Exportn a strukturovan financov n obchodu
Download
1 / 21

Exportní a strukturované financování obchodu - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Exportní a strukturované financování obchodu. leden 2005. Exportní financování Financování obchodních pohledávek. Exportní a strukturované financování obchodu. V jakých situacích klient využije exportní financování:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Exportní a strukturované financování obchodu' - lieu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Exportn a strukturovan financov n obchodu1

Exportní financování

Financování obchodních pohledávek

Exportní a strukturované financování obchodu


Exportn financov n

V jakých situacích klient využije exportní financování:

Účastní se výběrového řízení na získání zakázky v zahraničí, kde je požadováno předložení nabídky financování

Připravuje dodávku do zahraničí a zahraniční partner požaduje odklad plateb

Připravuje vývoz do teritoria, kde je nedostatek úvěrových zdrojů, resp. jsou dražší

Chce eliminovat svá platební rizika vyplývající z obchodního kontraktu

Nechce zvyšovat svou angažovanost u banky dodavatelským úvěrem

Potřebuje profinancovat výrobu pro vývoz

Exportní financování


Exportn financov n1

Využití finančních produktů banky k úspěšné realizaci vývozního kontraktu:

Vývozní odběratelský úvěr/vývozní dodavatelský úvěr – profinancování obchodní transakce úvěrem poskytnutým po vzniku pohledávky

Předexportní financování – profinancování výroby pro vývoz – financování do vzniku pohledávky

Neplatební záruky spojené s realizací obchodní transakce

Exportní financování


Exportní financování realizaci vývozního kontraktu:

 • Definice vývozního odběratelského úvěru

 • Okamžité vyplacení prodávajícího (vývozce) zahraničním kupujícím (dovozcem), jemuž byly na dovoz zboží a služeb poskytnuty potřebné finanční prostředky bankou prodávajícího formou zbožového bankovního úvěru.

 • účelovost, vazba na konkrétní obchodní případ

 • pravidla „OECD CONSENSU“ při využití prvků státní podpory vývozu

  • pojištění EGAP

  • refinancování ČEB (využití v odůvodněných případech)


Exportní financování realizaci vývozního kontraktu:

 • Výhody vývozního odběratelského úvěru:

 • VÝVOZCE: - okamžitá výplata při dodávce - vyloučení zahraničních platebních rizik - konkurenceschopnost obchodní nabídky - nízké náklady - nezvyšuje se úvěrová angažovanost - využití prvků státní podpory vývozu

 • DOVOZCE: - rozložení splátek jistiny do období návratnosti projektu


Exportní financování realizaci vývozního kontraktu:

VÝVOZNÍ ODBĚRATELSKÝ ÚVĚR(Mezibankovní úvěrová dohoda)

2) obchodní kontrakt

Český vývozce

Kupující

zboží

Dokumenty

Splátky úvěru

3) interní úvěrovásmlouva

5)Smlouva o realizaci

exportního odběr. úvěru

(Společné prohlášení)

Výplata z úvěru(max.85%)

Splátkyúvěru

Banka kupujícího(dlužník)

4) Úvěrová dohoda

(dílčí, individuální)

6) Pojištění úvěrového rizika

1) rámcová úvěrová linka

Před čerpáním úvěru se uzavírají smlouvy:

1) v některých případech existuje mezibankovní rámcová úvěrová linka mezi ČSOB a zahraniční bankou dovozce (uzavřena předem)

2) obchodní kontrakt o dodávce mezi vývozcem a dovozcem

3) interní úvěrová smlouva mezi dovozcem a jeho bankou

4) dílčí (individuální) úvěrová dohoda mezi ČSOB a zahraniční bankou dovozce

5) smlouva o realizaci export. odběratel. úvěru (Společné prohlášení)

(závazek vývozce splnit některé povinnosti vůči ČSOB)

6) pojistná smlouva mezi ČSOB a EGAP


Exportní financování realizaci vývozního kontraktu:

VÝVOZNÍ ODBĚRATELSKÝ ÚVĚR(Přímý úvěr kupujícímu)

1) obchodní kontrakt

Kupující(dlužník)

