Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 68

Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2011 roku PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2011 roku. Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Wojciech Ołdyński. POLICJA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – STAN ETATOWY. 5086 ETATÓW POLICYJNYCH. w tym 176 wakatów tj. 3,5 % ogólnej liczby etatów

Download Presentation

Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2011 roku

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku

Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiegow 2011 roku

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy

insp. Wojciech Ołdyński


Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku

POLICJA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – STAN ETATOWY


Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku

5086 ETATÓW POLICYJNYCH

w tym 176 wakatów tj. 3,5 % ogólnej liczby etatów

(dane na koniec 2011 roku)

1251 ETATÓW CYWILNYCH, w tym:

- 686 etatów pracowniczych w Korpusie Służby Cywilnej

- 565 etatów pracowniczych nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagradzania


Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku

W 2011 ROKU W RAMACH NOWYCH NALICZEŃ ETATOWYCH ZE STANU KWP W BYDGOSZCZY WYŁĄCZONO

152 ETATY POLICYJNE.


Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku

W 2011 ROKU W WOJEWÓDTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM PRZYJĘTO DO SŁUŻBY 215 NOWYCH POLICJANTÓW.

Z TEGO 115 NOWOPRZYJĘTYCH POLICJANTÓW PRZEBYWA OBECNIE NA SZKOLENIU PODSTAWOWYM.


S u ba patrolowo interwencyjna w wojew dztw ie kujawsko pomorski m w 20 11 r oku

SŁUŻBAPATROLOWO-INTERWENCYJNAw województwiekujawsko-pomorskim w 2011 roku


Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku

STAN ETATOWY SŁUŻBY PREWENCYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM:

3256 ETATÓW OGÓŁEM, w tym m.in.

 • - 1119 etatów w ogniwach patrolowo-interwencyjnych

 • 471 etatów dzielnicowych

 • 243 etaty w Oddziałach Prewencji Policji KWP


Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku

Liczba bezwzględna policjantów skierowanych do służby patrolowej i obchodowej wszystkich komórek organizacyjnych (poza OPP)

w woj. kujawsko-pomorskim w latach 2010-2011


Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku

LICZBA SŁUŻB WYKONANYCH W RAMACH ŚRODKÓW POZYSKANYCH OD SAMORZĄDÓW W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH POLICJI

WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO


Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku

Sprawcy zatrzymani na gorącym uczynku przestępstwa lub w bezpośrednim pościgu przez służbę prewencyjną


Bezpiecze stwo w ruchu drogowym w wojew dztw ie kujawsko pomorski m w 20 11 r oku

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYMw województwiekujawsko-pomorskim w 2011 roku


Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku

WYPADKI DROGOWE NA TERENIE

WOJ. KUJ-POM W LATACH 2007-2011


Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku

KOLIZJE NA TERENIE WOJ. KUJ-POM

W LATACH 2007-2011


Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku

OFIARY ŚMIERTELNE ORAZ RANNI W WYPADKACH DROGOWYCH W WOJ. KUJ-POM W LATACH 2007-2011


Bezpiecze stwo imprez masowych w wojew dztw ie kujawsko pomorski m w 20 11 r oku

BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCHw województwiekujawsko-pomorskim w 2011 roku


Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku

IMPREZA MASOWA

Impreza artystyczno-rozrywkowa odbywająca się na stadionie, innym obiekcie lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc wynosi nie mniej niż 1000 lub odbywająca się w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, w których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc wynosi nie mniej niż 500.

Impreza sportowa organizowana na stadionie, innym obiekcie niebędącym budynkiem, lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej na których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc wynosi nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej – nie mniej niż 300.


Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku

IMPREZA MASOWA PODWYŻSZONEGO RYZYKA

Impreza masowa, w czasie której, zgodnie z informacją o przewidywanych zagrożeniach lub dotychczasowymi doświadczeniami dotyczącymi zachowania osób uczestniczących, istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji.


Statystyka przest pczo ci w wojew dztw ie kujawsko pomorski m w 20 11 r oku

STATYSTYKA PRZESTĘPCZOŚCIw województwiekujawsko-pomorskim w 2011 roku


Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku

Przestępczość ogółem w woj. kujawsko-pomorskim

w latach 2007-2011 – ilość postępowań wszczętych


Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku

Wskaźnik wykrywalności przestępstw

w województwie kujawsko-pomorskim latach 2007-2011


Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku

Przestępstwa kryminalne w woj. kujawsko-pomorskim

w latach 2007-2011 – ilość postępowań wszczętych


Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku

Wskaźnik wykrywalności przestępstw kryminalnych

w województwie kujawsko-pomorskim latach 2007-2011


Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku

Przestępstwa kryminalne – siedem głównych kategorii:

uszczerbek na zdrowiu

udział w bójce lub pobiciu

kradzież cudzej rzeczy

(w tym) kradzież samochodu

kradzież z włamaniem

rozbój, kradzież rozbójnicza i wymuszenie rozbójnicze

uszkodzenie mienia


Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku

Przestępstwa kryminalne – siedem głównych kategorii w woj. kuj-pom w latach 2007-2011 r. - ilość post. wszczętych


Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku

Przestępstwa kryminalne – siedem głównych kategorii w woj. kuj-pom w latach 2007-2011 r. - wskaźnik wykrywalności


Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku

Uszczerbek na zdrowiu w woj. kujawsko-pomorskim

w latach 2007-2011 roku – ilość postępowań wszczętych


Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku

Uszczerbek na zdrowiu w woj. kujawsko-pomorskim

wskaźnik wykrywalności w latach 2007-2011


Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku

Udział w bójce lub pobiciu w woj. kujawsko-pomorskim

w latach 2007-2011 – ilość postępowań wszczętych


Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku

Udział w bójce lub pobiciu w woj. kujawsko-pomorskim

- wskaźnik wykrywalności w latach 2007-2011


Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku

Kradzież cudzej rzeczy w woj. kujawsko-pomorskim w latach

2007-2011 – ilość postępowań wszczętych


Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku

Kradzież cudzej rzeczy w woj. kujawsko-pomorskim

wskaźnik wykrywalności w latach 2007-2011


Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku

Kradzież samochodu w woj. kujawsko-pomorskim

w latach 2007-2011 – ilość postępowań wszczętych


Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku

Kradzież samochodu w woj. kujawsko-pomorskim

wskaźnik wykrywalności w latach 2007-2011


Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku

Kradzież z włamaniem w woj. kujawsko-pomorskim

w 2011 roku – ilość postępowań wszczętych


Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku

Kradzież z włamaniem w woj. kujawsko-pomorskim

wskaźnik wykrywalności w latach 2007-2011


Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku

Rozbój, kradzież rozbójnicza i wymuszenie rozbójnicze

w woj. kuj-pom w latach 2007-2011 roku – ilość post. wszczętych


Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku

Rozbój, kradzież rozbójnicza i wymuszenie rozbójnicze

w woj. kuj-pom - wskaźnik wykrywalności w latach 2007-2011


Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku

Uszkodzenie mienia w województwie kujawsko-pomorskim

w latach 2007-2011 roku – ilość postępowań wszczętych


Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku

Uszkodzenie mienia w województwie kujawsko-pomorskim

wskaźnik wykrywalności w latach 2007-2011


Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku

Przestępstwa narkotykowe w woj. kujawsko-pomorskim

w latach 2007-2011 – ilość postępowań wszczętych

WSKAŹNIK WYKRYWALNOŚCI W 2011 ROKU - 98,5 %


Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku

Przestępstwa o charakterze gospodarczym w woj. kuj-pom

w latach 2007-2011 – ilość postępowań wszczętych

WSKAŹNIK WYKRYWALNOŚCI W 2011 ROKU - 94,5 %


Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku

Przestępstwa korupcyjne w woj. kuj-pom w latach

2007 – 2011 – ilość postępowań wszczętych

WSKAŹNIK WYKRYWALNOŚCI W 2011 ROKU - 100 %


Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku

Czyny karalne popełnione przez nieletnich w woj. kujawsko-pomorskim w latach 2007 - 2011


Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku

Czyny karalne popełnione przez nieletnich w woj. kuj-pom

w latach 2007 - 2011 - % ogólnej ilości przestępstw stwierdzonych


Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku

Osoby nieletnie ustalone w zakończonych postępowaniach w woj. kujawsko-pomorskim w latach 2007-2011


Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku

DZIAŁALNOŚĆ

INWESTYCYJNO-REMONTOWA


Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku

KPP w Lipnie – rozpoczęto budowę nowej siedziby wartość zadania 12.035.413zł /w roku 2011 wydatkowano 5.048.000zł/


Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku

KPP w Lipnie – budowa nowej siedziby


Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku

KP Toruń-Rubinkowo – remont PdOZ

KP w Gniewkowie

KP w Koronowie


Wsparcie finansowe samorz d w dla policji woj kujawsko pomorskiego w 2011 roku

Wsparcie finansowe samorządów dla Policji woj. kujawsko-pomorskiego w 2011 roku


Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku

Przeznaczenie środków finansowych

Funduszu Wsparcia Policji oraz darowizn rzeczowych przekazanych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2011 roku


Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku

Darowizny rzeczowe oraz środki finansowe Funduszu Wsparcia Policji w 2011 roku wg wartości przekazanej pomocy


Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku

Projekty realizowane w 2011 roku ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego woj. kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2013


Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku

Przekazanie 10 motocykli BMW F800 ST zakupionych dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku

Komenda Powiatowa Policji w Żninie


Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku

Projekty zrealizowane ze środków Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2011 roku

 • Wysokość środków pozyskanych w Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w 2011 roku wyniosła 364.761 zł, w tym:

 • Termomodernizacja budynku

 • Komisariatu Policji w Koronowie – 92.110 zł,

 • Termomodernizacja budynku Komendy

 • Powiatowej Policji w Radziejowie wraz z

 • wymianą centralnego ogrzewania – 272.651 zł.


Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku

PRIORYTETY NA 2012


Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku

PRIORYTETY NA 2012

ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI PRACY W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA DEMORALIZACJI I PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH.


Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku

PRIORYTETY NA 2012

OGRANICZENIE ILOŚCI KRADZIEŻY SAMOCHODÓW ORAZ WZROST WYKRYWALNOŚCI W TYM OBSZARZE PRZESTĘPCZOŚCI.


Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku

PRIORYTETY NA 2012

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA.


Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku

PRIORYTETY NA 2012

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA.

- W DNIU 01.02.2012 ROKU

POWOŁANO NIEETATOWY ZESPÓŁ KONTROLI RUCHU DROGOWEGO KWP W BYDGOSZCZY.


Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku

PRIORYTETY NA 2012

MISTRZOSTWA EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ

EURO 2012!


Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku

PRIORYTETY NA 2012

POZYSKANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA PŁATNE SŁUŻBY DLA ODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI I WYDZIAŁU KONWOJOWEGO KWP W BYDGOSZCZY.


Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku

Dziękuję za uwagę.

Opracowano w KWP w Bydgoszczy, luty 2012.


 • Login