ibs diagnostik behandling och differentialdiagnoser fredrik rorsman mag tarm uas
Download
Skip this Video
Download Presentation
IBS - diagnostik , behandling och differentialdiagnoser Fredrik Rorsman mag-tarm UAS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 95

IBS - diagnostik , behandling och differentialdiagnoser Fredrik Rorsman mag-tarm UAS - PowerPoint PPT Presentation


 • 290 Views
 • Uploaded on

IBS - diagnostik , behandling och differentialdiagnoser Fredrik Rorsman mag-tarm UAS. Patientfall 1. 23-årig kvinna med mångåriga bukbesvär. Varierande avföring, buksmärtor och ”svullen” buk. Kompletterande anamnes? Prover, undersökningar?. Patientfall 1 forts.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' IBS - diagnostik , behandling och differentialdiagnoser Fredrik Rorsman mag-tarm UAS' - locke


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
patientfall 1
Patientfall 1

23-årig kvinna med mångåriga bukbesvär. Varierande avföring, buksmärtor och ”svullen” buk.

Kompletterande anamnes? Prover, undersökningar?

patientfall 1 forts
Patientfall 1 forts

23-årig kvinna med bukbesvär som debuterade under gymnasieåren. Varierande avföring, buksmärtor och ”svullen” buk.

Omväxlande förstoppning och diarréer, ibland samma dag. Slem, men ej blod. Buksmärtorna släpper när hon går på toaletten, men hon kan behöva gå flera gånger innan hon känner sig färdig. Inga nattliga besvär. Håller vikten.

patientfall 1 forts1
Patientfall 1 forts

23-årig kvinna med bukbesvär som debuterade under gymnasieåren. Varierande avföring, buksmärtor och ”svullen” buk.

Omväxlande förstoppning och diarréer, ibland samma dag. Slem, men ej blod. Buksmärtorna släpper när hon går på toaletten, men hon kan behöva gå flera gånger innan hon känner sig färdig. Inga nattliga besvär. Håller vikten.

CRP <5, Hb 125, Lpk 3,6, B12 257, folat 8.1

patientfall 1 forts2
Patientfall 1 forts

23-årig kvinna med bukbesvär som debuterade under gymnasieåren. Varierande avföring, buksmärtor och ”svullen” buk.

Omväxlande förstoppning och diarréer, ibland samma dag. Slem, men ej blod. Buksmärtorna släpper när hon går på toaletten, men hon kan behöva gå flera gånger innan hon känner sig färdig. Inga nattliga besvär. Håller vikten.

CRP <5, Hb 125, Lpk 3,6, B12 257, folat 8.1

F-kalprotekin <15

slide6

Rom III-kriterier IBS (2006)

Obehag eller smärta från buken minst 3 dagar/månad de senaste 3 månaderna som är associerat med minst 2 av följande:

- lindring vid tarmtömning

- debut i samband med förändrad tarmtömningsfrekvens

- debut i samband med förändrad form/utseende av avföringen

slide7

Rom III-kriterier IBS (2006)

Stödjande kriterier:

 • - >3 tarmtömningar/dag eller <3/vecka
 • - avföringen: hård, klumpar, skummig, vattnig
 • - krystning
 • - bråttom till toaletten
 • - känsla av ofullständig tömning
 • - slem i avföringen
 • - uppblåst i buken
ibs associerade besv r
IBS-associerade besvär

- Annan glatt muskulatur: Esofagus (dyspepsi),

urinblåsa (urgency), inre genitalia (dysparenui)

- Trötthet, huvudvärk

- Fibromyalgi

- Depression, ångest

epidemiologi
Epidemiologi

- 25-60 % av befolkningen

- Dubbelt så vanligt hos kvinnor

- 30 - 40% av de som remitteras till gastroenterolog

ibs patofysiologi
IBS - patofysiologi

- Visceral hyperreaktivitet - ökad motorik och sekretion

- Visceral hypersensitivitet (t.ex. ökad känslighet för gaser)

ibs patofysiologi1
IBS - patofysiologi

Psykologiska faktorer?

