Innhold i a meldingen 25 april 2014
Download
1 / 42

Innhold i a-meldingen 25. april, 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Innhold i a-meldingen 25. april, 2014. Opplysningspliktig (juridisk enhet). Virksomhet 1. Virksomhet ...n. Inntekts- mottaker ...n. Inntekts- mottaker A. A. Arbeidsforhold. Fradrag. Forskuddstrekk. Inntekts- og ytelses detaljer. Opplysningspliktig:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Innhold i a-meldingen 25. april, 2014' - ling


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Innhold i a meldingen 25 april 2014
Innhold i a-meldingen25. april, 2014


Opplysningspliktig (juridisk enhet)

Virksomhet 1

Virksomhet ...n

Inntekts-

mottaker ...n

Inntekts-

mottaker A

A

Arbeidsforhold

Fradrag

Forskuddstrekk

Inntekts- og

ytelses detaljer


 • Opplysningspliktig:

 • Opplysningspliktig (Organisasjonsnr. / F. nr. / D-nr.)

 • Måned

 • MeldingsID (gitt av lønnsprogram)

 • Erstatt_MeldingsID

 • Kildesystem (lønnsprogram navn + versjon)

 • Tidsstempel (gitt av lønnsprogram)

 • Språk for tilbakemelding

 • Arbeidsgiveravgift å betale

 • Forskuddstrekk å betale

 • Annen bagatellmessig støtte (arbeidsgiveravgift)

Opplysningspliktig (juridisk enhet)

Virksomhet 1

Virksomhet ...n

Inntekts-

mottaker ...n

Inntekts-

mottaker A

A

Arbeidsforhold

Fradrag

Forskuddstrekk

Inntekts- og

ytelses detaljer


 • Virksomhet

 • Virksomhet (org.nr. / F. nr. / D-nr.)

 • Beregningsmåte for arbeidsgiveravgift

 • Sone for beregning av arbeidsgiveravgift

 • Avgiftsgrunnlag/Refusjonsgrunnlag

 • Avgiftssats

 • Avgiftsgrunnlag, refusjonsgrunnlag og sats (utsendt fra USA/Canada)

 • Antall sjøfolk/mnd og sats (sjøfolk i utenriksfart som bor utenfor Norden og som ikke er statsborger i et EØS-land)

Opplysningspliktig (juridisk enhet)

Virksomhet 1

Virksomhet ...n

Inntekts-

mottaker ...n

Inntekts-

mottaker A

A

Arbeidsforhold

Fradrag

Forskuddstrekk

Inntekts- og

ytelses detaljer


 • Inntektsmottaker

 • Primært

 • Inntektsmottaker (F. nr /D-nr.)

 • Kun for midlertidig bruk:

 • Internasjonal identifikator: Nr, type og land

  • F.eks: [nummer], passnummer, Polen

  • Eller [nummer], socialsecuritynumber, USA

 • Navn

 • Fødselsdato

 • Ansattnr.

Opplysningspliktig (juridisk enhet)

Virksomhet 1

Virksomhet ...n

Inntekts-

mottaker ...n

Inntekts-

mottaker A

A

Arbeidsforhold

Fradrag

Forskuddstrekk

Inntekts- og

ytelses detaljer


 • Arbeidsforhold inntektsmottaker A

 • Arbeidsforhold ID

 • Type arbeidsforhold

 • Start- og sluttdato for arbeidsforhold

 • Antall timer per uke som en full stilling tilsvarer

 • Avlønningstype (fast-, time-, akkordlønnet, osv.)

 • Yrkeskode

 • Arbeidstidsordning (skift, turnus, offshore, osv.)

