zahrani n pobyty llp erasmus
Download
Skip this Video
Download Presentation
Zahraniční pobyty/LLP Erasmus

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Zahraniční pobyty/LLP Erasmus - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Zahraniční pobyty/LLP Erasmus. Studentské mobility 2014/2015. Národní agentura pro evropské vzdělávací programy http://www.naerasmusplus.cz /. Stránky Evropské komise v angličtině http:// ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Zahraniční pobyty/LLP Erasmus' - leigh-harper


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zahrani n pobyty llp erasmus

Zahraniční pobyty/LLP Erasmus

Studentské mobility

2014/2015

n rodn agentura pro evropsk vzd l vac programy http www naerasmusplus cz
Národní agentura pro evropské vzdělávací programyhttp://www.naerasmusplus.cz/
str nky evropsk komise v angli tin http ec europa eu programmes erasmus plus
Stránky Evropské komise v angličtiněhttp://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
fakultn str nky zahrani n ch styk http www slu cz su fpf cz zahranicni styky
Fakultní stránky zahraničních stykůhttp://www.slu.cz/su/fpf/cz/zahranicni-styky/
bilater ln smlouvy 2014 2015
Bilaterální smlouvy 2014/2015
 • každý ústav realizuje spolupráci na základě konkrétní smlouvy s partnerskou institucí, tzv. bilaterální smlouvy: http://www.slu.cz/fpf/cz/zahranicni-styky/erasmus/mobility
erasmus studentsk mobility
ERASMUS-STUDENTSKÉ MOBILITY
 • STUDIJNÍ POBYTY
 • PRACOVNÍ STÁŽE

Zatímco do tohoto akademického roku bylo možné zúčastnit se obou druhů pobytů

pouze jednou, od akademického roku 2014/15 je to možné opakovaně!

za t chto podm nek
Za těchto podmínek:
 • možné vyjet na 3-12 měsíců (pobyt zahrnuje studijní pobyt, případně komplementárně pracovní stáž
 • a to vždy v rámci jednoho studijního cyklu:
 • 1) bakalářského
 • 2) magisterského
 • 3) doktorského
studijn pobyty
STUDIJNÍ POBYTY
 • uchazeč musí být studentem (DENNÍHO I DÁLKOVÉHO) akreditovaného studijního oboru na SU
 • délka pobytu: 3 – 12 měsíců
 • po celou dobu pobytu zůstává studentem SU (nesmí přerušit)
 • pobyt se uskutečňuje na základě bilaterální smlouvy mezi SU a partnerskou institucí
jak postupovat
Jak postupovat
 • prostudovat webové stránky www.fpf.slu.cz (odkaz zahraniční styky, odkaz Erasmus)
 • přihlásit se k výběrovému řízení příslušného ústavu (vybraná univerzita, CV, motivace k pobytu, studijní plán - informace na sekretariátech )
 • po úspěšném absolvování výb.řízení na ústavu se dostavit na Oddělení vědy a zahraničních styků FPF SU
p ihla ovac procedura na zahrani n univerzitu
Přihlašovací procedura na zahraniční univerzitu
 • webové stránky www.fpf.slu.cz (zahraniční styky, partnerské instituce v rámci programu LLP Erasmus)
 • seznam smluv dle ústavů:
 • http://www.slu.cz/fpf/cz/zahranicni-styky/erasmus/mobility
 • on-line přihláška příslušné zahraniční univerzity (informace podá K.Scheeová)
 • studijní smlouva/LearningAgreement
 • changes to originalproposed study programme
 • uznání kreditů po příjezdu (od akademického roku 2009/2010 platí pro všechny vyjíždějící studenty povinnost splnit v zahraničí alespoň 18 kreditů)
 • další dokumenty dle požadavků hostitelské instituce
 • univerzity nezajišťují ubytování automaticky (přihlášky,atd.)
odevzd v n p ihl ek
Odevzdávání přihlášek
 • veškeré přihlášky k pobytům nutno odevzdat na OVZS FPF SU, které je odesílá na partnerské univerzity
 • finanční dohody zajišťuje OVZS SU, rektorát –Mgr. Rostislav Němec, Ph.D.
registrace p edm t ve stagu
Registrace předmětů ve STAGU
 • Od ak. roku 2013/14 se evidují zahraniční předměty vybrané pro pobyt na partnerské univerzitě ve Stagu,v položce ECTS výjezdy
 • Studenti vyplňují sami na základě instrukcí OVZS FPF SU a na základě nabídky předmětů zahraniční univerzity
 • před odjezdem by si studenti měli po dohodě s příslušným pedagogem nechat schválit ústavním koordinátorem případné nahrazení zahraničního předmětu za předmět domácí (ve Stagu provádí ústavní koordinátor)
 • Bez registrace zahraničních předmětů ve Stagu pak není možné předměty uznat.
 • Uznávání se realizuje na základě potvrzení dovezených ze zahraniční univerzity a dokumentů vygenerovaných ze Stagu.
p ed odjezdem finan n str nka pobytu
Před odjezdem-finanční stránka pobytu
 • tabulku, na jejímž základě bude vystavena finanční dohoda (dostupná na webu nebo zašle fakultní koordinátorka), student vyplní a nejméně měsíc před odjezdem zasílá univerzitnímu koordinátorovi dr. R. Němcovi: [email protected]
 • po uzavření finanční dohody bude poslána daná částka na účet ve dvou splátkách
 • přehled grantů bude zveřejněn na web.stránkách zahr.styků
po p jezdu
Po příjezdu
 • TranscriptofRecords (partnerská univerzita)
 • Confirmationof Study Period (partnerská univerzita)
 • ProposalofRecognition/Návrh na uznání (Stag)
 • Závěrečná zpráva – dotazník na E-mail – POVINNOST POUŽÍVAT ŠKOLNÍ E-MAIL!!!!!
pracovn st e
Pracovní stáže
 • zapsán ke studiu (DENNÍHO I DÁLKOVÉHO) akreditovaného studijního oboru na SU
 • délka pobytu: 3 – 12 měsíců
 • po celou dobu pobytu zůstává studentem SU (nesmí přerušit)
 • jakýkoliv ročník studia
 • v podniku, školícím, výzkumném středisku nebo i v jiné organizaci, nesmí se uskutečnit v institucích EU, a národních diplomatických misích (ambasády, konzuláty) domovské země studenta v zahraničí
 • práce na plný pracovní úvazek podle předem dohodnutého pracovního plánu (40 hod týdně)
v jezdy p es rozvojov projekt m mt r 2014
Výjezdy přes Rozvojový projekt MŠMT ČR – 2014
 • Výjezdy možno uskutečnit v průběhu celého kalendářního roku
 • přednostně pro navazující Mgr. a doktorandy
 • Nominace ústavem
 • Obvykle vyšší stipendium než Erasmus
 • Vázáno na meziuniverzitní a mezifakultní smlouvy mimo Erasmus
 • Nejčastěji navštěvované univerzity: Julius-Maximilians-UniversitätWürzburg (historici, archeologové, lingvisti)
v jezdy p es rozvojov projekt m mt r 20141
Výjezdy přes Rozvojový projekt MŠMT ČR – 2014
 • UniwersytetWrocławski (historici, archeologové)
 • Universita La Sapienza (italisté)
 • SISSA Trieste (fyzikové)
 • University of Oxford (fyzikové)
informace na webu
Informace na webu
 • http://www.slu.cz/su/fpf/cz/zahranicni-styky/
 • (odkaz – Výjezdy přes Rozvojový projekt – zde také seznam partnerských univerzit,na které možno přes projekt vyjíždět).
jin pobyty
Jiné pobyty

