G elektron
Download
1 / 36

GÜÇ ELEKTRONİĞİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 444 Views
 • Uploaded on

GÜÇ ELEKTRONİĞİ. ANAHTARLAMALI GÜÇ KAYNAKLARI (AGK, SMPS). Genel Tanım ve Sınıflandırma. Genel olarak DC güç kaynakları düzensiz ve çok dalgalı bir DC gerilimden ayarlı ve regüleli bir DC gerilim elde etmeye yarar . Bu kaynaklar , Lineer güç kaynakları Anahtarlamalı güç kaynakları

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' GÜÇ ELEKTRONİĞİ' - leena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
G elektron

GÜÇ ELEKTRONİĞİ

ANAHTARLAMALI GÜÇ KAYNAKLARI (AGK, SMPS)


Genel tan m ve s n fland rma
GenelTanımveSınıflandırma

GenelolarakDC güçkaynaklarıdüzensizveçokdalgalıbir DC gerilimden

ayarlıveregülelibir DC gerilimeldeetmeyeyarar. Bu kaynaklar,

 • Lineer güç kaynakları

 • Anahtarlamalı güç kaynakları

 • Rezonanslı güç kaynakları

  şeklinde 3 genel gruba ayrılır.


G kaynaklar ndan beklenen nemli zellikler
Güç Kaynaklarından Beklenen Önemli Özellikler

 • Yüksek verim, yüksek güç yoğunluğu

 • Düşük fiyat, düşük hacim

 • Az bakım, az gürültü

 • Yüksek güvenilirlik, uzun garanti

 • Giriş geriliminde büyük dalgalanmalara müsadeAnahtarlamal g kaynaklar n n s n fland r lmas
Anahtarlamalı Güç Kaynaklarının Sınıflandırılması

Güç katındaki elemanlara göre anahtarlamalı güç kaynakları,

 • Diyot ve Kondansatörlü

 • Endüktans ve Tek Çıkışlı

 • Transformatörlü

  olmak üzere üç genel gruba ayrılır.


Diyot ve kondansatörlü anahtarlamalı güç kaynaklarının,

 • Düşürücü (Buck)

 • Yükseltici Boost)

 • Düşürücü-Yükseltici (Buck-Boost)

  olmak üzere 3 türü mevcuttur. Bu kaynaklar, genellikle düşük güçlerde girişten

  daha yüksek gerilimler elde etmek için kullanılır. İşitme aletlerinde, sıvı kristal

  göstergeli saatlerde ve pil gerilimlerinin yükseltilmesinde bu kaynaklar yaygın

  olarak kullanılmaktadır.


Endüktans kaynaklarının, ve tek çıkışlı (izolasyonsuz) anahtarlamalı güç kaynaklarının,

 • Düşürücü (Buck)

 • Yükseltici (Boost)

 • Düşürücü-Yükseltici (Buck-Boost)

  olmak üzere 3 türü bulunmaktadır. Genel olarak, bu kaynakların tasarımı

  transformatörlü olanlardan daha kolaydır. Ancak, en önemli dezavantajları giriş ve

  çıkış arasında elektriksel izolasyonunun olmamasıdır.


Transformatörlü (izolasyonlu) anahtarlamalı güç kaynaklarının ise,

 • Geri Dönüşlü (FlyBack)

 • İleri Yönlü (Forward)

 • Yarım Köprü (HalfBridge)

 • Tam Köprü (FullBridge)

 • Push–Pull (Push-Pull)

  türleri mevcuttur. Bu kaynakların en önemli özelliği, giriş ile çıkış arasında

  izolasyonun sağlanması ve çok sayıda çıkışın elde edilebilmesidir.Anahtarlamal d n t rme kavram
Anahtarlamalı Dönüştürme Kavramı kaynaklarının ise,

 • Anahtarlamalı güç kaynaklarında, prensip olarak çıkış güç katındaki yarı iletken kontrollü eleman ya da elemanlar uygun bir frekans ve aralıklarla anahtarlanır, dalgalı bir DC gerilim veya AC gerilim üretilir.

 • DC gerilim doğrudan AC gerilim ise doğrultularak süzülür. Böylece, ayarlanabilen ve regüleli bir DC gerilim elde edilmiş olur.


