Gaziantep l sa l k m d rl
Download
1 / 134

Gaziantep Il Saglik M d rl g - PowerPoint PPT Presentation


 • 448 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Gaziantep Il Saglik M d rl g

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Aile Hekimlii

Bilgilendirme Sunumu

Gaziantep

l Salk Mdrl


 • Eitim ve Salk sorunlarn zebilmi lkelerin kalknm lke olduklar kabul edilmektedir.

  (Avrupa Birlii Amsterdam Belgesi,Madde 152)


 • Salkta Dnm Programnn amalar; salk hizmetlerinin etkili, verimli ve hakkaniyete uygun bir ekilde;

  • Organize edilmesi,

  • Finansmannn salanmas ve

  • Sunulmasdr.


 • Salkta Dnm Program, 8 bileenden olumaktadr.

 • Planlayc ve Denetleyici Bir Salk Bakanl

 • Herkesi Tek at Altnda Toplayan Genel Salk Sigortas

 • Yaygn, Eriimi Kolay ve Gler Yzl Salk Hizmet Sistemi

  • Glendirilmi Temel Salk Hizmetleri ve Aile Hekimlii

  • Etkili, Kademeli Sevk Zinciri

  • dari ve Mali zerklie Sahip Salk letmeleri


 • Bilgi ve Beceri ile Donanm, Yksek Motivasyonla alan nsan Gc

 • Sistemi Destekleyecek Eitim ve Bilim Kurumlar

 • Nitelikli ve Etkili Salk Hizmetleri in Kalite ve Akreditasyon

 • Aklc la ve Malzeme Ynetiminde Kurumsal Yaplanma

  • Ulusal la Kurumu

  • Tbbi Cihaz Kurumu

 • Karar Srecinde Etkili Bilgiye Eriim: Salk Bilgi Sistemi


Alt yap

Personel motivasyonu YETERSZ

Kayt sistemleri

Hastalar hekimlerini tercih edemiyorlar.

Genel honutsuzluk.

Salkta Mevcut Durum


Salk Ocaklar tercih edilmiyor.

Hastalarn %50si dorudan hastanelere gidiyor. Zaten yetersiz polikliniklerde kuyruklar, kalabalklar oluuyor.

Tehis tedavi takip rehabilitasyon yetersiz.

Salkta Mevcut Durum


Yeterli Baar Olmamasnn Sebepleri

 • Hekim saysnda yetersizlikler.

 • Klasik uzmanln zendirilmi olmas.

 • Salk personelinin lke genelindeki kt dalm.

 • Gelimemi blgelerde almann yeterince tevik edilememesi.


Neden Aile Hekimlii

 • Birinci basamak salk hizmetlerinin bu alanda uzmanlam bir hekim tarafndan verilmesi zorunluluu.

 • lk almalar 1979 ylnda yaplmtr, ancak lke insan kaynaklar yeterli olanak vermemitir.


Neden Aile Hekimlii

 • Aile hekimi, kiinin ikametine yakndr.

 • Vatanda her ynyle iyi tanr.

 • Vatandalar, hekimleriyle gvene dayal bir iliki kurabilir.

 • Vatanda zgrce kendi hekimini seebilir.

 • Hizmet alabilmek iin cepten ilave deme yapmaz.

 • Hastanelere gereksiz sevkler azalr.


Hastanelerdeki kalabalk ve kuyruklar ortadan kaldrlabilir.

Daha kaliteli hizmet imkan oluur.

Dzenli salk kayt sistemi kurulabilir.

Salk iin ayrlan kaynaklar koruyucu hizmetlere kaydrlabilir.

Salk hizmetleri konusundaki memnuniyet artar.

Neden Aile Hekimlii


Aile Hekimliinin Temel zellikleri

 • Salk sistemiyle ilk tbbi temas noktasn oluturur.

 • Kolay ulalabilirdir.

 • Entegre ve koordinedir.

 • Sreklidir.


Aile Hekimliinin Temel zellikleri

 • Btncldr.

 • Kiiseldir.

 • Aile ve toplumsal ynelimlidir.

 • Gizlilik ve yaknlk nemlidir.

 • Savunucudur.


Aile Hekimliinin Temel zellikleri

 • Salk kaynaklarnn etkili kullanm sz konusudur.

 • zgn bir grme ve klinik karar verme sreci vardr.

 • Ekip hizmeti vardr.


Aile Hekimliinin lkemizdeki Geliimi


Aile Hekimlii Uygulamas


Gaziantepin Aile Hekimliindeki Yeri

 • Salk Bakanl tarafndan pilot il kapsamna alnmas. ( Resmi Gazete: 02.02.2010 )

 • 24 Ekim 2010 tarihinde Aile Hekimlerinin alacaklar pozisyonlar belirlendi.

 • Aile Hekimlii Uygulamasnn balatlmas iin belirlenen tarih, 13 Aralk 2010.


birlii Yaplan Kurumlar

 • Belediyeler

 • l Defterdarl

 • l Nfus Mdrl

 • Muhtarlklar


23


27


Aile Hekimlii Uygulamasna Geen ller


2010 Yl tibaryla Aile Hekimliine Geecek ller ve Tarihleri

 • rnak 06/12/2010

 • K.Mara 13/12/2010

 • Hatay 13/12/2010

 • Gaziantep 13/12/2010

 • anlurfa 13/12/2010

 • Aydn 13/12/2010

 • Mula 13/12/2010

 • Antalya 13/12/2010


Aile Hekimi Kimdir?

 • Aile Hekimi;

  • Ya, cinsiyet ve hastalk ayrm yapmadan salk hizmeti verir.

  • Ailelere, yaadklar toplumla birlikte birincil ve srekli bir salk bakm sunar.

  • Fiziksel, psikolojik ve sosyal problemleri ynlendirir.

  • Dier uzmanlklara ihtiya olduunda kapsaml salk bakm verilmesini koordine eder.

   ( 25/05/2010 tarihli ve 27591 sayl

   Aile Hekimlii Uygulama Ynetmelii)


25 Mays 2010 Tarih ve 27591 Sayl Resmi Gazetede yaynlanan Aile Hekimlii Ynetmeliinin;

Meslek ilkeleri

MADDE 9 (1) Aile hekimi ve aile sal eleman, salk hizmetlerinin yrtlmesi esnasnda 13/1/1960 tarihli ve 4/12578 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Tbbi Deontoloji Nizamnamesi ve bal bulunan ilgili mevzuat hkmlerine ve hasta haklarna uymakla ykmldr.