Český vývozce

zboží

Dokumenty

3) Úvěrová dohoda

2) Zajištění záruky

4) Smlouva o realizaci export. odběr. úvěru

Společné prohlášení

Výplata z úvěru(max.85%)

Banka kupujícího(ručitel)

Splátky úvěru

5) Pojištění úvěrového rizika

2) záruka

Před čerpáním úvěru se uzavírají smlouvy:

1) obchodní kontrakt mezi vývozcem a dovozcem

2) smlouva o zajištění úvěru mezi dovozcem a jeho bankou (ručitelem) a vystavení záruky v/p ČSOB

3) úvěrová dohoda mezi ČSOB (věřitelem) a zahraničním dovozcem (dlužníkem)

4) smlouva o realizaci export. odběratel. úvěru (Společné prohlášení)

(závazek vývozce splnit některé povinnosti vůči ČSOB)

5) pojistná smlouva mezi ČSOB (pojištěným) a EGAP (pojistitelem)


Exportní financování realizaci vývozního kontraktu:

 • Teritoriální zaměření

 • financování vývozu do rizikovějších teritorií, zejména do bývalých SZ a rozvojových zemí Zkušenosti ČSOB zejména se:

  • Ruskem a zeměmi SNS

  • Zeměmi jihovýchodní Evropy a Slovenskem

  • Zeměmi Blízkého a Středního východu

  • Zeměmi jihovýchodní Asie (např. Filipíny)

  • Latinskou Amerikou (zejména Kuba)

   Délka financování

 • střednědobý až dlouhodobý úvěr (obvykle na 2 – 5 let, v odůvodněných případech na dobu delší)

 • možnost i krátkodobého financování (v závislosti na komoditě a konkrétních požadavcích)


 • Exportn financov n2

  ČSOB – leader na trhu exportního financování: realizaci vývozního kontraktu:

  dlouhodobá přítomnost na trhu – od poloviny 90. let

  úvěrové portfolio k 31.12.2004 - cca 4 mld CZK

  počet realizovaných úvěrových případů v portfoliu – cca 70

  průběžný počet rozpracovaných úvěrových případů –

  cca 50

  financování vývozů z ČR i SR (ve spolupráci s EGAP a Eximbankou SR)

  Exportní financování


  Exportn financov n3

  Komplexní obsluha obchodního případu: realizaci vývozního kontraktu:

  ČSOB:

  Od obchodního záměru vede klienta nejkratší cestou k realizaci

  Navrhuje optimální strukturu bankovních služeb a pojistných nástrojů k:

  Minimalizaci rizika

  Komplexnímu finančnímu zajištění obchodního případu

  Nejčastější související služby:

  Neplatební záruky

  Předexportní financování

  Dokumentární platební styk

  Bezplatné poradenství během přípravy obchodního případu

  Exportní financování


  Exportn financov n4

  Uzavřené rámcové úvěrové dohody na financování českého exportu v teritoriu SNS:

  Ruská Federace:

  Vněštorgbank, Moskva - EUR/USD 50 mil.

  Alfa-Bank, Moskva - EUR/USD 30 mil.

  v přípravě

  Bank Moskvy - EUR 30 mil.

  Kazachstán:

  Halyk Bank - USD/EUR 15 mil.

  Uzbekistan

  NBU - USD/EUR 20 mil.

  Exportní financování


  Exportn financov n5

  Shrnutí: českého exportu v teritoriu SNS:

  Vývozní odběratelský úvěr je výhodná a bezpečná forma financování vývozu klienta-vývozce

  Vývozce dostává zaplaceno ihned po dodávce

  Dovozci se poskytuje odklad splátek jistiny (první splátka 6 měsíců od ukončení dodávek, resp. uvedení investice do provozu) a rozložení splátek do období návratnosti projektu

  Komplexní nabídkaslužeb ČSOB – „ušijeme financování na míru“, dovedeme klienta k bezpečné realizaci obchodního případu

  Exportní financování


  Financov n obchodn ch pohled vek
  Financování obchodních pohledávek českého exportu v teritoriu SNS:

  • Výhody pro dodavatele:

