kapittel 29 midt sten
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kapittel 29. Midtøsten

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Kapittel 29. Midtøsten - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Kapittel 29. Midtøsten. BOKMÅL. Elevene skal kunne – undersøke bakgrunnen for en pågående konflikt , og drøfte reaksjoner i det internasjonale samfunnet. Påbygging. Konflikten i Midtøsten 1948-2006. 1948 : Staten Israel blir opprettet . 1956 : Suez- krisen .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kapittel 29. Midtøsten' - lobo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kapittel 29 midt sten
Kapittel 29. Midtøsten

BOKMÅL

 • Elevene skal kunne
  • – undersøkebakgrunnen for en pågåendekonflikt, ogdrøftereaksjoneridetinternasjonalesamfunnet

Påbygging

konflikten i midt sten 1948 2006
KonflikteniMidtøsten 1948-2006
 • 1948: Staten Israel bliropprettet.
 • 1956: Suez-krisen.
 • 1967: Seksdagerskrigen.
 • 1963: Oktoberkrigen.
 • 1980-1988: Krigmellom Iran ogIrak.
 • 1982: Israel okkupererdetsørligeLibanon.
 • 1987- 1993: Intifada påVestbreddenogGaza.
 • 2000: Nyintifada.

Påbygging

palestinakonflikten
Palestinakonflikten
 • EtterførsteverdenskrigbleMidtøstendeltoppimandatområder under britiskogfranskkontroll.
 • Noenavstatenebleselvstendigeførandreverdenskrig.
 • Palestinavar et uløstproblem.
 • Vedtakom å opprette et nasjonalthjem for jødene.
 • Konfliktmed de arabiskeinnbyggerne.
 • Jordoppkjøpoginnvandringførandreverdenskrig.

Påbygging

staten israel blir til
Staten Israel blir til
 • FN vedtokdelingsplani1947.
 • De arabiskestatenestemteimotforslaget.
 • Krigetter at Israel erklærteseguavhengigi1948.
 • Ca 700 000 palestinereflyktet.
 • Israel utvidetterritorietsittgjennomkrigen, ogfikkgrensersomvarlettere å forsvare.
 • Problemenesomdennekrigenskapte, erfortsattikkeløst.
 • Flerekrigermellom Israel ognabostatene.

Påbygging

fredsprosessen
Fredsprosessen
 • Camp David- avtaleni1978.
 • Fred mellom Israel ogEgypt.
 • Israel knuste PLO militærtiLibanon.
 • Palestinskopprøri de okkuperteområdene 1987- 1993.
 • Osloavtaleni 1993 med norskhjelp.
 • Korrupsjonogsplittelsehospalestinerne.
 • Fredsprosessenbrytersammeni2000.

Påbygging

oljen i midt sten
Oljen i Midtøsten
 • Enormeoljeressurseroppdagetetterandreverdenskrig.
 • DettegjordeMidtøstentil en viktigbrikkei et geopolitiskspill.
 • Statenebrukteoljensompolitiskpressmiddel.
 • Ringvirkningeriverdensøkonomienetteroljekriseni1973.

Påbygging

politisk islam
Politisk islam
 • Arabiskepolitikeresom Nasser i Egypt forsøkte å moderniseresamfunnenesine.
 • Panarabisme: nasjonalistiskideologi.
 • Drømom et arabiskstorrike.
 • Islam overtoksomsamlendeideologi.
 • Islamistenebekjempetsekulariseringenavsamfunnet.
 • 1928: DetmuslimskebrorskapiEgypt.

Påbygging

revolusjon i iran
Revolusjon i Iran
 • Sjahen(kongen) av Iran tvungettil å gåavi1979.
 • Næralliertav USA iregionen.
 • Økonomiskvekst, men politiskundertrykkendeogsosialspenning.
 • Detmuslimskepresteskapetovertarmaktenogblirendamerundertrykkendeennsjahen.
 • Langvarigkrig med Irak.

Påbygging

framtida h p om fred
Framtida: Håpomfred?
 • Taliban i Afghanistan styrtet2002.
 • Slåssfortsatt mot NATO.
 • Ingenløsningisikte for Israel/Palestina.
 • Veikartfor fred.
 • Israel fortsetter å byggebosettinger.
 • Utsiktfor en selvstendigpalestinsk stat blirmerogmerumulig.
 • Israelskangreppå Gaza januar2009.

Påbygging

ad