 • Anahtarlamalı temel DC–DC dönüştürücüler, bir kontrollü yarı iletken güç elemanı, bir yarı iletken güç diyodu ve bir anahtarlama endüktansından oluşan 3 temel elemanın farklı şekillerde bağlanmasıyla elde edilmiştir.

 • Devrede ya tam iletimde ya da tam kesimde olarak çalıştırılan kontrollü güç elemanına, güç anahtarı veya aktif eleman denilmektedir.

 • Güç diyodu ise yarı iletken pasif elemandır. Ayrıca, çalışma frekansına göre endüktans değerinin yeterince büyük olduğu ve böylece endüktanstan geçen akımın genellikle kesintisiz olduğu kabul edilmektedir.


Zolasyonsuz temel dc dc d n t r c ler
İZOLASYONSUZ TEMEL DC-DC DÖNÜŞTÜRÜCÜLER kontrollü yarı iletken güç elemanı, bir yarı iletken güç

 • Anahtarlamalı dönüştürücülerin çalışma prensibi, anahtarlanan endüktansın enerji aktarımına dayalıdır. Bu dönüştürücülerde, bir anahtarlama peryodu içerisinde ya güç anahtarı ya da güç diyodu iletimdedir. Genellikle, anahtar iletimde iken endüktansa enjekte edilen enerji, diyot iletimde iken çıkışa aktarılır.


D r c buck agk
Düşürücü ( kontrollü yarı iletken güç elemanı, bir yarı iletken güç buck) AGK


End ktans ak m ndaki dalgalanman n hesab
Endüktans kontrollü yarı iletken güç elemanı, bir yarı iletken güç Akımındaki Dalgalanmanın Hesabı

aralıkları için aşağıdaki eşitlikler yazılabilir.

(1)

(2)

(2)’den

bulunur. Bu ifade (1)’de yerine konulursa,

sonucu bulunur.


ya göre türevinin sıfıra eşitlenmesiyle, aşağıdaki gibi akımdaki

maksimum dalgalanma miktarı hesaplanabilir.

1-2=0

=1/2


Kondansat r gerilimindeki dalgalanman n hesab
Kondansatör gibi akımdakiGerilimindekiDalgalanmanınHesabı

Her zaman kondansatörlerde,

Gerilimdeki maksimum dalgalanma için ise,

yazılabilir.

endüktanslarda,

genel ifadeleri geçerlidir.

genel tanımından,

bulunur.


Yükseltici gibi akımdaki (Boost) AGK


Y kseltici boost agk
Yükseltici gibi akımdaki (Boost) AGK


Y kseltici boost agk1
Yükseltici ( gibi akımdakiboost) AGK


Y kseltici boost agk2
Yükseltici ( gibi akımdakiboost) AGK


Yükseltici dönüştürücüde, gibi akımdaki

T1 aralığı için,

Çıkış gerilimi için,

T2 aralığı için,

Giriş akım için,

bağıntıları geçerlidir.


D r c y kseltici buck boost agk
Düşürücü-Yükseltici ( gibi akımdakiBuck-Boost) AGK


D r c y kseltici buck boost agk1
Düşürücü-Yükseltici ( gibi akımdakiBuck-Boost) AGK


Düşürücü–yükseltici gibi akımdakidönüştürücüde,

T1aralığıiçin,

Çıkışgerilimiiçin,

Girişakımıiçin,

T2aralığıiçin,

bağıntılarımevcuttur.


Temel anahtarlamal g kaynaklar n n kar la t r lmas
Temel Anahtarlamalı Güç Kaynaklarının Karşılaştırılması

 • Dönüştürücününseçiminde, öncelikleistenençıkışgerilimiaralığıetkilidir.

 • Girişveçıkışakımlarındakidalgalanmamiktarlarıdadikkatealınmalıdır. Ayrıca, yükselticivedüşürücü–yükselticidönüştürücüler, özelliklebelirlivesabityükleriçindüşünülmelidir.

 • Bu dönüştürücülerde, güçelemanlarınıngerilimdeğerlerinegörebirmaksimum DC çıkışgerilimibelirlenmelivebudeğerdenetlenmelidir.

 • Çıkışgerilimininaşırıdeğerleralmasınedeniyle, budönüştürücülerboştaçalışmaözelliğinesahipdeğildir.


ad