IBS - diagnostik , behandling och differentialdiagnoser Fredrik Rorsman mag-tarm UAS - PowerPoint PPT Presentation

Ibs diagnostik behandling och differentialdiagnoser fredrik rorsman mag tarm uas
Download
1 / 95

 • 252 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

IBS - diagnostik , behandling och differentialdiagnoser Fredrik Rorsman mag-tarm UAS. Patientfall 1. 23-årig kvinna med mångåriga bukbesvär. Varierande avföring, buksmärtor och ”svullen” buk. Kompletterande anamnes? Prover, undersökningar?. Patientfall 1 forts.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

IBS - diagnostik , behandling och differentialdiagnoser Fredrik Rorsman mag-tarm UAS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ibs diagnostik behandling och differentialdiagnoser fredrik rorsman mag tarm uas

IBS- diagnostik, behandlingochdifferentialdiagnoserFredrik Rorsmanmag-tarm UAS


Patientfall 1

Patientfall 1

23-årig kvinna med mångåriga bukbesvär. Varierande avföring, buksmärtor och ”svullen” buk.

Kompletterande anamnes? Prover, undersökningar?


Patientfall 1 forts

Patientfall 1 forts

23-årig kvinna med bukbesvär som debuterade under gymnasieåren. Varierande avföring, buksmärtor och ”svullen” buk.

Omväxlande förstoppning och diarréer, ibland samma dag. Slem, men ej blod. Buksmärtorna släpper när hon går på toaletten, men hon kan behöva gå flera gånger innan hon känner sig färdig. Inga nattliga besvär. Håller vikten.


Patientfall 1 forts1

Patientfall 1 forts

23-årig kvinna med bukbesvär som debuterade under gymnasieåren. Varierande avföring, buksmärtor och ”svullen” buk.

Omväxlande förstoppning och diarréer, ibland samma dag. Slem, men ej blod. Buksmärtorna släpper när hon går på toaletten, men hon kan behöva gå flera gånger innan hon känner sig färdig. Inga nattliga besvär. Håller vikten.

CRP <5, Hb 125, Lpk 3,6, B12 257, folat 8.1


Patientfall 1 forts2

Patientfall 1 forts

23-årig kvinna med bukbesvär som debuterade under gymnasieåren. Varierande avföring, buksmärtor och ”svullen” buk.

Omväxlande förstoppning och diarréer, ibland samma dag. Slem, men ej blod. Buksmärtorna släpper när hon går på toaletten, men hon kan behöva gå flera gånger innan hon känner sig färdig. Inga nattliga besvär. Håller vikten.

CRP <5, Hb 125, Lpk 3,6, B12 257, folat 8.1

F-kalprotekin <15


Ibs diagnostik behandling och differentialdiagnoser fredrik rorsman mag tarm uas

Rom III-kriterier IBS (2006)

Obehag eller smärta från buken minst 3 dagar/månad de senaste 3 månaderna som är associerat med minst 2 av följande:

- lindring vid tarmtömning

- debut i samband med förändrad tarmtömningsfrekvens

- debut i samband med förändrad form/utseende av avföringen


Ibs diagnostik behandling och differentialdiagnoser fredrik rorsman mag tarm uas

Rom III-kriterier IBS (2006)

Stödjande kriterier:

 • - >3 tarmtömningar/dag eller <3/vecka

 • - avföringen: hård, klumpar, skummig, vattnig

 • - krystning

 • - bråttom till toaletten

 • - känsla av ofullständig tömning

 • - slem i avföringen

 • - uppblåst i buken


Ibs associerade besv r

IBS-associerade besvär

- Annan glatt muskulatur: Esofagus (dyspepsi),

urinblåsa (urgency), inre genitalia (dysparenui)

- Trötthet, huvudvärk

- Fibromyalgi

- Depression, ångest


Epidemiologi

Epidemiologi

- 25-60 % av befolkningen

- Dubbelt så vanligt hos kvinnor

-30 - 40% av de som remitteras till gastroenterolog


Ibs patofysiologi

IBS - patofysiologi

- Visceral hyperreaktivitet - ökad motorik och sekretion

- Visceral hypersensitivitet (t.ex. ökad känslighet för gaser)


Ibs patofysiologi1

IBS - patofysiologi

Psykologiska faktorer?