25 Mays 2010 Tarih ve 27591 Sayl Resmi Gazetede yaynlanan Aile Hekimlii Ynetmeliinin;

KNC BLM

alma Usul ve Esaslarna gre

Aile hekiminin grev, yetki ve sorumluluklar

MADDE 4

l) lgili mevzuatta birinci basamak salk kurulular ve resmi tabiplerce kiiye ynelik dzenlenmesi ngrlen her trl salk raporu, sevk evrak, reete ve sair belgeleri dzenler,


Aile Sal Eleman

 • Aile Sal Eleman;Aile hekimi ile birlikte hizmet veren, szlemeli altrlan veya Bakanlka grevlendirilen,

  • Ebe

  • Hemire

  • Salk memurunu (toplum sal) ifade eder.

   ( 25/05/2010 tarihli ve 27591 sayl

   Aile Hekimlii Uygulama Ynetmelii)


 • Toplum Sal Merkezi:Blgesinde yaayan toplumun saln gelitirmeyi ve korumay n plana alan, blgesinde bulunan salk kurulular ile dier kurum ve kurulular arasndaki koordinasyonu salayan salk kuruluudur.

  (27/01/2010 tarihli Aile Hekimliinin Pilot Uyguland

  llerde Toplum Sal Merkezleri Kurulmas ve altrlmasna Dair Ynerge)


Aile Sal Merkezi:Bir veya daha fazla aile hekimi ile aile sal elemanlarnca aile hekimlii hizmetinin verildii salk kuruluudur.

( 25/05/2010 tarihli ve 27591 sayl Aile Hekimlii Uygulama Ynetmelii)


KNC KISIM-Fiziki ve Teknik artlar, Kullanlacak Belgeler, Kaytlarn Tutulmas ve Denetim

BRNC BLM -Fiziki ve Teknik artlar

Aile sal merkezi

MADDE 18 (1) Aile sal merkezi, Bakanlka ngrlen nfus kriterleri esas alnmak suretiyle szleme yapm bir ya da daha fazla aile hekimi tarafndan alabilir.

(2) Ayn aile sal merkezindeki her aile hekimi ve aile sal eleman pozisyonu iin ayr ayr szleme yaplr.

(3) Bakanlka uygun grlen aile sal merkezleri eitim amal olarak kullanlabilir.

(4) Aile hekimleri, salk hizmetlerine yardmc olmak amacyla ebe, hemire, salk memuru, tbbi sekreter gibi ilave salk hizmetleri personeli ile gvenlik, temizlik, kalorifer, sekretarya vb. hizmetler iin ferden veya mtereken personel altrabilir ya da hizmet satn alabilirler.


Aile sal merkezinin fiziki artlar

MADDE 19 (1) Aile sal merkezlerinde aada belirtilen asgari fiziki artlar aranr:

a) Bina: Kolay ulalabilir, gvenli, uygun havalandrma, stma ve aydnlatma imknlarna sahip, toplam alan tek aile hekimi iin 60 metrekare olmaldr. Birden fazla hekimin birlikte almas durumunda her aile hekimi iin 20 metrekare ilave edilir. Bir aile sal merkezinde 2-6 aile hekimlii birimi olmasna azami dikkat gsterilir.

b) Bekleme ve kayt blm bulunmaldr.

c) Muayene odas, her aile hekimi iin en az 10 metrekare olmaldr.

) Tbbi mdahale odas, hastaya tbbi giriimlerin yaplabilecei byklkte lavabosu bulunan bir odadr. Bu odada a, enjeksiyon, kk cerrahi mdahalelerin yaplmasna uygun muayene ve mdahale masas, muayene ve acil mdahale malzemeleri, jinekolojik muayene masas ile dezenfeksiyon ve sterilizasyon cihazlarnn bulunmas gereklidir.


d) Laboratuvar hizmetlerinin aile hekimince merkezde verilmesi planlanyorsa bu hizmetler iin uygun bir oda bulunmaldr.

e) Salk kaytlarnn tutulaca, dosyalama, verilerin toplanmas ve istatistik deerlendirmeler ile resmi kurum ve sigorta kurumlarna yaplacak bildirimlerin hazrlanmas gibi almalarn gvenli bir ekilde yaplabilecei bir bro veya blme bulunmaldr.

f) Hastalarn kullanabilecei bir lavabo ve tuvalet olmaldr.

g) Tercihen binann giri katnda kurulurlar. zrl ve yal hastalarn giri ve klarn mmkn klan, kolaylatrc tedbirler alnr.

Muayene odas dnda yukarda saylan dier odalar aile hekimlerince mterek kullanlabilir.


Aile sal merkezinin oluturulmas

MADDE 21

(1) Aile hekimleri, ncelikle bu Ynetmelikteki asgari fiziki artlar haiz, Bakanla ait salk hizmeti vermek amacyla yaplan binalarda hizmet verirler. Bu imknn salanamamas halinde mdrln onay ile uygun standartlara sahip blgedeki dier meknlarda da hizmet verebilirler.

(2) Merkezin, salk hizmetlerinin eidine ve niteliine uygun olmas, hizmeti sunan ve kullananlarn memnuniyetini salamas, fonksiyonel ve yapsal olarak belirlenen asgari artlar salamas ve hizmetten yararlanacaklarn kolayca ulaabilecekleri yerde olmas esastr.


(3) Aile hekimi birden fazla yerleim yerinde gezici salk hizmeti vermek zorunda ise aile sal merkezi mdrlke uygun grlen merkezi konumdaki yerde kurulur. Bu yerin seiminde ve gezici salk hizmeti verilecek yerleim yerlerinin tespitinde gzergh, yaknlk, corafi zellikler ve vatandan kullanm alkanlklar gibi zellikler gz nnde bulundurulur.

(4) Aile hekimleri alma blgesi iinde olmak kaydyla yukardaki hususlara bal kalnarak mdrln uygun gr ve Valiliin onay ile hizmet iin verilen mekn deitirebilirler.


