slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
MSZ 824 Sugárzás elleni védelem orvosi és állatorvosi röntgen munkahelyeken

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

MSZ 824 Sugárzás elleni védelem orvosi és állatorvosi röntgen munkahelyeken - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

MSZ 824 Sugárzás elleni védelem orvosi és állatorvosi röntgen munkahelyeken. Dr. Radóczy Marianna. A Sugárvédelmi méretezés alapkövetelményei. Általános követelmények.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' MSZ 824 Sugárzás elleni védelem orvosi és állatorvosi röntgen munkahelyeken' - leigh-silva


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

MSZ 824

Sugárzás elleni védelem orvosi és állatorvosi röntgen munkahelyeken

Dr. Radóczy Marianna

a sug rv delmi m retez s alapk vetelm nyei
A Sugárvédelmi méretezés alapkövetelményei

Általános követelmények

 • A röntgenhelyiségek határolószerkezeteinek (falak, födémek, nyílászárók) árnyékolása egyenletes és hézagmentes legyen, kivéve,
  • ha a röntgendiagnosztikai, a fog- és a közelterápiás röntgenhelyiség ablakpárkányának a járdaszinttől mért magassága legalább 2 m;
  • a belső kapcsolóhelyű fogröntgenmunkahely azon falszakaszait és nyílászáróit, amelyeket a kapcsolóhely sugárvédelme árnyékol, valamint amelyeknek a fókusztól való távolsága 3 méternél nagyobb.
a sug rv delmi m retez s alapk vetelm nyei1
A Sugárvédelmi méretezés alapkövetelményei

Sugárzás elleni védőanyagok

 • Használati sugárzás elleni védelmet azokon a felületeken kell méretezni, amelyeket a röntgenberendezés képalkotáshoz vagy terápiás besugárzáshoz való alkalmazásakor gyengítetlen vagy csak a páciens által gyengített használati sugárzása érhet.
 • Álló helyzetű kazettatartó mögött a használati sugárzás elleni védelem felületének a padlószinttől számított 2 m magasságig és 1,5 m szélességig kell kiterjednie.
  • Megjegyzés: Egyes felvételi asztalok esetén szükség lehet olyan oldalirányú felvételre is, ahol a kazettát nem telepített kazettatartó tartja (például baleseti felvételek készítésekor). Ezeket a lehetséges sugárirányokat a tervezővel előre közölni kell.
a sug rv delmi m retez s alapk vetelm nyei2
A Sugárvédelmi méretezés alapkövetelményei

Általános követelmények

 • A röntgensugárzás elleni védekezésben legáltalánosabban használt fémek (ólom, vas, cink stb.), illetve építőanyagok (beton, tégla, barit, ólomüveg stb.), sugárgyengítését ólomegyenértékben kell kifejezni.
  • Megjegyzés: A szükséges védőfelület csökkentése érdekében (gazdaságossági szempontok miatt is) a védőréteget lehetőleg a fókusz közelében kell elhelyezni, de a mindenkori munkakörülményekre és a szórt sugárzásra való tekintettel esetenként kell megállapítani a legmegfelelőbb elrendezést.
 • Az ólommérgezés megelőzésére a szabadon álló ólomfelületeket festéssel vagy lemezzel burkolni kell.
a sug rv delmi m retez s alapk vetelm nyei3
A Sugárvédelmi méretezés alapkövetelményei

Általános követelmények

 • Néhány általánosan használt építőanyag és védőréteg ólomegyenértékét a névleges csőfeszültség függvényében az 5. táblázat tartalmazza
  • Megjegyzés: Az 5. táblázat egyaránt alkalmazható széles és keskeny nyalábra, valamint pulzáló és egyenfeszültségre, ezért alkalmazása az esetek többségében a védelmi követelmények túlbiztosítását jelenti. Az 5. táblázatban nem szereplő normálbeton és ólom gyengítési tényezőit az MSZ 62-2 tartalmazza.
  • Ólomegyenérték (jelölése: mm Pb): megadja, hogy a kérdéses anyag adott rétege sugárgyengítési szempontból milyen vastag ólomrétegnek felel meg. Ha a szabvány mást nem ír elő, az ólomegyenérték 90 kV csőfeszültségre és 2,5 mm AI felező rétegvastagsággal jellemzett sugárminőségre vonatkozik.
a r ntgenmunkahelyek kialak t s nak ltal nos k vetelm nyei
A röntgenmunkahelyek kialakításának általános követelményei

