Tedavinin Astımın Doğal Seyrine Etkisi - PowerPoint PPT Presentation

Tedavinin
Download
1 / 29

 • 150 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Tedavinin Astımın Doğal Seyrine Etkisi. Prof Dr Elif Dağlı Marmara Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı. Tedaviden beklentimiz nedir ?. Astımın doğal seyrinde değiştirilmesi gereken nedir? Tedavide kullanılan ilaçların deneysel ve klinik etkileri nedir?

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Tedavinin Astımın Doğal Seyrine Etkisi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tedavinin ast m n do al seyrine etkisi

Tedavinin

AstımınDoğalSeyrineEtkisi

Prof Dr ElifDağlı

Marmara TıpFakültesiÇocukGöğüsHastalıklarıBilimDalı


Tedaviden beklentimiz nedir

Tedavidenbeklentimiznedir?

 • Astımın doğal seyrinde değiştirilmesi gereken nedir?

 • Tedavide kullanılan ilaçların deneysel ve klinik etkileri nedir?

 • Uzun dönem kohortlar ilaçların bu etkilerini gösterebilmiş midir ?

 • Klinik çalışmaların deneysel çalışmalardan neden farklı sonuçları vardır ?


Soru 1

Soru 1

Astımın doğal seyrinde değiştirilmesi gereken nedir?


Neleri durdurmak istiyoruz

Neleri durdurmak istiyoruz?

 • Solunum fonksiyon testi bozulması

 • Remodelling

 • Enflamatuar ölçütler

 • Tekrar eden ataklar

 • Düşük yaşam kalitesinin devamı


Hipotetik olarak ast m n seyri

Hipotetik olarak astımın seyri

Başlatıcı ve

Kronikleştirici etkiler

Başlangıç

Kronikleştirici

etkiler

Başlatıcı etkiler

İyileştirici

etkiler

Fernando D Martinez

www.thelancet.com Vol 368 , 2006


Fd martinez lancet 2006

FD Martinez Lancet , 2006

 • Persistan astımın önemli bir kısmı erken yaşta başlar

 • Persistan astımı olanlarda spirometrik ölçümler düşük bulunur

 • Solunum foksiyon bozukluğu erken okul çağında yerleşir ve daha sonra daha kötüleşmez


Remodelling

Remodelling

Ağır astım

Kalın BM

Normal bronş

Ağır astım

Kalın BM

Kollagen boyası

Normal bronş

Kollajen boyası

M.L.K. Tang et al. / Pharmacology & Therapeutics 112 (2006) 474–488


Remodelling ast mdan nce ba lar m

Remodelling astımdan önce başlar mı?

4 yaşında astımdan ölen bir hastanın bronşu

PAEDIATRIC RESPIRATORY REVIEWS (2002) 3, 315±320


Remodelling ast mdan nce ba lar m1

Remodelling astımdan önce başlar mı?

 • Astımdan ölen çocuklarda erişkinlerde görülen histolojik bulgular

 • Bronş biyopsisi yapılmış çocuklarda astımdan önce görülen histolojik değişiklikler

 • İnhale steroide rağmen semptomatik olan çocuklarda remodelling bulguları

 • Remodelling ile solunum fonksiyon bozulması ilişkisi

 • Erken wheezingli çocuklarda tedavi astımdan önce başlamalıdır

  Pohunek P, Eur Respir J 1997;

  Martinez FD N Engl J Med 1995; 332: 133±138.

  Merkus PJFM. Am Rev Respir Dis 1993; 148: 1484±1489. 35.


Soru 2

Soru 2

 • Tedavide kullanılan ilaçların deneysel ve klinik etkileri nedir?


Inhale steroidlerin ast m n klinik sonucuna etkisi

Inhale steroidlerin astımın klinik sonucuna etkisi


Nhale steroid alan hastalarda

İnhale steroid alan hastalarda

BAL

Bronş

Balgam

 • Barnes PJ, Adcock IM: Ann Intern Med 2003, 139(5 Pt 1):359-370.


Glukokortikoidler

Glukokortikoidler

DURDURUR

 • Barnes PJ, Adcock IM: Ann Intern Med 2003, 139(5 Pt 1):359-370.