(5) niversitelerin aile hekimlii anabilim dallar veya eitim ve aratrma hastaneleri aile hekimlii klinik efliklerinin talebi, mdrln uygun gr ve Bakanln onay ile bir veya daha fazla aile sal merkezi eitim, aratrma ve hizmet amacyla kullanlabilir.

(6) Bina ve mtemilatnda eczane bulunan yerlerde aile sal merkezi alamaz.


Aile sal merkezinin iletilmesi

MADDE 22 (1) Aile sal merkezinde birden ok aile hekimi hizmet veriyor ise, aile hekimleri kendi aralarnda bir ynetim plan oluturarak ynetici belirler ve ynetici ismini mdrle bildirirler. Ynetici seimi zorunlu haller dnda ylda bir kez yaplr. Ynetim tarafndan alnan kararlar karar defterine ilenir. Ynetici, aile sal merkezinin iletilmesinden birinci derecede sorumlu olduu gibi bu merkezin mdrlk ve toplum sal merkezi ile koordinasyonunu salamakla da grevlidir

Tetkik ve tahlil ilemleri

MADDE 23 (1) Tan ve takip iin gerekli grlen basit grntleme ya da laboratuvar tetkikleri aile sal merkezlerinde yaplabilir. Aile hekimlerinin istedii laboratuvar tetkikleri ncelikle halk sal laboratuvar olmak zere mdrln uygun grd bir laboratuvarda yaptrlr. Bu laboratuvarlarn seiminde i ve d kalite kontrol programlarnn uygulanyor olmas dikkate alnr.


Gezici Salk Hizmeti

 • Aile hekimi ve/veya aile sal elemannn, mdrlke tespit edilen uzak mahalle, belde, ky, mezra ve benzeri yerleim

 • yerlerine, Bakanlka belirlenen aralklarla giderek yerinde verecei salk hizmetini, ifade eder.


Gezici ve yerinde salk hizmetlerinin yrtlmesi

MADDE 6

(2) Cezaevi, ocuk slahevi, huzurevi, korunmaya muhta ocuklarn barnd ocuk yuvalar ve yetitirme yurtlar gibi kiilerin kaytl olduklar aile hekimlerine dorudan bavuru imknlarnn olmad ya da aile hekimlerini serbeste seme imknnn bulunmad toplu olarak yaanlan ancak tabibi olmayan kurumlarn talepleri zerine bir ya da birden ok aile hekimi yerinde salk hizmeti vermekle ykml klnabilir.


Bu kurumlarda yerinde salk hizmeti veren aile hekimleri, kurumlarda ikamet eden kiileri kayt ederler. Yerinde salk hizmet blgesi olarak ilan edilen kurumlar, aile hekimlerinin sunaca salk hizmeti iin asgari artlar salamakla ykmldr. Bu yerlerde her 100 kii iin ayda saatten az olmamak zere; 750 kaytl kiiye kadar haftada en az bir kez, 750 ve zeri kaytl kiiye ise haftada en az iki kez yerinde salk hizmeti verilir. Cezaevi ve ocuk slahevi iin bu sre iki kat olarak uygulanr.


(3) Aile hekimlerinin gezici salk hizmeti sunacaklar blgelerdeki yerleim birimlerine bir plan dhilinde periyodik aralklarla ulamalar ve hizmet vermeleri esastr. Gezici salk hizmetine ilikin planlama; corafi durum, iklim ve ulam artlar ile kendisine bal yerleim birimlerinin says dikkate alnarak ve her 100 kii iin ayda saatten az olmamak zere aile hekimi tarafndan yaplr. 750 kaytl kiiye kadar haftada en az bir kez, 750 ve zeri kaytl kiiye ise haftada en az iki kez gezici salk hizmeti verilir. Gezici salk hizmeti blgesinde Bakanla ait salk tesisi var ise bu tesisler hizmet iin kullanlabilir.


Acil Durumlar

 • Aile Hekimlii Uygulamasnda, acil hastalar iin 112 Ambulans Servisi ve Acil Polikliniklerimiz herhangi bir kstlama olmakszn hizmet vermeye devam edeceklerdir.


Aile Hekimlerinin

Hizmet Verecei Blgelerin Belirlenmesi

 • Aile Hekimlii yapacak olan hekimlerin bavurular alnd.

 • Hizmet puanlarna gre sralamaya tabi tutuldu.

 • Puan en yksekten en de doru tercih hakk verilerek hizmet blgesini semesi istendi.


 • Blgesini seen hekim ile szleme imzaland.

 • Bu szleme 1 yl sreli olacak (Mali yl kapsayacaktr).

 • Taraflarn aksi talebi olmad srece szleme her yl otomatik olarak kendini yenileyecek.

 • Her aile hekimine bal nfus says ortalama 3500 vatanda olarak ayarland.


 • Mevcut Aile Hekimlii blgelerinden bo kalanlar olursa, serbest alan hekimler ve dier illerden bavurular kabul edilecek.

 • Bo kalan blgelerde grevlendirmeler ile hizmet aksatlmayacaktr.


Vatandalarn Aile

Hekimlerini Belirlemesi

 • Aile Hekimlerine balanacak nfus uygulamann balangcnda, Salk Mdrl tarafndan ulam ve corafik koullar gz nne alnarak belirlendi.

 • Sonraki ilk 3 aylk dnem sonunda vatandalar Aile Hekimlerini deitirmekte zgr olacaklardr.


Kiilerin aile hekimini seebilecei blgeler

MADDE 8 (1) Aile hekimlii uygulamasna geilen yerlerde kiilerin aile hekimlerine kaytlar yaplr. Yenidoanlar ile henz nfusa kaytl olmayan bebek ve ocuklar annelerinin kaytl olduu aile hekimine kaydedilir. Kiilerin aile hekimlerine ilk kayd, aile hekimlii uygulamalarna yeni geilen illerde mdrlk tarafndan ikamet ettikleri blge gz nnde bulundurularak yaplr. Her ile ve 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayl Bykehir Belediyesi Kanununa tabi olmayan il merkezleri ayr bir blgedir. Kiiler, aile hekimini blge snrlamas olmakszn serbeste seebilirler. Zorunlu haller dnda aile hekimi aydan nce deitirilemez. Aile hekimi deiiklii kiilerin yazl talebi zerine hizmet almak istedii aile hekimince veya ilgili toplum sal merkezince yaplr. Aile hekimince yaplan deiiklik, talep belgesi ile birlikte be i gn ierisinde ilgili toplum sal merkezine ulatrlr.