A helyiségek alapvető méretei

 • A röntgenmunkahely helyiségeinek szükséges alapterületét az ott telepített röntgenberendezés(ek) és/vagy az ott végzett munkafolyamat(ok) határozzák meg, de a helyiségek alapterülete és egyik lineárisméret-minimuma az 1. táblázatban feltüntetett értékeknél ne legyen kisebb. A helyiségek alapterületébe a vetkőzőfülkék területét nem, a közös légterű kapcsolófülkék területét viszont be kell számítani.
 • A röntgenhelyiségek belmagassága legalább 3,0 m legyen, a fogröntgen- és a kisállat-felvételező munkahely kivételével, amelyek belmagassága legalább 2,65 m legyen.
slide8

MSZ 824 1. táblázat

A röntgenmunkahely legkisebb alapterülete

*Falra szerelt, álló felvételi szerkezet esetén csak az átvilágító vizsgálószerkezet helyigényét kell figyelembevenni.

a r ntgenmunkahelyek kialak t s nak ltal nos k vetelm nyei1
A röntgenmunkahelyek kialakításának általános követelményei

A helyiségek alapvető méretei

 • A munkahelyiségek egyik bejáratát (ez adott esetben lehet a vetkőzőfülke is) olyan szélességűre kell kialakítani, hogy azon keresztül kerekekkel felszerelt betegággyal is lehessen közlekedni.
  • Megjegyzés: Ez a méret általában 1,15 m szabad nyílás, amely célszerűen két ajtószárnnyal valósítható meg úgy, hogy az egyik szárny legalább 0,7 m, a másik pedig a kiegészítő szárny
 • A vizsgálószerkezet erre legalkalmasabb oldala mentén megfelelő helyet kell kialakítani a fekve szállított beteg ágyának betolására, mozgatására és a betegnek a vizsgálószerkezetre való áthelyezésére.
orvosi r ntgen munkahely sug rv delmi tervez si hat r rt kei
Orvosi röntgen munkahelysugárvédelmi tervezési határértékei
 • Foglalkozási sugárterhelésre: 6 mSv/év
  • Megjegyzés: a 100 mSv/5 év effektív dóziskorlát időarányos része 20 mSv/év; 3/10 · 20 mSv/év ≈ 6 mSv/év
 • Lakossági sugárterhelésre: 1 mSv/év
 • Lakás, szülészet, gyermekintézmény: 100 μSv/év
 • Röntgendiagnosztikai (páciens) sugárterhelés
  • Dóziskorlát helyett irányadó szint
  • Az indokoltság elvét kell alkalmazni
  • Az optimálás (az ésszerűen elérhető legkisebb dózisszint) elvét kell alkalmazni
slide12

MSZ 824 mellékletek

M2. A hazai sugárvédelmi méretezési gyakorlatban alkalmazott ólomegyenértékek (tájékoztatás)

4. táblázat

Diagnosztikai, valamint felületi és közelterápiás munkahelyek sugárvédelmi tervezéséhez a 4. táblázatban foglalt ólomegyenértékek a következő feltételek között használhatók fel:

 • 125 kV vagy nagyobb névleges feszültségű röntgenberendezés esetén a sugárforrás-védelem távolsága legalább 2 méter;
 • a védett hely nem tartozik a 2.4. szakaszban felsorolt létesítményekhez és a röntgenrészleghez nem tartozó állandó munkahelyhez;
 • a munkaterhelés nem haladja meg az M1. fejezet 3. táblázatának vonatkozó értékeit;
 • ha a védendő hely adottságai nem felelnek meg a felsorolt feltételek valamelyikének, akkor a sugárvédelmi méretezést részletes számításokkal célszerű igazolni.
slide13

A röntgenhelyiségek általános előírásai

 • Az összes helyiség száraz és jól szellőztethető legyen. A munkavégzés alatt mesterséges szellőztetést kell alkalmazni, kivéve a fogröntgen és a kisállat-felvételező munkahelyet. A mesterséges szellőzés kialakítását illetően az MSZ-03190 előírásait kell figyelembe venni.
 • Az átvilágításra is használt munkahelyiségek elsötétíthetőek legyenek. Az elsötétíthető helyiségek mesterséges világítása fényerő-szabályozással legyen ellátva.
 • Olyan röntgenhelyiségekben, ahol több vizsgálószerkezet van, egyidejű benntartózkodás esetén meg kell oldani a páciensek közötti, legalább 0,5 mm ólom-egyenértékű egyenértékű sugárárnyékolást.

Kölcsönös reteszeléssel kell megoldani azt, hogy egy adott időpontban csak egy röntgencső üzemelhessen.

