Hipot ku bankas atbalsts uz m jiem
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Hipotēku bankas atbalsts uzņēmējiem PowerPoint PPT Presentation


  • 151 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Hipotēku bankas atbalsts uzņēmējiem. Gita Granta - Vanaga Vecākā kredītadministratore Bauskas filiāle 07.09.2010. Hipotēku banka 2010.gadā. Hipotēku banka dibināta 1993.gadā kā valsts komercbanka.

Download Presentation

Hipotēku bankas atbalsts uzņēmējiem

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hipotēku bankas atbalsts uzņēmējiem

Gita Granta - Vanaga

Vecākā kredītadministratore

Bauskas filiāle

07.09.2010.


Hipotēku banka 2010.gadā

Hipotēku banka dibināta 1993.gadā kā valsts komercbanka.

2009.Gada 24.novembrī Ministru kabinets apstiprināja koncepciju "Valsts akciju sabiedrības "Hipotēku un zemes banka" pārveide par Attīstības banku", paredzot Hipotēku bankulīdz 31.12.2013. pakāpeniski pārveidot par pilna spektra attīstības banku.


Kāda ir Hipotēku bankas loma finanšu tirgū ?

Hipotēku bankas uzdevums ir papildināt Latvijas finanšu tirgu valdības noteiktās, tautsaimniecībai nozīmīgās jomās,

nevis aizstāt to.

Šo lomu Hipotēku banka īsteno, realizējot valdības apstiprinātās valsts atbalsta mērķprogrammas.


Kādas pārmaiņas Hipotēku bankā ir uzsāktas?

Atbilstoši apstiprinātajai koncepcijai un Eiropas Komisijas Konkurences ģenerāldirektorāta prasībām, Hipotēku bankajaunus aizdevumus izsniedz tikai valsts atbalsta mērķprogrammu ietvaros.

Līdz 24.11.2009.

Pēc 24.11.2009.

valsts atbalsta mērķprogrammu aizdevumi

komercaizdevumi


Kādas valsts mērķprogrammas realizē 2010.gadā?

"Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai“- Starta programma

- Topošajiem un esošajiem jaunajiem uzņēmējiem

Mazo un vidējo uzņēmēju mikrokreditēšanas programma

Mikrokredīti neliela biznesa uzsākšanai vai attīstīšanai

Mazo un vidējo uzņēmēju izaugsmes aizdevumi

- Aizdevumi mikro, mazo un vidējo komersantu un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai

Komersantu konkurētspējas uzlabošanas programma

- Aizdevumi investīcijām un apgrozāmiem līdzekļiem apstrādes rūpniecības nozares uzņēmumiem

Apgrozāmo līdzekļu aizdevumi lauksaimniekiem

-apgrozāmie līdzekļi lauksaimniecības produkcijas ražošanai


Aizdevumu saņēmēji pa nozarēmStarta programma


Aizdevumu saņēmēji pa nozarēmKomersantu konkurētspējas programma


Aizdevumu saņēmēji pa nozarēmLauksaimnieku programma


Vai gaidāmi arī citi finanšu instrumenti 2010.gadā?

Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību laukos un palīdzētu lauksaimniekiem apgūt Eiropas Savienības fondu līdzekļus, Zemkopības ministrija izstrādājusi un nosūtījusi saskaņošanai Eiropas Komisijai grozījumus normatīvajos aktos, paredzot izveidot speciālu

kredītu fondu zemniekiem.

Plānots, ka fonds uzsāks darbību šī gada rudenī un tā pārvaldītājs būs Hipotēku banka.

Fonda budžets plānots līdz 100 milj. Ls (patlaban pieejamā, bet neapgūtā ES fondu nauda)


Mēs lepojamies!


Mēs lepojamies


Paldies par uzmanību!

Gita Granta - Vanaga Bauskas filiāles vecākā kredītadministratore

Tālr.63928238: , E-pasts:[email protected]

Par Hipotēku bankas pakalpojumiem var uzzināt:

www.hipo.lv, Tālr.:80000100, E-pasts: [email protected]

Sīkāku informāciju par ALTUM var saņemt:

www.hipo.lv, un www.altum.lv Tālr.: 67774100, E-pasts: [email protected]


  • Login