Hipotēku bankas atbalsts uzņēmējiem - PowerPoint PPT Presentation

Hipot ku bankas atbalsts uz m jiem
Download
1 / 12

  • 165 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Hipotēku bankas atbalsts uzņēmējiem. Gita Granta - Vanaga Vecākā kredītadministratore Bauskas filiāle 07.09.2010. Hipotēku banka 2010.gadā. Hipotēku banka dibināta 1993.gadā kā valsts komercbanka.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Hipotēku bankas atbalsts uzņēmējiem

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hipot ku bankas atbalsts uz m jiem

Hipotēku bankas atbalsts uzņēmējiem

Gita Granta - Vanaga

Vecākā kredītadministratore

Bauskas filiāle

07.09.2010.


Hipot ku banka 2010 gad

Hipotēku banka 2010.gadā

Hipotēku banka dibināta 1993.gadā kā valsts komercbanka.

2009.Gada 24.novembrī Ministru kabinets apstiprināja koncepciju "Valsts akciju sabiedrības "Hipotēku un zemes banka" pārveide par Attīstības banku", paredzot Hipotēku bankulīdz 31.12.2013. pakāpeniski pārveidot par pilna spektra attīstības banku.


K da ir hipot ku bankas loma finan u tirg

Kāda ir Hipotēku bankas loma finanšu tirgū ?

Hipotēku bankas uzdevums ir papildināt Latvijas finanšu tirgu valdības noteiktās, tautsaimniecībai nozīmīgās jomās,

nevis aizstāt to.

Šo lomu Hipotēku banka īsteno, realizējot valdības apstiprinātās valsts atbalsta mērķprogrammas.


K das p rmai as hipot ku bank ir uzs ktas

Kādas pārmaiņas Hipotēku bankā ir uzsāktas?

Atbilstoši apstiprinātajai koncepcijai un Eiropas Komisijas Konkurences ģenerāldirektorāta prasībām, Hipotēku bankajaunus aizdevumus izsniedz tikai valsts atbalsta mērķprogrammu ietvaros.

Līdz 24.11.2009.

Pēc 24.11.2009.

valsts atbalsta mērķprogrammu aizdevumi

komercaizdevumi


K das valsts m r programmas realiz 2010 gad

Kādas valsts mērķprogrammas realizē 2010.gadā?

"Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai“- Starta programma

- Topošajiem un esošajiem jaunajiem uzņēmējiem

Mazo un vidējo uzņēmēju mikrokreditēšanas programma

Mikrokredīti neliela biznesa uzsākšanai vai attīstīšanai

Mazo un vidējo uzņēmēju izaugsmes aizdevumi

- Aizdevumi mikro, mazo un vidējo komersantu un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai

Komersantu konkurētspējas uzlabošanas programma

- Aizdevumi investīcijām un apgrozāmiem līdzekļiem apstrādes rūpniecības nozares uzņēmumiem

Apgrozāmo līdzekļu aizdevumi lauksaimniekiem

-apgrozāmie līdzekļi lauksaimniecības produkcijas ražošanai


Aizdevumu sa m ji pa nozar m starta programma

Aizdevumu saņēmēji pa nozarēmStarta programma


Aizdevumu sa m ji pa nozar m komersantu konkur tsp jas programma

Aizdevumu saņēmēji pa nozarēmKomersantu konkurētspējas programma


Aizdevumu sa m ji pa nozar m lauksaimnieku programma

Aizdevumu saņēmēji pa nozarēmLauksaimnieku programma


Vai gaid mi ar citi finan u instrumenti 2010 gad

Vai gaidāmi arī citi finanšu instrumenti 2010.gadā?

Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību laukos un palīdzētu lauksaimniekiem apgūt Eiropas Savienības fondu līdzekļus, Zemkopības ministrija izstrādājusi un nosūtījusi saskaņošanai Eiropas Komisijai grozījumus normatīvajos aktos, paredzot izveidot speciālu

kredītu fondu zemniekiem.

Plānots, ka fonds uzsāks darbību šī gada rudenī un tā pārvaldītājs būs Hipotēku banka.

Fonda budžets plānots līdz 100 milj. Ls (patlaban pieejamā, bet neapgūtā ES fondu nauda)


M s lepojamies

Mēs lepojamies!


M s lepojamies1

Mēs lepojamies


Hipot ku bankas atbalsts uz m jiem

Paldies par uzmanību!

Gita Granta - Vanaga Bauskas filiāles vecākā kredītadministratore

Tālr.63928238: , E-pasts:gita.granta-vanaga@hipo.lv

Par Hipotēku bankas pakalpojumiem var uzzināt:

www.hipo.lv, Tālr.:80000100, E-pasts: 80000100@hipo.lv

Sīkāku informāciju par ALTUM var saņemt:

www.hipo.lv, un www.altum.lv Tālr.: 67774100, E-pasts: info@altum.lv


  • Login