Digitaalskeemide projekteerimine ja test vhdl ja digitaalskeemide modelleerimine
Download
1 / 24

Digitaalskeemide projekteerimine ja test VHDL ja digitaalskeemide modelleerimine - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Digitaalskeemide projekteerimine ja test VHDL ja digitaalskeemide modelleerimine. Peeter Ellervee www.ttu.ee/users/lrv [email protected] Soovunelm. VHDL-st skeemini. Tegelikkus. VHDL-st skeemini. Ideest mudelini modelleeritav spetsifikatsioon käitumuslik VHDL. Mudelist struktuurini

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Digitaalskeemide projekteerimine ja test VHDL ja digitaalskeemide modelleerimine' - keilah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Digitaalskeemide projekteerimine ja test vhdl ja digitaalskeemide modelleerimine

Digitaalskeemide projekteerimine ja testVHDL ja digitaalskeemide modelleerimine

Peeter Ellerveewww.ttu.ee/users/lrv [email protected]

VHDL ja digitaalskeemide modelleerimine


Vhdl st skeemini

Soovunelm

VHDL-st skeemini

Tegelikkus

VHDL ja digitaalskeemide modelleerimine


Vhdl st skeemini1
VHDL-st skeemini

 • Ideest mudelini

  • modelleeritav spetsifikatsioon

   • käitumuslik VHDL

 • Mudelist struktuurini

  • struktuur register-siirete tasemel

   • sünteesitav VHDL

 • Struktuurist skeemini (Jüri Põldre)

  • loogikaelemendid + ühendused

   • sünteesi juhtimine

 • Iteratsioonid!

VHDL ja digitaalskeemide modelleerimine


Modelsim
ModelSim

 • Käivita programm

 • Siirdu töökataloogi

  • File -> Change Directory … -> C:\seminar

 • Loo VHDLi tööteek (kui pole veel tehtud)

  • File -> New Library … -> new & work

 • Kompileeri failid

  • Compile -> Compile …

   • võimalus redigeerida

VHDL ja digitaalskeemide modelleerimine


Modelsim1
ModelSim

 • Lae disain

  • Simulate -> Simulate …

  • sisene teeki work

  • vali konfiguratsioon (C) või olem (E)

 • Aktiveeri signaalide jälgimine

  • View -> Signals & Add -> Wave -> ...

 • Simuleeri

  • Simulate -> Run

VHDL ja digitaalskeemide modelleerimine


Lesanne
Ülesanne

 • Valgusfoori kontroller

sidestreet_light

highway_car

highway_light

sidestreet_car

VHDL ja digitaalskeemide modelleerimine


Valgusfoori kontroller
Valgusfoori kontroller

 • Kiirtee ja kõrvaltee

  • auto sensorid -- highway_car & sidestreet_car

  • valusfoorid -- highway_light & sidestreet_light

 • Tulede kombinatsioonid & lülitumiste järjekorrad

  kiirtee kõrvaltee kestus

  1 roheline punane piiramata

  2 vilkuv roheline punane 3 sek.

  3 kollane kollane 2 sek.

  4 punane roheline maksimaalselt 10 sek.

  5 punane vilkuv roheline 3 sek.

  6 kollane kollane 2 sek.

 • Ooteajad:

  • autole kõrvalteel - mitte üle 30 sekundi, kui kiirteel on autosid

  • roheline kõrvalteele - 10 sekundit (pluss 3” vilkuvat rohelist)

VHDL ja digitaalskeemide modelleerimine


Ideest mudelini
Ideest mudelini

 • Modelleeritav spetsifikatsioon

  • käitumuslik VHDL

 • Liidese ja andmetüüpide deklareerimine

  • abstraktsed andmetüübid

 • Käitumusliku spetsifikatsiooni loomine

  • kontrollvoog & kompleksed ajakontrolli käsud

 • Testkeskkonna loomine, simuleerimine

  • lihtne testimine -- kiire, kuid ebapiisav...

  • põhjalik testimine -- keerukas ja aeglane...

VHDL ja digitaalskeemide modelleerimine


Ideest mudelini1
Ideest mudelini

 • Andmetüübid (pkg-enum.vhd)

  package TLC_data_types is

  -- Sensors

  type Sensor is (NoCar, Car);

  -- Lights

  type Light is (Red, Yellow, Green, GreenBlink);

  end TLC_data_types;

 • Olem (tlc-entity.vhd)

  use work.TLC_data_types.all;

  entity TLC is

  port ( highway_car : in Sensor;

  sidestreet_car : in Sensor;

  highway_light : out Light := Red;

  sidestreet_light : out Light := Red );

  end TLC;

VHDL ja digitaalskeemide modelleerimine


Ideest mudelini2
Ideest mudelini

 • Kontrollvoog & ajakontrolli käsud

  -- ...