Avgör vilka som ”blir patienter” men sannolikt ingen patofysiologisk betydelse


Ibs patofysiologi2

IBS - patofysiologi

- Serotonin - Överföring mellan enteriska nervsystemet till CNS via 5HT3 och 5HT4 receptorer. I CNS finns 5HT1,2 och (3) receptorer


Funktionell dyspepsi

Funktionell dyspepsi

- Dysmotilitetslik

- långsam ventrikeltöming, dålig fundusrelaxation med abnorm födodistribution i ventrikeln

 • ofta IBS samtidigt

 • Ulcuslik

  - visceral hypersensitivitet


 • Patientfall 2

  Patientfall 2

  45-årig kvinna, tidigare väs frisk. Sedan 5 månader förändrade avföringsvanor som hon själv tror beror på stress på jobbet pga omorganisation.

  Kompletterande anamnes? Prover, undersökningar?


  Patientfall 21

  Patientfall 2

  45-årig kvinna, tidigare väs frisk. Sedan 5 månader förändrade avföringsvanor som hon själv tror beror på stress på jobbet pga omorganisation.

  Växlande hård och lös avföring, ibland normalt. Ev ngt kg viktnedgång. Intermittent molvärk utan säker lindring vid defekation. Blodstrimma på toapappret en gång när hon var hård i magen (”hemorroider”)


  Patientfall 22

  Patientfall 2

  45-årig kvinna, tidigare väs frisk. Sedan 5 månader förändrade avföringsvanor som hon själv tror beror på stress på jobbet pga omorganisation.

  Växlande hård och lös avföring, ibland normalt. Ev ngt kg viktnedgång. Intermittent molvärk utan säker lindring vid defekation. Blodstrimma på toapappret en gång när hon var hård i magen (”hemorroider”)

  CRP 7, Hb 119, 3 neg F-Hb


  Patientfall 2 forts

  Patientfall 2 (forts)

  Sigmoideoskopi till 40 cm ua. Inga hemorroider.

  Ytterligare utredning?


  Patientfall 2 forts1

  Patientfall 2 (forts)

  Sigmoideoskopi till 40 cm ua. Inga hemorroider.

  Ytterligare utredning?

  Coloskopi ua makro- och mikroskopiskt.

  F-calprotectin 65

  Telefonbesked PAD. Mår bättre.

  Diagnos: IBS!


  Ibs diagnostik behandling och differentialdiagnoser fredrik rorsman mag tarm uas

  IBS

  • Ovanligt med debut vid hög ålder (men förekommer!)

   - Ej förenligt med

   • Nattliga besvär (kan förekomma vid svåra fall)

   • Viktnedgång

   • Blod per rektum

   • Labmässiga avvikelser t.ex. anemi


  Patientfall 3

  Patientfall 3

  18-årig tidigare GI-frisk kvinna. I samband med Frankrikeresa diarréer och högersidiga buksmärtor. Yersinia-enterocolit diagnosticerades. Diarréerna lindrades, men kvarstående återkommande svåra (ketogankrävande!) buksmärtor och varierande avföringskonsistens. 2-5 tarmtömningar/dag.

  Diff-diagnoser? Utredning?


  Patientfall 31

  Patientfall 3

  18-årig tidigare GI-frisk kvinna. I samband med Frankrikeresa diarréer och högersidiga buksmärtor. Yersinia-enterocolit diagnosticerades. Diarréerna lindrades, men kvarstående återkommande svåra (ketogankrävande!) buksmärtor och varierande avföringskonsistens. 2-5 tarmtömningar/dag.

  Lab: CRP 8, Hb 121, Albumin 37. B12 ua, folat 7.8.

  Odlingar, cystor och maskägg x flera ua


  Patientfall 32

  Patientfall 3

  18-årig tidigare GI-frisk kvinna. I samband med Frankrikeresa diarréer och högersidiga buksmärtor. Yersinia-enterocolit diagnosticerades. Diarréerna lindrades, men kvarstående återkommande svåra (ketogankrävande!) buksmärtor och varierande avföringskonsistens. 2-5 tarmtömningar/dag.

  Gastroskopi: Normalt, ingen villusatrofi.

  Coloskopi: Ospecifik lindrig inflammation i höger colon.


  Patientfall 3 forts

  Patientfall 3 (forts)

  Fortsatta buksmärtor, upprepade akutbesök. Ketogan!

  Vad göra?