 • A fókusznak, illetve a páciens átsugárzott testrészeinek a falakat 1,5 m-nél jobban nem szabad megközelítenie, kivéve az állatorvosi, a fogászati, a falra szerelhető, a kabinos ernyőképszűrő, mammográfiai és csontdoziméter berendezéseket.
slide14

A röntgenhelyiségek általános előírásai

 • A vizsgálószerkezet mind üzemi, mind pedig karbantartási szempontból jól hozzáférhető legyen.
 • Számítógépes rétegfelvételezésre, érkatéterezésre vagy endoszkópiai beavatkozáshoz csatlakozó röntgenvizsgálatok végzésére való röntgenvizsgáló kiemelt gyógyászati helyiségnek (MSZ 2040) minősül.
 • A röntgenhelyiség bejárati ajtóit el kell látni a sugárveszély nemzetközi tárcsajelével. Az ajtó fölé a géppel kényszerkapcsolatban lévő, sugárveszélyt jelző, piros fényű lámpát kell szerelni, kivéve a fog-, és a kabinos ernyőképszűrő röntgenmunkahelyeket.

A véletlen benyitás lehetősége esetén minden munkahelyen a forgalom ellenőrzését kívülgombos ajtózár felszerelésével kell megoldani.

 • Röntgenhelyiségben csak a rendeltetésszerű munkához szükséges eszközök és anyagok tarthatók.
slide15

A RÖNTGEN MUNKAHELYEK

SUGÁRVÉDELMI ELŐÍRÁSAI

Diagnosztikai röntgen munkahelyek

Átvilágítás közben disztinktort, 0,25 mm ólom-egyen-

értékű ólomgumi kesztyűt kell viselni.

Fekvő helyzetű átvilágító vizsgálatok végzését védő-

felszereléssel (védőállvány, védőpajzs,

ill. 0,25 mm ólomegyenértékű ólomgumi

kötény, kesztyű, mellény, stb.) kell meg-

oldalni

a szem lyzet v delme tvil g t sn l 90 kv 1 ma 20x20 cm mez m ret 10 literes v zfantom
A SZEMÉLYZET VÉDELME ÁTVILÁGÍTÁSNÁL90 kV, 1 mA, 20x20 cm mezőméret, 10 literes vízfantom

ÁTVILÁGÍTÓ ÜZEMMÓDBAN AZ ORVOS VÉDETT TARTÓZKODÁSI ZÓNÁJÁBAN

15 μSv/h

Fekvő helyzetű átvilágítás

slide17

Diagnosztikai röntgen munkahelyek

 • Átvilágító munkahelyeken kiegészítő eszközöknek kell rendelkezésre állniuk:
 • legalább 0,7 mm ólom-egyenértékű védőülés(ek),
 • trochoszkópos vizsgálatokhoz legalább 0,7 mm ólom-egyenértékű mozgatható védőpajzs(ok),
 • legalább 0,25 mm ólom-egyenértékű kesztyű(k)
 • legalább 0,25 mm ólom-egyenértékű kötény(ek), mellény(ek).
 • traumatológiában képerősítő átvilágításhoz legalább 0,15 mm hosszú ólom-egyenértékű kötény(ek)
 • sebészeten legalább 2 pár 0,1 mm ólomegyenértékű kesztyű
 • csecsemő, gyermek, magatehetetlen beteg rögzítéséhez 0,25 mm ólom-egyenértékű, tenyérfelőli nyitott kesztyű(k)
 • disztinktor
 • rögzítőszerkezetek
 • irrigátorállvány
a szem lyzet v delme felv telez sn l 90 kv max mas 20x20 cm mez 10 l v zfantom
A SZEMÉLYZET VÉDELME FELVÉTELEZÉSNÉL90 kV, max. mAs, 20x20 cm mező, 10 l vízfantom
 • DÓZIS HATÁRÉRTÉKEK FELVÉTELI VÉDETT HELYEKEN
 • 0.4 μSv/felvétel(heti 100 felvételig)
 •  40 μSv/hét
 • (a szigorúbb dóziskorlát időarányos részének a tizede)
 • Felvételi védett hely(kötelező kialakítani):
 • külön kapcsolóhelyiség (tipikusan: CT, angiográfia)
 • a röntgenhelyiségből leválasztott, de azzal közös légterű kapcsolófülke (általános)
 • kapcsolóhely védőállás, védőfal mögött (kivételes)
 • távolságvédelem (csak kórtermi, fogrtg, állatorvosi)
 • Leválasztott kapcsolóban legfeljebb század µSv/felv mérhető
slide19

TÁVVEZÉRELT, UNIVERZÁLIS RÖNTGENBERENDEZÉS átvilágítás és felvételezés (40-150 kV)

Felvételi védett hely: a röntgenhelyiségből árnyékoló fallal leválasztott, vele egy légterű, vagy külön vezérlő

slide20

Diagnosztikai röntgen munkahelyek

 • Felvételi üzemmódban az exponáló személy védelmét külön kapcsolóhelyiség tegye lehetővé.
 • A távvezérelt szerkezetek belső kapcsolóhelyének védelmére legalább 2 m széles és 2,2 m magas védőfalat kell biztosítani.
 • A falba, a páciens megfigyelésére áttekintőablakot kell elhelyezni, amelynek ólom-egyenértéke legalább 1 mm, felülete legalább 1200 cm2 legyen.
 • Az áttekintő ablaknak távvezérelt vizsgálóberendezések, szimulátor, és CT-vezérlő esetében panoráma rálátást kell biztosítania.
slide21