(2) Aile hekimlii uygulamasnn olduu le ikamet amacyla yeni gelen kiiler istedikleri bir aile hekimine kayt yaptrrlar. Kayt yaptrmam olanlar, mdrlk tarafndan yakn konumdaki kaytl kii says en az olan aile hekiminden balanarak kayt edilirler.

(3) Herhangi bir nedenle blgedeki aile hekimleri tarafndan kayt edilemeyen kii, mdrlk tarafndan ncelikle ikamet ettii yere yakn ve en az kii kayd olan aile hekiminin listesine eklenir.


(4) Gezici salk hizmeti verilen yerlerde oturan kiiler, gezici salk hizmeti almak zere baka bir aile hekimine kayt olamazlar. Ancak, baka bir aile hekimine kayt olmak isterlerse, kayt olduklar aile hekiminin aile sal biriminden hizmet alrlar. Bu durumda, kayt olunan yeni aile hekimi, o kii veya kiiler iin gezici salk hizmeti vermekle ykml tutulmaz.

(5) Srekli ikamet ettii blgeden uzakta kalacak kii veya geici sre ile Trkiyede ikamet edecek olan kii, kendisine yakn konumdaki bir aile hekiminden misafir olarak salk hizmeti alr. Ancak 5216 sayl Bykehir Belediyesi Kanununa tabi olan ileler misafir uygulamas bakmndan tek blge kabul edilir. Aile hekimi misafir kiiler iin herhangi bir cret talep edemez.


Reete

 • Aile Hekimleri, Aile Hekimlii Uzmanlarnn bte uygulama talimatnda belirtilen ilalar yazmaya yetkili olacaklardr.

 • Dolaysyla hastalar ilalarn reete ettirmek iin, uzman hekime gitmek zorunda kalmayacaklardr.


Sevk evrak, reete dzenlenmesi ve aile hekiminin bilgilendirilmesi

MADDE 24 (1) Aile hekimi, hastasnn ikinci ve nc basamak salk hizmeti veren bir kurulua bavurmasna gerek olup olmadna karar verir. Gerek grlmesi halinde hastay da bilgilendirerek sevk eder ve hastasna verilen salk hizmetini geri bildirim vastas ile izler.

(2) Bakanln belirledii usul ve esaslar erevesinde ve bilgi ilem altyaps Bakanlka oluturulmak kaydyla; ikinci ve nc basamak salk kurum ve kurulularna sevk edilen veya bu kurululara dorudan mracaat eden kiilere verilen hizmetler, kendi aile hekimine elektronik ortamda bildirilir.


(3) Gebe ve bebek tespiti ile izlemleri, doum ve bildirimi zorunlu hastalklar gibi durumlar ilgili aile hekimine iletilmek zere hizmeti sunan salk kurum ve kuruluu tarafndan mdrle en ge be i gn ierisinde bildirilir. Bu bildirimi yapmayanlar hakknda yrrlkteki mevzuat hkmlerine gre ilem tesis edilir.

(4) Birinci basamakta resmi reete yazlmas ve kiilerin salk durumuyla ilgili rapor tanziminde aile hekimi yetkilidir. Ancak olaanst durumlar, acil durumlar ile toplum saln tehdit eden ve koruyucu amal ila kullanmn (kemoproflaksi) gerektiren bulac ve salgn hastalk hallerinde zel durum belirtilmek suretiyle toplum sal merkezi hekimleri de resmi reete dzenleyebilirler. Bu durumda ilgili aile hekimi en ksa srede bilgilendirilir.


(5) l muayenesi yaplan ve defin ruhsat verilen kiilerin kaytlar defin ruhsatn veren makam tarafndan mdrle bildirilir. lgili aile hekimi en ksa srede bilgilendirilir. Mevzuatna gre l muayenesi ve defin ruhsat cenazenin bulunduu yerdeki belediye tabibi tarafndan, belediye tabibi bulunmayan yerlerde toplum sal hekimi, toplum sal hekiminin bulunmad yerlerde aile hekimleri de l muayenesi yaparak gecikmeksizin defin ruhsat verirler. Hekim bulunmayan yerlerde defin ruhsat ilgili mevzuata gre gmme izin belgesi grevlisince veya yetkilendirilen dier ahslarca verilir.


(6) Aile hekimi, hastasn bir st basamaa sevk ederken ilgili forma sevk gerekelerini, yaplan tetkik sonularn ve hastann temel salk bilgilerini yazmak zorundadr.

(7) Hasta sevk evrak, reete, rapor, bildirimi zorunlu hastalklarla ilgili formlar ve dier kullanlacak belge rnekleri Bakanlka belirlenir. Aile hekimince dzenlenen bu belgeler kiinin yazl veya elektronik dosyasna kaydedilir.


Reetede istenilen hekim bilgileri kae eklinde veya bilgisayar ortamnda yazlm olabilecei gibi el yazs ile de yazlabilir. Reetelerde hekimin Islak mzas olmas arttr.

Bilgisayar ortamnda yazlan reetelerdeki protokol numaras YIL.AY.GN.SAAT.DAKKA.SANYE eklindedir. rn: 10 12 17 10 33 26

Elektronik reetelerde sonradan yaplacak dzeltme, deiiklik ve ila ilavesi gibi tm ilemler hekim tarafndan elle yaplabilir. Dzeltme ilemi Hekim tarafndan kae ve slak imza ile onaylanmaldr.


lk 3 ay boyunca tm Aile hekimlerinden kaytl kaytsz ayrm yaplmadan herkes salk hizmeti alabilecektir. Zaman kstlamas olmadan il dndan gelenler ise Misafir Hasta statsnde istedii Aile hekimine Muayene olabilecektir.

Aile Hekimlii reetelerinden muayene creti alnmayacaktr. Hastalar devlet hastanelerine, niversite hastanelerine ya da zel hastanelere sevksiz olarak gidebileceklerdir. Aile hekiminden sevk alarak 2. ve 3. Basamak salk kurulularna gidenlerden muayene creti alnmayacaktr.