  Patientfall 3 forts1

  Patientfall 3 (forts)

  Fortsatta buksmärtor, upprepade akutbesök. Ketogan!

  CT-buk ua


  Patientfall 3 forts2

  Patientfall 3 (forts)

  Fortsatta buksmärtor, upprepade akutbesök. Ketogan!

  CT-buk ua

  MR-tunntarm ua


  Patientfall 3 forts3

  Patientfall 3 (forts)

  Fortsatta buksmärtor, upprepade akutbesök. Ketogan!

  Drygt 1 år efter debut till UAS

  Kapselendoskopi:

  Normalfynd.


  Patientfall 3 forts4

  Patientfall 3 (forts)

  Fortsatta buksmärtor.

  Tunntarmsmanometri: Pseudoobstruktion?

  Enteral dysmotilitet?


  Patientfall 3 forts5

  Patientfall 3 (forts)

  Fortsatta buksmärtor.

  Tunntarmsmanometri: Pseudoobstruktion?

  Enteral dysmotilitet?

  Svar: Normal peristaltik


  Patientfall 3 forts6

  Patientfall 3 (forts)

  Fortsatta buksmärtor.

  Tunntarmsmanometri: Pseudoobstruktion?

  Enteral dysmotilitet?

  Svar: Normal peristaltik

  Återbesök: Bättre, men fortsatta intermittenta buksmärtor. Insätts Saroten 25 mg tn

  Diagnos: Postinfektiös IBS.


  Postinfekti s ibs

  Postinfektiös IBS

  -7-30 % risk

  -Remission ca 45 % (veckor-år)

  -Riskfaktorer

  -Initiala sjukdomens längd

  -Kvinnor

  -Lägre åldrar

  -Psykiatrisk anamnes

  -Ökad risk efter campylobacter och shigella


  Inflammation

  Inflammation?

  …….men liknande histopatologisk bild hos obesa

  patienter (gastric by-pass op) utan IBS


  Ibs behandling

  IBS - behandling

  • Uteslut organisk sjukdom

  • Information. Lugnande besked

  • Kostinformation (fibrer, fet mat,

   alkohol, kaffe, tuggummi mm).

   Individuellt, ingen specifik ”IBS-kost”.

   Ev dietist.


  Ibs behandling forts

  IBS – behandling (forts)

  - Farmakologisk

  - Förstoppning – fibrer

  - Diarré – loperamid, kolestyramin

  - Smärta – spasmolytikum


  Ibs behandling forts1

  IBS - behandling (forts)

  - Svåra fall, beh med antidepressiva

  Ford, A C et al. Gut 2009;58:367-378


  Ibs behandling forts2

  IBS behandling (forts)

  - Tricykliska t.ex. Saroten 10-25 mg tn

  -SSRI i ”antidepressiv”-doser


  Ibs behandling forts3

  IBS - behandling (forts)

  Mkt svåra fall

  Stresshantering

  KBT

  hypnos

  Ford, A C et al. Gut 2009;58:367-378


  Patientfall 4

  Patientfall 4

  19-årig man med 2 års anamnes med återkommande, diffusa buksmärtor, ökad avföringsfrekvens 3-5 ggr/dag och vid ngt tillfälle blodstrimma på toapappret. Inga nattliga besvär. Ingen viktnedgång.

  Diffdiagnoser? Kompletterande anamnes? Utredning?


  Patientfall 41

  Patientfall 4

  19-årig man med 2 års anamnes med återkommande, diffusa buksmärtor, ökad avföringsfrekvens 3-5 ggr/dag och vid ngt tillfälle blodstrimma på toapappret. Inga nattliga besvär. Ingen viktnedgång.

  Far Mb Crohn. Besvären debuterade i samband med mammas cancersjukdom och vantrivsel i skolan. BUP: depression. KBT, Atarax


  Patientfall 42

  Patientfall 4

  19-årig man med 2 års anamnes med återkommande, diffusa buksmärtor, ökad avföringsfrekvens 3-5 ggr/dag och vid ngt tillfälle blodstrimma på toapappret. Inga nattliga besvär. Ingen viktnedgång.

