Kocaeli niversitesi Tp Fakltesi
Download
1 / 34

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 2 Mayıs 2013 Dr. Fulya Aktan. Olgu Sunumu. 02.05.2013. Hasta. 15 yaş 2 aylık, kız Şikayeti: Ateş yüksekliği, Öksürük, Balgam, Halsizlik, İştahsızlık. Hikayesi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kocaeli niversitesi t p fak ltesi ocuk sa l ve hastal klar anabilim dal ocuk servisi

Kocaeli niversitesi Tp Fakltesi

ocuk Sal ve Hastalklar

Anabilim Dal

ocuk Servisi

Olgu Sunumu

2 Mays 2013

Dr. Fulya Aktan


Olgu sunumu
Olgu Sunumu

02.05.2013


Hasta
Hasta

 • 15 ya 2 aylk, kz

 • ikayeti: Ate ykseklii, ksrk, Balgam, Halsizlik, tahszlk


Hikayesi
Hikayesi

 • 15 gn nce ate ykseklii nedeniyle Derince Eitim Aratrma Hastanesine bavuran hasta plevral efzyon + pnmoni tanlaryla 10 gn vankomisin + meropenem tedavisi alm. Bize bavurusundan 4 gn nce taburcu edilmi.


Kocaeli niversitesi t p fak ltesi ocuk sa l ve hastal klar anabilim dal ocuk servisi


Zge mi
zgemi bavurusundan 1 gece nce 38.8 Cye varan ate ykseklii, ksrk ve balgam ikayeti olmu. Hasta bu ikayetlerle KO ocuk Acile bavurmu.

 • Prenatal: Annenin 3. gebelii. Gebelii sresince dzenli doktor ve USG kontrol var.

 • Natal: zmit DHde, miadnda, normal yolla domu.

 • Postnatal: Doar domaz alam. kter, siyanoz yks yok.

 • 1 yandan itibaren 3-4 ayda bir AC enfeksiyonu geirme yks mevcut.

 • 6 yanda hastann yrmekte glk, dengesizlik ikayetleri balam.


Soyge mi
Soygemi bavurusundan 1 gece nce 38.8 Cye varan ate ykseklii, ksrk ve balgam ikayeti olmu. Hasta bu ikayetlerle KO ocuk Acile bavurmu.

 • Anne: 41 yanda, ev hanm, sa astm bronit

 • Baba: 46 yanda, ofr, sa salkl

 • Anne baba arasnda akrabalk yok.

  • 1. ocuk: Erkek, 1 aylkken ex

  • 2. ocuk: Kz, 18 yanda ex

  • 3. ocuk: Kz, 16 yanda ex

  • 4. ocuk: Hastamz

  • 5. ocuk: Erkek, 12y, sa - salkl


Fizik muayene
Fizik Muayene bavurusundan 1 gece nce 38.8 Cye varan ate ykseklii, ksrk ve balgam ikayeti olmu. Hasta bu ikayetlerle KO ocuk Acile bavurmu.

 • Ate: 37.3 C

 • Nabz: 130/dk

 • SS: 30/dk

 • TA: 100/70 mmHg

 • Boy: 148 cm (<3 p)

 • Kilo: 25 kg (< 3 p)


Kocaeli niversitesi t p fak ltesi ocuk sa l ve hastal klar anabilim dal ocuk servisi

 • Genel Durumu: bavurusundan 1 gece nce 38.8 Cye varan ate ykseklii, ksrk ve balgam ikayeti olmu. Hasta bu ikayetlerle KO ocuk Acile bavurmu. Orta

 • Cilt: Kuru. Turgor tonus doal. dem, ikter, siyanoz, petei, purpura yok.

 • Ba Boyun: Sa ve sal deri doal. Kafa yaps simetrik. Boyunda kitle, LAP yok.

 • Gzler: Pupiller izokorik. IR+/+ Bilateral konjunktivalarnda telenjiektazi mevcut. Sa gzde pitozis var.

 • KBB: Bilateral kulak zar doal. Orofarenks ve tonsiller doal.