Sadece Aile Hekimi Uzmanlarnn SUT da belirlenen hastalklarla ilgili raporlar (HT,BPH vb) karma yetkisi vardr.Sertifikal Aile hekimleri(Pratisyen) rapor karamazlar ama SUT a gre Aile Hekimi Uzmanlarnn yazabildii tm ilalar reete edebilirler.


Yeil kart reeteleri bilgisayar kts eklinde olmayacak ve mutlaka hastann karnesine hekim tarafndan manuel yazlp, slak imza ve kae bulunacaktr. Ayn husus karneye reete yazlmas zorunlu tm kurumlar iin de geerlidir. (rnein askeriye)

Sistemde kayd olmayan veya diploma tescil numaralar uyumayan Aile Hekimlerinin kayd manuel olarak yaplabilir.


GAZANTEP L ALE HEKML UYGULAMASINDA KULLANILACAK

T.S.M - A.S.M /DI TABELALARI DAR STANDARTLAR

limizde 13.12.2010 tarihi itibariyle fiilen balayacak olan Aile Hekimlii Uygulamasnda yeni yaplandrlan Toplum Sal Merkezleri, Aile Sal Merkezlerinde kullanlacak tabelalarn ve Aile Hekimlerinin kullanacaklar kaelerin formatlar Salk Bakanl Temel Salk Hizmetleri Genel Mdrl'nn 30.01.2007 tarihli ve 1281 sayl talimatnameleri dorultusunda dzenlenmektedir.


TOPLUM SALII VE ALE SALII MERKEZLER

A. DI TABELA( Salk Mdrl Tarafndan yaptrlacaktr)

1. Tabelann boyutu maksimum 3 () metrekare olabilir. (Mcbir sebepler dnda 160 x 80 cm. ebatlarnda olmas uygundur.)

2. Binann birden fazla cephesi varsa en fazla iki cephesine aslabilir. Salk kuruluu faaliyette bulunduu saatlerde tabelalar klandrlabilir veya dardan aydnlatlabilir.

3. Zemin beyaz, hilal krmz renkte, yazlar siyah renkte olacaktr. Kardan bakldnda Hilal logosu solda, Bakanlk logosu sada olacak ekilde dzenlenecektir.

4. Tabela ierisinde geen yazlarn byklkleri ve karakterleri ayn olmaldr.


Toplum Sal Merkezi


Aile Sal Merkezi


B. TABELA (Aile Hekimleri tabelalar yaptracaktr)

1-Aile Sal Merkezinde, btn oda ve birimlerin kapsna, oda ve birimin ne amala kullanldn bildirir i tabela mutlaka aslmaldr.

2-Aile Sal Merkezine aslacak i tabela, en az 10cm eninde 25cm boyunda olmaldr.

3- tabela yazs mavi zemine (Salk Bakanl logosunda bulunan mavi renk esas alnacaktr) beyaz renkte yazlmaldr. Btn harfler, BYK harfle yazlmaldr. Tabelann stnde ve altnda kenarlardan 1 cm uzaklkta, 1cmlik beyaz eritler olmaldr.

4- tabela, oda giri kapsnn sa tarafna aslmaldr. Sa taraf keye denk gelen kaplarda tabelalar kapya aslmaldr.


5- tabela yerden 180cm ykseklie konulmaldr.

6-Tabelann tercihen alminyum olmak zere , plastik v.b gibi malzemelerden biri olmas Aile Hekimlerinin tercihine baldr.

7-Bu tabelann altnda da oda veya birimin hangi salk personeli tarafndan kullanldn belirtir ikinci bir tabela aslabilir.

8-Ayn zamanda aile sal merkezlerinin giri kapsnn sana veya soluna merkezde alan hekimlerin tabelalar aslr. Bu tabelalar; en fazla 20x50 cm. ebadnda olacaktr. erisinde yaz karakterleri siyah renkte olacak, altna aile hekimlii biriminin telefon numaras eklenebilecektir. stenildii takdirde aile hekiminin cep telefonu numaras da eklenebilir.


DR. MSAL RNEK

GAZANTEP

AHNBEY 27.01.001 NOLU

ALE HEKM

ASM TEL: 0 342 XXX XX XX

GSM TEL: 0 5XX XXX XX XX


Tabela rnekleri aadaki gibidir.

25 cm


GAZANTEP L ALE HEKML UYGULAMASINDA KULLANILACAK

ALE HEKMLER KAELERNE DAR STANDARTLAR

KAELER (Aile Hekimleri tarafndan yaptrlacaktr)

Salk Bakanl Temel Salk Hizmetleri Genel Mdrl'nn 30.01.2007 tarihli ve 1281 sayl talimatnameleri ve 2007/21 sayl Genelge hkmleri dorultusunda Aile Hekimlii yapacak hekimlerin kaelerinde;


1.lk satrda Dr. veya Uzm.Dr. unvanndan sonra hekimin ad ve soyad,

2.kinci satrda aile hekimliinde kullanlan il kodu, ile kodu ve aile hekimlii birimi kodu yazlp "Aile Hekimi" ibaresi yazlacaktr.

3.nc satrda aile hekimlii yapacak pratisyen hekimler ve aile hekimi uzman dndaki uzman hekimler iin "diploma tescil numaras ve sertifika no" ve bunlarn karlklar yazlacaktr. Aile hekimi uzmanlar iin nc satrda "diploma tescil numaras ve ihtisas no" ve karl yazlacaktr. nc satrda yer alan sertifika no rnein: 27.10.001 eklinde yazlacak olup 27 ilin plaka kodunu, 10 sertifikann alnd yl bu rnekte 2010 yln, 001 ise o ylda o ilde eitim alan kii srasn gsterir sertifika numarasdr.

4.Yetkilendirilmi aile hekimlii yaplan durumda aada kae rnekleri ikinci satrndaki " aile hekimliinde kullanlan il kodu, toplum sal merkezi kodu ve aile hekimlii birimi kodu " yazlan blme sadece "Yetkilendirilmi Aile Hekimi" ibaresi yazlacaktr.