  Far Mb Crohn. Besvären debuterade i samband med mammas cancersjukdom och vantrivsel i skolan. BUP: depression. KBT, Atarax

  Lab: SR 4, Hb 144, B12 290, folat 18, albumin 44,

  F-Hb x 3 neg, F-kalprotektin 110


  Patientfall 4 forts

  Patientfall 4 (forts)

  Gastroskopi: Ingen villusatrofi

  Coloskopi: Lindrig ospecifik inflammation i PAD


  Patientfall 4 forts1

  Patientfall 4 (forts)

  Gastroskopi: Ingen villusatrofi

  Coloskopi: Lindrig ospecifik inflammation i PAD

  Kapselendoskopi: Diskret rodnad på några ställen


  Patientfall 4 forts2

  Patientfall 4 (forts)

  Gastroskopi: Ingen villusatrofi

  Coloskopi: Lindrig ospecifik inflammation i PAD

  Kapselendoskopi: Diskret rodnad på några ställen

  Återbesök: Välmående. 1(-3) tarmtömningar/dag, men inga bukbesvär. Bytt skola och trivs. Mamman ”frisk”.


  Patientfall 4 forts3

  Patientfall 4 (forts)

  Gastroskopi: Ingen villusatrofi

  Coloskopi: Lindrig ospecifik inflammation i PAD

  Kapselendoskopi: Diskret rodnad på några ställen

  Återbesök: Välmående. 2-3 tarmtömningar/dag, men inga bukbesvär. Bytt skola och trivs. Mamman ”frisk”.

  Diagnos: IBS (tidig Crohn????)


  Patientfall 5

  Patientfall 5

  43-årig kvinna. Vid 15-års ålder hudutslag armar och ansikte – ingen diagnos. I övrigt frisk.

  I samband med semesterresa till Grekland frekventa oblodiga diarréer ca 10 ggr/dag, även nattetid. Viktnedgång 56-48 kg. Faecesodlingar ua, ej maskägg/cystor. CRP < 5, Hb 101.


  Patientfall 51

  Patientfall 5

  43-årig kvinna. Vid 15-års ålder hudutslag armar och ansikte – ingen diagnos. I övrigt frisk.

  I samband med semesterresa till Grekland frekventa oblodiga diarréer ca 10 ggr/dag, även nattetid. Viktnedgång 56-48 kg. Faecesodlingar ua, ej maskägg/cystor. CRP < 5, Hb 101.

  Kompletterande anamnes? Lab/undersökningar?


  Patientfall 52

  Patientfall 5

  43-årig kvinna. Vid 15-års ålder hudutslag armar och ansikte – ingen diagnos. I övrigt frisk.

  I samband med semesterresa till Grekland frekventa oblodiga diarréer ca 10 ggr/dag, även nattetid. Viktnedgång 56-48 kg. Faecesodlingar ua, ej maskägg/cystor. CRP < 5, Hb 101.

  Ingen hereditet. Alltid lång och smal. Så länge som hon kan minnas lös-grötaktig avföring, slem och borborygmi. Inga buksmärtor. Aldrig sett blod i avföringen. Aldrig rökt.


  Patientfall 53

  Patientfall 5

  43-årig kvinna. Vid 15-års ålder hudutslag armar och ansikte – ingen diagnos. I övrigt frisk.

  I samband med semesterresa till Grekland frekventa oblodiga diarréer ca 10 ggr/dag, även nattetid. Viktnedgång 56-48 kg. Faecesodlingar ua, ej maskägg/cystor. CRP < 5, Hb 101.

  Ingen hereditet. Alltid lång och smal. Så länge som hon kan minnas lös-grötaktig avföring, slem och borborygmi. Inga buksmärtor. Aldrig sett blod i avföringen. Aldrig rökt.

  Lab: B12 181, folat 4.8, Ferritin 2.1, F-Hb neg


  Patientfall 5 forts

  Patientfall 5 (forts)

  Gastroskopi: ”…misstänkt

  atrofisk duodenalslemhinna.”


  Patientfall 5 forts1

  Patientfall 5 (forts)

  Substitutionsbehandling med B12, folat, Zn och järn

  Remiss dietist

  Återhämtar vikten på någon månad, ”huden bättre än någonsin, mycket piggare”

  Kontrollgastroskopi efter ca 1½ år: Normal duodenum


  Historik celiaki

  Historik - celiaki

  - Beskrevs 1888 (Samuel Gee)

  - Sambandet med gluten upptäcktes under 2:a världskriget.


