Ibs diagnostik behandling och differentialdiagnoser fredrik rorsman mag tarm uas
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 95

IBS - diagnostik , behandling och differentialdiagnoser Fredrik Rorsman mag-tarm UAS PowerPoint PPT Presentation


 • 230 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

IBS - diagnostik , behandling och differentialdiagnoser Fredrik Rorsman mag-tarm UAS. Patientfall 1. 23-årig kvinna med mångåriga bukbesvär. Varierande avföring, buksmärtor och ”svullen” buk. Kompletterande anamnes? Prover, undersökningar?. Patientfall 1 forts.

Download Presentation

IBS - diagnostik , behandling och differentialdiagnoser Fredrik Rorsman mag-tarm UAS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


IBS- diagnostik, behandlingochdifferentialdiagnoserFredrik Rorsmanmag-tarm UAS


Patientfall 1

23-årig kvinna med mångåriga bukbesvär. Varierande avföring, buksmärtor och ”svullen” buk.

Kompletterande anamnes? Prover, undersökningar?


Patientfall 1 forts

23-årig kvinna med bukbesvär som debuterade under gymnasieåren. Varierande avföring, buksmärtor och ”svullen” buk.

Omväxlande förstoppning och diarréer, ibland samma dag. Slem, men ej blod. Buksmärtorna släpper när hon går på toaletten, men hon kan behöva gå flera gånger innan hon känner sig färdig. Inga nattliga besvär. Håller vikten.


Patientfall 1 forts

23-årig kvinna med bukbesvär som debuterade under gymnasieåren. Varierande avföring, buksmärtor och ”svullen” buk.

Omväxlande förstoppning och diarréer, ibland samma dag. Slem, men ej blod. Buksmärtorna släpper när hon går på toaletten, men hon kan behöva gå flera gånger innan hon känner sig färdig. Inga nattliga besvär. Håller vikten.

CRP <5, Hb 125, Lpk 3,6, B12 257, folat 8.1


Patientfall 1 forts

23-årig kvinna med bukbesvär som debuterade under gymnasieåren. Varierande avföring, buksmärtor och ”svullen” buk.

Omväxlande förstoppning och diarréer, ibland samma dag. Slem, men ej blod. Buksmärtorna släpper när hon går på toaletten, men hon kan behöva gå flera gånger innan hon känner sig färdig. Inga nattliga besvär. Håller vikten.

CRP <5, Hb 125, Lpk 3,6, B12 257, folat 8.1

F-kalprotekin <15


Rom III-kriterier IBS (2006)

Obehag eller smärta från buken minst 3 dagar/månad de senaste 3 månaderna som är associerat med minst 2 av följande:

- lindring vid tarmtömning

- debut i samband med förändrad tarmtömningsfrekvens

- debut i samband med förändrad form/utseende av avföringen


Rom III-kriterier IBS (2006)

Stödjande kriterier:

 • - >3 tarmtömningar/dag eller <3/vecka

 • - avföringen: hård, klumpar, skummig, vattnig

 • - krystning

 • - bråttom till toaletten

 • - känsla av ofullständig tömning

 • - slem i avföringen

 • - uppblåst i buken


IBS-associerade besvär

- Annan glatt muskulatur: Esofagus (dyspepsi),

urinblåsa (urgency), inre genitalia (dysparenui)

- Trötthet, huvudvärk

- Fibromyalgi

- Depression, ångest


Epidemiologi

- 25-60 % av befolkningen

- Dubbelt så vanligt hos kvinnor

-30 - 40% av de som remitteras till gastroenterolog


IBS - patofysiologi

- Visceral hyperreaktivitet - ökad motorik och sekretion

- Visceral hypersensitivitet (t.ex. ökad känslighet för gaser)


IBS - patofysiologi

Psykologiska faktorer?