KAE RNEKLER:

Aile Hekimlii yapan Pratisyen Tabip

Dr. Misal RNEK

27.01.001 Aile Hekimi

Dip.Tes.No / Sertifika No: 111111/27.10.001

Aile Hekimlii yapan Aile Hekimi Uzman

Dr. Misal RNEK

27.01.001 Aile Hekimi

Dip.Tes.No / htisas No: 111111 / 222222


Aile Hekimlii yapan Dal Uzman

Dr. Misal RNEK

27.01.001 Aile Hekimi

Dip.Tes.No / Sertifika No: 111111/27.10.001

Yetkilendirilmi Aile Hekimi

Dr. Misal RNEK

Yetkilendirilmi Aile Hekimi

Dip.Tes.No / Sertifika No: 111111/27.10.001


MEDULA-PROVZYON SSTEM

Aklama : 1. BASAMAK TESS KODLARINI ARAMADAN DORUDAN GAZANTEP L N AAIDAK KODLAR LE GR YAPILIR,

DER LLER N SZKONUSU KODLARIN 3. VE 4. HANELERN L TRAFK KODU LE DETREREK GR YAPILIR.

GAZANTEP N MEDULA PROVZYON SSTEMNE GRTE KULLANILACAK TESS KODLARI

ALE HEKM: 11279904

YER HEKM: 11279903

SALIK OCAI: 19270001

BELEDYE POL.: 11279900

KURUM POLK: 11279901

HUZUR EVLER: 11279902


Medula reete girilerinde yazlan reete Aile Hekimi Uzman tarafndan yazlm ise BRAN blm ALE HEKM seilecek, SERTFKA blm ise YOK olarak seilecektir.

Yazlan reete Sertifikal Aile Hekimi(Pratisyen) tarafndan yazlm ise BRAN blm PRATSYEN HEKM seilecek, SERTFKA blm ise ALE HEKM olarak seilecektir.

Yazlan reete Sertifikal Uzman Hekimtarafndan yazlm ise BRAN blm LGL UZMANLIK DALI HEKM seilecek, SERTFKA blm ise ALE HEKM olarak seilecektir.


ALE HEKMLUYGULAMASINDA

DKKAT EDLECEK HUSUSLAR

SORU - CEVAPLAR


Aile Hekimlii Finansman Modeli nasldr ?

Szlemeyle altrlan aile hekimine yaplacak demelerin hesaplanmasnda, nbet, acil yardm hizmetleri, olaanst durumlarda yapacaklar hizmetler, toplum sal ve benzeri hizmetleri iin;

1) Kaytl kii saysna baklmakszn, ilk 1000 (bin) kiiye kadar,

a) Aile hekimlii uzman ise 2.000 YTL,

b) Uzman tabip veya tabip ise 1.500 YTL,

2) 1000 (bin) kiinin zerindeki her kaytl kii bana ayrca 1 YTL, esas alnr.


Aile hekimliinde salk hizmetleri cretli midir?

Hayr, cretsizdir.

Muayene, alama, enjeksiyon, pansuman, birinci basamakta yaplan tahlil ve film hizmetleri tamamyla cretsizdir. Bu ilemler iin herhangi bir sosyal gvence aranmamaktadr.

Yazlan reeteler ise kiilerin sosyal gvencesinin durumuna gre denmektedir.


Misafir hasta olarak muayene olduumda aile hekimi benden para isteyecek mi?

Misafir hasta uygulamas da cretsizdir.


Aile hekimimi nerden renebilirim?

T.C. Kimlik numaranzla en yakn aile sal merkezi, toplum sal merkezi veya il salk mdrlne bavurarak renebilirsiniz.

Ayrca Salk Bakanlnn www.ailehekimligi.gov.tr internet adresinden renebilirsiniz.


Aile hekimine nasl kayt yaptrlr?

Kiilerin aile hekimlerine ilk kayd, aile hekimlii uygulamalarna yeni geilen illerde salk mdrl tarafndan ikamet ettikleri blge gz nnde bulundurularak yaplr.

Bir aile hekimine kaytl olmayan kiiler, kendilerine en yakn aile sal merkezine, toplum sal merkezine ya da il salk mdrlne mracaat ederek bir aile hekimine kayt yaptrabilirler.

kmet ettii blgeden ayrlan kiiler isterlerse aile hekimlerini deitirebilirler


Aile hekimime hangi saatlerde mracaat edebilirim?

Aile hekiminize alma saatleri iinde mracaat edebilirsiniz.

Aile hekiminiz alma saatlerini deitirdii takdirde aile sal merkezinde sizin rahatlkla grebileceiniz bir yerde bu durumu ilan edecektir.


Aile hekimimi seebilir miyim? Gerektii zaman deitirebilir miyim?

Aile hekiminizi istediiniz takdirde deitirilebilirsiniz.

Ancak kendi talebinizle setiiniz aile hekiminizi 3 aydan nce deitiremezsiniz.


Aile hekimime gitmeden hastaneye gidebilir miyim?

Bu konuda herhangi bir kstlama bulunmamaktadr.

Ancak aile hekimine bavurduunuz zaman herhangi bir hasta katlm pay demeniz gerekmezken, hastanelere bavurduunuzda belli bir miktar hasta katlm pay demeniz gerekir.


Aile hekimimi deitirmek istersem ne yapmalym?

Tercih ettiiniz aile hekimine dorudan bavurarak veya toplum sal merkezine mracaat ederek bu talebinizi belirtmeniz yeterlidir.


Aile bireyleri farkl aile hekimlerini seebilirler mi?

Kiiler hekim seme zgrl kapsamnda istedii aile hekimini seebilir.

ocuklar ise velilerinin uygun grd aile hekiminekaydedilirler.

Yeni domu bebekler annelerinin aile hekimine kaydedilirler.


Seyahat durumunda aile hekimlii hizmetini nereden alabilirim?

Seyahat edilen blgedeki aile hekimininden misafir hasta olarak salk hizmeti alabilirsiniz.


Aile hekimim izine ayrldnda hangi hekime bavurmalym?

Aile hekiminiz izine ayrldnda yerine bakacak bir aile hekimi olacaktr.

Bu durum aile hekiminizin grev yapt salk merkezinin grnr bir yerinde ilan edilecektir.

Bu hekime bavurabilirsiniz.


Yazn yaylaya kan ya da ikamet yerinden uzun sreli olarak ayrlan kiiler aile hekimlii hizmetini nasl alacaklar?