  Ibs diagnostik behandling och differentialdiagnoser fredrik rorsman mag tarm uas

  Villusatrofi


  Epidemiologi celiaki

  Epidemiologi - celiaki

  - Prevalens ca 1/100

  - Om hereditet 1/10


  Symptom celiaki

  Symptom - celiaki

  Klassisk bild

  - Barn som mår bra tills amningen upphör

  - Diarré (eller förstoppning!)

  - Buksmärtor

  - Apati, irritabilitet

  - Stor buk

  - Dålig viktuppgång


  Symptom celiaki1

  Symptom - celiaki

  Atypisk bild

  - Vuxen som har dyspeptiska besvär, ev diarré

  - Malabsorption (järnbrist, Ca-brist, folatbrist)

  - Dermatitis herpetiforme

  - Trötthet

  - Depression

  - Diagnos i alla åldrar!

  - Kan vara överviktig!

  - Kan vara förstoppade


  Diagnostik celiaki

  Diagnostik - celiaki

  - Viktigt att misstänka!

  - Ev screening med transglutaminas-ak

  men…..

  - biopsi krävs


  Marsh klassifikation

  Marsh-klassifikation

  - Grad 0: normal

  - Grad 1: ökad mängd IEL (>20/100 EC)

  - Grad 2: krypthyperplasi

  - Grad 3: partiell-total villuatrofi

  - Grad 4: hypoplasi av tt-slemhinnan

  Läkartidningen 2009, 106, 2612


  N r misst nka celiaki

  När misstänka celiaki?

  - Hereditet

  - Brister

  - Viktnedgång

  - Svåra, kontinuerliga besvär

  • Psykosocialt stabilt

  • mm


  Behandling celiaki

  Behandling - celiaki

  - Glutenfri kost (max 0,3 g gluten/100 g torrvara, tex vetestärkelse) - dietist

  - Initialt laktosfritt

  - Kontrollbiopsi efter 1-2 år


  Behandling celiaki1

  Behandling - celiaki

  - Glutenfri kost (max 0,3 g gluten/100 g torrvara, tex vetestärkelse) - dietist

  - Initialt laktosfritt

  - Kontrollbiopsi efter 1-2 år

  Refraktär celiaki

  - Naturligt glutenfritt

  - Ibland krävs immunhämmande lm (steroider, azathioprin)


  Komplikationer

  Komplikationer

  - Thyroideasjd, diabetes mellitus

  - Effekter av malabsorption (anemi, osteoporos)

  • Malignitet (lymfom i tunntarmen, adenocarcinom)


  Patientfall 6

  Patientfall 6

  25-årig man. Sedan 2,5 år återkommande krampartade buksmärtor, diarréer och illamående 3-4 ggr/år. Däremellan 1 normalformad avföring/dag. Inget blod, ingen viktnedgång. 0 hereditet. Op skyldig app för 1 år sedan.

  Diffdiagnoser? Utredning?


  Patientfall 61

  Patientfall 6

  25-årig man. Sedan 2,5 år återkommande krampartade buksmärtor, diarréer och illamående 3-4 ggr/år. Däremellan 1 normalformad avföring/dag. Inget blod, ingen viktnedgång. 0 hereditet. Op skyldig app för 1 år sedan.

  Lab: SR 17, Hb 150, LPK 10.8, TPK 434, Kobalamin 455, Folat 9.4, albumin 37, elstatus ua, F-Hb x 2 ua,


  Patientfall 62

  Patientfall 6

  25-årig man. Sedan 2,5 år återkommande krampartade buksmärtor, diarréer och illamående 3-4 ggr/år. Däremellan 1 normalformad avföring/dag. Inget blod, ingen viktnedgång. 0 hereditet. Op skyldig app för 1 år sedan.

  Lab: SR 17, Hb 150, LPK 10.8, TPK 434, Kobalamin 455, Folat 9.4, albumin 37, elstatus ua, F-Hb x 2 ua,

  F-kalprotektin 1630!


  Patientfall 63

  Patientfall 6

  25-årig man. Sedan 2,5 år återkommande krampartade buksmärtor, diarréer och illamående 3-4 ggr/år. Däremellan 1 normalformad avföring/dag. Inget blod, ingen viktnedgång. 0 hereditet. Op skyldig app för 1 år sedan.

  Lab: SR 27, Hb 150, LPK 12.8, TPK 434, Kobalamin 455, Folat 9.4, albumin 37, elstatus ua, F-Hb x 2 ua,

  F-kalprotektin 1630!

  Coloskopi: Normal slemhinna. Multipla px. Ileum ej intuberad.


