Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku
Download
1 / 68

Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2011 roku - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2011 roku. Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Wojciech Ołdyński. POLICJA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – STAN ETATOWY. 5086 ETATÓW POLICYJNYCH. w tym 176 wakatów tj. 3,5 % ogólnej liczby etatów

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2011 roku' - lyre


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie wojew dztwa kujawsko pomorskiego w 2011 roku
Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiegow 2011 roku

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy

insp. Wojciech Ołdyński5086 ETATÓW POLICYJNYCH kujawsko-pomorskiego

w tym 176 wakatów tj. 3,5 % ogólnej liczby etatów

(dane na koniec 2011 roku)

1251 ETATÓW CYWILNYCH, w tym:

- 686 etatów pracowniczych w Korpusie Służby Cywilnej

- 565 etatów pracowniczych nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagradzania


W 2011 ROKU W RAMACH NOWYCH NALICZEŃ ETATOWYCH ZE STANU KWP W BYDGOSZCZY WYŁĄCZONO

152 ETATY POLICYJNE.


W 2011 ROKU W WOJEWÓDTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM PRZYJĘTO DO SŁUŻBY 215 NOWYCH POLICJANTÓW.

Z TEGO 115 NOWOPRZYJĘTYCH POLICJANTÓW PRZEBYWA OBECNIE NA SZKOLENIU PODSTAWOWYM.


S u ba patrolowo interwencyjna w wojew dztw ie kujawsko pomorski m w 20 11 r oku
SŁUŻBA SŁUŻBY PATROLOWO-INTERWENCYJNAw województwiekujawsko-pomorskim w 2011 roku


STAN ETATOWY SŁUŻBY PREWENCYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM:

3256 ETATÓW OGÓŁEM, w tym m.in.

 • - 1119 etatów w ogniwach patrolowo-interwencyjnych

 • 471 etatów dzielnicowych

 • 243 etaty w Oddziałach Prewencji Policji KWP


Liczba bezwzględna policjantów skierowanych do służby patrolowej i obchodowej wszystkich komórek organizacyjnych (poza OPP)

w woj. kujawsko-pomorskim w latach 2010-2011


LICZBA SŁUŻB WYKONANYCH W RAMACH ŚRODKÓW POZYSKANYCH OD SAMORZĄDÓW W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH POLICJI

WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO


Sprawcy zatrzymani na gorącym uczynku przestępstwa lub w bezpośrednim pościgu przez służbę prewencyjną


Bezpiecze stwo w ruchu drogowym w wojew dztw ie kujawsko pomorski m w 20 11 r oku
BEZPIECZEŃSTWO bezpośrednim pościgu przez służbę prewencyjną W RUCHU DROGOWYMw województwiekujawsko-pomorskim w 2011 roku


WYPADKI DROGOWE NA TERENIE bezpośrednim pościgu przez służbę prewencyjną

WOJ. KUJ-POM W LATACH 2007-2011


KOLIZJE NA TERENIE WOJ. KUJ-POM bezpośrednim pościgu przez służbę prewencyjną

W LATACH 2007-2011Bezpiecze stwo imprez masowych w wojew dztw ie kujawsko pomorski m w 20 11 r oku
BEZPIECZEŃSTWO KUJ-POM W LATACH 2007-2011IMPREZ MASOWYCHw województwiekujawsko-pomorskim w 2011 roku


IMPREZA MASOWA KUJ-POM W LATACH 2007-2011

Impreza artystyczno-rozrywkowa odbywająca się na stadionie, innym obiekcie lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc wynosi nie mniej niż 1000 lub odbywająca się w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, w których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc wynosi nie mniej niż 500.

Impreza sportowa organizowana na stadionie, innym obiekcie niebędącym budynkiem, lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej na których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc wynosi nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej – nie mniej niż 300.


IMPREZA MASOWA PODWYŻSZONEGO RYZYKA KUJ-POM W LATACH 2007-2011

Impreza masowa, w czasie której, zgodnie z informacją o przewidywanych zagrożeniach lub dotychczasowymi doświadczeniami dotyczącymi zachowania osób uczestniczących, istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji.