Avgör vilka som ”blir patienter” men sannolikt ingen patofysiologisk betydelse

ibs patofysiologi2
IBS - patofysiologi

- Serotonin - Överföring mellan enteriska nervsystemet till CNS via 5HT3 och 5HT4 receptorer. I CNS finns 5HT1,2 och (3) receptorer

funktionell dyspepsi
Funktionell dyspepsi

- Dysmotilitetslik

- långsam ventrikeltöming, dålig fundusrelaxation med abnorm födodistribution i ventrikeln

  • ofta IBS samtidigt
 • Ulcuslik

- visceral hypersensitivitet

patientfall 2
Patientfall 2

45-årig kvinna, tidigare väs frisk. Sedan 5 månader förändrade avföringsvanor som hon själv tror beror på stress på jobbet pga omorganisation.

Kompletterande anamnes? Prover, undersökningar?

patientfall 21
Patientfall 2

45-årig kvinna, tidigare väs frisk. Sedan 5 månader förändrade avföringsvanor som hon själv tror beror på stress på jobbet pga omorganisation.

Växlande hård och lös avföring, ibland normalt. Ev ngt kg viktnedgång. Intermittent molvärk utan säker lindring vid defekation. Blodstrimma på toapappret en gång när hon var hård i magen (”hemorroider”)

patientfall 22
Patientfall 2

45-årig kvinna, tidigare väs frisk. Sedan 5 månader förändrade avföringsvanor som hon själv tror beror på stress på jobbet pga omorganisation.

Växlande hård och lös avföring, ibland normalt. Ev ngt kg viktnedgång. Intermittent molvärk utan säker lindring vid defekation. Blodstrimma på toapappret en gång när hon var hård i magen (”hemorroider”)

CRP 7, Hb 119, 3 neg F-Hb

patientfall 2 forts
Patientfall 2 (forts)

Sigmoideoskopi till 40 cm ua. Inga hemorroider.

Ytterligare utredning?

patientfall 2 forts1
Patientfall 2 (forts)

Sigmoideoskopi till 40 cm ua. Inga hemorroider.

Ytterligare utredning?

Coloskopi ua makro- och mikroskopiskt.

F-calprotectin 65

Telefonbesked PAD. Mår bättre.

Diagnos: IBS!

slide19
IBS
 • Ovanligt med debut vid hög ålder (men förekommer!)

- Ej förenligt med

  • Nattliga besvär (kan förekomma vid svåra fall)
  • Viktnedgång
  • Blod per rektum
  • Labmässiga avvikelser t.ex. anemi
patientfall 3
Patientfall 3

18-årig tidigare GI-frisk kvinna. I samband med Frankrikeresa diarréer och högersidiga buksmärtor. Yersinia-enterocolit diagnosticerades. Diarréerna lindrades, men kvarstående återkommande svåra (ketogankrävande!) buksmärtor och varierande avföringskonsistens. 2-5 tarmtömningar/dag.

Diff-diagnoser? Utredning?

patientfall 31
Patientfall 3

18-årig tidigare GI-frisk kvinna. I samband med Frankrikeresa diarréer och högersidiga buksmärtor. Yersinia-enterocolit diagnosticerades. Diarréerna lindrades, men kvarstående återkommande svåra (ketogankrävande!) buksmärtor och varierande avföringskonsistens. 2-5 tarmtömningar/dag.

Lab: CRP 8, Hb 121, Albumin 37. B12 ua, folat 7.8.

Odlingar, cystor och maskägg x flera ua

patientfall 32
Patientfall 3

18-årig tidigare GI-frisk kvinna. I samband med Frankrikeresa diarréer och högersidiga buksmärtor. Yersinia-enterocolit diagnosticerades. Diarréerna lindrades, men kvarstående återkommande svåra (ketogankrävande!) buksmärtor och varierande avföringskonsistens. 2-5 tarmtömningar/dag.

Gastroskopi: Normalt, ingen villusatrofi.

Coloskopi: Ospecifik lindrig inflammation i höger colon.

patientfall 3 forts
Patientfall 3 (forts)

Fortsatta buksmärtor, upprepade akutbesök. Ketogan!

