De svenska hamnarna
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 38

De svenska hamnarna PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

De svenska hamnarna. En grundbult i Sveriges näringsliv. 95 % av Sveriges utrikeshandel går via en hamn. Ständigt ökande utrikeshandel. Svenska handelsmarknader. Verkstadsvaror dominerar. En del av Sveriges näringsliv.

Download Presentation

De svenska hamnarna

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


De svenska hamnarna

De svenska hamnarna

En grundbult i Sveriges näringsliv


95 av sveriges utrikeshandel g r via en hamn

95 % av Sveriges utrikeshandelgår via en hamn


St ndigt kande utrikeshandel

Ständigt ökande utrikeshandel


Svenska handelsmarknader

Svenska handelsmarknader


Verkstadsvaror dominerar

Verkstadsvaror dominerar


En del av sveriges n ringsliv

En del av Sveriges näringsliv

Hamnföretagen – en integrerad del av den totala förädlingsskedjan från råvara till konsument


En l nk i transportkedjan

En länk i transportkedjan

Mötesplats för tre transportslag: båt, lastbil och järnväg


Samverkar med m nga

Samverkar med många

 • Industri och handel

 • Transportbranschen

 • Sjöfartsrelaterade företag och organisationer

 • Politiker

 • Kommuner

 • Verk och myndigheter

 • Internationella organisationer

 • Fackförbund

 • Allmänheten


Hamnen r en logistikpunkt

Hamnen är en ”logistikpunkt”

Hamnen är en ”logistikpunkt” där gods, människor och transportslag

möts och där effektiva logistiklösningar utvecklas


En aff rsm ssig verksamhet

En affärsmässig verksamhet

 • Affärsmässiga företag på internationell och konkurrensutsatt marknad

 • Finansieras av intäkter från hamnföretagens kunder

 • Ägs av kommuner, men är självständiga aktiebolag


Knutpunkt med m jligheter

Knutpunkt med möjligheter

 • Effektiv och smart logistik

 • Överblick, kapacitet och kompetens


Inte bara sj fart

Inte bara sjöfart

• Allt mer landbaserad verksamhet

• Lagring, förädling och distribution

• Stora varuvärden kräver säkerhet och tillförlitlighet


Hamnarna i sverige

Hamnarna i Sverige

52 hamnar med kommersiell trafik


Olika typer av hamnar

Olika typer av hamnar

Bulk

Container

Färjor

Olja

Roro


2011 hanterades 141 miljoner ton

2011 hanterades 141 miljoner ton

Norr

12 % av totalen

Mellan

3% av totalen

Väst

Öst

35 % av totalen

19 % av totalen

20 % av totalen

<1% av totalen

Gotland

Syd/Väst

Syd/Ost

Syd

9 % av totalen

3 % av totalen

8% av totalen

3% av totalen


Sveriges 10 st rsta hamnar ton

Sveriges 10 största hamnar (ton)

Luleå hamn

Gävle hamn

Stockholms hamnar

Göteborgs hamn

Norrköping

Oxelösund

Helsingborgs hamn

Malmö hamn

Trelleborgs hamn

Karlshamn hamn


De svenska hamnarna

TEU

Luleå hamn

Skellefteå

Umeå

Piteå

Skärnäs

 • Luleå hamn

Gävle hamn

Wallhamn

Vänerhamn

Göteborg

Stockholms hamnar

Mälarhamnar

Varberg

Norrköping

Lysekil

Halmstad

Södertälje

Uddevalla

Oxelösund

Malmö hamn

Mönsterås

Helsingborg

Sölvesborg

Åhus

2011 hanterades

1,5 miljoner TEU


Trailers sl p

Trailers/släp

Umeå

Piteå

Gävle hamn

Strömstad

Göteborg

Stockholms hamnar

Varberg

Halmstad

Oskarshamn

Uddevalla

Malmö hamn

Gotland

Karlskrona

Trelleborgs hamn

Helsingborg

Ystad

2011 hanterades ca

2,7 miljoner ”rullande gods”