  Patientfall 6 forts

  Patientfall 6 (forts)

  PAD: Fokal, ospecifik inflammation. Crohn???


  Patientfall 6 forts1

  Patientfall 6 (forts)

  PAD: Fokal, ospecifik inflammation. Crohn???

  Pentasa 500 mg 2x2. Remiss för kapselendoskopi


  Patientfall 6 forts2

  Patientfall 6 (forts)

  Söker akut efter 2 veckor med subileus. Inläggs med fasta.

  Insätts Prednisolon 40 mg 1x1. Utskrivs välmående efter 1 vecka med snar uppföljning på mott.


  Patientfall 6 forts3

  Patientfall 6 (forts)

  Söker åter akut påföljande dag med samma besvär. Förnyad BÖS – kapseln kvar.


  Patientfall 6 forts4

  Patientfall 6 (forts)

  Söker åter akut påföljande dag med samma besvär. Förnyad BÖS – kapseln kvar.

  Explorativ laparotomi: Tunntarmsresektion 3 dm + strikturpplastik x 7. Utskrivs efter 1 vecka.


  Patientfall 6 forts5

  Patientfall 6 (forts)

  Söker åter akut påföljande dag med samma besvär. Förnyad BÖS – kapseln kvar.

  Explorativ laparotomi: Tunntarmsresektion 3 dm + strikturpplastik x 7. Utskrivs efter 1 vecka.

  Återbesök efter 3 veckor. Relativt välmående. Insätts på azathioprin.


  Mb crohn utbredning

  Mb Crohn - utbredning

  Kan drabba hela mag-tarmkanalen,

  från munnen till anus


  Ibs diagnostik behandling och differentialdiagnoser fredrik rorsman mag tarm uas

  Mb Crohn

  • -Typfallet buksmärtor och diarré

 • …men mycket lömskt…….

  • -Feber, SR-stegring, viktnedgång.

  • -Intermittenta besvär.

  • -GI-blödning, men ej lika vanligt

  • som vid UC.

  • -Brister; B-12, folat, järn mm


 • F kalprotektin

  F-kalprotektin

  • Markör för GI-inflammation (leukocyter, monocyter/makrofager)

  • Ökade nivåer vid:

   • IBD

   • Infektioner

   • Mikroskopisk colit

   • Celiaki

   • Divertikulit

   • Polyper/cancer

   • NSAID

   • Luftvägsinfektioner

   • m.fl.


  Ibs diagnostik behandling och differentialdiagnoser fredrik rorsman mag tarm uas

  F-calprotectin – diff mellan organisk och icke-organisk sjd

  Läkartidningen 2010, 107, 2645


  Patientfall 7

  Patientfall 7

  19-årig kvinna med mer eller mindre kontinuerlig grötig-vattnig avföring 4-6 ggr/dagsedan 4 år. Ibland slem, men inget blod. Inga buksmärtor, ingen viktnedgång.

  Diagnos? Utredning?


  Patientfall 71

  Patientfall 7

  19-årig kvinna med mer eller mindre kontinuerlig grötig-vattnig avföring 4-6 ggr/dagsedan 4 år. Ibland slem, men inget blod. Inga buksmärtor, ingen viktnedgång.

  Lab ua. F-Hb neg. Tg-ak 5


  Patientfall 72

  Patientfall 7

  19-årig kvinna med mer eller mindre kontinuerlig grötig-vattnig avföring 4-6 ggr/dagsedan 4 år. Ibland slem, men inget blod. Inga buksmärtor, ingen viktnedgång.

  Lab ua. F-Hb neg. Tg-ak 5

  Gastroskopi: Ingen villusatrofi, normal mängd IEL


  Patientfall 73

  Patientfall 7

  19-årig kvinna med mer eller mindre kontinuerlig grötig-vattnig avföring 4-6 ggr/dagsedan 4 år. Ibland slem, men inget blod. Inga buksmärtor, ingen viktnedgång.

  Lab ua. F-Hb neg. Tg-ak 5

  Gastroskopi: Ingen villusatrofi, normal mängd IEL

  Coloskopi: Små sår i rektum (Phosphorlasår?), i ö ua. Ileum ej undersökt. PAD ua.