Kocaeli niversitesi t p fak ltesi ocuk sa l ve hastal klar anabilim dal ocuk servisi

 • Solunum Sistemi: bavurusundan 1 gece nce 38.8 Cye varan ate ykseklii, ksrk ve balgam ikayeti olmu. Hasta bu ikayetlerle KO ocuk Acile bavurmu. AC sesleri bilateral bazallerde azalm. Solda belirgin olmak zere bilateral krepitan raller mevcut.

 • KVS: S1 ve S2 doal. S3, ek ses, yok. AFN +/+. KTA: 5. KAda.

 • GS: Batn rahat. Defans, rebound yok. Organomegalisi yok. Traubesi ak.

 • GS: Haricen kz. Anomali yok

 • NMS: Bilin ak, kooperasyon zayf.Apatik grnm mevcut. Orta mental retardasyon mevcut. Kranial sinir muayenesi doal. Patolojik refleks yok. Yrrken dengesizlik mevcut.


Laboratuvar
Laboratuvar bavurusundan 1 gece nce 38.8 Cye varan ate ykseklii, ksrk ve balgam ikayeti olmu. Hasta bu ikayetlerle KO ocuk Acile bavurmu.

Kreatinin: 0.52 mg/dl

re: 15 mg/dl

AST: 25 U/L

ALT: 37 U/L

T. Protein: 7.9 g/dl

Albumin: 4.34 g/dl

Na: 138 mEq/L

K: 4.15 mEq/L

Ca: 10.3 mg/dL

 • WBC: 25.900/mm3

 • ANS: 21.400/mm3

 • HgB: 10.2 g/dL

 • PLT: 939.000/mm3

 • CRP: 7.07 mg/dl

 • Sed.: 29 mm/saat

  PY: %82 Ntrofil

  %14 Lenfosit

  %4 Band


N tan lar
n Tanlar? bavurusundan 1 gece nce 38.8 Cye varan ate ykseklii, ksrk ve balgam ikayeti olmu. Hasta bu ikayetlerle KO ocuk Acile bavurmu.

 • Sk tekrarlayan AC enfeksiyon yks

 • Soygemiinde 3 kardei Ac enfeksiyonu nedeniyle ex

 • FM: ACde Bilateral krepitan ral,

 • Bilateral konjunktivalarda telenjiektazi

 • Ayakta durmakta glk, dengesizlik

 • Sed: 29, CRP: 7.07, WBC: 25.900/mm3

 • PA AC Grafisinde bilateral infiltrasyon


Kocaeli niversitesi t p fak ltesi ocuk sa l ve hastal klar anabilim dal ocuk servisi

 • Vakamzda sk alt ve st solunum yolu enfeksiyonu geirme yks, dengesizlik nedeniyle yryememe,konuamama gibi ikayetlerinin olmas ve muayene bulgularnda ataksik yry, bilateral bulber konjonktivalarda telenjiektazi saptanmas ile ncelikle AT tansn dndrr. Hastamza 2 yl nce .. Tp Fakltesinde genetik incelemeyle Ataksi Telenjiektazi tans konmutu.


Klinik zlem
Klinik zlem geirme yks, dengesizlik nedeniyle yryememe,konuamama gibi ikayetlerinin olmas ve muayene bulgularnda ataksik yry, bilateral bulber konjonktivalarda telenjiektazi saptanmas ile ncelikle AT tansn dndrr. Hastamza 2 yl nce .. Tp Fakltesinde genetik incelemeyle Ataksi Telenjiektazi tans konmutu.

 • Ataksi Telenjiektazi nedeniyle d merkezden takipli hasta; . Gs Hastalklarna mevcut klinii ve PA AC grafisi ile danld. Hasta pnmoni olarak deerlendirildi. PA AC grafisinde sol sinusun kapal olmas zerine toraks USG yapld, normal saptand.

 • . Enfeksiyon Hastalklarnn da nerisiyle hastaya piperasilin + tazobaktam + klaritromisin tedavisi baland.


