slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Keretrendszer

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Keretrendszer - PowerPoint PPT Presentation


 • 56 Views
 • Uploaded on

2014-2020 közötti uniós programozási időszak tervezése az egészségügy területén dr. Török Krisztina főigazgató. Keretrendszer. Az Európa 2020 stratégia célkitűzései A kohéziós jogszabálytervezetben megadott 11 tematikus célkitűzés A Bizottság által megfogalmazott országspecifikus ajánlások

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Keretrendszer' - lars


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

2014-2020 közötti uniós programozási időszak tervezése az egészségügy területéndr. Török Krisztina főigazgató

keretrendszer
Keretrendszer
 • Az Európa 2020 stratégia célkitűzései
 • A kohéziós jogszabálytervezetben megadott 11 tematikus célkitűzés
 • A Bizottság által megfogalmazott országspecifikus ajánlások
 • Az adott ország által – erre válaszul – elkészített Nemzeti Reformprogram
2014 2020 operat v programok op
2014–2020 operatív programok (OP)
 • Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP) NGM
 • Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) NGM
 • Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) NGM
 • Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) NFM
 • Környezeti és Energiahatékonysági OP (KEHOP) NFM
 • Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) EMMI kb. 10%-a az összforrásnak
 • Koordinációs OP (KOP) ME
 • Vidékfejlesztés, halászat OP VM
bizotts g javaslata
Bizottság javaslata
 • Hozzáférés javítása a fenntartható magas minőségű ellátáshoz, közösségi alapú integrált kezelések fejlesztése, területi szakmai egyenlőtlenségek megakadályozása
 • Az egészség-megőrzés és az e-egészségügy támogatása
 • Az egészségügyi dolgozók itthon tartására intézkedési terv
 • Magas színvonalú és fenntartható szociális férőhelyek növelése
emberi er forr s fejleszt si operat v program efop 2014 2020
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 2014-2020
 • Befogadó társadalom (szegénység leküzdése)
 • Gyarapodó tudástőke (foglalkoztatottság növelése)
 • Innováció
 • Közigazgatás fejlesztése
 • Minőségi közszolgáltatások nyújtása (intézményrendszer fejlesztése)
efop 2014 2020
EFOP 2014-2020

Tervezett egészségügyi intézkedések (többek között):

 • A meglevő egészségügyi és prevenciós szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést szolgáló fejlesztések az elmaradott térségekben
 • Egészségügyi intézmények, szolgáltatások fejlesztése, korszerűsítése
 • Általános egészségtudatosság, mentális egészség és fizikai aktivitás növelése
 • Egészségügyi dolgozók térségi mobilitásának elősegítése
 • A munkaerő-piaci aktivitást támogató egészségügyi és rehabilitációs szolgáltatások, illetve programok megvalósítása
gyemszi szerepe i
GYEMSZI szerepe I.

Az EMMI-ben folyó tervezési munkában való szerepvállalás

 • Az egészségügyi ellátórendszer és a magyar egészségpolitika 2014-2020-as tervidőszak végére vizionált állapotának rögzítése stratégiai célok és irányvonalak kijelölése
 • A stratégiai célok elérését szolgáló tevékenységek azonosítása, priorizálása (indikátorok és azok elérését szolgáló beruházások és egyéb fejlesztések kijelölése).
 • A beruházási és egyéb fejlesztési célok közül az EU-s forrással, valamint nem uniós támogatási fejlesztési forrással megvalósítani kívánt tevékenységek azonosítása, egyidejűleg a forrásszükséglet mértékének meghatározásával (előzetes indikatív ágazati forrástérkép).
 • Az uniós forrással megvalósítani kívánt tevékenységek forrásigényének fedezetére potenciálisan igénybe vehető (illetőleg igénybe venni kívánt) OP-k forrásainak azonosítása a (koherencia-vizsgálat).
gyemszi szerepe ii
GYEMSZI szerepe II.
 • 104 fekvőbeteg intézmény a következő négy hónapban elkészíti az Európai Unió 2014-2020. közötti költségvetési időszakához igazodó stratégiai fejlesztési tervét.
 • Igazodnak az ágazati stratégiai tervezéshez, kiváló alapot nyújtanak ahhoz, hogy a fejlesztési források elnyerése érdekében szakmailag a lehető legjobban megalapozott elképzelésekkel induljunk.
 • A létesítmény fejlesztési terv célja, hogy átfogó képet adjon a kórház jelenlegi infrastrukturális állapotáról (épületállomány, eszköz, informatika) valamint meghatározza a 2014-2020-as időszakban tervezett fejlesztési igényeket és ennek megvalósításához szükséges pénzügyi forrást. A létesítmény fejlesztési tervben a kórház középtávú fejlesztését kell bemutatni a 2014-20. közötti időszakra.
folyamat
Folyamat
 • Módszertan kidolgozása
 • Térségi Igazgatók vezetésével segítők
 • Csapatok oktatása
  • Orvos-szakmai szakértő
  • Építész szakértő
  • Orvos technológus
  • Pénzügy szakértő
 • Információs nap az intézményeknek
a l tes tm nyfejleszt si m dszertan
A létesítményfejlesztési módszertan

A fejlesztési módszertan az egészségügyi létesítmények telephelyeinek, telephelyein lévő épületeinek, illetve létesítményeinek fejlesztési koncepcióját meghatározó tervezést elősegítő, azt megelőző

 • a létesítmény (kórház összes épületének) jelenlegi állapotát bemutató adatlapok és tervlapok rendszere,
 • a jelenlegi szakmai helyzetet és a szakmai ellátási célt tartalmazó meghatározott irányok rögzítése, orvos-szakmai program meghatározása,
 • majd ezek figyelembe vételével a tervezett állapotra vonatkozó, a létesítményt jellemző adatlapok és tervlapok elkészítése.
fejleszt si terv strat giai v zlat
Fejlesztési terv stratégiai vázlat
 • Célja, hogy meghatározza a 2014-2020-as időszakban tervezett fejlesztési igényeket és ennek megvalósításához szükséges pénzügyi forrást.
 • Elemei
  • Orvos-szakmai program
  • Építészeti-műszaki program és leírás, tervek és adatlapok
  • Orvos technológia program és leírás, adatlapok
  • Informatikai fejlesztési program és leírás, adatlapok
  • Pénzügyi terv
 • Beadás 2013. május 24.
fejleszt si terv
Fejlesztési terv

2013 augusztus 21.