Avgör vilka som ”blir patienter” men sannolikt ingen patofysiologisk betydelse


IBS - patofysiologi

- Serotonin - Överföring mellan enteriska nervsystemet till CNS via 5HT3 och 5HT4 receptorer. I CNS finns 5HT1,2 och (3) receptorer


Funktionell dyspepsi

- Dysmotilitetslik

- långsam ventrikeltöming, dålig fundusrelaxation med abnorm födodistribution i ventrikeln

 • ofta IBS samtidigt

 • Ulcuslik

  - visceral hypersensitivitet


 • Patientfall 2

  45-årig kvinna, tidigare väs frisk. Sedan 5 månader förändrade avföringsvanor som hon själv tror beror på stress på jobbet pga omorganisation.

  Kompletterande anamnes? Prover, undersökningar?


  Patientfall 2

  45-årig kvinna, tidigare väs frisk. Sedan 5 månader förändrade avföringsvanor som hon själv tror beror på stress på jobbet pga omorganisation.

  Växlande hård och lös avföring, ibland normalt. Ev ngt kg viktnedgång. Intermittent molvärk utan säker lindring vid defekation. Blodstrimma på toapappret en gång när hon var hård i magen (”hemorroider”)


  Patientfall 2

  45-årig kvinna, tidigare väs frisk. Sedan 5 månader förändrade avföringsvanor som hon själv tror beror på stress på jobbet pga omorganisation.

  Växlande hård och lös avföring, ibland normalt. Ev ngt kg viktnedgång. Intermittent molvärk utan säker lindring vid defekation. Blodstrimma på toapappret en gång när hon var hård i magen (”hemorroider”)

  CRP 7, Hb 119, 3 neg F-Hb


  Patientfall 2 (forts)

  Sigmoideoskopi till 40 cm ua. Inga hemorroider.

  Ytterligare utredning?


  Patientfall 2 (forts)

  Sigmoideoskopi till 40 cm ua. Inga hemorroider.

  Ytterligare utredning?

  Coloskopi ua makro- och mikroskopiskt.

  F-calprotectin 65

  Telefonbesked PAD. Mår bättre.

  Diagnos: IBS!


  IBS

  • Ovanligt med debut vid hög ålder (men förekommer!)

   - Ej förenligt med

   • Nattliga besvär (kan förekomma vid svåra fall)

   • Viktnedgång

   • Blod per rektum

   • Labmässiga avvikelser t.ex. anemi


  Patientfall 3

  18-årig tidigare GI-frisk kvinna. I samband med Frankrikeresa diarréer och högersidiga buksmärtor. Yersinia-enterocolit diagnosticerades. Diarréerna lindrades, men kvarstående återkommande svåra (ketogankrävande!) buksmärtor och varierande avföringskonsistens. 2-5 tarmtömningar/dag.

  Diff-diagnoser? Utredning?


  Patientfall 3

  18-årig tidigare GI-frisk kvinna. I samband med Frankrikeresa diarréer och högersidiga buksmärtor. Yersinia-enterocolit diagnosticerades. Diarréerna lindrades, men kvarstående återkommande svåra (ketogankrävande!) buksmärtor och varierande avföringskonsistens. 2-5 tarmtömningar/dag.

  Lab: CRP 8, Hb 121, Albumin 37. B12 ua, folat 7.8.

  Odlingar, cystor och maskägg x flera ua


  Patientfall 3

  18-årig tidigare GI-frisk kvinna. I samband med Frankrikeresa diarréer och högersidiga buksmärtor. Yersinia-enterocolit diagnosticerades. Diarréerna lindrades, men kvarstående återkommande svåra (ketogankrävande!) buksmärtor och varierande avföringskonsistens. 2-5 tarmtömningar/dag.

  Gastroskopi: Normalt, ingen villusatrofi.

  Coloskopi: Ospecifik lindrig inflammation i höger colon.


  Patientfall 3 (forts)

  Fortsatta buksmärtor, upprepade akutbesök. Ketogan!

  Vad göra?


