Ergen dostu sa l k hizmetleri
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 37

Ergen Dostu Sağlık Hizmetleri PowerPoint PPT Presentation


 • 213 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ergen Dostu Sağlık Hizmetleri. Prof Dr Müjgan Alikaşifoğlu. Ergenler özgün sağlık gereksinimleri olan bireylerdir. Ergenlerin bu gereksinimleri onlara özgü sağlık hizmetleri sunulması ile karşılanabilir.

Download Presentation

Ergen Dostu Sağlık Hizmetleri

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ergen Dostu Salk Hizmetleri

Prof Dr MjganAlikaifolu


Ergenler zgn salk gereksinimleri olan bireylerdir.

Ergenlerin bu gereksinimleri onlara zg salk hizmetleri sunulmas ile karlanabilir.


Ergenlerin salk gereksinimlerini karlamak onlarn bulunduu her yere ulamak anlamna gelir.

Bu nedenle ergen dostu politikalar ve salk hizmetleri gelitirilmesine gereksinim vardr


Dnya salk rgt Ergen dostu salk merkezleri nermektedir.


Ergen dostu salk hizmetleri

 • Bulunabilir,

 • Ulalabilir,

 • Yaklalabilir,

 • Kabul edilebilir,

 • Uygun,

 • denebilir


Salk hizmetlerinin ergenler tarafndan kabul edilebilir, yaklalabilir ve uygun bulunabilmesi ise hizmetlerin sunulduu ortamn onlar iin hazrlanm olmasna ve hizmeti sunanlarn da onlara zg salk gereksinimleri hakknda bilgi ve beceri sahibi olmasna baldr.


Ginsburg ve ark.

 • Ergenlerin salk hizmeti aldklar ortamn ve kullanlan aletlerin temizliine ve alanlarn el ykama alkanlna nem verdiklerini,

 • Hizmetlerin drstlk, gizlilik ve sayg ilkeleri iinde sunulmasn istediklerini belirtmilerdir.


 • Salk merkezine bavuran ergene salk ve sosyal hizmetler bir arada sunulabilmelidir.

 • Bu nedenle ergen dostu salk merkezlerinde hekim ve hemirenin yan sra psikolog ve sosyal hizmet uzman da bulunmaldr.

 • Ayrca, ergenlerin bu hizmetlerden yeterince yararlanabilmeleri iin uygun olan akamst ve hafta sonu gibi zamanlarda sunulabilmesi de nemlidir.


 • lk bulumay aile ayarlamsa sonraki bulumay ergenle birlikte ayarlamak ergenin kendi kendini kontrol ve sorumluluk duygularn glendireceinden nemlidir.

 • Ergenin merkeze tek bana bavurabilmesi de salanmaldr.

 • Ergenlere hizmet sunan ekipte en az bir kiinin deimeden kalmas da hizmetin baars asndan nemlidir


 • Merkeze ilk kez bavuran ergen hekimin olduka uzun zamann alr.

 • lk grmede ergene yaklak bir saat, sonrakilerde ise 15-20 dakika ayrlmas yeterli olacaktr.

 • lk bavuruda ergene ailesinin elik etmesi tercih edilmelidir.


 • Ergenler szel ya da szel olmayan ip ularna ok duyarldrlar.

 • Olduklar gibi kabul edilmek,

 • Memnuniyetle karlanmak,

 • Gvenilmek ve saygyla tedavi edilmek,

 • Yalarna ve geliim dzeylerine uygun ekilde bilgilendirilmek isterler.

 • Ergenlerin gveninin salanmas salk hizmetinin baarsnn nemli bir belirleyicisidir


 • Bu ya grubuna sunulan salk hizmetinin baarya ulaabilmesi iin onlarn kendilerini rahat hissedecekleri kiilerden hizmet almalar, hizmeti kendilerine uygun bir ortamda almalarndan daha da nemlidir.