Diagnosztikai röntgen munkahelyek

 • Kis forgalmi intézményben védőfal a kötelező védett hely kiialakításához.
 • A védőfalon legalább 600 cm2-es, legalább 1 mm ólom-egyenértékű ólomüveg figyelőablak legyen.
 • Állandó sugárvédett hellyel nem ellátott helyiségben (pl. kórteremben, műtőben) a röntgenfelvétel exponálása közben valamennyi jelenlévő személy legalább 4 m távolságban tartózkodjon a fókusztól, ill. a vizsgált személytől vagy állattól (távolságvédelem)
 • Az exponáló személy (pl. mammográf, közel-terápiás berendezés és kabinos ernyőszűrő) kapcsolóhelyét védett helynek kell minősíteni.
slide23

Mammográf

(25-35) kV

FELVÉTELI VÉDETT HELY

A berendezéshez tartozó ólom-akril lap ≈ 0.3 mm Pbekv

slide24

FALIKAROS, INTRAORÁLIS FOGRÖNTGEN FELVÉTELEZŐ

PANORÁMA FOGRÖNTGEN FELVÉTELEZŐ, CBCT

FELVÉTELI VÉDETT HELY: külső, vagy belső árnyékolt kapcsoló, de a távolságvédelem is megengedett (> 2 m)

slide25

3D fogröntgen - fogászati CT

Paraméterek:

1,0 s teljes körbefordulás, kétszeletes üzemmód, 120 kV, 160 mA

sug rv delmi m r sek eredm nyei
Sugárvédelmi mérések eredményei

Kezelő személy Nomad EZX-60

 • Keze 0.18 2.88
 • Fej 0.01 0.12
 • Mellkas 0.00 0.10
 • Gonád 0.00 0.05
 • µSv/exp.
slide29

INTERVENCIÓS RADIOLÓGIA

Névleges feszültség: 110 kV

Radiológiai képalkotó rendszer ellenőrzésével végzett diagnosztikus vagy terápiás, perkután ill. egyéb úton történő beavatkozás.

A személyzet egy részének végig a beteg mellett kell maradnia

slide30

KARDIOGRÁFIAI VIZSGÁLÓ

kétirányú (biplane) képalkotással

Siemens Axiom Artis dBC

slide31

A személyzet sugárvédelme az intervenciós radiológiában

 • IDŐ
 • TÁVOLSÁG
 • VÉRTEK
 • védőállás, mozgatható ólom-akril lap,
 • asztal széléről lelógó ólomgumi árnyékolás
 • a röntgencső burkolatán átszivárgó sugárzás határértéke: 1 mGy/h
 • ólomgumi köpeny pajzsmirigyvédő gallérral,
 • Pb védőszemüveg, (védőkesztyű?)
ahol az eddig alkalmazott sug rv delem fel lvizsg lata legink bb felvethet
AHOL AZ EDDIG ALKALMAZOTT SUGÁRVÉDELEM FELÜLVIZSGÁLATA LEGINKÁBB FELVETHETŐ
 • Intervenciós radiológia (angiográfia)
 • Jelenlegi előírás: 0,5 mm Pb
 • A sv esetleges erősítése: 1 mm Pb
 • CT
 • Jelenlegi előírás: 1 mm Pb
 • A sv esetleges erősítése: 1,5 mm Pb
 • Ólomüveg ablak
 • Jelenlegi előírás: min. 1,5 mm Pb
 • Esetleges jövőbeli előírás: min. 2 mm Pb
slide33

A személyzet sugárvédelme

Ólomgumi kötények

sebészet

körkörös

képerősítőkhöz

kardiológia, endoskopia

nagyobb mozgékonyság

fogászat

slide34

A személyzet sugárvédelme

Egyéni védőeszközök

Ólomgumi kesztyű

Pajzsmirigy-védő gallér

slide35

Foglalkozási sugárterhelés orvosi munkahelyeken

Orvosi (foglalkozási) sugárterhelés a monitorozott dolgozók között

slide36

Foglalkozási sugárterhelés (hazai adatok)

 • Röntgenfelvételi munkahely:
 • Röntgen átvilágító munkahely (pl. UV-4):
 • Kabinos ernyőfényképező:
 • Mobil röntgen (MEDIROLL):
slide37

Foglalkozási sugárterhelés (hazai adatok)

 • Fogászati röntgen:
 • Sebészeti képerősítő (SK-7):
 • CT:
ad