Zahraničně obchodní politika ČR - PowerPoint PPT Presentation

Zahrani n obchodn politika r
Download
1 / 10

 • 104 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Zahraničně obchodní politika ČR. Zahraničně obchodní politika ČR. Def.: Soubor aktivit státu , kdy se stát snaží ovlivnit - velikost, - komoditní skladbu, - teritoriální zaměření obchodu se zahraničím . koordinátorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR,

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Zahraničně obchodní politika ČR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zahrani n obchodn politika r

Zahraničně obchodní politika ČR


Zahrani n obchodn politika r1

Zahraničně obchodní politika ČR

Def.:

Soubor aktivit státu, kdy se stát snaží ovlivnit - velikost,

- komoditnískladbu,

- teritoriální zaměření obchodu se zahraničím.

koordinátorem je Ministerstvo průmyslu

a obchodu ČR,

ekonomickým cílem je vyrovnaná platební bilance.


Zahrani n obchodn politika r2

Zahraničně obchodní politika ČR

Faktory ovlivňující obchodní politiku (OP):

Teritoriální postavení státu

OP je vždy liberálnější k státům geograficky bližším.

Hospodářské a politické vazby státu


Zahrani n obchodn politika r3

Zahraničně obchodní politika ČR

Další faktory:

Ekonomická úroveň státu

Hospodářská politika vlády


Zahrani n obchodn politika r4

Zahraničně obchodní politika ČR

Orgány oprávněné provádět a ovlivňovat obchodní politiku v ČR:

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo financí

Česká národní banka

Generální ředitelství cel

Hospodářská komora


Zahrani n obchodn politika r5

Zahraničně obchodní politika ČR

Zásady obchodní politiky:

zásada státní suverenity

- snaha nezasahovat do vnitřních záležitostí jiných zemí,

zásada nejvyšších výhod

- při skupinových dohodách musí stát uplatňovat vůči všem členům skupiny stejné výhody,

zásada reciprocity

- při ústupku jedné strany se očekává ústupek i z druhé strany.


Zahrani n obchodn politika r6

Zahraničně obchodní politika ČR

Jednostranné nástroje obchodní politiky:

Dovozní přirážka.

Dovozní a vývozní licence.

Administrativní a právní předpisy.

Dovozní depozita.

Prostředky podporující vývoz.


Zahrani n obchodn politika r7

Zahraničně obchodní politika ČR

Dvoustranné nástroje obchodní politiky:

Obchodní smlouva.

Obchodní dohoda.

Platební dohoda.

Mnohostranné dohody.

Smlouvy chránící práva zahraničních investorů.

Dohody jsou základem pro tzv. mezinárodní ekonomickou integraci.


Zahrani n obchodn politika r8

Zahraničně obchodní politika ČR

Přínosy integrace:

 • možnosti odbytu mimo úzký národní trh,

 • úspory z velkovýroby (fixní náklady se rozloží

  do vyššího objemu výroby a následně prodeje

  a tím klesají náklady na 1 ks),

 • realizují se komparativní výhody,

 • odstraňuje překážky obchodu (cla, kvóty),

 • díky konkurenci se zvyšuje kvalita a technická úroveň produkce,

 • srovnává se cenová hladina.


Zahrani n obchodn politika r9

Zahraničně obchodní politika ČR

Překážky integrace:

 • nestejná ekonomická úroveň (např.Portugalsko - Německo),

 • národnostní problémy (Britové, Irové, Baskové, Romové, Arabové, uprchlíci ze severní Afriky, Albánie, …)

 • historický vývoj (Češi, Němci),

 • neutralita zemí (Rakousko, Švýcarsko),

 • geografická vzdálenost států.


 • Login