 • Ergenlerin yz ifadelerini, beden dilini ve hekimin ilgisini deerlendirme becerileri olduka gelimitir ve ksa srede hekimin kendileriyle gerekten ilgilenip ilgilenmediine karar verirler.

 • Bu nedenle hekim ergen ve ailesine hem szleri hem de davranlaryla esas ilgilendii kiinin ebeveyn deil ergen olduunu hissettirmelidir.

 • Bunu ergen odaya girdii andan itibaren dorudan onunla konuarak ve hatta yanndakileri ona tantmasn isteyerek yapabilir


Gizlilik

 • Ergenler baz salk sorunlarnn ebeveynleri ve dier kiiler tarafndan bilinmesini istemezler ve bu tip sorunlar olduunda gizli tutulmayaca endiesi ile salk hizmeti almazlar.

 • Bu nedenle ergen sal hizmetlerinde gizlilik ilkesinin salanmas nemlidir.

 • Ayrca ergenin hekimle endielerini, kayglarn, riskli davranlarn tek bana tartabilmesi sal ve davranlaryla ilgili daha fazla sorumluluk almasn da salayabilir.

 • Ergenin ya bydke ve olgunluk dzeyi arttka gizliliin derecesi de artabilir


 • Ergenler gizlilii ebeveynlerine kar kazanlm bir hak olarak grmemeli, salkl geliimin bir paras olduunu kavramaldrlar.

 • Ergenlere sunulan salk hizmetlerinde gizlilik ilkesi hizmetin sunulduu lkenin yasal ve etik dzenlemeleri ile snrldr.


 • Herhangi bir nedenle bir ergenle karlaan hekimin amac ergenin hekime bavuru nedeninin deerlendirilmesinin yan sra riskli davranlar dahil ergenin genel salk durumunu deerlendirmek olmaldr.


 • Ayn zamanda bu ziyaret ergenin daha salkl olmay renmesi ve salkl bir yaam biimi gelitirebilmesi iin de bir frsat olarak kabul edilmeli ve salk danmanl hizmetleri de sunulmaldr.


 • Adolesan dostu salk hizmetlerinin nemli bir parasn psiko-sosyal deerlendirme oluturmaktadr.


 • Psikososyal yk ergenle yalnz grlerek alnmaldr.

 • Daha sonra gerekirse adolesann izni alnarak gerekli konular ebeveynlerle grlebilir.

 • Psikososyal yk alnrken yaygn kullanlan aralardan biri HEADSSS dir


 • Ev home,

 • Eitim education,

 • Etkinlikler activities,

 • Madde kullanm drug use,

 • Cinsel davranlar ve cinsel kimlik sex,

 • ntihar eilimi suicidality

 • Gvenlik safety kelimelerinin ba harfleri yan yana getirilerek adlandrlmtr.

 • HEADSSS adolesanlarn yaantlarnda stres kayna olabilecek temel alanlara deinen, klinik kullanma olduka uygun bir psikososyal tarama aracdr.


 • Adolesanlarda fiziksel ya da ruhsal hastalklara yol aabilecek stresleri ortaya karmaya yarar.

 • Bu ara kiisel riski taradndan her adolesana uygulanabilir.