Statystyka przest pczo ci w wojew dztw ie kujawsko pomorski m w 20 11 r oku
STATYSTYKA PRZESTĘPCZOŚCI KUJ-POM W LATACH 2007-2011w województwiekujawsko-pomorskim w 2011 roku


Przestępczość ogółem w woj. kujawsko-pomorskim KUJ-POM W LATACH 2007-2011

w latach 2007-2011 – ilość postępowań wszczętych


Wskaźnik wykrywalności przestępstw KUJ-POM W LATACH 2007-2011

w województwie kujawsko-pomorskim latach 2007-2011


Przestępstwa kryminalne w woj. kujawsko-pomorskim KUJ-POM W LATACH 2007-2011

w latach 2007-2011 – ilość postępowań wszczętych


Wskaźnik wykrywalności przestępstw kryminalnych KUJ-POM W LATACH 2007-2011

w województwie kujawsko-pomorskim latach 2007-2011


Przestępstwa kryminalne – siedem głównych kategorii: KUJ-POM W LATACH 2007-2011

uszczerbek na zdrowiu

udział w bójce lub pobiciu

kradzież cudzej rzeczy

(w tym) kradzież samochodu

kradzież z włamaniem

rozbój, kradzież rozbójnicza i wymuszenie rozbójnicze

uszkodzenie mienia


Przestępstwa kryminalne – siedem głównych kategorii w woj. kuj-pom w latach 2007-2011 r. - ilość post. wszczętych


Przestępstwa kryminalne – siedem głównych kategorii w woj. kuj-pom w latach 2007-2011 r. - wskaźnik wykrywalności


Uszczerbek na zdrowiu w woj. kuj-pom w latach 2007-2011 r. - woj. kujawsko-pomorskim

w latach 2007-2011 roku – ilość postępowań wszczętych


Uszczerbek na zdrowiu w woj. kuj-pom w latach 2007-2011 r. - woj. kujawsko-pomorskim

wskaźnik wykrywalności w latach 2007-2011


Udział w bójce lub pobiciu woj. kuj-pom w latach 2007-2011 r. - w woj. kujawsko-pomorskim

w latach 2007-2011 – ilość postępowań wszczętych


Udział w bójce lub pobiciu woj. kuj-pom w latach 2007-2011 r. - w woj. kujawsko-pomorskim

- wskaźnik wykrywalności w latach 2007-2011


Kradzież cudzej rzeczy w woj. kujawsko-pomorskim w latach woj. kuj-pom w latach 2007-2011 r. -

2007-2011 – ilość postępowań wszczętych


Kradzież cudzej rzeczy w woj. kuj-pom w latach 2007-2011 r. - woj. kujawsko-pomorskim

wskaźnik wykrywalności w latach 2007-2011


Kradzież samochodu w woj. kujawsko-pomorskim woj. kuj-pom w latach 2007-2011 r. -

w latach 2007-2011 – ilość postępowań wszczętych


Kradzież samochodu w woj. kujawsko-pomorskim woj. kuj-pom w latach 2007-2011 r. -

wskaźnik wykrywalności w latach 2007-2011


Kradzież z włamaniem w woj. kujawsko-pomorskim woj. kuj-pom w latach 2007-2011 r. -

w 2011 roku – ilość postępowań wszczętych


Kradzież z włamaniem woj. kuj-pom w latach 2007-2011 r. - w woj. kujawsko-pomorskim

wskaźnik wykrywalności w latach 2007-2011


Rozbój, kradzież rozbójnicza i wymuszenie rozbójnicze woj. kuj-pom w latach 2007-2011 r. -

w woj. kuj-pom w latach 2007-2011 roku – ilość post. wszczętych


Rozbój, kradzież woj. kuj-pom w latach 2007-2011 r. - rozbójnicza i wymuszenie rozbójnicze

w woj. kuj-pom - wskaźnik wykrywalności w latach 2007-2011


Uszkodzenie woj. kuj-pom w latach 2007-2011 r. - mienia w województwie kujawsko-pomorskim

w latach 2007-2011 roku – ilość postępowań wszczętych


Uszkodzenie woj. kuj-pom w latach 2007-2011 r. - mienia w województwie kujawsko-pomorskim

wskaźnik wykrywalności w latach 2007-2011


Przestępstwa narkotykowe w woj. kuj-pom w latach 2007-2011 r. - woj. kujawsko-pomorskim

w latach 2007-2011 – ilość postępowań wszczętych

WSKAŹNIK WYKRYWALNOŚCI W 2011 ROKU - 98,5 %


Przestępstwa o charakterze gospodarczym w woj. woj. kuj-pom w latach 2007-2011 r. - kuj-pom

w latach 2007-2011 – ilość postępowań wszczętych

WSKAŹNIK WYKRYWALNOŚCI W 2011 ROKU - 94,5 %


Przestępstwa korupcyjne w woj. woj. kuj-pom w latach 2007-2011 r. - kuj-pom w latach

