TEŞHİS İLİŞKİLİ GRUPLAR - PowerPoint PPT Presentation

Te h s l k l gruplar
Download
1 / 29

 • 658 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TEŞHİS İLİŞKİLİ GRUPLAR. PERFORMANS YÖNETİMİ VE KALİTE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞHİS İLİŞKİLİ GRUPLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DR . ÜMİT BAŞARA. İÇERİK. Sınıflama Nedir? International Classification of Disease ICD – evrimi. ICD 10 AM Teşhis ilişkili Gruplar - TİG TİG nedir?

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

TEŞHİS İLİŞKİLİ GRUPLAR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Te h s l k l gruplar

TEŞHİS İLİŞKİLİ GRUPLAR

PERFORMANS YÖNETİMİ VE KALİTE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TEŞHİS İLİŞKİLİ GRUPLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

DR. ÜMİT BAŞARA


Te h s l k l gruplar

İÇERİK

 • Sınıflama Nedir?

 • InternationalClassification of Disease ICD – evrimi.

 • ICD 10 AM

 • Teşhis ilişkili Gruplar - TİG

  • TİG nedir?

  • Amacı nedir?

  • Altında yatan mantık nedir?

  • TİG oluşum süreci.

  • TİG Kullanım alanları nelerdir?


Siniflama ned r

SINIFLAMA NEDİR?

 • Ortak noktaları bir arada tutmak…

  • Sağlık alanında tanılar ve işlemler için çeşitli yaklaşımlar vardır:

   • Etkilenen vücut alanına göre dağılım ; anatomik sınıflama

   • Nedene bağlı sınıflama ; etiyoloji temelinde sınıflama

   • Dokudaki patolojik değişimlere bağlı dağılım; morfoloji sınıflaması

   • Sonuç olarak fonksiyonel anomaliye bağlı sınıflama


Sa l k alan nda s n flama

Sağlık Alanında Sınıflama

 • Genel olarak sağlık alanında sınıflama çalışmalarında bu yaklaşımların kombinasyonlarından faydalanılır.

 • Uluslar arası alanda kabul görmüş yaklaşımlarda istatistiki, anatomi ve patoloji temelinde sınıflamalar söz konusudur.

 • Sınıflamayı takiben aynı dili konuşmak amacı ile kodlama yapısı tercih edilir.


Sa l k alan nda kodlama

Sağlık Alanında Kodlama

 • Kodlama hastalıkların, yaralanmaların, sağlık hizmetlerinin nümerik veya alfanümerik yapılar ile temsil edilmesidir.

  • Hipertansiyon I10

  • Böbrek yetmezliği ile birlikte hipertansif böbrek hastalığı = I12.0


Sa l k alan nda s n flama ve kodlama kullan m alanlar 1

Sağlık Alanında Sınıflama ve Kodlama Kullanım Alanları - 1

 • Araştırmalarda

  • Farklı ülkelerde, farklı sağlık kuruluşlarında toplanan mortalite, morbidite ve işlemlerin karşılaştırılmasında

  • Sağlık hizmetlerinde süreçlerin ve çıktının değerlendirilmesinde

  • Kalite değerlendirme faaliyetlerinde


Sa l k alan nda s n flama ve kodlama kullan m alanlar 2

Sağlık Alanında Sınıflama ve Kodlama Kullanım Alanları - 2

 • Planlamada

  • Sağlık politikalarının geliştirilmesinde

 • Maliyetlerin hesaplanmasında

 • Ödeme sistemlerinde (TİG=DiagnosisRelatedGroups)

 • Diğer idari faaliyetlerde kullanılmaktadır.


Neden kodlanm veri

Neden Kodlanmış Veri?

 • Aynı dili konuşmak

 • Karşılaştırabilir standardize olmuş veri oluşturmak

 • Sınıflandırma\gruplama yapabilmeyi sağlamak


International classification of disease icd evrimi

InternationalClassification Of Disease - ICD Evrimi

 • II. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan Dünya Sağlık Örgütü 1893 yılından beri sürdürülmekte olan “Ölüm Nedenlerinin Uluslararası Listesi - InternationalList Of Causes Of Death” çalışmalarını üstlenmiştir.

 • 1948 yılında “Hastalıkların, Yaralanmaların ve Ölüm Nedenlerinin Uluslararası İstatistiksel Sınıflaması – “TheSixthRevision of InternationalStatisticalClassification of Diseases, Injuries, andCauses of Death” başlıklı eser iki cilt olarak yayımlandı.


