Industri og n ringspolitikken kva har regjeringa gjort og kva blir vegen vidare
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

Industri- og næringspolitikken — kva har Regjeringa gjort og kva blir vegen vidare PowerPoint PPT Presentation


 • 60 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Industri- og næringspolitikken — kva har Regjeringa gjort og kva blir vegen vidare. Statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet Øyvind Slåke 14. august 2009. Tøffare tider for næringslivet. Brått omslag i internasjonal og norsk økonomi Endra rammevilkår

Download Presentation

Industri- og næringspolitikken — kva har Regjeringa gjort og kva blir vegen vidare

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Industri- og næringspolitikken — kva har Regjeringa gjort og kva blir vegen vidare

Statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet

Øyvind Slåke

14. august 2009


Tøffare tider for næringslivet

 • Brått omslag i internasjonal og norsk økonomi

 • Endra rammevilkår

 • Nokre næringar er sterkare ramma enn andre


Ein felles redningsaksjon – regjeringa tek ansvar

 • Globale problem krev internasjonalt samarbeid

 • Regjeringa tek ansvar – fleire tiltakspakker det siste halve året

 • Hovedkriterium for tiltaka:

  • Sysselsetjing

  • Målretta og hurtigverkande

  • Løyse viktige samfunnsoppgåver

  • Styrke miljø og fordeling


Tiltaka frå regjeringa – nye moglegheiter

 • Tiltak retta mot kredittmarknaden

 • Tiltak for sysselsetjing og økonomisk aktivitet

 • Endra permitteringsreglar og fleire tiltaksplassar

 • Tiltak retta mot næringslivet

Foto: REC

Foto: Aker Solutions

Foto: Mesta


Omstilling og innovasjon er viktig

•Vi skal gjennom krisa, men kva så

•Vi har fleire utfordringar

•Stortingsmelding om innovasjon


Vi satsar der vi er gode

 • Marin

 • Reiseliv

 • Energi

 • Maritim

 • Miljøteknologi


Energi- og klimautfordringar – industrielle moglegheiter

 • IEA – World Energy Outlook

 • Klima- og energipakka til EU

 • Utfordringar gjev moglegheiter for norsk industri

 • Sterk satsing på fornybar energi

7


Kraft til industrien

 • Betra krafttilgang

 • Langsiktige kontraktar

 • Støtte til energitiltak

 • Heimfall

 • Utleigeordning for kraft

 • Innkjøpskonsortium


Den norske modellen - eit konkurransefortrinn

Få arbeidskonfliktar

Tryggleik for tilsette

Omstillingsevne

Foto: Scanpix

Foto: Scanpix


Takk for meg


 • Login