Vad göra?

patientfall 3 forts1
Patientfall 3 (forts)

Fortsatta buksmärtor, upprepade akutbesök. Ketogan!

CT-buk ua

patientfall 3 forts2
Patientfall 3 (forts)

Fortsatta buksmärtor, upprepade akutbesök. Ketogan!

CT-buk ua

MR-tunntarm ua

patientfall 3 forts3
Patientfall 3 (forts)

Fortsatta buksmärtor, upprepade akutbesök. Ketogan!

Drygt 1 år efter debut till UAS

Kapselendoskopi:

Normalfynd.

patientfall 3 forts4
Patientfall 3 (forts)

Fortsatta buksmärtor.

Tunntarmsmanometri: Pseudoobstruktion?

Enteral dysmotilitet?

patientfall 3 forts5
Patientfall 3 (forts)

Fortsatta buksmärtor.

Tunntarmsmanometri: Pseudoobstruktion?

Enteral dysmotilitet?

Svar: Normal peristaltik

patientfall 3 forts6
Patientfall 3 (forts)

Fortsatta buksmärtor.

Tunntarmsmanometri: Pseudoobstruktion?

Enteral dysmotilitet?

Svar: Normal peristaltik

Återbesök: Bättre, men fortsatta intermittenta buksmärtor. Insätts Saroten 25 mg tn

Diagnos: Postinfektiös IBS.

postinfekti s ibs
Postinfektiös IBS

- 7-30 % risk

- Remission ca 45 % (veckor-år)

- Riskfaktorer

- Initiala sjukdomens längd

- Kvinnor

- Lägre åldrar

- Psykiatrisk anamnes

- Ökad risk efter campylobacter och shigella

inflammation
Inflammation?

…….men liknande histopatologisk bild hos obesa

patienter (gastric by-pass op) utan IBS

ibs behandling
IBS - behandling
 • Uteslut organisk sjukdom
 • Information. Lugnande besked
 • Kostinformation (fibrer, fet mat,

alkohol, kaffe, tuggummi mm).

Individuellt, ingen specifik ”IBS-kost”.

Ev dietist.

ibs behandling forts
IBS – behandling (forts)

- Farmakologisk

- Förstoppning – fibrer

- Diarré – loperamid, kolestyramin

- Smärta – spasmolytikum

ibs behandling forts1
IBS - behandling (forts)

- Svåra fall, beh med antidepressiva

Ford, A C et al. Gut 2009;58:367-378

ibs behandling forts2
IBS behandling (forts)

- Tricykliska t.ex. Saroten 10-25 mg tn

- SSRI i ”antidepressiv”-doser

ibs behandling forts3
IBS - behandling (forts)

Mkt svåra fall

Stresshantering

KBT

hypnos

Ford, A C et al. Gut 2009;58:367-378

patientfall 4
Patientfall 4

19-årig man med 2 års anamnes med återkommande, diffusa buksmärtor, ökad avföringsfrekvens 3-5 ggr/dag och vid ngt tillfälle blodstrimma på toapappret. Inga nattliga besvär. Ingen viktnedgång.

Diffdiagnoser? Kompletterande anamnes? Utredning?

patientfall 41
Patientfall 4

19-årig man med 2 års anamnes med återkommande, diffusa buksmärtor, ökad avföringsfrekvens 3-5 ggr/dag och vid ngt tillfälle blodstrimma på toapappret. Inga nattliga besvär. Ingen viktnedgång.

Far Mb Crohn. Besvären debuterade i samband med mammas cancersjukdom och vantrivsel i skolan. BUP: depression. KBT, Atarax

patientfall 42
Patientfall 4

19-årig man med 2 års anamnes med återkommande, diffusa buksmärtor, ökad avföringsfrekvens 3-5 ggr/dag och vid ngt tillfälle blodstrimma på toapappret. Inga nattliga besvär. Ingen viktnedgång.