Dům zahraniční spolupráce MŠMT

www.dzs.cz

william fulbright commission
. William FulbrightCommission
 • Mezivládní organizace pro vzdělávací výměny s USA
 • Fulbrightovo stipendium pro doktorské studium vědy a techniky - na tři roky
 • Fulbrightovo stipendium pro (post)graduální studium a výzkum - na rok; minimálně bakalářský titul
 • Fulbright-Masarykovo stipendium (Juniorská kategorie) – pro doktorandy všech oborů
 • Fulbright-Schumanův program: Granty pro postgraduální studium a výzkum – studenti zabývající se EU nebo vztahem mezi EU a USA
 • Česko-americká cena pro talentované studenty – pro studenty, kteří napsali nebo píší práci tématicky související s USA
 • www.fulbright.cz
slide26
DAAD

Germanacademicexchangeservice

 • Letní kurzy na VŠ v Německu
 • Přediplomní stipendia pro studenty germanistiky
 • Stipendia pro umělce
 • Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce
 • aj.

Nutno doložit jazykové znalosti němčiny (i když

je studium v angličtině) – seznam akceptovaných

jazykových zkoušek na webu.

Pokud je studium v angličtině, doložit

i doklad o jazykové zkoušce z angličtiny.

http://www.daad.cz/

aktion esk republika rakousko
AKTIONČeská republika - Rakousko
 • Stipendia

semestrální až roční stipendia, krátkodobá vědecká výzkumná stipendia – především pro přípravu diplomové nebo doktorské práce; výzkumný pobyt (student nejméně ve 3. ročníku), žádosti dostatečně odborně odůvodněny, dobrá znalost němčiny (popřípadě angličtiny), kontakt na pracoviště rakouské VŠ + příslib přijetí rakouského pedagoga, doporučení dvou českých pedagogů, potvrzení studijních výsledků; elektronická přihláška

 • Letní školy – 3týdenní jazykové kurzy pořádané v ČR

http://www.dzs.cz/

jin mo nosti
Jiné možnosti
 • nadace
 • jazykové školy v zahraničí
 • letní školy v zahraničí
 • Individuální studium v zahraničí
webov str nky ovzs fpf su
Webové stránky OVZS FPF SU
 • OVZS FPF zveřejňuje nabídky zahraničních pobytů na web.stránkách
 • http://www.slu.cz/su/fpf/cz/zahranicni-styky/
ad