  Patientfall 7 forts

  Patientfall 7 (forts)

  Insätts på Loperamid. Remiss för Se-HCAT


  Patientfall 7 forts1

  Patientfall 7 (forts)

  Insätts på Loperamid. Remiss för Se-HCAT

  >20 %

  SeHCAT(75selenium homotaurocholic acid retention test). Gallsaltmalabsorption kan föreligga om retentionen mindre än 15%


  Patientfall 7 forts2

  Patientfall 7 (forts)

  Insätts på Loperamid. Remiss för Se-HCAT

  3 % retention!

  Questran 1x1, mycket god effekt. ”Normal avföring”

  Årliga recept Lestid 1x1


  Gallsaltmalabsorption

  Gallsaltmalabsorption

  Orsaker

  -Idiopatiskt

  - Crohns sjukdom

  - Ileocekal resektion

  - Kolecystektomi

  Behandling: Kolestyramin/Kolepistol.

  (Antacida)


  Patientfall 8

  Patientfall 8

  66-årig kvinna. Op och strålbeh för bröstcancer för 24 år sedan. I ö frisk. Inga mediciner.

  I samband med semestervistelse i Marocko för 2 månader sedan plötslig debut av frekventa (ca 10 ggr/dag), vattentunna diarréer som därefter hållit i sig. Även nattliga bevär. Inget blod eller slem. Lättare bukobehag. Ingen viktnedgång.


  Patientfall 81

  Patientfall 8

  66-årig kvinna. Op och strålbeh för bröstcancer för 24 år sedan. I ö frisk. Inga mediciner.

  I samband med semestervistelse i Marocko för 2 månader sedan plötslig debut av frekventa (ca 10 ggr/dag), vattentunna diarréer som därefter hållit i sig. Även nattliga bevär. Inget blod eller slem. Lättare bukobehag. Ingen viktnedgång.

  Lab: CRP 11, blodstatus ua. Kalium 3.1. F-Hb neg.


  Patientfall 82

  Patientfall 8

  66-årig kvinna. Op och strålbeh för bröstcancer för 24 år sedan. I ö frisk. Inga mediciner.

  I samband med semestervistelse i Marocko för 2 månader sedan plötslig debut av frekventa (ca 10 ggr/dag), vattentunna diarréer som därefter hållit i sig. Även nattliga bevär. Inget blod eller slem. Lättare bukobehag. Ingen viktnedgång.

  Lab: CRP 11, blodstatus ua. Kalium 3.1. F-Hb neg.

  Sigmoideoskopi ua makro- och mikroskopiskt


  Patientfall 83

  Patientfall 8

  Vad göra?


  Patientfall 8 forts

  Patientfall 8 (forts)

  Coloskoskopi makroskopiskt ua


  Patientfall 8 forts1

  Patientfall 8 (forts)

  Coloskoskopi makroskopiskt ua

  PAD

  .


  Patientfall 8 forts2

  Patientfall 8 (forts)

  Coloskoskopi makroskopiskt ua

  PAD: Förtjockat kollagenskikt och ökat antal IEL

  .


  Patientfall 8 forts3

  Patientfall 8 (forts)

  Coloskoskopi ua

  PAD: Förtjockat kollagenskikt och ökat antal IEL

  Behandling med Budenosid 9 mg/dag med nedtrappning.

  Mycket god effekt.


  Mikroskopisk colit

  Mikroskopisk colit

  -Indelning

  - Kollagen colit

  - Mikroskopisk colit

  -Incidens: 5/100.000

  -Ofta äldre (ssk kollagen colit)

  - ♀ > ♂

  -Symptom: Vattentunna diarréer. Ofta akut debut. Intermittent-kroniskt förlopp. Ibland buksmärtor, viktnedgång.

  -Normal skopi, diagnos via PAD


  Ibs diagnostik behandling och differentialdiagnoser fredrik rorsman mag tarm uas

  Mikroskopisk colit

  Lymfoc colit

  Normal

  Coll colit

  Coll colit


  Mikroskopisk colit1

  Mikroskopisk colit

  - Orsak: idiopatiskt, läkemedelsutlöst (PPI, NSAID, SSRI)

  - Associerade sjukdomar: Celiaki, tyreoidesjukdomar, typ I diabetes, gallsaltmalabsorption

  -Beh: Loperamid, budenosid. Ibland immunreglerande behandling (azathioprin)


  Ibs diagnostik behandling och differentialdiagnoser fredrik rorsman mag tarm uas

  Frågor innan jag drar

  Tack och ajö


 • Login