Far Mb Crohn. Besvären debuterade i samband med mammas cancersjukdom och vantrivsel i skolan. BUP: depression. KBT, Atarax

Lab: SR 4, Hb 144, B12 290, folat 18, albumin 44,

F-Hb x 3 neg, F-kalprotektin 110

patientfall 4 forts
Patientfall 4 (forts)

Gastroskopi: Ingen villusatrofi

Coloskopi: Lindrig ospecifik inflammation i PAD

patientfall 4 forts1
Patientfall 4 (forts)

Gastroskopi: Ingen villusatrofi

Coloskopi: Lindrig ospecifik inflammation i PAD

Kapselendoskopi: Diskret rodnad på några ställen

patientfall 4 forts2
Patientfall 4 (forts)

Gastroskopi: Ingen villusatrofi

Coloskopi: Lindrig ospecifik inflammation i PAD

Kapselendoskopi: Diskret rodnad på några ställen

Återbesök: Välmående. 1(-3) tarmtömningar/dag, men inga bukbesvär. Bytt skola och trivs. Mamman ”frisk”.

patientfall 4 forts3
Patientfall 4 (forts)

Gastroskopi: Ingen villusatrofi

Coloskopi: Lindrig ospecifik inflammation i PAD

Kapselendoskopi: Diskret rodnad på några ställen

Återbesök: Välmående. 2-3 tarmtömningar/dag, men inga bukbesvär. Bytt skola och trivs. Mamman ”frisk”.

Diagnos: IBS (tidig Crohn????)

patientfall 5
Patientfall 5

43-årig kvinna. Vid 15-års ålder hudutslag armar och ansikte – ingen diagnos. I övrigt frisk.

I samband med semesterresa till Grekland frekventa oblodiga diarréer ca 10 ggr/dag, även nattetid. Viktnedgång 56-48 kg. Faecesodlingar ua, ej maskägg/cystor. CRP < 5, Hb 101.

patientfall 51
Patientfall 5

43-årig kvinna. Vid 15-års ålder hudutslag armar och ansikte – ingen diagnos. I övrigt frisk.

I samband med semesterresa till Grekland frekventa oblodiga diarréer ca 10 ggr/dag, även nattetid. Viktnedgång 56-48 kg. Faecesodlingar ua, ej maskägg/cystor. CRP < 5, Hb 101.

Kompletterande anamnes? Lab/undersökningar?

patientfall 52
Patientfall 5

43-årig kvinna. Vid 15-års ålder hudutslag armar och ansikte – ingen diagnos. I övrigt frisk.

I samband med semesterresa till Grekland frekventa oblodiga diarréer ca 10 ggr/dag, även nattetid. Viktnedgång 56-48 kg. Faecesodlingar ua, ej maskägg/cystor. CRP < 5, Hb 101.

Ingen hereditet. Alltid lång och smal. Så länge som hon kan minnas lös-grötaktig avföring, slem och borborygmi. Inga buksmärtor. Aldrig sett blod i avföringen. Aldrig rökt.

patientfall 53
Patientfall 5

43-årig kvinna. Vid 15-års ålder hudutslag armar och ansikte – ingen diagnos. I övrigt frisk.

I samband med semesterresa till Grekland frekventa oblodiga diarréer ca 10 ggr/dag, även nattetid. Viktnedgång 56-48 kg. Faecesodlingar ua, ej maskägg/cystor. CRP < 5, Hb 101.

Ingen hereditet. Alltid lång och smal. Så länge som hon kan minnas lös-grötaktig avföring, slem och borborygmi. Inga buksmärtor. Aldrig sett blod i avföringen. Aldrig rökt.

Lab: B12 181, folat 4.8, Ferritin 2.1, F-Hb neg

patientfall 5 forts
Patientfall 5 (forts)

Gastroskopi: ”…misstänkt

atrofisk duodenalslemhinna.”

patientfall 5 forts1
Patientfall 5 (forts)

Substitutionsbehandling med B12, folat, Zn och järn

Remiss dietist

Återhämtar vikten på någon månad, ”huden bättre än någonsin, mycket piggare”

Kontrollgastroskopi efter ca 1½ år: Normal duodenum

historik celiaki
Historik - celiaki

- Beskrevs 1888 (Samuel Gee)

- Sambandet med gluten upptäcktes under 2:a världskriget.

epidemiologi celiaki
Epidemiologi - celiaki

- Prevalens ca 1/100

- Om hereditet 1/10

symptom celiaki
Symptom - celiaki

Klassisk bild

- Barn som mår bra tills amningen upphör

- Diarré (eller förstoppning!)

