slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Geografisk ansvarsområde: Oslo Akershus Oppland Hedmark Østfold

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Geografisk ansvarsområde: Oslo Akershus Oppland Hedmark Østfold - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Helse Øst RHF. Geografisk ansvarsområde: Oslo Akershus Oppland Hedmark Østfold. Dette utgjør 1/3 av Norges befolkning. Kvalitetsstrategi for Helse Øst. Kvalitetsstrategi 2002 – 2004 Bygget på Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling 1995 Kort og enkel Inneholdt 4 satsningsområder:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Geografisk ansvarsområde: Oslo Akershus Oppland Hedmark Østfold' - lam


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Helse Øst RHF

 • Geografisk ansvarsområde:
  • Oslo
  • Akershus
  • Oppland
  • Hedmark
  • Østfold

Dette utgjør 1/3 av Norges befolkning

kvalitetsstrategi for helse st
Kvalitetsstrategi for Helse Øst
 • Kvalitetsstrategi 2002 – 2004
  • Bygget på Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling 1995
  • Kort og enkel
 • Inneholdt 4 satsningsområder:

1. Helhetlig kvalitetssystem basert på ISO 9001:2000

2. Kvalitetsindikatorer

3. God praksis (fagrevisjoner)

4. Pasientinformasjon.

 • Evaluert 2004 og bred enighet om videreføring
kvalitetsstrategi 2005 2008
Kvalitetsstrategi 2005 - 2008
 • Kvalitetsstrategi 2005 – 2008 er vedtatt i styret for Helse Øst RHF med satsningsområdene:

1. Helhetlig kvalitetssystem basert på ISO 9001:2000

2. Kvalitetsindikatorer

3. God praksis (fagrevisjoner)

4. Pasientinformasjon.

5. Kvalitetsregister

6. Pasientsikkerhet

7. Tydeligere ledelsesforankring

helhetlig kvalitetssystem basert p iso 9001 2000
Helhetlig kvalitetssystem basert på ISO 9001:2000
 • Kvalitet handler om hvor vi legger lista for det vi gjør.
  • Det handler om de valg vi tar for hvordan oppgaven skal løses for å oppnå et godt resultat, - og hvordan vi møter andre mennesker
 • Vi kan ikke legge lista lavere enn lovkravene. Myndighetene krever internkontroll ovenfor sine lovområder. Dette er minimumskravet i et kvalitetssystem.
pasientinformasjon
Pasientinformasjon
 • Støtter opp under målsettingen i Nasjonal strategi om å styrke brukeren
 • Pilotprosjekt på ”Epikrise til pasienter” i A-hus og Sykehuset Asker og Bærum
 • Implementerer nå gradvis epikrise til pasienter ved utskrivning i hele Helse Øst
pasientsikkerhet
Pasientsikkerhet
 • Arbeidsglede styrker pasientsikkerheten
  • Lykkes med oppgaven
  • Fange opp forbedringsforslag
  • Sikre oppfølging med tiltak
 • Elektronisk forbedrings- og avvikssystem
 • Arbeidsgrupper i Helse Øst utarbeider veiledere innen:
  • Risikovurdering
  • Forbedrings- og avviksbehandling
fagrevisjoner
Fagrevisjoner
 • Støtter opp under målsettingen i Nasjonal strategi om å styrke utøveren.
 • Målet er å fastslå om beste praksis følges og å lære av hverandre.
 • Gjennomførte fagrevisjoner i 2005 innen:
  • Brystkreftbehandling
  • Hjerneslagbehandling
  • Selvmordstruede pasienter
 • Fagrevisjonene for 2006 er stoppet pga spørsmål om lovhjemmel for fagrevisorenes tilgang til journaler.
pasientsikkerhet forts
Pasientsikkerhet forts.
 • 100K-kampanjen i USA
  • Hevder å ha spart 122 300 unødvendige sykehusdødsfall siste 1½ år .
  • 6 tiltaksområder.
  • Helse Øst RHF har bedt om bistand fra Nasjonalt Kunnskapssenter til å vurdere overføringsverdien på norske forhold. Rapporten kommer i november 2006.
kvalitetsregister
Kvalitetsregister
 • Det er opprettet to nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Øst, begge ved Ullevål universitetssykehus:
  • Traumeregisteret
  • Norsk Diabetesregister
kvalitetsindikatorene
Kvalitetsindikatorene
 • Det er laget en definisjonskatalog for nasjonale kvalitetsindikatorer.
 • Indikatorene skal inn i målekortet som en del av vårt elektroniske ledelses- og informasjonssystem LIS som nå er inne i en pilotfase.
 • Helse Øst RHF skal ha gjennomgående indikatorer.
 • I tillegg skal foretakene utvikle indikatorer som passer i egen virksomhet.
ledelsesforankring
Ledelsesforankring
 • Ledelsens gjennomgåelse av internkontroll/ kvalitetsarbeidet gjennomføres i alle helseforetak.
 • Helse Øst RHF samarbeider med helseforetakene om god virksomhetsstyring og samordning av all rapportering og oppfølging av krav. Målet er å lage en felles manual og årshjul innen sommeren 2007.
 • Under ledelsens gjennomgåelse skal alle resultater og risikoforhold legges frem og det skal tas beslutninger om tiltaksplaner.
suksesskriterier
Suksesskriterier
 • 3 viktige suksesskriterier fremover:
  • Ledelse
  • Ledelse
  • Ledelse
ad