structurele aspecten van vroegtijdige zorgplanning bewoner als partner in de zorg
Download
Skip this Video
Download Presentation
Structurele aspecten van vroegtijdige zorgplanning Bewoner als partner in de zorg

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Structurele aspecten van vroegtijdige zorgplanning Bewoner als partner in de zorg - PowerPoint PPT Presentation


 • 239 Views
 • Uploaded on

Structurele aspecten van vroegtijdige zorgplanning Bewoner als partner in de zorg. 2011 Helga Heusdens en Gert Ghijsebrechts. Begrippenkader Vroegtijdige Zorgplanning. Woonzorgcentrum Zonnestraal achtergrondinformatie. Woon- en zorgcentrum

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Structurele aspecten van vroegtijdige zorgplanning Bewoner als partner in de zorg' - lalo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
structurele aspecten van vroegtijdige zorgplanning bewoner als partner in de zorg

Structurele aspecten van vroegtijdige zorgplanningBewoner als partner in de zorg

2011

Helga Heusdens en Gert Ghijsebrechts

woonzorgcentrum zonnestraal achtergrondinformatie
Woonzorgcentrum Zonnestraalachtergrondinformatie
 • Woon- en zorgcentrum
 • 273 bedden, waarvan 161 RVT, 109 ROB en 3 kortverblijf bedden
 • Bewoners = Hasseltse senioren met geringe draagkracht
vroegtijdige zorgplanning als vertaling van onze visie op zorg
Vroegtijdige zorgplanning als vertaling van onze visie op zorg

VZP is

Een denkproces waarmee een instelling een bepaalde visie op zorg rond het levenseinde vorm geeft

Een geïndividualiseerde benadering voor elke bewoner waarbij anticiperend op het verloop van het levenseinde bepaalde afspraken m.b.t. het zorgtraject worden gemaakt

Vertrekt vanuit de eigenheid (specifieke problematiek) van bewoners van het WZC: nood aan visie en planning van zorg

Vroegtijdige zorgplanning = onderhandelde zorg

tussen zorgverstrekkers, bewoner en familie

wetgeving die het denkproces be nvloedt
Wetgeving die het denkproces beïnvloedt
 • Wet over palliatieve zorg (14 juni 2002)
 • Wet over euthanasie (28 mei 2002)
 • Wet over patiëntenrechten (22 Aug 2002)
  • Recht op kwaliteitsvolle dienstverlening (oordeel kwaliteit van leven speelt mee)
  • Recht op informatie
  • Recht op toestemming na informatie (recht om te weigeren)

Vermijden dat essentiële beslissingen over de gezondheidstoestand van de patiënt genomen worden buiten diens wil en kennis om

vroegtijdige zorgplanning
Vroegtijdige zorgplanning

Resultaat

 • Bewoner formuleert zijn visie op zorg
 • Er wordt een behandelingsrichtlijn uitgezet waar afspraken gemaakt worden mbt het zorgtraject
beslissing
Beslissing

Ethische overwegingen en wetgeving

ACP

Medische gegevens

Patiënt

Zorgverstrekker

Beslissing

Familie

woon en zorgcentra wzc
Woon en Zorgcentra (WZC)
 • Specifieke setting
  • Laatste levensfase (Quality of Life)
  • Woonomgeving, geen hospitaal
  • Langdurige chronische en terminale aandoeningen
  • Vele dementerende bewoners
  • Veel verschillende zorgverstrekkers
  • CRA zorgt voor het medisch beleid, huisartsen vullen het in
  • Grote verschillen tussen de WZC
 • Een eenvoudig werkbaar model, aangepast aan een WZC is noodzakelijk
toepassen van een geschikt model
Toepassen van een geschikt model

Aan welke eisen moet het model voldoen?

 • Visie moet duidelijk vervat zijn
 • Eenvoudig om toe te passen
  • Toepasbaar op alle bewoners
  • Begrijpelijk voor alle zorgverstrekkers
  • Eenvoudig om te gebruiken
 • Flexibel en aanpasbaar op ieder moment
 • Eigen professionele competentie invullen
 • Geen enge beperkende keurslijf
 • Duidelijke vermelding in dossier mogelijk
 • Positieve benadering van de bewoner en familie
vraag het aan de bewoner
Vraag het aan de bewoner!
 • Beperkingen
  • Cognitief
  • Medische kennis , evolutie aandoening
  • Tijd
 • Werkmodel implementeren
  • Alle bewoners betrekken
  • Gesprekken op systematische manier organiseren
  • Informatie gebruiken voor kwaliteitsverbetering van de zorg
vraag het aan de bewoner1
Vraag het aan de bewoner!
 • Met wie ga je spreken?
   • Bewoner
   • Familie betrekken
 • Wat ga je vragen?
   • Medisch technische lijst?
   • Doelstellingen?
 • Op welk tijdstip?
   • Zo vroeg mogelijk na opname
   • Herhaalde gesprekken soms essentieel
werkmodel cre ren
Werkmodel creëren
 • Doelstellingen
  • Comfortzorgen (C)
  • Behouden van de functies (BF)
  • Verlengen van het leven (VL)
 • Hospitalisatie
  • Is dit nog gewenst?
acp model
ACP model