- Buksmärtor

- Apati, irritabilitet

- Stor buk

- Dålig viktuppgång

symptom celiaki1
Symptom - celiaki

Atypisk bild

- Vuxen som har dyspeptiska besvär, ev diarré

- Malabsorption (järnbrist, Ca-brist, folatbrist)

- Dermatitis herpetiforme

- Trötthet

- Depression

- Diagnos i alla åldrar!

- Kan vara överviktig!

- Kan vara förstoppade

diagnostik celiaki
Diagnostik - celiaki

- Viktigt att misstänka!

- Ev screening med transglutaminas-ak

men…..

- biopsi krävs

marsh klassifikation
Marsh-klassifikation

- Grad 0: normal

- Grad 1: ökad mängd IEL (>20/100 EC)

- Grad 2: krypthyperplasi

- Grad 3: partiell-total villuatrofi

- Grad 4: hypoplasi av tt-slemhinnan

Läkartidningen 2009, 106, 2612

n r misst nka celiaki
När misstänka celiaki?

- Hereditet

- Brister

- Viktnedgång

- Svåra, kontinuerliga besvär

 • Psykosocialt stabilt
 • mm
behandling celiaki
Behandling - celiaki

- Glutenfri kost (max 0,3 g gluten/100 g torrvara, tex vetestärkelse) - dietist

- Initialt laktosfritt

- Kontrollbiopsi efter 1-2 år

behandling celiaki1
Behandling - celiaki

- Glutenfri kost (max 0,3 g gluten/100 g torrvara, tex vetestärkelse) - dietist

- Initialt laktosfritt

- Kontrollbiopsi efter 1-2 år

Refraktär celiaki

- Naturligt glutenfritt

- Ibland krävs immunhämmande lm (steroider, azathioprin)

komplikationer
Komplikationer

- Thyroideasjd, diabetes mellitus

- Effekter av malabsorption (anemi, osteoporos)

 • Malignitet (lymfom i tunntarmen, adenocarcinom)
patientfall 6
Patientfall 6

25-årig man. Sedan 2,5 år återkommande krampartade buksmärtor, diarréer och illamående 3-4 ggr/år. Däremellan 1 normalformad avföring/dag. Inget blod, ingen viktnedgång. 0 hereditet. Op skyldig app för 1 år sedan.

Diffdiagnoser? Utredning?

patientfall 61
Patientfall 6

25-årig man. Sedan 2,5 år återkommande krampartade buksmärtor, diarréer och illamående 3-4 ggr/år. Däremellan 1 normalformad avföring/dag. Inget blod, ingen viktnedgång. 0 hereditet. Op skyldig app för 1 år sedan.

Lab: SR 17, Hb 150, LPK 10.8, TPK 434, Kobalamin 455, Folat 9.4, albumin 37, elstatus ua, F-Hb x 2 ua,

patientfall 62
Patientfall 6

25-årig man. Sedan 2,5 år återkommande krampartade buksmärtor, diarréer och illamående 3-4 ggr/år. Däremellan 1 normalformad avföring/dag. Inget blod, ingen viktnedgång. 0 hereditet. Op skyldig app för 1 år sedan.

Lab: SR 17, Hb 150, LPK 10.8, TPK 434, Kobalamin 455, Folat 9.4, albumin 37, elstatus ua, F-Hb x 2 ua,

F-kalprotektin 1630!

patientfall 63
Patientfall 6

25-årig man. Sedan 2,5 år återkommande krampartade buksmärtor, diarréer och illamående 3-4 ggr/år. Däremellan 1 normalformad avföring/dag. Inget blod, ingen viktnedgång. 0 hereditet. Op skyldig app för 1 år sedan.