  -- Waiting for no more than 25 seconds ...

  if highway_car = Car then

  wait until highway_car = NoCar for 25 sec;

  end if;

  -- ...

  • proovi… (või vt. tlc-bhv.vhd)

 • Testimine

  • kiire -- vali olem ja forsseeri signaalid

   • [signals] sidestreet_car -> Edit -> Force…

  • raske kontrollida kriitilisi olukordi

VHDL ja digitaalskeemide modelleerimine


Ideest mudelini3
Ideest mudelini

 • Testimine

  • põhjalikum -- testkeskkond fikseeritud autode saabumisjadaga (vt. tlc-qtst.vhd)

  • universaalne -- testkeskkond muudetava autode liikumisjadaga (vt. tlc-tst.vhd)

 • Failid

  • pkg-enum.vhd (1) -- pakett “TLC_data_types”

  • cfg-[q]bhv.vhd (5) -- konfiguratsioon

  • tlc-[q]tst.vhd (4) -- testkeskkond

  • tlc-entity.vhd (2) -- olem “TLC”

  • tlc-bhv.vhd (3) -- arhitektuur “BEHAVIOR”

VHDL ja digitaalskeemide modelleerimine


Mudelist struktuurini
Mudelist struktuurini

 • Struktuur register-siirete tasemel

  • sünteesitav VHDL

 • (1) Riistvaralised andmetüübid

  • loendusandmetüübid -> bititüübid

 • (2) Käitumise täpsustamine #1

  • vilkuv roheline

 • (3) Käitumise täpsustamine #2

  • taimer (2 sec) ja loogika vilgutamiseks

  • ajakontrollikäsud -> sünk.käasud+taimer

 • (4) Sünteesitav VHDL (& struktuur)

VHDL ja digitaalskeemide modelleerimine


Riistvaralised andmet bid
Riistvaralised andmetüübid

 • Andmetüübid (pkg-enum.vhd)

  package TLC_data_types is

  -- Sensors

  subtype Sensor is bit;

  constant NoCar : Sensor := '0';

  constant Car : Sensor := '1';

  -- Lights

  -- "red" - bit 0, i.e., the uppermost light

  -- "yellow" - bit 1, i.e., the middle light

  -- "green" - bit 2, i.e., the lowermost light

  subtype Light is BIT_VECTOR (0 to 2);

  constant Red : Light := "100";

  constant Yellow : Light := "010";

  constant Green : Light := "001";

  constant GreenBlink : Light := "000";

  end TLC_data_types;

VHDL ja digitaalskeemide modelleerimine


Riistvaralised andmet bid1
Riistvaralised andmetüübid

 • Testimine identne esialgsega

 • Failid

  • pkg-bitv.vhd (1) -- pakett “TLC_data_types”

  • cfg-[q]bhv.vhd (5) -- konfiguratsioonid

  • tlc-[q]tst.vhd (4) -- testkeskkonnad

  • tlc-entity.vhd (2) -- olem “TLC”

  • tlc-bhv.vhd (3) -- arhitektuur “BEHAVIOR”

 • Kõik uuesti kompileerida!

VHDL ja digitaalskeemide modelleerimine


K itumise t psustamine 1
Käitumise täpsustamine #1

 • Rohelise tule vilkumine täpsustatud

  highway_light<=GreenBlink; wait for 3 sec;

  • on asendatud tsükliga

   for i in 1 to 6 loop

   highway_light <= GreenBlink; wait for 0.25 sec;

   highway_light <= Green; wait for 0.25 sec;

   end loop;

 • Uued failid

  • cfg-bhv2.vhd -- konfiguratsioon (pikk test)

  • tlc-bhv2.vhd -- arhitektuur “bhv_refined”

VHDL ja digitaalskeemide modelleerimine


K itumise t psustamine 2
Käitumise täpsustamine #2

 • Esmane tükeldamine neljaks alamosaks:

  • (1) Taimeri taktsignaal sagedusega 2 Hz (määratud rohelise tule vilkumissagedusega), kasutatav ka süsteemse taktina

  • (2) ja (3) Sama-aegne protseduur vilkuvat roheliset tekitava kombinatoorse loogika jaoks

  • (4) Kontrollvoog, kuhu on sisse toodud taktsignaal (timer) ja ajakontrolli käsud on asendatud sünkroniseerimiskäskude ja loenduri kombinatsiooniga

  • Protseduur “WaitFor” asendamaks “wait for …” käske

VHDL ja digitaalskeemide modelleerimine


K itumise t psustamine 21
Käitumise täpsustamine #2

 • Teisendusi

  -- Waiting for no more than 25 seconds ...

  if highway_car = Car then

  wait until highway_car = NoCar for 25 sec;

  end if;