  Patientfall 3 (forts)

  Fortsatta buksmärtor, upprepade akutbesök. Ketogan!

  CT-buk ua


  Patientfall 3 (forts)

  Fortsatta buksmärtor, upprepade akutbesök. Ketogan!

  CT-buk ua

  MR-tunntarm ua


  Patientfall 3 (forts)

  Fortsatta buksmärtor, upprepade akutbesök. Ketogan!

  Drygt 1 år efter debut till UAS

  Kapselendoskopi:

  Normalfynd.


  Patientfall 3 (forts)

  Fortsatta buksmärtor.

  Tunntarmsmanometri: Pseudoobstruktion?

  Enteral dysmotilitet?


  Patientfall 3 (forts)

  Fortsatta buksmärtor.

  Tunntarmsmanometri: Pseudoobstruktion?

  Enteral dysmotilitet?

  Svar: Normal peristaltik


  Patientfall 3 (forts)

  Fortsatta buksmärtor.

  Tunntarmsmanometri: Pseudoobstruktion?

  Enteral dysmotilitet?

  Svar: Normal peristaltik

  Återbesök: Bättre, men fortsatta intermittenta buksmärtor. Insätts Saroten 25 mg tn

  Diagnos: Postinfektiös IBS.


  Postinfektiös IBS

  -7-30 % risk

  -Remission ca 45 % (veckor-år)

  -Riskfaktorer

  -Initiala sjukdomens längd

  -Kvinnor

  -Lägre åldrar

  -Psykiatrisk anamnes

  -Ökad risk efter campylobacter och shigella


  Inflammation?

  …….men liknande histopatologisk bild hos obesa

  patienter (gastric by-pass op) utan IBS


  IBS - behandling

  • Uteslut organisk sjukdom

  • Information. Lugnande besked

  • Kostinformation (fibrer, fet mat,

   alkohol, kaffe, tuggummi mm).

   Individuellt, ingen specifik ”IBS-kost”.

   Ev dietist.


  IBS – behandling (forts)

  - Farmakologisk

  - Förstoppning – fibrer

  - Diarré – loperamid, kolestyramin

  - Smärta – spasmolytikum


  IBS - behandling (forts)

  - Svåra fall, beh med antidepressiva

  Ford, A C et al. Gut 2009;58:367-378


  IBS behandling (forts)

  - Tricykliska t.ex. Saroten 10-25 mg tn

  -SSRI i ”antidepressiv”-doser


  IBS - behandling (forts)

  Mkt svåra fall

  Stresshantering

  KBT

  hypnos

  Ford, A C et al. Gut 2009;58:367-378


  Patientfall 4

  19-årig man med 2 års anamnes med återkommande, diffusa buksmärtor, ökad avföringsfrekvens 3-5 ggr/dag och vid ngt tillfälle blodstrimma på toapappret. Inga nattliga besvär. Ingen viktnedgång.

  Diffdiagnoser? Kompletterande anamnes? Utredning?


  Patientfall 4

  19-årig man med 2 års anamnes med återkommande, diffusa buksmärtor, ökad avföringsfrekvens 3-5 ggr/dag och vid ngt tillfälle blodstrimma på toapappret. Inga nattliga besvär. Ingen viktnedgång.

  Far Mb Crohn. Besvären debuterade i samband med mammas cancersjukdom och vantrivsel i skolan. BUP: depression. KBT, Atarax


  Patientfall 4

  19-årig man med 2 års anamnes med återkommande, diffusa buksmärtor, ökad avföringsfrekvens 3-5 ggr/dag och vid ngt tillfälle blodstrimma på toapappret. Inga nattliga besvär. Ingen viktnedgång.