Lab: SR 27, Hb 150, LPK 12.8, TPK 434, Kobalamin 455, Folat 9.4, albumin 37, elstatus ua, F-Hb x 2 ua,

F-kalprotektin 1630!

Coloskopi: Normal slemhinna. Multipla px. Ileum ej intuberad.

patientfall 6 forts
Patientfall 6 (forts)

PAD: Fokal, ospecifik inflammation. Crohn???

patientfall 6 forts1
Patientfall 6 (forts)

PAD: Fokal, ospecifik inflammation. Crohn???

Pentasa 500 mg 2x2. Remiss för kapselendoskopi

patientfall 6 forts2
Patientfall 6 (forts)

Söker akut efter 2 veckor med subileus. Inläggs med fasta.

Insätts Prednisolon 40 mg 1x1. Utskrivs välmående efter 1 vecka med snar uppföljning på mott.

patientfall 6 forts3
Patientfall 6 (forts)

Söker åter akut påföljande dag med samma besvär. Förnyad BÖS – kapseln kvar.

patientfall 6 forts4
Patientfall 6 (forts)

Söker åter akut påföljande dag med samma besvär. Förnyad BÖS – kapseln kvar.

Explorativ laparotomi: Tunntarmsresektion 3 dm + strikturpplastik x 7. Utskrivs efter 1 vecka.

patientfall 6 forts5
Patientfall 6 (forts)

Söker åter akut påföljande dag med samma besvär. Förnyad BÖS – kapseln kvar.

Explorativ laparotomi: Tunntarmsresektion 3 dm + strikturpplastik x 7. Utskrivs efter 1 vecka.

Återbesök efter 3 veckor. Relativt välmående. Insätts på azathioprin.

mb crohn utbredning
Mb Crohn - utbredning

Kan drabba hela mag-tarmkanalen,

från munnen till anus

slide72

Mb Crohn

  • - Typfallet buksmärtor och diarré
 • …men mycket lömskt…….
  • - Feber, SR-stegring, viktnedgång.
  • - Intermittenta besvär.
  • - GI-blödning, men ej lika vanligt
  • som vid UC.
  • - Brister; B-12, folat, järn mm
f kalprotektin
F-kalprotektin
 • Markör för GI-inflammation (leukocyter, monocyter/makrofager)
 • Ökade nivåer vid:
  • IBD
  • Infektioner
  • Mikroskopisk colit
  • Celiaki
  • Divertikulit
  • Polyper/cancer
  • NSAID
  • Luftvägsinfektioner
  • m.fl.
patientfall 7
Patientfall 7

19-årig kvinna med mer eller mindre kontinuerlig grötig-vattnig avföring 4-6 ggr/dagsedan 4 år. Ibland slem, men inget blod. Inga buksmärtor, ingen viktnedgång.

Diagnos? Utredning?

patientfall 71
Patientfall 7

19-årig kvinna med mer eller mindre kontinuerlig grötig-vattnig avföring 4-6 ggr/dagsedan 4 år. Ibland slem, men inget blod. Inga buksmärtor, ingen viktnedgång.

Lab ua. F-Hb neg. Tg-ak 5

patientfall 72
Patientfall 7

19-årig kvinna med mer eller mindre kontinuerlig grötig-vattnig avföring 4-6 ggr/dagsedan 4 år. Ibland slem, men inget blod. Inga buksmärtor, ingen viktnedgång.

Lab ua. F-Hb neg. Tg-ak 5

Gastroskopi: Ingen villusatrofi, normal mängd IEL

patientfall 73
Patientfall 7

19-årig kvinna med mer eller mindre kontinuerlig grötig-vattnig avföring 4-6 ggr/dagsedan 4 år. Ibland slem, men inget blod. Inga buksmärtor, ingen viktnedgång.