Psikososyal yk

 • Ev, aile ilikileri

 • Okul sorunlar ve mesleki hedef

 • Arkada ilikileri

 • Bo zaman aktiviteleri ve hobiler

 • Yeme davranlar

 • Sigara, alkol ve dier madde bamllklar

 • Cinsel yaant

 • Duygusal durum

 • iddet ve istismar


Psikososyal yk

Ev ve Aile likileri

 • Yaad yer ve sre

 • Ailenin kimlerden olutuu

 • Ergenin ebeveynleri ve dier aile bireyleriyle ilikileri

 • Aile bireylerinin birbirleriyle ilikileri


Psikososyal yk

Okul ve Mesleki Hedef

 • Okul baars

 • Okuldan holanma

 • Okula uyum

 • Okula devamszlk ve okuldan kama

 • retmenleri ve snf arkadalaryla ilikiler


Psikososyal yk

Arkada ilkileri

 • Yakn arkada

 • Grup arkadalar

 • Ayn cinsten ve kar cinsten arkadalaryla ilkileri

 • Arkadalaryla birlikte yer ald aktiviteler


Psikososyal yk

Bo Zaman Aktiviteleri ve Hobiler

 • Televizyon izleme

 • Kitap okuma

 • Egzersiz

 • Mzik


Psikososyal yk

Yeme Davranlar

 • n atlama

 • Beden algs

 • Diyet yapma veya diyet yapma eiliminde olma

 • Kusma, laksativ kullanm vb arlk kontrol yntemlerinin kullanm


Psikososyal yk

Sigara, Alkol ve Madde Bamll

 • Deneme

 • Kullanmaya devam etme

 • Kullanmaya devam ediyorsa:

 • Maddeyi nereden elde ediyor?

 • Hangi sklkta kullanyor?

 • Nerede ve kimlerle kullanyor?

 • Brakmak istiyor mu?

 • Brakma plan

 • Gerekliyse psikiyatrik yardm iin sevk


Psikososyal yk

Cinsel Aktiviteler

 • Cinsel olarak aktif m?

 • Cinsel olarak aktifse:

 • Doum kontrol yntemlerinin kullanm

 • Geirilmi cinsel yolla bulaan hastalklar

 • Son 6 aydaki partner says


Psikososyal yk

Duygusal Durum

 • Yaamndan memnun olma, mutluluk

 • Yalnzlk duygusu

 • Deersizlik duygusu

 • Uyku sorunlar

 • tah deiiklii

 • steksizlik

 • fke nbetleri

 • Daha nceki psikiyatrik deerlendirmeler

  Gerekli ise psikiyatri konsltasyonu


Psikososyal yk

ntihar eilimi: Direk sorulmaldr.

 • ntihar dncesi

 • ntihar plan

 • Daha nceki intihar giriimi


Psikososyal yk

stismar ve ddet

 • Fiziksel, cinsel ve duygusal istismar

 • Aile ii iddet

 • Arkada gruplar iinde iddet:

  Okulda

  Mahallede

 • Silah tama

 • Kanunlarla sorunlar


Fizik muayene

 • Pubertenin deerlendirilmesi,

 • BMI hesaplanmas,

 • TA lm,

 • Guatr taramas,

 • Skolyoz taramas,

 • Kzlarda meme,

 • Erkeklerde testis muayenesi mutlaka fizik baknn bir paras olmaldr


Grmeyi sonlandrma

 • Grmenin sonunda hekim ncelikle yk ve fizik bak sonrasnda toplanan nemli bilgileri adolesanla gzden geirmeli ve adolesana tan ve tedavi konularnda ayrntl bilgi vermelidir.

 • Burada ama, adolesann salkl davranlarn tekrar desteklemek, riskli alanlarn saptamak, nemli salk bilgilerini aktarmak, salk eitimi vermek ve adolesana kendi salyla ilgili sorunlar zme becerisini kazandrmaktr.


 • Grmeyi bitirmeden nce adolesana son sorularn sorabilmesi iin de frsat verilmelidir.

 • Bir sonraki ziyaretin zaman adolesanla birlikte belirlenmeli, hekimin ve salk merkezinin ne zaman sorunu olursa hizmet vermeye hazr olduu belirtilmelidir.


Sonu olarak, adolesan dostu bir ortamda ergenin medikal ve psikososyal sorunlarn tarayan, onunla birlikte nceliklerini saptayan ve etkin nleme ve mdahale almalarnda bulunan bir hekim, ergenin salnn korunmas ve iyiletirilmesinde ok nemli bir rol oynayabilir.


 • Login