  • Zvýšení konkurenční schopnosti obchodní nabídky

   • Odklad platby pro bonitní odběratele

 • Zlepšení finančních ukazatelů dodavatele

  • Okamžité získání likvidních prostředků


 • Financov n obchodn ch pohled vek1
  Financování obchodních pohledávek českého exportu v teritoriu SNS:

  • Charakteristiky:

  • Pohledávky z tuzemského i zahraničního obchodního styku

  • Výplata po vzniku/uznání pohledávky

  • Odkup/převzetí pohledávky za nominální hodnotu sníženou o diskont

  • Pohledávka za bonitním odběratelem

   • Směnečná

   • Účetní (faktura)

 • Krátkodobá až dlouhodobá splatnost pohledávky


 • Financov n obchodn ch pohled vek obecn sch ma transakce
  Financování obchodních pohledávek českého exportu v teritoriu SNS: (obecné schéma transakce)

  kontrakt

  Dodavatel

  Odběratel

  dodávka

  uznání

  postoupené

  pohledávky

  proplacení

  dodavateli

  postoupení

  pohledávky

  Smlouva o odkupu/

  postoupení pohledávky

  plnění závazku z pohledávky


  Financov n obchodn ch pohled vek2
  Financování obchodních pohledávek českého exportu v teritoriu SNS:

  • Formy:

  • Bezregresní odkup pohledávek (Forfaiting)

   • odkup směnečných pohledávek

   • odkup účetních pohledávek

 • Odkup pohledávek s regresem


 • Financov n obchodn ch pohled vek3
  Financování obchodních pohledávek českého exportu v teritoriu SNS:

  • BEZREGRESNÍ ODKUP POHLEDÁVEK

  • Odkup směnečných pohledávek

  • Odkup platebního nároku z pohledávky s odloženou splatností bez zpětného postihu

  • Pohledávky kryté

   • Směnkou cizí vystavenou dodavatelem a ..akceptovanou bonitním odběratelem

   • Směnkou vlastní vystavenou bonitním odběratelem

 • Operativní nástroj

 • Dodavateli odpadají starosti s inkasem pohledávek

 • Operace nevstupuje do úvěrové angažovanosti banky za dodavatelem


 • Financov n obchodn ch pohled vek4
  Financování obchodních pohledávek českého exportu v teritoriu SNS:

  • ODKUP POHLEDÁVEK S REGRESEM

  • Příklad: Cizí směnka s pojistkou EGAP

  • směnka vystavena exportérem, akceptována zahraničním dovozcem

  • pojištění typu B nebo C u EGAP

  • beneficientem pojistného plnění ČSOB

  • odkup pohledávky do výše pojistného plnění

  • zachována možnost zpětného prodeje pohledávky resp. zpětný postih vývozce z titulu směnečného zákona


  Dlouhodob rating z 2004
  Dlouhodob českého exportu v teritoriu SNS: ý rating(září 2004)

  Moody‘sS&PFitch

  ČSOB A1 BBB + A+

  KB A1 BBB + A+

  ČS A2 BBB+A-

  Česká republika A1 A- A-

  Poznámka: Dlouhodobý rating ČSOB od Moody’s je na stejné úrovni jako dlouhodobý rating České republiky(tj. nejvyšší možný).


  Kontakty exportn a strukturovan financov n obchodu
  Kontakty českého exportu v teritoriu SNS: Exportní a strukturované financování obchodu

  Sekretariát fax: 26135 9878 tel.: 26135 9321

  Ing. Miroslav Klíma, CSc.

  ředitel tel. : 26135 9320

  Exportní financování

  Ing. Jiří Komeda, manažer tel.: 26135 9325 e-mail : [email protected]

  Ing. Zdeněk Pazderník, manažer tel.: 26135 9327 [email protected]

  Ing. Dagmar Dvořáková, manažer tel.: 26135 9323 [email protected]

  Ing. Jiří Lomitzki, manažer tel.: 26135 9326 [email protected]

  Financování obchodních pohledávek

  Ing. Dana Feixová , manažer tel.: 26135 9331 dfeixová@csob.cz


  ad