Kocaeli niversitesi t p fak ltesi ocuk sa l ve hastal klar anabilim dal ocuk servisi


Kocaeli niversitesi t p fak ltesi ocuk sa l ve hastal klar anabilim dal ocuk servisi

 • Hastaya toraks BT ekildi. Akcier parankiminde yaygn infiltrasyon ve AC bazallerinde minimal sv ile uyumlu grnm mevcuttu. Sa Acde nodler lezyonlar olan hastaya; . Gs Hast ve . Enfeksiyon Hastalklarna danlarak amfoterisin B tedavisi baland.

 • Hastadan Galaktomannan gnderildi, 0.35 (negatif) olarak saptand.


Kocaeli niversitesi t p fak ltesi ocuk sa l ve hastal klar anabilim dal ocuk servisi

 • . Allerji- mmunolojinin nerisiyle hastaya 0.6 mg/kg/gn dozunda IVIG verildi.

 • Mantar Enfeksiyonu asndan abdominal USG ekildi.

 • Hastann Toraks BTsi ve Abdominal USGsi Radyoloji Toplantsnda deerlendirildi.

 • Abdominal USG: Kc perfzyonu bozuk, . Gastroenterolojiye danlmas ve doppler USG nerildi.

 • Toraks BT: Solda plevral efzyon ve infiltrasyonlar ile Ac alt loblarda broniektazisi mevcut.


Kocaeli niversitesi t p fak ltesi ocuk sa l ve hastal klar anabilim dal ocuk servisi


Kocaeli niversitesi t p fak ltesi ocuk sa l ve hastal klar anabilim dal ocuk servisi

 • Hastann Toraks Bt raporu renildi: svs alnd. Aside alkole rezistan bakteri grlmedi.

  • Sol akcier alt lobda santralde bronektaziler ve lmenlerinde mukusa ait youn ierikli dansiteler.

  • Sol alt lob posterobazalde infiltrasyon.

  • Solda minimal plevral effzyon.

  • Bilateral akcier parankiminde yer yer peribronial kalnlamalar ve sada yer yer yamal tarzda infiltrasyonlar.

  • Subkarinal LAP.

  • Bulgular ncelikle tberklozu dndrmektedir.

 • . Gs Hastalklarna danlan hastaya bronkoskopi yaplmas planland.


 • Kocaeli niversitesi t p fak ltesi ocuk sa l ve hastal klar anabilim dal ocuk servisi


  Atax telenj ektaz
  ATAX-TELENJEKTAZ asndan ocuk Onkolojiye danld.


  Kocaeli niversitesi t p fak ltesi ocuk sa l ve hastal klar anabilim dal ocuk servisi

  AT; ilerleyici serebellar ataksi, oklokutanz telenjiektaziler, humoral ve hcresel immn yetmezlie bal tekrarlayan sinopulmoner enfeksiyonlar, iyonize radyasyona ar duyarllk ve kanser geliimine yatknlkla karakterize, nadir grlen ve otozomal resesif geili, bir multisistem hastaldr.

  Skl 1-3/40.000-100.000 arasnda bildirilmitir.lkemizde akraba evliliklerinin sk olduu baz blgelerde daha sk grlebilmektedir.


  Kocaeli niversitesi t p fak ltesi ocuk sa l ve hastal klar anabilim dal ocuk servisi

  AT'de klinik bulgular telenjiektaziler, humoral ve hcresel immn yetmezlie bal tekrarlayan sinopulmoner enfeksiyonlar, iyonize radyasyona ar duyarllk ve kanser geliimine yatknlkla karakterize, nadir grlen ve otozomal resesif geili, bir multisistem hastaldr.


  Kocaeli niversitesi t p fak ltesi ocuk sa l ve hastal klar anabilim dal ocuk servisi

  • Ataksi genelde 9-12. aylar ila 8-9 yalar arasnda balar. Balangta ayakta dururken dengesizlik ve belli belirsiz gvde sallanmas varken, sonra gvde ataksisi ve ataksik ekstremite hareketleri daha belirginleir.

  • Hafif mental retardasyon, bozulmu koordinasyon, dismetri, intansiyonel tremor, nistagmus gibi semptomlar hastaln seyri srasnda grlebilir.

  • Konuma ilerleyici biimde disartrik olur. EMG ve EEGde bozukluk saptanabilir. Serebellar kortekste Purkinje hcrelerinin ar kayb ve serebral korteks, bazal ganglion, beyin sap ve spinal kordon n boynuz nronlarnda dejenerasyon vardr.