  • on asendatud

   -- Waiting for no more than 25 seconds ...

   if highway_car = Car then

   for counter in 0 to 49 loop -- 25 seconds

   exit when highway_car = NoCar;

   wait on timer until timer='1';

   end loop;

   end if;

VHDL ja digitaalskeemide modelleerimine


K itumise t psustamine 22
Käitumise täpsustamine #2

 • Uued failid

  • cfg-bhv-rtl.vhd -- konfiguratsioon (pikk test)

  • tlc-bhv-rtl.vhd -- arhitektuur “bhv_rtl”

 • Simuleerimine on oluliselt aeglasem

 • Aeg vaja paikka panna -- run 400 sec

 • Kontrollvoole vastav protsess on põhimõtteliselt sünteesitav kõrgtasemesünteesi vahendite poolt

 • Vajalikud võivad olla konkreetse sünteesivahendi iseärasustest tingitud muudatused

VHDL ja digitaalskeemide modelleerimine


S nteesitav vhdl
Sünteesitav VHDL

 • Registersiirete tasemele vastav kirjeldus

 • Sünteesitav enamike sünteesivahendite poolt (võib vajada pisitäpsustusi)

  • nt. teisendus “integer range 0 to 63” ->“unsigned(5 downto 0)” (IEEE 1164)

 • Struktuur

  • esialgse tükeldamise täpsustus

 • Täiendavad signaalid (nt. reset)

 • Kontrollvoog on asendatud automaadi ja loenduriga

VHDL ja digitaalskeemide modelleerimine


S nteesitav vhdl1
Sünteesitav VHDL

 • Komponendid

  • (1) Arhitektuur “RTL”, mis seob komponendid (fail “tlc-rtl.vhd”). Sünteesitav (RTL mõistes).

  • (2) Taktgeneraator (olem “clock(bhv)” failis “tlc-rtl.vhd”). Genereerib taimeri 2 Hz signaali, süsteemse taktsignaali (100 Hz) ja algnullimis-signaali.

  • (3) Vilkuvat rohelist tekitav kombinatoorne loogika (olem “BlinkLights(bhv)” failis “tlc-rtl-blnk.vhd”). Sünteesitav.

  • (4) Kontroller automaadi ja loendurina (olem “Controller(RTL)” failis “tlc-rtl-ctrl.vhd”). Sünteesitav.

VHDL ja digitaalskeemide modelleerimine


S nteesitav vhdl2

state

highway_light_sgn

sidestreet_light_sgn

highway_light_new

sidestreet_light_new

next_state

BlinkLights

highway

Clock

Controller

BlinkLights

sidestreet

highway_car

sidestreet_car

reset

cnt

reg

f-n

TLC

highway_light

sidestreet_light

timer

reset_counter

counter_out

clk

Controller(RTL)

Sünteesitav VHDL

VHDL ja digitaalskeemide modelleerimine


S nteesitav vhdl3
Sünteesitav VHDL

 • VHDL konstruktsioone

  • automaadi olek

   -- FSM state

   type state_type is (highway_green,

   highway_wait_25sec, highway_wait_25sec_loop, ...

   sidestreet_yellow, sidestreet_yellow_loop);

   signal state, next_state: state_type;

  • abisignaalid

   • register->komb.loogika: “highway_light_sgn”

   • komb.loogika-> register: “highway_light_new”

  • taimeri väärtus & nullimine

VHDL ja digitaalskeemide modelleerimine


S nteesitav vhdl4
Sünteesitav VHDL

 • VHDL konstruktsioone

  next_state <= state;

  -- ...

  case state is

  -- ...

  -- Waiting for no more than 25 seconds ...

  when highway_wait_25sec =>

  if highway_car=NoCar then next_state <= highway_blink;

  end if;

  reset_counter <= '1';

  next_state <= highway_wait_25sec_loop;

  when highway_wait_25sec_loop =>

  if highway_car=NoCar or counter_out >= 50 then

  next_state <= highway_blink;

  end if;

  -- ...

VHDL ja digitaalskeemide modelleerimine


S nteesitav vhdl5
Sünteesitav VHDL

 • Uued failid

  • cfg-[q]rtl.vhd -- konfiguratsioonid

  • tlc-rtl.vhd -- arhitektuur “RTL”

  • tlc-rtl-blnk.vhd -- vilkuv roheline [BinkLights(bhv)]

  • tlc-bhv-rtl.vhd -- kontroller+taimer [Controller(RTL)]

 • Simuleerimine on väga aeglane

 • Aeg vaja paikka panna

  • run 50 sec [konfiguratsioon “tlc-qrtl”]

  • run 400 sec [konfiguratsioon “tlc-rtl”]

 • Lõplik kontroll lõuna ajal...

VHDL ja digitaalskeemide modelleerimine


ad