  Far Mb Crohn. Besvären debuterade i samband med mammas cancersjukdom och vantrivsel i skolan. BUP: depression. KBT, Atarax

  Lab: SR 4, Hb 144, B12 290, folat 18, albumin 44,

  F-Hb x 3 neg, F-kalprotektin 110


  Patientfall 4 (forts)

  Gastroskopi: Ingen villusatrofi

  Coloskopi: Lindrig ospecifik inflammation i PAD


  Patientfall 4 (forts)

  Gastroskopi: Ingen villusatrofi

  Coloskopi: Lindrig ospecifik inflammation i PAD

  Kapselendoskopi: Diskret rodnad på några ställen


  Patientfall 4 (forts)

  Gastroskopi: Ingen villusatrofi

  Coloskopi: Lindrig ospecifik inflammation i PAD

  Kapselendoskopi: Diskret rodnad på några ställen

  Återbesök: Välmående. 1(-3) tarmtömningar/dag, men inga bukbesvär. Bytt skola och trivs. Mamman ”frisk”.


  Patientfall 4 (forts)

  Gastroskopi: Ingen villusatrofi

  Coloskopi: Lindrig ospecifik inflammation i PAD

  Kapselendoskopi: Diskret rodnad på några ställen

  Återbesök: Välmående. 2-3 tarmtömningar/dag, men inga bukbesvär. Bytt skola och trivs. Mamman ”frisk”.

  Diagnos: IBS (tidig Crohn????)


  Patientfall 5

  43-årig kvinna. Vid 15-års ålder hudutslag armar och ansikte – ingen diagnos. I övrigt frisk.

  I samband med semesterresa till Grekland frekventa oblodiga diarréer ca 10 ggr/dag, även nattetid. Viktnedgång 56-48 kg. Faecesodlingar ua, ej maskägg/cystor. CRP < 5, Hb 101.


  Patientfall 5

  43-årig kvinna. Vid 15-års ålder hudutslag armar och ansikte – ingen diagnos. I övrigt frisk.

  I samband med semesterresa till Grekland frekventa oblodiga diarréer ca 10 ggr/dag, även nattetid. Viktnedgång 56-48 kg. Faecesodlingar ua, ej maskägg/cystor. CRP < 5, Hb 101.

  Kompletterande anamnes? Lab/undersökningar?


  Patientfall 5

  43-årig kvinna. Vid 15-års ålder hudutslag armar och ansikte – ingen diagnos. I övrigt frisk.

  I samband med semesterresa till Grekland frekventa oblodiga diarréer ca 10 ggr/dag, även nattetid. Viktnedgång 56-48 kg. Faecesodlingar ua, ej maskägg/cystor. CRP < 5, Hb 101.

  Ingen hereditet. Alltid lång och smal. Så länge som hon kan minnas lös-grötaktig avföring, slem och borborygmi. Inga buksmärtor. Aldrig sett blod i avföringen. Aldrig rökt.


  Patientfall 5

  43-årig kvinna. Vid 15-års ålder hudutslag armar och ansikte – ingen diagnos. I övrigt frisk.

  I samband med semesterresa till Grekland frekventa oblodiga diarréer ca 10 ggr/dag, även nattetid. Viktnedgång 56-48 kg. Faecesodlingar ua, ej maskägg/cystor. CRP < 5, Hb 101.

  Ingen hereditet. Alltid lång och smal. Så länge som hon kan minnas lös-grötaktig avföring, slem och borborygmi. Inga buksmärtor. Aldrig sett blod i avföringen. Aldrig rökt.

  Lab: B12 181, folat 4.8, Ferritin 2.1, F-Hb neg


  Patientfall 5 (forts)

  Gastroskopi: ”…misstänkt

  atrofisk duodenalslemhinna.”


  Patientfall 5 (forts)

  Substitutionsbehandling med B12, folat, Zn och järn

  Remiss dietist

  Återhämtar vikten på någon månad, ”huden bättre än någonsin, mycket piggare”

  Kontrollgastroskopi efter ca 1½ år: Normal duodenum


  Historik - celiaki

  - Beskrevs 1888 (Samuel Gee)

  - Sambandet med gluten upptäcktes under 2:a världskriget.