VLJa :Max Zorg ZH

Ja :Bep Zorg ZH

BF Hosp

nee :Max Zorg RVT

Cnee :Pal Zorg RVT

slide15

Doel-stelling

Behan-deling

Onder-zoek

Verple-ging

kine

ergo

Voe-ding

VL H

Voluit

Voluit

Voluit

Voluit

Voluit

Voluit

BF H

Max Herstel

Min Belast.

Beperkte

Hospital. Mogelijk

Voluit

Voluit

Voluit

Voluit

BF R

Max Hertsel

Min Belast.

Ambulant

Voluit

Voluit

Voluit

Voluit

C R

Palliatief

Geen of uitzonderlijk

Comfort

Comfort

Comfort

Comfort

voordelen v h werkmodel
Voordelen v/h werkmodel
 • Eenvoudig model
 • Vertrekt van besproken doelstellingen van bewoner, familie en zorgverstrekker
 • Kan op ieder moment gewijzigd worden ifv wisselende doelstellingen
 • Positief beeld van welke zorg we nog kunnen bieden
 • Begrijpbaar voor iedere zorgverstrekker
 • Laat ruimte voor professionele invulling van zorgverstrekkers
 • Gemakkelijk te noteren in het dossier
nadelen v h werkmodel
Nadelen v/h werkmodel
 • Vertrekt vanuit een medisch model
 • Te weinig dwingend
  • Aanvullen met DNR-code?
   • Is ontstaan na overleg met zorgverstrekker, bewoner en familie.
   • Geeft duidelijk behandelingsbeperking aan
   • Is “bindend” naar zorgverstrekker toe.
   • Enkel bij gegronde en schriftelijke motivatie in het dossier kan men hiervan afwijken.
dnr versus acp
DNR versus ACP

beslissingskracht

ACP

DNR

vermindering

algemene toestand

slide20
Samenvatting concrete aanpak
 • Overleg met bewoner kort na opname (6 weken)
  • Twee referentieverpleegkundigen per dienst opgeleid om het denkproces van bewoner te begeleiden
 • Overleg met alle partners in de zorg (7 weken)
  • Bewoner, familie, huisarts, hoofdverpleegkundige, referentieverpleegkundige, maatschappelijk werkster, aandachtspersoon
 • Schematische weergave van gemaakte afspraken in het dossier
 • Bewoner kan op ieder moment de afspraken herroepen en een andere keuze maken
individueel gesprek bewoner
Individueel gesprek bewoner
 • gesprek door opgeleide verpleegkundige/verzorgende
 • 6 weken na opname
  • Mogelijkheid bieden aan de bewoners om te spreken: het is geen verplichting
  • Gesprekken kunnen opgebouwd: moet niet volledig zijn na een gesprek, nieuwe afspraak kan gemaakt worden
  • Gesprek wordt geleid naar doelstellingen
  • Bij bewoners die zich verbaal niet kunnen uitdrukken wordt de familie betrokken in het gesprek.
individueel gesprek bewoner1
Individueel gesprek bewoner
 • Doelstellingen van het gesprek
  • Evaluatie verblijf (verwachtingen ↔ realiteit)
  • Peilen naar omkadering (mantelzorg, vertrouwenspersoon, ….)
  • Onderzoek naar het verwachtingspatroon: hoe zie je de toekomst?
  • Na het gesprek toestemming vragen aan bewoner of dit of welke punten uit het gesprek met de familie of vertrouwenspersoon mogen besproken worden.
 • Informatie bundelen in dossier
overleg met alle partners in zorg 7 weken
Overleg met alle partners in zorg (7 weken)
 • Gesprek met de familie of vertrouwenspersoon bij voorkeur in aanwezigheid van de bewoner
 • Maatschappelijk werkster
 • Bewoner en/of familie
 • Andere zorgverstrekkers
 • Huisarts
 • Multidisciplinair
huisarts
Huisarts
 • Centrale figuur in de medische opvolging
 • Maximaal betrekken in vroegtijdige zorgplanning
 • Multidisciplinair
 • Eindverantwoordelijkheid bij medische beslissingen rond het levenseinde
familie en mantelzorgers
Familie en mantelzorgers
 • Duidelijkheid scheppen over visie bewoner
 • Betere voorbereiding op emotioneel moeilijke momenten
 • Verwerking rouwproces
  • Inzicht in de medische situatie en zijn natuurlijk verloop?
  • Inzicht in dementie en zijn natuurlijk verloop?
  • Inzicht in comfortzorgen? Vermijden van medisch hardnekkig handelen.
  • Kennis van de wensen van de bewoner?
  • Wensen over omgang en verzorging met bewoner?
  • Gezamenlijk standpunt tussen familieleden?
  • Wie is aanspreekpersoon?
  • Inzicht in natuurlijk overlijdensproces.
weergave informatie zorgdossier
Weergave informatie zorgdossier
 • Dossier : VZP formulier
 • Door verantwoordelijke vzp
 • Informatie van én voor alle zorgverstrekkers is belangrijk
 • Continu proces: stopt niet met één overleg
informatie noteren bij het verwijzen van bewoner naar het ziekenhuis
Informatie noteren bij het verwijzen van bewoner naar het ziekenhuis
 • Standaard verwijsblad:
  • Doelstelling en DNR-code aanvinken indien besproken