Fordon

Fordon

Umeå

Piteå

Wallham

Gävle

Göteborg

Stockholms hamnar

Halmstad

Södertälje

Uddevalla

Malmö

Trelleborg

Helsingborg

Karlskrona

2011 hanterades

959 951 fordon


De svenska hamnarna

Bulk

Skellefteå

Luleå hamn

Deltaterminal

Umeå

Härnösand

Piteå

Skärnäs

Söderhamn

Örnsköldsvik

 • Luleå hamn

Sundsvall

Gävle hamn

Wallhamn

Hargshamn

Vänerhamn

Göteborg

Stockholms hamnar

Mälarhamnar

Varberg

Norrköping

Lysekil

Halmstad

Södertälje

Uddevalla

Oxelösund

Kalmar

Malmö hamn

Landskrona

Trelleborg

Mönsterås

Karlshamn

Helsingborg

Bergkvara

Gotland

Åhus

Sölvesborg

Ystad

Karlskrona

2011 hanterades

83 miljoner ton


De svenska hamnarna

Olja

Luleå hamn

Umeå

Sundsvall

Piteå

Gävle hamn

Vänerhamn

Göteborg

Stockholms hamnar

Mälarhamnar

Norrköping

Lysekil

Halmstad

Västervik

Södertälje

Uddevalla

Oxelösund

Malmö hamn

Kalmar

Trelleborg

Oskarshamn

Helsingborg

Karlshamn

2011 hanterades

33,5 miljoner ton olja


De svenska hamnarna

Skog

Skellefteå

Luleå hamn

Kalix

Umeå

Deltaterminal

Piteå

Skärnäs

Husum

Söderhamn

Sundsvall

Örnsköldsvik

Gävle

Wallham

Harg

Norrtälje

Göteborg

Stockholms hamnar

Vänerhamn

Mälarhamnar

Varberg

Norrköping

Oxelösund

Lysekil

Halmstad

Södertälje

Västervik

Kalmar

Falkenberg

Uddevalla

Oskarshamn

Mönsterås

Karlshamn

Helsingborg

Bergkvara

Sölvesborg

Gotland

Ystad

2011 hanterades

14,7 miljoner ton


Vrig bulk

Övrig bulk

Skellefteå

Luleå hamn

Umeå

Piteå

Söderhamn

Örnsköldsvik

 • Luleå hamn

Sundsvall

Gävle hamn

Wallhamn

Hargshamn

Vänerhamn

Göteborg

Stockholms hamnar

Mälarhamnar

Varberg

Norrköping

Halmstad

Falkenberg

Södertälje

Uddevalla

Kalmar

Malmö hamn

Landskrona

Karlshamn

Helsingborg

Gotland

Åhus

Sölvesborg

Ystad

2011 hanterades

32,4 miljoner ton


En del i m nniskors resande

En del i människors resande

Ca 29 miljoner människor

reser via hamnarna i Sverige


Anpassning till en f r nderlig v rld

Anpassning till en föränderlig värld

Trender

Globalisering Tillverkning i lågkostnadsländer

Modularisering Containerisering Ökande miljökrav


M nga spelregler

Många spelregler

 • Exempel

 • Arbetsmiljö

 • Miljöbalken

 • Avfallsmottagning

 • Hamn- och sjöfartsskydd

 • Farligt gods


Eu satsar p milj n

EU satsar på miljön

• Gröna godskorridorer

• Ökad intermodalitet


Aktivt milj arbete i hamnarna

Aktivt miljöarbete i hamnarna

Avfallsmottagning

Landström

Ekobränslen


Stora investeringar f r framtiden

Stora investeringar för framtiden

Hamnarna investerar stort i både infrastruktur och utrustning för att möta marknadens krav


Hamnf retag samarbetar

Hamnföretag samarbetar

 • Luleå hamn


Hamnar flyttar

Hamnar flyttar

 • Städerna tar över centrala hamnområden

 • Hamnarna flyttar närmare farlederna


M nga yrken i hamnarna

Många yrken i hamnarna


Utbildningar f r hamnjobb

Utbildningar för hamnjobb

Lägst gymnasiekompetens för alla hamnyrken

Omfattande introduktionsutbildning för hamnarbetare


F rbundet sveriges hamnar

Förbundet Sveriges Hamnar

De svenska hamnföretagens

bransch- och arbetsgivareförbund

Förbundet driver branschens

intressefrågor så att hamnföretagen

kan bli framgångsrika

Ingår i TransportGruppen


Samverkan med m nga

Samverkan med många


Sveriges hamnf retag

Sveriges hamnföretag

Konkurrenskraftiga logistiklösningar, som möjliggör tillväxt

och utveckling för näringsliv och samhälle


Hamnarna

Hamnarna

En grundbult i det svenska näringslivet


16 16

1616

Sveriges Hamnar

www.sverigeshamnar.se


 • Login