  Villusatrofi


  Epidemiologi - celiaki

  - Prevalens ca 1/100

  - Om hereditet 1/10


  Symptom - celiaki

  Klassisk bild

  - Barn som mår bra tills amningen upphör

  - Diarré (eller förstoppning!)

  - Buksmärtor

  - Apati, irritabilitet

  - Stor buk

  - Dålig viktuppgång


  Symptom - celiaki

  Atypisk bild

  - Vuxen som har dyspeptiska besvär, ev diarré

  - Malabsorption (järnbrist, Ca-brist, folatbrist)

  - Dermatitis herpetiforme

  - Trötthet

  - Depression

  - Diagnos i alla åldrar!

  - Kan vara överviktig!

  - Kan vara förstoppade


  Diagnostik - celiaki

  - Viktigt att misstänka!

  - Ev screening med transglutaminas-ak

  men…..

  - biopsi krävs


  Marsh-klassifikation

  - Grad 0: normal

  - Grad 1: ökad mängd IEL (>20/100 EC)

  - Grad 2: krypthyperplasi

  - Grad 3: partiell-total villuatrofi

  - Grad 4: hypoplasi av tt-slemhinnan

  Läkartidningen 2009, 106, 2612


  När misstänka celiaki?

  - Hereditet

  - Brister

  - Viktnedgång

  - Svåra, kontinuerliga besvär

  • Psykosocialt stabilt

  • mm


  Behandling - celiaki

  - Glutenfri kost (max 0,3 g gluten/100 g torrvara, tex vetestärkelse) - dietist

  - Initialt laktosfritt

  - Kontrollbiopsi efter 1-2 år


  Behandling - celiaki

  - Glutenfri kost (max 0,3 g gluten/100 g torrvara, tex vetestärkelse) - dietist

  - Initialt laktosfritt

  - Kontrollbiopsi efter 1-2 år

  Refraktär celiaki

  - Naturligt glutenfritt

  - Ibland krävs immunhämmande lm (steroider, azathioprin)


  Komplikationer

  - Thyroideasjd, diabetes mellitus

  - Effekter av malabsorption (anemi, osteoporos)

  • Malignitet (lymfom i tunntarmen, adenocarcinom)


  Patientfall 6

  25-årig man. Sedan 2,5 år återkommande krampartade buksmärtor, diarréer och illamående 3-4 ggr/år. Däremellan 1 normalformad avföring/dag. Inget blod, ingen viktnedgång. 0 hereditet. Op skyldig app för 1 år sedan.

  Diffdiagnoser? Utredning?


  Patientfall 6

  25-årig man. Sedan 2,5 år återkommande krampartade buksmärtor, diarréer och illamående 3-4 ggr/år. Däremellan 1 normalformad avföring/dag. Inget blod, ingen viktnedgång. 0 hereditet. Op skyldig app för 1 år sedan.

  Lab: SR 17, Hb 150, LPK 10.8, TPK 434, Kobalamin 455, Folat 9.4, albumin 37, elstatus ua, F-Hb x 2 ua,


  Patientfall 6

  25-årig man. Sedan 2,5 år återkommande krampartade buksmärtor, diarréer och illamående 3-4 ggr/år. Däremellan 1 normalformad avföring/dag. Inget blod, ingen viktnedgång. 0 hereditet. Op skyldig app för 1 år sedan.

  Lab: SR 17, Hb 150, LPK 10.8, TPK 434, Kobalamin 455, Folat 9.4, albumin 37, elstatus ua, F-Hb x 2 ua,

  F-kalprotektin 1630!


  Patientfall 6

  25-årig man. Sedan 2,5 år återkommande krampartade buksmärtor, diarréer och illamående 3-4 ggr/år. Däremellan 1 normalformad avföring/dag. Inget blod, ingen viktnedgång. 0 hereditet. Op skyldig app för 1 år sedan.