2007 – 2011 – ilość postępowań wszczętych

WSKAŹNIK WYKRYWALNOŚCI W 2011 ROKU - 100 %


Czyny woj. kuj-pom w latach 2007-2011 r. - karalne popełnione przez nieletnich w woj. kujawsko-pomorskim w latach 2007 - 2011


Czyny woj. kuj-pom w latach 2007-2011 r. - karalne popełnione przez nieletnich w woj. kuj-pom

w latach 2007 - 2011 - % ogólnej ilości przestępstw stwierdzonych


Osoby woj. kuj-pom w latach 2007-2011 r. - nieletnie ustalone w zakończonych postępowaniach w woj. kujawsko-pomorskim w latach 2007-2011


DZIAŁALNOŚĆ woj. kuj-pom w latach 2007-2011 r. -

INWESTYCYJNO-REMONTOWA


KPP w Lipnie – woj. kuj-pom w latach 2007-2011 r. - rozpoczęto budowę nowej siedziby wartość zadania 12.035.413zł /w roku 2011 wydatkowano 5.048.000zł/


KPP w Lipnie – budowa nowej siedziby woj. kuj-pom w latach 2007-2011 r. -


KP Toruń-Rubinkowo – remont woj. kuj-pom w latach 2007-2011 r. - PdOZ

KP w Gniewkowie

KP w Koronowie


Wsparcie finansowe samorz d w dla policji woj kujawsko pomorskiego w 2011 roku

Wsparcie finansowe samorządów woj. kuj-pom w latach 2007-2011 r. - dla Policji woj. kujawsko-pomorskiego w 2011 roku


Przeznaczenie środków finansowych woj. kuj-pom w latach 2007-2011 r. -

Funduszu Wsparcia Policji oraz darowizn rzeczowych przekazanych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2011 roku


Darowizny rzeczowe oraz środki finansowe Funduszu Wsparcia Policji w 2011 roku wg wartości przekazanej pomocy


Projekty realizowane w 2011 roku ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego woj. kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2013


Przekazanie 10 motocykli BMW F800 ST zakupionych dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Komenda Powiatowa Policji w Żninie wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Projekty zrealizowane ze środków Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2011 roku

 • Wysokość środków pozyskanych w Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w 2011 roku wyniosła 364.761 zł, w tym:

 • Termomodernizacja budynku

 • Komisariatu Policji w Koronowie – 92.110 zł,

 • Termomodernizacja budynku Komendy

 • Powiatowej Policji w Radziejowie wraz z

 • wymianą centralnego ogrzewania – 272.651 zł.


PRIORYTETY NA 2012 Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2011 roku


PRIORYTETY NA 2012 Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2011 roku

ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI PRACY W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA DEMORALIZACJI I PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH.


PRIORYTETY NA 2012 Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2011 roku

OGRANICZENIE ILOŚCI KRADZIEŻY SAMOCHODÓW ORAZ WZROST WYKRYWALNOŚCI W TYM OBSZARZE PRZESTĘPCZOŚCI.


PRIORYTETY NA 2012 Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2011 roku

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA.


PRIORYTETY NA 2012 Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2011 roku

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA.

- W DNIU 01.02.2012 ROKU

POWOŁANO NIEETATOWY ZESPÓŁ KONTROLI RUCHU DROGOWEGO KWP W BYDGOSZCZY.


PRIORYTETY NA 2012 Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2011 roku

MISTRZOSTWA EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ

EURO 2012!


PRIORYTETY NA 2012 Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2011 roku

POZYSKANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA PŁATNE SŁUŻBY DLA ODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI I WYDZIAŁU KONWOJOWEGO KWP W BYDGOSZCZY.


Dziękuję za uwagę. Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2011 roku

Opracowano w KWP w Bydgoszczy, luty 2012.


ad