 • Stillingsprosent

 • Dato for siste stillingsprosentendring

 • Dato for siste lønnsendring

 • Lønnsansiennitet

 • Lønnstrinn

 • Skipsregister, skipstype, fartsområde

 • PermisjonsID

 • Start- og sluttdato permisjon

 • Permisjonsprosent

 • Beskrivelse (permisjon/permittering)

Opplysningspliktig (juridisk enhet)

Virksomhet 1

Virksomhet ...n

Inntekts-

mottaker ...n

Inntekts-

mottaker A

A

Arbeidsforhold

Fradrag

Forskuddstrekk

Inntekts- og

ytelses detaljer


Typer arbeidsforhold
Typer arbeidsforhold

Ordinært arbeidsforhold

 • Alle som arbeider i en annens tjeneste for lønn eller godtgjørelse

 • Unntaket er de som jobber til sjøs, på fartøy eller flyttbar innretning

Maritimt arbeidsforhold

 • Alle som arbeider i en annens tjeneste for lønn eller godtgjørelse, men bare når de som jobber til sjøs, på fartøy eller flyttbar innretning


Pensjoner og andre utbetalinger uten ansettelsesforhold

 • opplysningspliktig utbetaler en pensjon eller annen ytelse/godtgjørelse til en person der ytelsen ikke er knyttet til et arbeidsforhold

 • Konkursbo som skal betale utestående lønn til ansatte i et foretak som har gått konkurs og for dekning fra lønnsgaranti ordning

 • Utbetalinger til personer som deltar i arbeidstreningstiltak for yrkeshemmede når lønnen er definert som mottak av oppmuntringspenger (eksempelvis varig tilrettelagt arbeid)

Frilanser, oppdragstaker, honorarpersoner mv.

 • Alle som utfører arbeid eller oppdrag for lønn eller godtgjørelse uten tjenesteforhold eller arbeidsforhold

 • Ikke selvstendig næringsdrivende

 • Frilansere

 • styremedlemmer

 • folkevalgte

 • personer som innehar tillitsverv

 • fosterforeldre

 • støttekontakter

 • avlastere

 • personer med omsorgslønn
 • Fradrag

 • Beløp

 • Beskrivelse

  • Brakkeleie

  • Fagforeningskontingent

  • Premie til fond og trygd

  • Premie til pensjonsordninger

  • Brakkeleie Svalbard

  • Fagforeningskontingent Svalbard

  • Premie til fond og trygd Svalbard

  • Premie til pensjonsordninger Svalbard

  • Fagforeningskontingent Jan Mayen og bilandene

  • Premie til pensjonsordninger Jan Mayen og bilande

Opplysningspliktig (juridisk enhet)

Virksomhet 1

Virksomhet ...n

Inntekts-

mottaker ...n

Inntekts-

mottaker A

A

Arbeidsforhold

Fradrag

Forskuddstrekk

Inntekts- og

ytelses detaljer


 • Forskuddstrekk

 • Beløp

 • Beskrivelse

  • Betalt trygdeavgift til Jan Mayen

  • Jan Mayen og bilandene

  • Kildeskatt på pensjon

  • Svalbard

Opplysningspliktig (juridisk enhet)

Virksomhet 1

Virksomhet ...n

Inntekts-

mottaker ...n

Inntekts-

mottaker A

A

Arbeidsforhold

Fradrag

Forskuddstrekk

Inntekts- og

ytelses detaljer


Opplysningspliktig (juridisk enhet)

Virksomhet 1

Virksomhet ...n

Inntekts-

mottaker ...n

Inntekts-

mottaker A

A

Arbeidsforhold

Fradrag

Forskuddstrekk

Inntekts- og

ytelses detaljer


Beløp

Fordel

Arbeidsgiveravgift

Trekkplikt

Skatte- og avgiftsregel

Start- og sluttdato opptjeningsperiode

Inntekts- og

ytelses detaljer

Lønnsinntekt

Beskrivelse

Antall

Tilleggsinfo

Spesifikasjon

Ytelser fra

Offentlige

Beskrivelse

Tilleggsinfo

Pensjon/

Trygd

Beskrivelse

Tilleggsinfo

Nærings-

inntekt

Beskrivelse

Tilleggsinfo

Inntektstype


Antall

Inntekts- og

ytelses detaljer

Antall

For noen typer lønnsinntekter skal antall oppgis:

 • Antall timer

 • Antall km

 • Antall dager

 • Antall døgn


Tilleggsinformasjon

Inntekts- og

ytelses detaljer

Tilleggsinformasjon

Benyttes til ytterligere nødvendige verdier angående inntekt, for eksempel:

