNA C. burnetii

RF pozitivan u 50%

Titar CICpovišen u 53-100% slučajeva


Hroni na q groznica
Hronična Q groznica

Endokarditis

Negativne kulture

Seropozitivnost

Preegzistirajuća srčana bolest (bolest srčanih valvula, reumatska bolest srca, vještačka valvula)

Imunokompromitirani bolesnici


Dijagnoza
Dijagnoza

Coxiella burnetii  anti-faza I IgM>1:50

anti-faza II IgG>1:200

akutna Q groznica

TTE  lezijath IE

anti-faza I IgG <1:800

TOE + PCR pozitivni th IE


01/2012

 • Subfebrilan

 • Eritematozna ospa oko skočnih zglobova

 • Bolovi u ekstremitetima i zglobovima

 • TE EHO srca: bez vegetacija na valvulama

 • Blaga MR i TR

  Terapija: Vankomicin 2x1 g (II dan)

  Gentamicin 2x80 mg (II dan)

  Rifampicin 2x300 mg(II dan)

  Dilatrend 6,25 mg 2x1 tbl


Infektivna klinika 01/2012:

 • Kutani vaskulitis donjih ekstremiteta sa vezikulobuloznim promjenama na oba skočna zgloba i stopala te eritemom desne podlaktice, petehijalno purpuričnim promjenama na tabanima i dlanovima

 • Celulitis desne ruke

 • Suspektni subakutni glomerulonefritis


 • TTE: difuzne dijelom mobilne promjene sa atrijalne i ventrikularne strane prednjeg mitralnog kuspisa

 • Blaga MR, AR uz TR i blagu PHTA

 • Hipermobilne trakaste formacije na ulazu LV koje penuliraju izmedju LVOT i bulbarnog dijela aorte

 • TEE: tri mobilne vegetacije sa ventrikularne strane AV te na prednjem mitralnom kuspisu sa atrijalne strane

 • Konsultacija kardiohirurga/ne postavi se indikacija za kardiohirurški zahvat


 • Terapija:

  Intravenski: Vankomicin

  Garamicin (13. dana Tienam)

  Peroralno: Rimfapicin

  Doxiciklin

 • Sljedeći dan suspektni ARDS

 • Rtg pulmo et cor: progresija infiltrativnih promjena obostrano (kompletno lijevo krilo i donje i gornje partije desnog uz manji pleuralni izljev),indiciran premještaj u JIT


JIT 01/2012

 • Tahidispnoičan, 36 resp/min,intubiran i mehanički ventiliran

 • Sat O2 85-89% na 12 l/min kontunuirano

 • TA 116/68 mmHg, puls 102/min

 • Temp: 36.6

 • Auskultatorno nad plućima obostrano difuzno pukoti

 • Rtg pulmo: od baza do vrhova mrljasta konfluirajuća zasjenjenja po tipu ARDS

 • Hemoragične bule u regresiji oko maleolusa i na dorzumu stopala

 • Bol i otok lijevog hemiskrotuma (UZV: apsces 27x28mm)


 • TEE: EF 50%, bez vegetacija na mehaničkoj valvuli

 • CT thoraxa: bez vegetacija i trombotskih masa u srčanim šupljinama

 • Bez indikacija za hirurški tretman

 • Terapija

 • Protokol za septični šok (adrenalin, inf. Kristaloida, hidrokortizon)

 • Heparin inf. i.v.

 • Doxiciklin 100 mgx2 p.o.(antistafilokokni učinak)

 • Tienam 3x1 g i.v.

 • Linezolid 2 x 600 mg i.v. (bolji prodor u plućni parenhim)

 • Funzol 1x 400 mg p.o.


02./2012:hospitaliziran u Centru za srce

 • Otežana pokretljivost, bolnost u zglobovima donjih ekstremiteta,

 • Dispnoično disanje

 • Oslabljeno disanje obostrano bazalno

 • Oslabljene periferne pulsacije na donjem ekstremitetu lijevo

 • Krustozne promjene kože donjih ekstremiteta

 • Nekrotične promjene desnog stopala

  Lab:

 • Er 3,31Hbg 129 Hct 0,34 Tr 369 CRP 31,8

 • c- ANCA >100 (tokom bolesti 3 puta rađene i bile negativne)-sumnja na Wegenerovu granulomatozu i uveden Medrol u maloj dozi

 • Konsultacija kardiohirurga-nema indikacija za kardiohirurški tretman


Kontrolni nalaz
Kontrolni nalaz

03/2012

 • Afebrilan, dobio na TT

 • Pareza nn.peronei et nn. tibialis bil.

 • Nekrotična promjena desnog stopala u nadležnosti plastičnog hirurga

 • SE 10/ Le 12,6 CRP 5,3

 • EHO: srčane šupljine ljevostrano, uvečane; koncentrična hipertrofija LV; EF 40%, MV degenerativno postupalno izmjenjena, elongirane horde za AML, blaga MR, AV uredna (AVPG max 40 mmHg, AVPG mean 18 mmHg), blaga TR, perikard bez izljeva


Zaključak

 • Simptomi i znaci IE su nespecifični

 • Pozitivan RF kao IgM je bio razlogom lažno pozitivne reakcije na Q-groznicu(akutna faza nije tipična za endokarditis)

 • Razmišljanje o metastatskim apscesima i distalnim nekrozama u sklopu septičkog stanja

 • Detaljna i pravovremena evaluacija je ključna za ispravnu dijagnozu i pravovremeni tretman IE