  Kocaeli niversitesi t p fak ltesi ocuk sa l ve hastal klar anabilim dal ocuk servisi

  Telenjiektazi 2 yandan nce belirmekle beraber 8-9 yalarnda da kabilir. lk oluum yeri bulber konjuktivadr fakat kulak sayvan, burun zeri, antekbital ukurlukta ve ekstremitelerin ekstansr yzlerinde de grlr.


  Kocaeli niversitesi t p fak ltesi ocuk sa l ve hastal klar anabilim dal ocuk servisi

  • ou ocuk enfeksiyonlara yatkn hale gelir ve tekrarlayan sinzit ve pnmoni ataklar geirir ve sonucunda kronik akcier enfeksiyonlar ve broniektazi geliebilir. Bunun nedeni; % 80-100nde IgE dk veya yoktur, IgA azalr, IgM hafif yksek olabilir. IgA eksiklii olan vakalarn yarsnda IgG2 dzeyleri azalr. Bazen 10 yl veya daha uzun sre enfeksiyon ortaya kmayabilir. Hastalarda viral ve bakteriyel enfeksiyonlara eilim vardr. Frsat mikroorganizmalarn etken olmas nadirdir.

  • 160 AT olgusunun klinik ve immunolojik zelliklerini deerlendirdii almada, olgularn % 51.3nde IgA eksiklii % 26.6snda IgM dzeylerinde art saptanmtr.


  Kocaeli niversitesi t p fak ltesi ocuk sa l ve hastal klar anabilim dal ocuk servisi

  • Timusta geliimsel defekte bal olarak AT olgularnda lenfopeni, CD4+/CD8+ hcre orannda azalma, eitli antijen ve mitojenlere lenfoproliferatif yantta azalma saptanabilir.

  • Hastalarda gecikmi tip ar duyarllk deri testlerine yant alnmayabilir.

  • Alfa-fetoprotein dzeyleri olgularn % 95inden fazlasnda yksek olmasna karn normal AFP dzeylerine sahip olgular da gsterilmitir.


  Kocaeli niversitesi t p fak ltesi ocuk sa l ve hastal klar anabilim dal ocuk servisi


  Kocaeli niversitesi t p fak ltesi ocuk sa l ve hastal klar anabilim dal ocuk servisi

  DNA onarmnda bozukluk olduundan, radyasyona bal kromozomal krlma ve translokasyonlara yatknlk vardr. Oluan DNA hasar, DNA'ya baml bir gen rn olan protein kinazn oluamamas sonucu tamir edilemez ve kontrolsz hcre oalmasna eilime neden olur.


  Kocaeli niversitesi t p fak ltesi ocuk sa l ve hastal klar anabilim dal ocuk servisi

  • ATde normal populasyona gre 1000 kat daha fazla artm malignite riski vardr. Bazen ilk defa malignite belirtileri ile bavurmaktadrlar. ATli olgularn te birinde lenforetikler veya epitelyal kanserlerin gelitii bildirilmektedir.

  • Kk ocuklarda tipik olarak ALL veya B-hcre kkenli lenfoma ve lsemilere daha sk rastlanmaktadr.


  Kocaeli niversitesi t p fak ltesi ocuk sa l ve hastal klar anabilim dal ocuk servisi

  Ataksi-Telenjiektazi tan kriterleri (ESID-PAGID) artm malignite riski vardr. Bazen ilk defa malignite belirtileri ile bavurmaktadrlar. ATli olgularn te birinde lenforetikler veya epitelyal kanserlerin gelitii bildirilmektedir.


  Kocaeli niversitesi t p fak ltesi ocuk sa l ve hastal klar anabilim dal ocuk servisi

  Bu hastalarda prognoz iyi deildir. Etkin bir tedavisi yoktur. Balca lm nedenleri ar kronik enfeksiyonlar ve lenforetikler veya epitelyal malign hastalklardr. Malignite asndan yksek risk tad gz nne alnarak bu ynden dzenli kontrolleri yaplmaldr.


  ad
 • Login