  Lab: SR 27, Hb 150, LPK 12.8, TPK 434, Kobalamin 455, Folat 9.4, albumin 37, elstatus ua, F-Hb x 2 ua,

  F-kalprotektin 1630!

  Coloskopi: Normal slemhinna. Multipla px. Ileum ej intuberad.


  Patientfall 6 (forts)

  PAD: Fokal, ospecifik inflammation. Crohn???


  Patientfall 6 (forts)

  PAD: Fokal, ospecifik inflammation. Crohn???

  Pentasa 500 mg 2x2. Remiss för kapselendoskopi


  Patientfall 6 (forts)

  Söker akut efter 2 veckor med subileus. Inläggs med fasta.

  Insätts Prednisolon 40 mg 1x1. Utskrivs välmående efter 1 vecka med snar uppföljning på mott.


  Patientfall 6 (forts)

  Söker åter akut påföljande dag med samma besvär. Förnyad BÖS – kapseln kvar.


  Patientfall 6 (forts)

  Söker åter akut påföljande dag med samma besvär. Förnyad BÖS – kapseln kvar.

  Explorativ laparotomi: Tunntarmsresektion 3 dm + strikturpplastik x 7. Utskrivs efter 1 vecka.


  Patientfall 6 (forts)

  Söker åter akut påföljande dag med samma besvär. Förnyad BÖS – kapseln kvar.

  Explorativ laparotomi: Tunntarmsresektion 3 dm + strikturpplastik x 7. Utskrivs efter 1 vecka.

  Återbesök efter 3 veckor. Relativt välmående. Insätts på azathioprin.


  Mb Crohn - utbredning

  Kan drabba hela mag-tarmkanalen,

  från munnen till anus


  Mb Crohn

  • -Typfallet buksmärtor och diarré

 • …men mycket lömskt…….

  • -Feber, SR-stegring, viktnedgång.

  • -Intermittenta besvär.

  • -GI-blödning, men ej lika vanligt

  • som vid UC.

  • -Brister; B-12, folat, järn mm


 • F-kalprotektin

  • Markör för GI-inflammation (leukocyter, monocyter/makrofager)

  • Ökade nivåer vid:

   • IBD

   • Infektioner

   • Mikroskopisk colit

   • Celiaki

   • Divertikulit

   • Polyper/cancer

   • NSAID

   • Luftvägsinfektioner

   • m.fl.


  F-calprotectin – diff mellan organisk och icke-organisk sjd

  Läkartidningen 2010, 107, 2645


  Patientfall 7

  19-årig kvinna med mer eller mindre kontinuerlig grötig-vattnig avföring 4-6 ggr/dagsedan 4 år. Ibland slem, men inget blod. Inga buksmärtor, ingen viktnedgång.

  Diagnos? Utredning?


  Patientfall 7

  19-årig kvinna med mer eller mindre kontinuerlig grötig-vattnig avföring 4-6 ggr/dagsedan 4 år. Ibland slem, men inget blod. Inga buksmärtor, ingen viktnedgång.

  Lab ua. F-Hb neg. Tg-ak 5


  Patientfall 7

  19-årig kvinna med mer eller mindre kontinuerlig grötig-vattnig avföring 4-6 ggr/dagsedan 4 år. Ibland slem, men inget blod. Inga buksmärtor, ingen viktnedgång.

  Lab ua. F-Hb neg. Tg-ak 5

  Gastroskopi: Ingen villusatrofi, normal mängd IEL


  Patientfall 7

  19-årig kvinna med mer eller mindre kontinuerlig grötig-vattnig avföring 4-6 ggr/dagsedan 4 år. Ibland slem, men inget blod. Inga buksmärtor, ingen viktnedgång.

  Lab ua. F-Hb neg. Tg-ak 5

  Gastroskopi: Ingen villusatrofi, normal mängd IEL

  Coloskopi: Små sår i rektum (Phosphorlasår?), i ö ua. Ileum ej undersökt. PAD ua.