ACP: o VL DNR: o 0

o BFH o 1

o BFR o 2

o C o 3

kwaliteit van zorg rond het levenseinde
Kwaliteit van zorg rond het levenseinde
 • Bewoner kan op ieder moment de afspraken herroepen en een andere keuze maken
  • Bewoner bepaalt wat voor hem levenskwaliteit is
  • Respect voor de wil van de oudere, erkenning van de waardigheid als persoon
  • Realistische informatie, dan is een juiste keuze mogelijk
slide31
Vertrekken vanuit de zorgvisie

Aanwezigheid palliatieve zorgcultuur

Communicatievaardigheden en -kanalen

zorgvisie vanuit ethisch standpunt
Zorgvisie vanuit ethisch standpunt

De zorgverlening die we vandaag verlenen dient kwaliteit te bieden op een manier zodanig dat ze bijdraagt tot de kwaliteit van leven voor zorgvragers… Fundamenteel is dat zorgvragers “zorgvragers” mogen zijn.

palliatieve zorgcultuur
Palliatieve zorgcultuur

Noodzakelijk bij VZP

 • Gesprekken betreffende VZP zijn enkel mogelijk indien eindigheid van het leven aanvaard wordt
 • Therapeutische hardnekkigheid vermijden
 • Kwaliteit van het leven, totaalbenadering
 • Familie en omgeving betrekken
 • Multidisciplinaire benadering

Menselijke geneeskunde waarin de oudere nog afscheid mag nemen van het leven

communicatie
Communicatie

Communicatieschema opstellen om alle bewoners te betrekken

 • Gespreksmoment kort na opname
 • Bewoner spreekt niet spontaan, het gesprek moet gestart worden door de arts of andere zorgverstrekker
 • Zorgverstrekker (arts) gaat dieper in op signalen die de bewoner geeft
 • Arts initieert een gesprek bij crisismomenten
 • Gesprekken moeten vroeg genoeg beginnen (voor ernstige terminale toestand)
 • Familie uitnodigen op gesprek

Gesprek noteren in dossier

evaluatie 1
Evaluatie (1)
 • Positieve punten
  • werkgroep VZP
  • multidisciplinaire aanpak
  • doelstellingen aanwezig en gekend
  • neutrale persoon coördineert de ronde tafelgesprekken
evaluatie 2
Evaluatie (2)
 • Aandachtspunten
  • communicatievaardigheden medewerkers
  • Coördinatie van gesprekken en opvolging centraliseren bij bewonersconsulente
  • Nauwer opvolgen van palliatieve aanpak door huisartsen (CRA-arts)
  • Richtlijnen (medicatieschema’s) als leidraad voor huisartsen
  • Integratie zorgaspecten
  • Organiseren van opvolggesprekken
  • bij eerste contact bij opname reeds duidelijk de vroegtijdige zorgplanning bespreken met bewoner en familie (folder)
woonzorgcentrum zonnestraal vroegtijdige zorgplanning
Woonzorgcentrum ZonnestraalVroegtijdige zorgplanning
 • Is één van de instrumenten waarmee we onze missie realiseren
 • Het biedt een kader
  • waarin iedere bewoner de kans krijgt zijn visie en wensen over de zorg naar het levenseinde uit te drukken
  • waarin behandelings- en zorgrichtlijnen kunnen worden uitgeschreven conform de wensen van iedere bewoner
 • Implementatie blijkt moeilijk
ad