Personalavdelingen ved SVT   ELLER   HR-avdelingen ved SVT

Personalavdelingen ved SVT ELLER HR-avdelingen ved SVT PowerPoint PPT Presentation


  • 125 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Human Resources Skolen sa . "en virksomhet med kvalitativ god tiln?rming til HR kjennetegnes ved at den evner ? tiltrekke, utvikle og beholde de riktige medarbeiderne". Sentrale emner: . Hvordan er overgangen forankret i ledelsen ved fakultetet/instituttene?Hva betyr overgangen for perso

Download Presentation

Personalavdelingen ved SVT ELLER HR-avdelingen ved SVT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


2. Human Resources Skolen sa ”en virksomhet med kvalitativ god tilnærming til HR kjennetegnes ved at den evner å tiltrekke, utvikle og beholde de riktige medarbeiderne”

3. Sentrale emner: Hvordan er overgangen forankret i ledelsen ved fakultetet/instituttene? Hva betyr overgangen for personalseksjonen? Hva betyr overgangen for brukere/kunder? Hvordan er seksjonen organisert/organiseres den i framtida? Hvilke utfordringer ser vi?

4. Hvordan er overgangen forankret i ledelsen ved fakultetet/instituttene? Hva betyr overgangen for personalseksjonen? Dekan sitter i styringsgruppen til HR-prosjektet, dvs vi har toppforankring. Utfordring hos oss er forankring hos instituttledere og kontorsjefer. Har så vidt startet en prosess her med kontorsjefene. Gjenstår en målrettet forankring hos instituttlederne. Hadde fra før av en sentralisert personalfunksjon, jfr. SESAP-prosjektet. Utfordring er å gå ut med tjenestetilbud og det å finne oss selv. Har gjort oss en del erfaringer hittil som vil medføre noen endringer i vår fremtidige organisering.

5. Vår virksomhet investerer mye i; Deg Meg Vår kompetanseutvikling HR – skole HR-konsulenter Fordi de elsker sine HR- konsulenter over alt på jord?

6. Eller rett og slett fordi NTNU vet at en kvalitativ god tilnærming til HR skaper en virksomhet som ikke bare ”ruller og går”, men en virksomhet som får STORE STRATEGISKE FORTRINN

7. SOM IGJEN HJELPER TORBJØRN TIL Å REALISERE DRØMMEN OM Å BLI INTERNASJONALT FREMRAGENDE INNEN 2020

8. Kvalitativ god tilnærming til HR forutsetter Profesjonalitet Effektivitet – Teamarbeid – God flyt Faglig kompetanse og faglig trygghet Faglig oppdatering Fremragende samarbeid

9. Vi må bli trygge, profesjonelle, holde oss faglig oppdatert og besitte kvalitativ faglig innsikt innen; Pensjon Fastlønn, reiseregninger og variabellønn Permisjon Opprykkssaker, kompetanseutvikling og lovverk PAGA registreringer Forlengelse og ansiennitetsberegninger Sykemeldinger og oppfølging og tilrettelegging for langtidssykmeldte HMS Forskningsterminer Mottak av internasjonale medarbeidere Rekruttering Organisasjonsutvikling Lønnsforhandlinger osv….

10. Vi er j…. gode ved SVT-fak er ingen av oss er

12. Kvalitativ god tilnærming til HR krever at vår avdeling ser slik ut

13. Våger vi å gå fra personal til HR? Våger vi å gå for hverandre? Våger vi å bruke hverandre? Støtte hverandre? Bygge et lag hvor vi sammen kan skape en skuddsikker spisskompetanse innen vårt fagfelt – HR? Eks. PBO-lag - tverrfaglighet. Kan redningen være spisskompetanse?

14. Dette skal vi jobbe mye mer med i 2011. Jobbe sammen med kontorsjefer, presentere et tjenestetilbud. Mål også få med oss instituttlederne.Dette skal vi jobbe mye mer med i 2011. Jobbe sammen med kontorsjefer, presentere et tjenestetilbud. Mål også få med oss instituttlederne.

15. Da våger vi å gå inn i en ny rolle som HR-konsulent –

16. Hvor vi kan glede oss til å gå på jobb fordi vi er gode, trygge og sikre på vårt fagfelt.

17. Utfordringer: Gjensidige forventninger/avklaringer Jobbe smartere med samme ressurser Effektiv ressursutnyttelse Involvering Tillit til hverandre Kompetanse Tilgjengelighet System/organisering

  • Login