 • Norsk pendler

 • Sokkelarbeider

 • Utenlandsk pendler

 • Utenlandsk pendler med skattekort uten standardfradrag

 • Utlending med opphold i Norge

  Tilleggsinformasjon ved fri bil

 • Listepris

 • Registreringsnummer / «bilpool»


Spesifikasjon
Spesifikasjon

Inntekts- og

ytelses detaljer

Benyttes til ytterligere nødvendig spesifikasjon av forhold rundt inntekt 4 aktuelle opplysninger:

Opptjeningsland - landkode

Skattemessig bosatt - landkode

Opptjent på kontinentalsokkel - J/N

Opptjent på hjelpefartøy på kontinentalsokkel - J/N


Kontantytelser l nn
Kontantytelser – lønn

• Fastlønn

• Timelønn

• Faste tillegg

• Uregelmessige tillegg knyttet til arbeidet tid

• Helligdagstillegg

• Uregelmessige tillegg knyttet til ikke- arbeidet tid

• Bonus

• Overtidsgodtgjørelse

• Styrehonorar og godtgjørelse i forbindelse med verv

• Kommunal omsorgslønn og fosterhjemsgodtgjørelse

• Sluttvederlag

• Feriepenger

• Annet


Fastl nn
Fastlønn

 • Fastlønn omfatter:

  • Avtalt fast bruttolønn før skatt

  • Fast avtalt overtidsgodtgjørelse

  • Lønn til prosentlønte og provisjonslønte


Timel nn
Timelønn

 • I de tilfeller akkordlønn, prosentlønn eller provisjonslønn beregnes som en del av timelønnen skal den tas med her

 • Timelønn rapporteres for ansatte med avtalt timelønnssats

  Antall timer skal alltid oppgis.

  Ved rapportering av etterbetaling av timelønn oppgis 0 i antall timer.


Faste tillegg
Faste tillegg

 • Tillegg som blir utbetalt regelmessig

 • Eksempler:

  • b-tillegg, stabiliseringstillegg, selektivt tillegg for sykepleiere samt tillegg for ansvarsvakter, fagansvar, lederansvar mv.


Uregelmessige tillegg
Uregelmessige tillegg

Uregelmessige tillegg knyttet til arbeidet tid

Eks: Skifttillegg, turnustillegg, offshoretillegg, tillegg for arbeid på lørdag og søndag, tillegg for arbeid på kveld eller om natten

Uregelmessige tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid

Eks: Vakttillegg, beredskapstillegg, utkallingstillegg, hjemmevakt


Bonus
Bonus

 • Kan knyttes direkte til innsats eller resultater i en virksomhet - på individnivå eller gruppenivå

 • Eksempler :

  • Resultatbonus, deling av overskudd i virksomheten, gratiale, tantieme

 • Obs

  • Prosentlønn, provisjon og akkordlønn skal rapporteres på fastlønn eller timelønn


Overtidsgodtgj relse
Overtidsgodtgjørelse

 • Betaling for arbeid utover ordinær arbeidstid

 • Og gjelder både der arbeidsgiver utbetaler ordinær timelønn og overtidstillegg eller der kun overtidstillegget kommer til utbetaling

 • Fast overtid er ekstra arbeid bakt inn i ordinære arbeidstid og lagges til faste tillegg

  Antall timer skal alltid oppgis.

  Ved rapportering av etterbetaling av overtidsgodtgjørelse oppgis 0 i antall timer.


Styrehonorar og godtgj relser i forbindelse med verv
Styrehonorar og godtgjørelser i forbindelse med verv

For eksempel:

 • Politiske verv (kommunestyre, representantskap)

 • Styreverv/tillitsverv (borettslagstyre, bedriftsstyre, idrettslag)

 • Honorar for arbeid til ikke ansatte


Kommunal omsorgsl nn og fosterhjemsgodtgj relse
Kommunal omsorgslønn og fosterhjemsgodtgjørelse

 • Gjelder kommunal omsorgslønn og skattepliktig del av fosterhjemsgodtgjørelse

 • Unntak! Dersom mottaker av ytelsen utfører arbeidet som ansatt i kommunen skal slik ytelse innrapporteres som fastlønn eller timelønn