  Patientfall 7 (forts)

  Insätts på Loperamid. Remiss för Se-HCAT


  Patientfall 7 (forts)

  Insätts på Loperamid. Remiss för Se-HCAT

  >20 %

  SeHCAT(75selenium homotaurocholic acid retention test). Gallsaltmalabsorption kan föreligga om retentionen mindre än 15%


  Patientfall 7 (forts)

  Insätts på Loperamid. Remiss för Se-HCAT

  3 % retention!

  Questran 1x1, mycket god effekt. ”Normal avföring”

  Årliga recept Lestid 1x1


  Gallsaltmalabsorption

  Orsaker

  -Idiopatiskt

  - Crohns sjukdom

  - Ileocekal resektion

  - Kolecystektomi

  Behandling: Kolestyramin/Kolepistol.

  (Antacida)


  Patientfall 8

  66-årig kvinna. Op och strålbeh för bröstcancer för 24 år sedan. I ö frisk. Inga mediciner.

  I samband med semestervistelse i Marocko för 2 månader sedan plötslig debut av frekventa (ca 10 ggr/dag), vattentunna diarréer som därefter hållit i sig. Även nattliga bevär. Inget blod eller slem. Lättare bukobehag. Ingen viktnedgång.


  Patientfall 8

  66-årig kvinna. Op och strålbeh för bröstcancer för 24 år sedan. I ö frisk. Inga mediciner.

  I samband med semestervistelse i Marocko för 2 månader sedan plötslig debut av frekventa (ca 10 ggr/dag), vattentunna diarréer som därefter hållit i sig. Även nattliga bevär. Inget blod eller slem. Lättare bukobehag. Ingen viktnedgång.

  Lab: CRP 11, blodstatus ua. Kalium 3.1. F-Hb neg.


  Patientfall 8

  66-årig kvinna. Op och strålbeh för bröstcancer för 24 år sedan. I ö frisk. Inga mediciner.

  I samband med semestervistelse i Marocko för 2 månader sedan plötslig debut av frekventa (ca 10 ggr/dag), vattentunna diarréer som därefter hållit i sig. Även nattliga bevär. Inget blod eller slem. Lättare bukobehag. Ingen viktnedgång.

  Lab: CRP 11, blodstatus ua. Kalium 3.1. F-Hb neg.

  Sigmoideoskopi ua makro- och mikroskopiskt


  Patientfall 8

  Vad göra?


  Patientfall 8 (forts)

  Coloskoskopi makroskopiskt ua


  Patientfall 8 (forts)

  Coloskoskopi makroskopiskt ua

  PAD

  .


  Patientfall 8 (forts)

  Coloskoskopi makroskopiskt ua

  PAD: Förtjockat kollagenskikt och ökat antal IEL

  .


  Patientfall 8 (forts)

  Coloskoskopi ua

  PAD: Förtjockat kollagenskikt och ökat antal IEL

  Behandling med Budenosid 9 mg/dag med nedtrappning.

  Mycket god effekt.


  Mikroskopisk colit

  -Indelning

  - Kollagen colit

  - Mikroskopisk colit

  -Incidens: 5/100.000

  -Ofta äldre (ssk kollagen colit)

  - ♀ > ♂

  -Symptom: Vattentunna diarréer. Ofta akut debut. Intermittent-kroniskt förlopp. Ibland buksmärtor, viktnedgång.

  -Normal skopi, diagnos via PAD


  Mikroskopisk colit

  Lymfoc colit

  Normal

  Coll colit

  Coll colit


  Mikroskopisk colit

  - Orsak: idiopatiskt, läkemedelsutlöst (PPI, NSAID, SSRI)

  - Associerade sjukdomar: Celiaki, tyreoidesjukdomar, typ I diabetes, gallsaltmalabsorption

  -Beh: Loperamid, budenosid. Ibland immunreglerande behandling (azathioprin)


  Frågor innan jag drar

  Tack och ajö


 • Login