biologiska behandlingsmetoder inom psykiatrin
Download
Skip this Video
Download Presentation
Biologiska behandlingsmetoder inom psykiatrin

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Biologiska behandlingsmetoder inom psykiatrin - PowerPoint PPT Presentation


 • 594 Views
 • Uploaded on

Biologiska behandlingsmetoder inom psykiatrin. Bengt Svensson Docent, Hälsa vård och samhälle . Principer för behandling. Förändrad verklighetsuppfattning – antipsykotika (neuroleptika) Depressiva symtom – antidepressiva Depression och mani – Lithium, antiepileptika

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Biologiska behandlingsmetoder inom psykiatrin' - lilike


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
biologiska behandlingsmetoder inom psykiatrin

Biologiska behandlingsmetoder inom psykiatrin

Bengt Svensson

Docent, Hälsa vård och samhälle

principer f r behandling
Principer för behandling
 • Förändrad verklighetsuppfattning – antipsykotika (neuroleptika)
 • Depressiva symtom – antidepressiva
 • Depression och mani – Lithium, antiepileptika
 • Svår depression – Electro convulsive treatment (ECT)
 • Ångest – Anxiolytika (a-depressiva)
 • Sömnstörningar – hypnotika (a-psykotika)
psykossjukdom icd dsm
Psykossjukdom (ICD, DSM)
 • Schizofreni
 • Schizofreniform psykos
 • Paranoiskt syndrom
 • Schizoaffektiv psykos
 • Reaktiv psykos
 • Postpartumpsykos
 • Ospecificerad psykos
n05a r 2007 i miljoner kronor gunnar bergendahl infofarm
N05A år 2007 i miljoner kronor. Gunnar Bergendahl, INFOFARM
 • Abilify 67
 • Cisordinol D 7
 • Clozapine Al 24
 • Haldol 7
 • Leponex 7
 • Nozinan 11
 • Risperdal 130
 • Risperdal C 87
 • Seroquel 73
 • Zeldox 31
 • Zyprexa 269
 • Zyprexa V 59
zombieeffekten av antipsykotika
Zombieeffekten av antipsykotika
 • ”Instängdhet”
 • Svaga känslor
 • Svag vilja
 • Bristande uppmärksamhet
 • Jfr – Negativa symtom/Kognitiva störn
 • 1. Sänk dos, 2. Byt preparat, 3. Ge antikolinergika,
skillnad mellan nya och gamla preparat
Skillnad mellan nya och gamla preparat
 • Verkar även på serotoninreceptorer
 • Ger mindre extrapyramidala biverkningar
 • Anses ha bättre effekt på negativa symtom vid schizofreni
 • Leponex (clozapine) ger inga X-pyramidala biv. Risk för utsättningspsykos/agranulocytos
 • Abilify tros ge minst trötthet
 • Allmän varning för ökad risk för diabetes
grundprinciper f r medicinering med antipsykotika
Grundprinciper för medicinering med antipsykotika
 • Skall bara ges vid psykos
 • Endast ett preparat skall användas, byte kan övervägas vid utebliven effekt
 • Lägsta effektiva dos
 • Kan ges i depotform men stor vikt skall läggas vid patientens egna ansvar för medicineringen
behandling vid f rst mningssyndrom
Behandling vid förstämningssyndrom
 • Detta är en grupp tillstånd med väldigt blandad etiologi och allvarlighetsgrad
 • Lättare depressioner sköts av primärvården (medicinering inte alltid bäst)
 • Stora inslag av psykosociala faktorer i många av tillstånden
 • Bipolär sjukdom klassisk psykiatrisk psykossjukdom (även blandformer med konfusion)
psykofarmaka sverige totalt
Psykofarmaka Sverige totalt.

Gunnar Bergendahl www.mamut.com/infofarm

antidepressiva l kemedel 2008 sverige totalt i miljoner kronor
Antidepressiva läkemedel 2008 Sverige totalt i miljoner kronor
 • Cipralex 128
 • Cipramil 21
 • Citalopram42
 • Cymbalta 91
 • Edronax 8
 • Efexor + D 305
 • Fontex 7
 • Klomipramin NM 10
 • Mianserin NM 11
 • Mirtazapin 47
 • Paroxetin Hexal 12
 • Remeron-S 27
 • Seroxat 10
 • Sertralin 14
 • Tryptizol 18
 • Zoloft 56

Gunnar Bergendahl www.mamut.com/infofarm

verkningsmekanism antidepressiva
Verkningsmekanism antidepressiva
 • Principen är att öka neurotransmissionen i synapserna för i princip två system:
 • Serotoninerga (serotoninreceptorer)
 • Noradrenerga (noradrenalinreceptorer)
behandling depression
Behandling depression
 • Lindrig: Stödsamtal ev. SSRI
 • Egentlig depr.: Specifik psykoterapi, SSRI, SNRI, TCA, 6-12 mån, svåra fall ECT
 • Egentlig d. med melankoli: SSRI, SNRI, TCA, 6-12 mån, ECT
 • Långtidsbeh.: Som ovan, Litium
 • Dystymi: som vid egentlig d.
electro convulsive treatment ect
Electro ConvulsiveTreatment (ECT)
 • Melankoliska, psykotiska drag, suicidrisk
 • Utlöser grand mal anfall via elektricitet mot hjärnan
 • Den cerebrala aktiviteten ger effekt (ej kramp)
 • Ger ökad känslighet hos receptorer för dopamin, serotonin, noradrenalin
procedur ect
Procedur ECT
 • Premedicinering: Atropin 30 min innan
 • Brietal i.v – ytlig narkos
 • Celocurin – muskelavslappande medel
 • Ventilation 100% O2, en minut
 • Elektrisk stimulation till bilateralt toniskt-kloniskt bilateralt symmetriskt anfall
 • Ventilation med 100% O2, till spontanandning
behandling av mani
Behandling av mani
 • Enligt SBU:
 • Evidensstyrka 1: Lithium, Natriumvalproat (Ergenyl), Neuroleptika (olanzapine)
 • Evidensstyrka 2: Karbamazepin (Tegretol)
 • Evidensstyrka 3: ECT
litiumbehandling
Litiumbehandling
 • Behandling av mani, profylax vid bipolär sjd.
 • Grundämne som stabiliserar receptorer och förstärker serotoninerg aktivitet
 • Biverkningar kan vara allvarliga:
 • Handtremor, struma, hypothyreos, njurskador, teratogen effekt
 • Viktigt att följa serumnivåer (0,5-0,8 mmol/L)
att t nka p
Att tänka på!
 • Lär er de läkemedel ni delar ut till patienterna.
 • Sträva efter att kunna så mycket att ni kan informera en anhörig om vilka effekter och sidoeffekter medicinerna har
 • Intervjua patienter om deras upplevelser av sin medicinering - de ger ofta bra information som är svårhittad i läroböcker
ad