Lab ua. F-Hb neg. Tg-ak 5

Gastroskopi: Ingen villusatrofi, normal mängd IEL

Coloskopi: Små sår i rektum (Phosphorlasår?), i ö ua. Ileum ej undersökt. PAD ua.

patientfall 7 forts
Patientfall 7 (forts)

Insätts på Loperamid. Remiss för Se-HCAT

patientfall 7 forts1
Patientfall 7 (forts)

Insätts på Loperamid. Remiss för Se-HCAT

>20 %

SeHCAT(75selenium homotaurocholic acid retention test). Gallsaltmalabsorption kan föreligga om retentionen mindre än 15%

patientfall 7 forts2
Patientfall 7 (forts)

Insätts på Loperamid. Remiss för Se-HCAT

3 % retention!

Questran 1x1, mycket god effekt. ”Normal avföring”

Årliga recept Lestid 1x1

gallsaltmalabsorption
Gallsaltmalabsorption

Orsaker

- Idiopatiskt

- Crohns sjukdom

- Ileocekal resektion

- Kolecystektomi

Behandling: Kolestyramin/Kolepistol.

(Antacida)

patientfall 8
Patientfall 8

66-årig kvinna. Op och strålbeh för bröstcancer för 24 år sedan. I ö frisk. Inga mediciner.

I samband med semestervistelse i Marocko för 2 månader sedan plötslig debut av frekventa (ca 10 ggr/dag), vattentunna diarréer som därefter hållit i sig. Även nattliga bevär. Inget blod eller slem. Lättare bukobehag. Ingen viktnedgång.

patientfall 81
Patientfall 8

66-årig kvinna. Op och strålbeh för bröstcancer för 24 år sedan. I ö frisk. Inga mediciner.

I samband med semestervistelse i Marocko för 2 månader sedan plötslig debut av frekventa (ca 10 ggr/dag), vattentunna diarréer som därefter hållit i sig. Även nattliga bevär. Inget blod eller slem. Lättare bukobehag. Ingen viktnedgång.

Lab: CRP 11, blodstatus ua. Kalium 3.1. F-Hb neg.

patientfall 82
Patientfall 8

66-årig kvinna. Op och strålbeh för bröstcancer för 24 år sedan. I ö frisk. Inga mediciner.

I samband med semestervistelse i Marocko för 2 månader sedan plötslig debut av frekventa (ca 10 ggr/dag), vattentunna diarréer som därefter hållit i sig. Även nattliga bevär. Inget blod eller slem. Lättare bukobehag. Ingen viktnedgång.

Lab: CRP 11, blodstatus ua. Kalium 3.1. F-Hb neg.

Sigmoideoskopi ua makro- och mikroskopiskt

patientfall 83
Patientfall 8

Vad göra?

patientfall 8 forts
Patientfall 8 (forts)

Coloskoskopi makroskopiskt ua

patientfall 8 forts1
Patientfall 8 (forts)

Coloskoskopi makroskopiskt ua

PAD

.

patientfall 8 forts2
Patientfall 8 (forts)

Coloskoskopi makroskopiskt ua

PAD: Förtjockat kollagenskikt och ökat antal IEL

.

patientfall 8 forts3
Patientfall 8 (forts)

Coloskoskopi ua

PAD: Förtjockat kollagenskikt och ökat antal IEL

Behandling med Budenosid 9 mg/dag med nedtrappning.

Mycket god effekt.

mikroskopisk colit
Mikroskopisk colit

- Indelning

- Kollagen colit

- Mikroskopisk colit

- Incidens: 5/100.000

- Ofta äldre (ssk kollagen colit)

- ♀ > ♂

- Symptom: Vattentunna diarréer. Ofta akut debut. Intermittent-kroniskt förlopp. Ibland buksmärtor, viktnedgång.

- Normal skopi, diagnos via PAD

slide92

Mikroskopisk colit

Lymfoc colit

Normal

Coll colit

Coll colit

mikroskopisk colit1
Mikroskopisk colit

- Orsak: idiopatiskt, läkemedelsutlöst (PPI, NSAID, SSRI)

- Associerade sjukdomar: Celiaki, tyreoidesjukdomar, typ I diabetes, gallsaltmalabsorption

- Beh: Loperamid, budenosid. Ibland immunreglerande behandling (azathioprin)

ad