Sluttvederlag
Sluttvederlag

 • Økonomisk kompensasjon til arbeidstakere som ufrivillig mister jobben ved avskjed, oppsigelse eller avtale med arbeidsgiver

 • Anses som lønn

 • Kan utbetales både løpende eller som et engangsbeløp

 • Kan være en kombinasjon av skattepliktige og skattefri del


Feriepenger
Feriepenger

 • Omfatter samlede feriepenger, uavhengig av om beregningen er basert på prosentsats eller som et ferietillegg til ordinær fastlønn


Annet
Annet

 • Dette omfatter alle kontantytelser som ikke hører hjemme under noen av de ovennevnte ytelsene

 • Et eksempel:

  • arbeidsgiver dekker utdanning for arbeidstaker ved refusjon, og vilkårene for skattefritak ikke er tilstede, skal beløpet innrapporteres her

Eksempel p inntektsrapportering for 2015 04
Eksempel på inntektsrapportering for 2015-04


Eksempel p inntektsrapportering for 2015 05
Eksempel på inntektsrapportering for 2015-05A-meldingen – innlevering gjennom elektronisk kanal


Altinn
Altinn

1. A01 a-melding

Manuell inntasting av a-melding.

Denne løsningen er ikke en videreføring av dagens løsning i Altinn, men en ny tjeneste som er under utvikling. Det kan ikke integreres lønnssystem mot denne tjenesten, men er kun for manuell inntasting av a-meldingen.

Tjenesten vil være spesielt tilpasset arbeidsgivere med få ansatte

Dette innebærer blant annet at:

 • Den kan ikke benyttes av offentlige etater.

 • Du kan bare innrapportere et arbeidsforhold pr. virksomhet.

 • Du kan bare sende inn for en virksomhet av gangen.

 • Det er kun mulig å sende inn erstatningsmeldinger for å rette opp eventuelle feil i tidligere meldinger (siste melding gjelder).

 • (listen er ikke uttømmende)


Altinn1
Altinn

2. A02 a-melding innsending fra system (xml-fil)

3. A03 a-melding tilbakemelding (xml-fil)

 • Sum forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift for måneden med betalingsinformasjon (kontonummer og KID)

 • Alle avvik fra forretningsregler dokumentert med

  • Hvor i meldingen / månedens informasjon avviket er

  • Hvilken forretningsregel som er brutt

  • Vår beskrivelse av avviket


Forretningsregler og oppsummering
Forretningsregler og Oppsummering

 • Melding vs oppsummering per kalendermåned

 • Forretningsregler på nivå avvisning, kjøres på den enkelte melding

  • Feil koder

  • Ikke identifiserbar opplysningspliktig, virksomhet eller inntektsmottaker

  • mv

 • Forretningsregler på nivå øyeblikkelig og retningslinje, kjøres på oppsummering per kalendermåned

  • Ugyldig kombinasjon av informasjonselementer

  • mv


Forretningsregler eksempel
Forretningsregler - eksempel

FR102:

 • Opplysningspliktig må være identifisert ved offisiell norsk identifikator.

 • Tilbakemelding: a-meldingen avvises med beskjed om at vi ikke vet hvem som prøver å rapportere.

  FR181:

 • Opplysningspliktig skal oppgi en unik referanse for den enkelte meldingen.

 • Tilbakemelding: a-meldingen avvises med beskjed om at meldingsid er benyttet i en tidligere levert a-melding.

  -


Forretningsregler eksempel1
Forretningsregler - eksempel

FR128:

 • Startdato arbeidsforhold må være samme eller før sluttdato arbeidsforhold.

 • Tilbakemelding – øyeblikkelig, inntektsmottaker x er meldt med startdato som er etter sluttdato.

  FR225:

 • Startdato for arbeidsforhold kan ikke være mer enn 3 måneder frem i tid.

 • Tilbakemelding – retningslinje, inntektsmottaker x har startdato for arbeidsforhold for langt frem i tid. Startdato kan ikke være mer enn 3 måneder frem i tid.


ad