Les 7 - PowerPoint PPT Presentation

Faktorisering deur groepering emdo
Download
1 / 4

  • 121 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Faktorisering deur groepering : EMDO. Les 7. Leeruitkomste. Die leerder behoort teen die einde van die les instaat te wees om : U1) te faktoriseer deur middel van groepering. Toetsing van vooraf kennis.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Les 7

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Faktorisering deur groepering emdo

Faktoriseringdeurgroepering: EMDO

Les 7


Leeruitkomste

Leeruitkomste

  • Die leerderbehoort teen die einde van die les instaatteweesom:

    • U1) tefaktoriseerdeurmiddel van groepering


Toetsing van vooraf kennis

Toetsing van voorafkennis

Faktoriseer die volgende op 2 verskillendemanieredeurelkekeer ‘n verskillendegroepering van gemenefaktoretegebruik :


Huiswerk

Huiswerk

  • Oefening 1.6 bl 23

  • Skryf op ‘n kleinstukkiepapierneer die huiswerkprobleemwaarmeejy die meestegesukkel het.


  • Login