Projekteerimine - PowerPoint PPT Presentation

Projekteerimine
Download
1 / 5

  • 126 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Projekteerimine. Projekteerimise olemus. Projekteerimine on geomeetriline toiming, milles osalevad - kujutatav ese ehk OBJEKT. - projekteerivad kiired ehk KUJUTAMISKIIRED. - projektsioonitasand ehk EKRAAN. Projektsiooni mõiste.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Projekteerimine

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Projekteerimine

Projekteerimine

Projekteerimise olemus

Projekteerimine on geomeetriline toiming, milles osalevad

- kujutatav ese ehk OBJEKT

- projekteerivad kiired ehk KUJUTAMISKIIRED

- projektsioonitasand ehk EKRAAN

Projektsiooni mõiste

Projekteerimise tulemuseks on PROJEKTSIOON ehkKUJUTIS , mida tuleb vaadelda kui objekti kõiki punkte läbivate kujutamiskiirte ja ekraani lõikepunktide kogumit.


Projekteerimine

Projektsiooni liigid

Tsentraalprojektsioon

Paralleelprojektsioon

Ristprojektsioon


Projekteerimine

Tsentraalprojektsioon

Tsentraalprojektsioon on saanud oma nimetuse sellest, et projekteerimisel kasutatakse tsentraalseid kujutamiskiiri

S – silmpunkt, millest kujutamiskiired lähtuvad

Kujutamisobjektiks kolmnurk - ABC

S

- Kujutamistsentrist S väljuvad kujutamiskiired

läbivad antud kolmnurga tippe A,B ja C

ning tekitavad ekraanile e vastavate punktide kujutised

- Saadud kolmnurk A’, B’ , C’ on

Kolmnurga ABC tsentraalprojektsioon

Projektsioonide omadused

C

A

Punkti kujutiseks ekraanil on seda punkti läbiva

kujutamiskiire ja ekraani lõikepunkt A’ = SA X e

2. Sirgjoone projektsioon on üldjuhul sirge;

erijuhul punkt, kui sirge ühtib kujutamiskiirega

B

C’

3. Kui punkt on mingil joonel, siis tema kujutis

on selle joone kujutisel

A’

4. Kui tasandilist kujundit projekteerivad kiired

asetsevad kõik kujundi tasandis, siis see kujund

projekteerub sirglõiguks.

B’


Projekteerimine

Paralleelprojektsioon

Paralleelprojekteerimisel on kujutamiskiired omavahel paralleelsed ja saadavat kujutist nimetatakse paralleelprojektsiooniks

A

E

C

B

D

E’

A’

C’

B’

D’

5. Kui sirglõik on paralleelne ekraaniga, siis tema paralleelprojektsioon sellel ekraanil

On pikkuselt võrdne ja paralleelne lõigu enesega AB II A’B’ ja AB =A’B’

6. Kui tasandiline kujund on paralleelne ekraaniga, siis tema paralleelprojektsioon

On kongruentne kujund enesega.


Projekteerimine

Ristprojektsioon

Et ristprojektsioon on paralleelprojektsiooni alaliik,

siis kehtivad siin kõik eespool toodud omadused.

Sirgjoone kaldenurgaks ekraani suhtes nim teravnurka

selle sirge ja tema ristprojektsiooni vahel

A

B

J

A’

B’

7. Sirglõigu ristprojektsiooni pikkus võrdub lõigu enda pikkuse ja

kaldenurga koosinuse korrutisega A’B’= AB x cos


  • Login