International classification of disease icd evrimi1

InternationalClassification Of Disease - ICD Evrimi

 • 1955 yılında yedinci (ICD - 7)

 • 1967 yılında sekizinci (ICD - 8)

 • 1975 yılında dokuzuncu ve (ICD - 9)

 • 1992 yılında onuncu revizyonunu hazırlayarak yayımlamıştır (ICD -10)


Icd 10

ICD-10

 • Yalnızca tanıya yönelik bir kodlama sistemidir.

 • WHO 37 dilde yayımlanmıştır (2002)

 • Mortalite kodları 138 ülkede

 • Morbidite kodları 99 ülkede kullanılmaktadır.


Icd 10 am

ICD 10 – AM


Te h s l k l gruplar

HASTALIKLARIN VE İLGİLİ SAĞLIK PROBLEMLERİNİN ULUSLARARASI İSTATİSTİKSEL SINIFLAMASI, ONUNCU REVİZYON, AVUSTRALYA MODİFİKASYONU

 • Beş ciltlik klinik sınıflama sistemi:

  • Hastalıkların tablo listesi ve dizini (Cilt 1 & 2)

  • İşlemlerin tablo listesi ve dizini (Cilt 3 & 4), Avustralya Sağlık Girişimleri Sınıflaması (ACHI)

  • Avustralya kodlama standartları (Cilt 5)

   Hastalıklar için ana sınıflama, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ICD-10’dur.


Icd 10 am ned r

ICD 10-AM NEDİR ?

 • Bir sınıflandırma ve kodlama sistemidir

 • Temel yapısını ICD 10 oluşturur.

 • ICD 10 ile uyumlu bir yapısı vardır fakat daha detaylı verilerin elde edilmesi amacıyla kod aralıkları genişletilmiştir.

 • ICD 10 Yalnızca tanıya dayalı bir sistemdir ICD 10 AM ’de İşlemlerin sınıflandırılmasında Avustralya Sağlık Girişimleri Sınıflaması (ACHI) kullanılmaktadır.


T g te hisle li kili gruplar

TİG – Teşhisle İlişkili Gruplar

 • Bir yatan hasta sınıflandırma yöntemi olarak TİG’ler; ortaya çıkan maliyetler ile hasta türlerini tanılarına ve işlemlerine göre sınıflandırarak türdeş vakalarla harcanan tedavi kaynaklarını ilişkilendirmeyi sağlar.

 • Harcanan tedavi kaynaklarını parasal değerlerden çok bağıl değer\katsayı formunda değerlendirmeyi destekler.


Ba langi noktasi

BAŞLANGIÇ NOKTASI

 • ABD 1973’te Yale Üniversitesi araştırmacıları tarafından kalite güvencesi ve kullanım değerlendirmesi (QA/UR) için klinik olarak anlamlı gruplar kullanılarak hastane yönetimine katkı sağlanmak amacıyla geliştirilen TİG’ler 1983 yılında Medicare programınca sigortalı olan ve yatarak tedavi olan hastalar için ödeme yöntemi olarak kullanılmaya başlanmıştır


Te h s l k l gruplar

AMAÇ?

 • TİG’de Amaç;

  • Sınırlı kaynakları vakaların türlerine ve şiddetine dayalı olarak adil bir biçimde dağıtmak

  • Hastane verimliliğini ve etkililiğini teşvik etmek

  • Sistematik, anlamlı klinik veri toplamak.


Mantik

MANTIK?

 • Her hasta benzersizdir; her hastanın bir dizi farklı klinik tanısı, risk faktörü, aile durumu ve çevresi vardır. Hasta düzeyindeki çeşitlilik, neredeyse sonsuzdur. Bu çeşitliliği anlamlandırmak için, bunları benzer koşullar tanımlayan gruplara ayırmamız gereklidir. İlk başlangıç noktası, bunların hastalıklarıdır.


Mantik1

MANTIK?

 • Hastayı ana hastalığına (birincil tanıya) göre gruplandırmak ve daha sonra ikincil hastalık\ların varlığına yada yokluğuna göre alt gruplara ayırmak.

 • Ne yazık ki, TİG çerçevesi içerisinde yalnızca tanıları kullanmak, geçerli karşılaştırmalara izin veren yeterince homojen ve anlamlı grupların oluşumunu sağlamamaktadır. Bu nedenle iki taviz verilmiştir!


Mantik2

MANTIK?

 • Grupların oluşumunda işlemlerinde katkıları göz önünde bulundurulmuştur.

 • Bazı vakalar ve durumlar için uyarlama müdahaleleri yapılmıştır.