Kiiler yl ierisinde uzun sreli yer deiiklii yaptklar takdirde aile hekimlerini deitirmeleri daha uygun olacaktr.


Aile hekimlii uygulamalarnda denetimler nasl yaplmaktadr?

Aile sal merkezleri, aile hekimleri ve aile sal elemanlar, mevzuat ve szleme hkmlerine uygunluk ile dier konularda Bakanlk, ilgili mlk idare amirleri ve yerel salk idare amirleri veya bunlarn grevlendirecei personelin denetimine tbidir.

Denetim yapmaya yetkili amir, ilgili mevzuat ve szleme artlarna aykrl dorudan kendisi tespit edebilecei gibi, tespiti yapmak zere incelemeci veya soruturmac da grevlendirebilir


Hastane bulunmayan ile merkezlerindeki acil salk hizmeti nasl yrtlecektir?

Hastane bulunmayan ile merkezlerindeki acil salk hizmeti mesai saatleri dnda iledeki toplum sal merkezi hekimleri ve aile hekimlerince icap veya gerektiinde aktif nbet eklinde yrtlr.

le merkezindeki toplam hekim says alt veya daha az ise icap, altdan fazla ise aktif nbet eklinde yrtlr.


Aile hekiminin dier merkezlerde muayene olan tan ve tedavisini yaptran hastasndan haberdar olmas gereklimidir?

Bakanln belirledii usul ve esaslar erevesinde ve bilgi ilem altyaps Bakanlka oluturulmak kaydyla; ikinci ve nc basamak salk kurum ve kurulularna sevk edilen veya bu kurululara dorudan mracaat eden kiilere verilen hizmetler, kendi aile hekimine elektronik ortamda bildirilecektir.

Gebe ve bebek tespiti ile izlemleri, doum ve bildirimi zorunlu hastalklar gibi durumlar hizmeti sunan salk kurum ve kuruluu tarafndan aile hekimine iletilmek zere mdrle en ge be i gn ierisinde bildirilmelidir.


Aile hekimi veya aile sal elemannn izin haklar nasl olacaktr?

Szlemeyle alan aile hekimleri ve aile sal elemanlarnn yllk izin sreleri otuz gndr. Bu personele, mazereti sebebiyle 5 gn daha izin verilebilir(Ayrntl bilgi Aile Hekimlii Pilot Uygulamas Kapsamnda Salk Bakanlnca altrlan Personele Yaplacak demeler ve Szleme artlar Hakknda Ynetmelikten renilebilir).

Yl iinde tek hekimin uygun grmesiyle toplam yirmi gne kadar hastalk izni kullanlabilir. Toplam yirmi gn aan hastalk izni iin salk kurulu raporu gereklidir.


Szleme imzalayan personel eski kadrolarn ve i gvencelerini kaybedecek mi?

Aile hekimlii uygulamasnda szleme imzalayan personel eski kurumlarndan cretsiz izinli saylr ve kadrolaryla ilikileri devam eder.

Szlemeleri herhangi bir nedenle fesih olduunda eski kurumlarna geri dnerler.

Dolaysyla i gvenceleri devam etmektedir.


Szleme imzalam aile hekimleri ve aile sal elemanlar atama talebinde bulunabilir mi?

25.05.2010 tarihinde yaymlanan Aile Hekimlii Uygulama Ynetmelii; memur olarak grev yaparken aile hekimlii szlemesi imzalayanlarn memuriyete tekrar dnmeden tayin talebinde bulunabilmesine imkn tanmaktadr.


4/B szlemeli personel ile 4924 sayl Kanuna tabi olarak grev yapan personel aile sal eleman olabilir mi?

Evet olabilir. 657 sayl Kanunun 4/B maddesine ve 4924 sayl Kanuna tabi olarak istihdam edilen szlemeli personelden aile sal eleman olarak aile hekimlii uygulamasna gemek isteyenlerin pozisyonunun vize edildii ile snrlar iindeki bir aile sal merkezinde szleme imzalamak suretiyle almalar mmkndr.


Aile hekimliinde alma saatleri nasl olacaktr?

Aile hekimleri ve aile sal elemanlar tam gn esasna gre alrlar. Haftalk alma sresi 40 saattir. Mesai saatleri ve gnleri, alma yerinin artlar da dikkate alnmak suretiyle alt blgedeki kiilerin ihtiyalarna uygun olarak aile hekimi tarafndan belirlenir ve mdrlke onaylanr.

alma saatleri ierisinde poliklinik gn ve saatleri ayrca belirtilir. Yaplacak ev ziyaretleri ve gezici/yerinde salk hizmetleri alma sresine dhil edilir. Aile hekimleri ve aile sal elemanlar deprem, sel felaketi ve salgn gibi olaanst durumlarda alma saatlerine bal kalnmakszn altrlabilirler


Aile sal elemanlarnn cretleri aile hekimleri tarafndan m karlanyor?

Aile Sal Elemanlarnn cretleri dorudan devlet tarafndan denmektedir.

Ancak aile hekimi ek olarak aile sal eleman istihdam etmek isterse bu kiinin demelerinden aile hekimi sorumludur.


Aile sal merkezi olarak salk oca binasn kullanmak tercih edilirse kira verilecek mi? Bu kiray kim belirleyecek?

Daha nce salk oca binas olarak kullanlan binalar aile hekimlerine kira karl verilmektedir.

Bu kira bedelleri Milli EmlakMdrlkleri tarafndan belirlenmektedir


Aile hekimleri temizlik hizmetleri iin personel altrabilirler mi?

Aile hekimleri, salk hizmetlerine yardmc olmak amacyla ebe, hemire, salk memuru, tbbi sekreter gibi ilave salk hizmetleri personeli ile gvenlik, temizlik, kalorifer, sekretarya vb. hizmetler iin ferden veya mtereken personel altrabilir ya da hizmet satn alabilirler.


Daha nce bir sosyal gvenlik kurumundan emekli olmu hekimler aile hekimlii uygulamas kapsamnda szleme imzalarlarsa emekli maalar kesilecek mi?

Evet, bu nedenle almaya baladklarnda bir ay iinde Sosyal Gvenlik Kurumuna bildirmeleri gerekmektedir


Aile hekimlii uygulamasnda alan personel emekli ikramiyesi alacak m?