Glukokort ko d

GLUKOKORTİKOİD

Barnes PJ, Chung KF, Page CP: Inflammatory mediators of asthma: an update. Pharmacol Rev 1998, 50(4):515-596. 32


Flutikazon

Flutikazon

Periferik kan CD4+ T hücre kültüründe

 • IL-13

 • IL-5

  Inhibe eder.

 • IL-10 sentezini arttırır.

Peek EJ, et al Am J Respir Cell Mol Biol 2005, 33(1):105-111


Beklametazon ve flutikazon

Beklametazon ve Flutikazon

 • T hücre proliferasyonunu

 • IL-5

 • GM-CSF ekspresyonunu

  Inhibe eder.

Powell N, Till SJ, Kay AB, Corrigan CJ: Clin Exp Allergy 2001, 31(1):69-76


Flunisolid

Flunisolid

 • Kültür edilmiş balgam hücrelerinde

 • TGFβ salınımını azaltır

 • MMP-9 arttırır.

  (Profita et al., 2004).


Tedavinin ast m n do al seyrine etkisi

Inhale steroidler

Yapısal değişiklikleri durdurur ve hatta geri döndürebilir

Retiküler bazal membran kalınlığını

ve fibroblast aktivitesini azaltır.

Hoshino, M.et al. J Allergy Clin Immunol 102, 783–788.

Hoshino, M.,et al . Clin Exp Allergy 28, 568–577.

Hoshino M et al. Clin Rev Allergy Immunol 27, 59–64.


Inhale steroidler mikrovask ler angiogenik remodellingi durdurur

Inhale steroidler mikrovasküler angiogenik remodellingi durdurur

 • Pla

Plasebo

IKS

Plasebo

IKS

VEGF

VEGFR

vasküler endotelyal growth faktör ve resptör

baskılanması

Plasebo

IKS

B N Feltis Thorax 2007;62:314–319.


Inhale steroidler

Inhale steroidler

 • Havayolu düz kasına anti-mitojenikdir.

 • Ancak anti-mitojenik etki normal bazal membranda olur

 • Kollajende aynı etki oluşmaz

 • Fibrozis oluştuğunda inhale steroidler başarısız kalabilir.

Bonacci, et al Clin Exp Pharmacol Physiol 30, 324–328. Bonacciet al Br J Pharmacol 138, 1203–1206.


Steroid kollajen varl nda etkisiz

Steroid kollajen varlığında etkisiz

Bazal membranda

Hava yolu düzkas hücreleri

48 saat sonra

Hücre proliferasyonu

durdurulabiliyor

Kollajendeki hücreler

Hava yolu düzkas hücreleri

48 saat sonra

Kollajendeki hücreler

Hava yolu düzkas hücreleri

7 gün sonra

Bonacci JV British Journal of Pharmacology (2006) 149, 365–373.


Ekshale sistenil l kotrienler ile bazal membran ili kisi

Ekshale Sistenil Lökotrienler ile Bazal Membran ilişkisi

Montelukast (-)

Montelukast (+)

Lex C et al. Respiratory Research 2006, 7:63


Soru 3

Soru 3

 • Uzun dönem kohortlar ilaçların bu etkilerini gösterebilmiş midir ?


Erken inhale steroid 10 ya nda ast m azaltm yor devulapalli c carlsen k et al

Erken inhale steroid 10 yaşında astımı azaltmıyorDevulapalli C,Carlsen K et al


Start

7241 5-66

Hafif persistan astım

yaşında astımlı

Busse et al J Allergy Clin Immunol 2008

START

Budesonid 200 veya 400 mcg/gün

+Almakta olduğu tedavi

Budesonid 200 veya 400 mcg/gün

+Almakta olduğu tedavi

Plasebo +Almakta olduğu tedavi

01 2345

Çift kör faz Açık faz


Busse et j allergy clin immunol 2008 121 1167 74

(Busse et J Allergy Clin Immunol 2008;121:1167-74.)

Hafif persitan astımda

inhale budesonid

Astım kontrolu sağlar ve

ilave astım ilacı gereksinimini

azaltır


Soru 4

Soru 4

 • Kohort çalışmaların deneysel çalışmalardan neden farklı sonuçları vardır ?


Kohortlar neden farkl

Kohortlar neden farklı?

 • Tedaviye erken başlamak- ne kadar erken?

 • İlaç dozu ve süresi- yeterli mi ?

 • Kullanılan yöntemler standard mı?


 • Login