T g olu umu

TİG OLUŞUMU

 • Öncelikle hastaneler tarafından tedavi edilen vakaların tanımlanması gereklidir. Bu süreç için gereklilikler:

  • Klinik dokümantasyon

  • Klinik Kodlama

  • Gruplandırma

  • Veri değerlendirme

  • Sürekli analiz, geri bildirim oluşturma (kalite ve bilimsel)


T g olu umu1

TİG OLUŞUMU

 • TİG atamaya baz teşkil eden değişkenler, hastanın tanısı ve işlemleri (ICD10-AM), yaşı,cinsiyeti,taburcu şekli, yatış süresi, yeni doğan ağırlığı, günübirlik durumu, yoğun bakım yatış süresi, mekanik ventilasyon süresi vb. gibi verilerdir.

495

~ 38 000

hastalık

~25

MDC*

TİG

~ 6000

İşlem

1200

*MDC: MajorDiagnosisCathegory


K mler kullaniyor

KİMLER KULLANIYOR


T g leri kullanan lkeler

TİG’leri Kullanan Ülkeler

 • Bulgaristan

 • Romanya

 • Slovenya

 • İsviçre

 • İngiltere

 • KostaRika

 • Izlanda

 • Norveç

 • İsveç

 • Danimarka

 • Finlandiya

 • Belçika

 • Hollanda

 • Japonya

 • Singapur

 • Malezya

 • Tayland

 • Kore

 • Tayvan

 • Çin

 • Yeni Zelanda

 • Diğer….

 • Avustralya

 • ABD

 • Fransa

 • Portekiz

 • Kanada

 • İrlanda

 • Italya

 • İspanya

 • Almanya

 • Maceristan

 • Çek Cum.


T g kullanim alanlari

TİG KULLANIM ALANLARI

 • Etkinlik Gözetimi

  • Klasik olarak, TİG’lerin en yaygın kullanım alanı, hastane performansını gözlemlemektir. TİG’ler geliştirilmeden önce, performans ya taburcu sayısı ya da dolu yatak günlerinin sayısı ölçülerek gözlemlenmekteydi. TİG’ler kapsamında, “ağırlıklı” taburcuların sayısı izlenmektedir; diğer bir deyişle, her bir TİG’ye tayin edilen hasta sayısı, bu TİG’ye ait bağıl ağırlığı ile çarpılmaktadır.


T g kullanim alanlari1

TİG KULLANIM ALANLARI

 • Kaynak Tahsisi

  • TİG’ler ve bunların ilgili bağıl ağırlıkları, mevcut kaynakları hastaneler arasında eşit bir şekilde dağıtmak üzere sıklıkla kullanılabilir. Kaynak tahsisi için tek bir “doğru” TİG metodolojisi olmamakla birlikte, TİG temelli yaklaşımlar, yatan hastaların ölçülebilir özelliklerini kullanma, kurala tabi tutulabilme, gereğinde yenilerinin türetilebilmesi gibi bir dizi önemli özellik göstermeleri nedeni ile tercih edilmektedir.


T g kullanim alanlari2

TİG KULLANIM ALANLARI

 • Kıyaslama

  • Klasik olarak hasta tipi, ortalama yatış günleri, vaka karma indeksi temelinde karşılaştırmalar sağlar

  • TİG’den bağımsız olarak kodlanmış klinik veri içerisinden de yapılabilecek çok sayıda analiz tipi tanımlanabilir. Tüm verilerin bir havuzda bulunması, bölgesel varyasyonlara, gerekliliklere ve hatta bir noktaya kadar yatan hasta yüküne işaret edecektir. Tüm bu veriler uluslar arası karşılaştırma imkanları da sağlayacaktır.


T g kullanim alanlari3

TİG KULLANIM ALANLARI

 • Finansman

  • Pek çok farklı finansman modeli geliştirilebilir; ancak, özünde bunların tümü aşağıdakilere dayalıdır:

   ÖDEME = Bağıl ağırlık × Frekans x birim bağıl fiyatı+ AYARLAMALAR


T g kullanim alanlari4

TİG KULLANIM ALANLARI

 • Süreç izleme

  • Her bir hasta taburcu edilirken, daha önceden belirlenmiş kriterlere yönelik (örneğin; yatış süresi) tolerans düzeyleriyle karşılaştırılarak; normal ya da beklenen istatistiksel varyasyonun, tolerans düzeylerini aşan bazı vakalarla sonuçlanıp sonuçlanmadığı anlaşılır. Bununla birlikte, bir dizi hasta, tolerans düzeylerini aştığında; bu durum, hastane sürecinde sorunlar olduğuna işaret eder ve bir kalite gözden geçirmesi başlatılır.


 • Login