Szlemeli aile hekimlerinin ve aile sal elemanlarnn kadrolar ile ilikisi devam ettirilerek her yl dzenli olarak kadro derece ilerlemeleri ile intibaklar yaplarak kaytlara ilenir.

Sosyal gvenlik kurumu mevzuat ile kazanm olduunuz emekli ikramiyesi haklar eskiden olduu gibi devam edecektir


Aile sal merkezlerinde laboratuar hizmeti verilecek mi?

Tan ve takip iin gerekli grlen basit grntleme ya da laboratuvar tetkikleri aile sal merkezlerinde yaplabilir.

Aile hekimlerinin istedii laboratuvar tetkikleri ncelikle halk sal laboratuvar olmak zere mdrln uygun grd bir laboratuvarda yaplmaktadr.

Bu laboratuvarlarn seiminde i ve d kalite kontrol programlarnn uygulanyor olmas dikkate alnmaktadr.

Laboratuvar tetkik cretleri bu i ayrlan bteden karlanmaktadr.


Aile Hekimlii Uygulamasna geildiinde, yeri Hekimlerinin durumlar ne olacak ?

yeri hekimlii, tam gn alan (devlet memuru olmayan) iyeri hekimlerince yaplacak.


Aile Hekimliinden TSM ne tekrar nasl dneceiz?

Dilekenize istinaden isterseniz hemen (1 yl Aile Hekimi olamazsnz), isterseniz 2 ay sonrasnda (istediiniz an tekrar aile hekimlii uygulamasna dnme ansnz var) TSM hekimliine dnebilirsiniz.


Tbbi malzeme destei alabilecek miyiz ?

Devlet tarafndan bir program dahilinde datlan malzemeler (a, demir destei vs.) aile hekimlerine datlmaya devam edecek ancak dier malzemeleri aile hekimleri kendisi alacak.


Aile Hekimi bulunduu ilede ikamet etmek zorunda m ?

Aile hekimleri verdikleri hizmetin sreklilii asndan bulunduklar blgede ve ya blgeye yakn bir yerde kalmak durumundadr.

Aile Hekimleri kaza vb durumlarda malulen emekli olabiliyorlar m ?

Eski kadrolarna dnp oradan emekli olabilirler.


Aile Hekimlii'nde eve hastaya gitme artlar nelerdir?Aile hekimi, ynetmelik dorultusunda alt mekanda ve gerektiinde (aile hekiminin ev ziyareti esnasnda tespit ettii evde takibi zorunlu zrl, yal, yatalak ve benzeri durumdaki kiilere) gvenlii salayc tedbirlerin alnmas kayd ile evde veya gezici salk hizmetlerinin yrtlmesi srasnda kiiye ynelik birinci basamak koruyucu salk, tan, tedavi, rehabilitasyon ve danmanlk hizmetlerini vermek ile ykmldr.


Aile Hekimlerinin ila yazma yetkileri nedir?

Aile Hekimleri, SUTda Aile Hekimi Uzmannnve uzman hekimin yazabilecekleri tm ilalar reete edebilirler.

Ancak SUTda ilgili uzmann (gz hastalklar uzman, cildiye uzman, psikiyatri uzman gibi) yazabilecekleri ilalar yazamazlar.


2. ve 3. Basamak salk kuruluuna mracaat da sevk zinciri uygulanmakta mdr?

Aile hekimlii uygulamasnda henz sevk zinciri uygulamas yaplmamaktadr.

Hastalar isterlerse direkt 2. basamak veya 3. basamak salk tesisine mracaat edebilirler.


Hastalar kendi aile hekimine gitmek zorunda mdrlar?

Hastalar ilk ay iin Salk Mdrl tarafndan kendileri iin belirlenen Aile Hekimine gitmek zorundadrlar.

Eer hasta baka Aile Hekimine muayene iin giderse o hekim, kendi bakmakla ykml olduu nfus iinde olmayan, bu hastaya istemezse bakmayabilir veya isterse misafir hasta olarak bakabilir.

lk ay dolduktan sonra hastalar Aile Hekimlerini deitirebilirler.

Bunun iin bal olmak istedikleri Aile Hekimine dileke vermeleri yeterlidir.


Dier illerde yazlan aile hekimlii reeteleri denir mi ?

Dier illerde yazlm Aile Hekimlii reeteleri karlanabilir.


Aile Hekimleri rapor dzenleyebilirler mi?

Aile Hekimi sertifikasna sahip pratisyen hekimlerin rapor dzenleme yetkisi bulunmamaktadr.

Aile Hekimi uzmanlar ise SUT hkmleri dorultusunda uzman hekim raporu dzenleyebilirler. Ancak dzenledikleri bu raporlar Toplum Sal Merkezi Bakannaonaylatmalar gerekmektedir.


yeri ve kurum hekimlikleri tarafndan dzenlenen reeteler karlanr m ?

yeri ve Kurum Hekimlii uygulamalar Aile Hekimliinin olduu blgelerde de aynen devam etmektedir.


Aile Hekimlii Uygulamasnda Yaanabilecek Etik D Davranlar Hakknda

limizde Aile Hekimlii Uygulamas'nn 13.Aralk.2010 tarihinde balamasnn ardndan Gaziantep genelinde baz blgelerde AileSal Merkezi allar srasnda etik d davranlar olabilecei endiesini tamaktayz.


Gaziantep l Salk Mdrl olarak Aile Hekimlii Uygulamas balamadan nce Eczaclar Odas ile yaptmz grmede, uygulamann balamasnn ardndan oluabilecek ikyetlere konu olacak etik d davranlara kar ortak hareket etmek konusunda bir mutabakat oluturulmutur.


Eczaclar Odas ile dier kurum ve kurulular tarafndan l Salk Mdrlmze gelecek her trl bilgi ve belge dikkate alnp deerlendirilecektir.

Tabiplik ve Eczaclk mesleine zarar verecek etik d davranlarn yaygnlamadan daha balang aamasnda nne geilebilmesi iin hassasiyet gsterilmesi ve ilgili yerlerin bilgilendirmeleri nem tamaktadr.


TEEKKR EDERM


ad
 • Login