Rodzicem się nie rodzimy, Rodzicem się stajemy… Opracowały: Magdalena Głowinkowska Jadwiga Świlak - PowerPoint PPT Presentation

Rodzicem się nie rodzimy,
Download
1 / 20

 • 175 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Rodzicem się nie rodzimy, Rodzicem się stajemy… Opracowały: Magdalena Głowinkowska Jadwiga Świlak. Instrukcja obs ł ugi nastolatka. Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci w okresie dorastania. Spotkanie z rodzicami  odbyło się 12.11.2013r godz. 17.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Rodzicem się nie rodzimy, Rodzicem się stajemy… Opracowały: Magdalena Głowinkowska Jadwiga Świlak

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rodzicem si nie rodzimy rodzicem si stajemy opracowa y magdalena g owinkowska jadwiga wilak

Rodzicem się nie rodzimy,

Rodzicem się stajemy…

Opracowały:

Magdalena Głowinkowska

Jadwiga Świlak


Instrukcja obs ugi nastolatka

Instrukcja obsługi nastolatka

Jak radzić sobiez trudnymi zachowaniami dzieci w okresie dorastania

Spotkanie z rodzicami  odbyło się 12.11.2013r godz. 17


Rodzicem si nie rodzimy rodzicem si stajemy opracowa y magdalena g owinkowska jadwiga wilak

narodziny dziecka dorastanie dorosłość

I etap- 11-15 lat

II etap- 16-18 lat

Jest to okres w życiu człowieka, w którym dokonuje się przeobrażenie dziecka w dorosłą osobę.

Na przestrzeni w miarę krótkiego czasu zachodzą zmiany fizyczne i psychiczne.


Rodzicem si nie rodzimy rodzicem si stajemy opracowa y magdalena g owinkowska jadwiga wilak

Zmiany fizyczne i psychiczne

 • Zmiany w budowie ciała ( wzrost, przyrost masy, rozwój kośćca, mięśni i narządów wewnętrznych)‏

 • Rozwój narządów rozrodczych i drugorzędnych cech płciowych

 • Nadmierna wrażliwość

 • Pobudliwość układu nerwowego

 • Zachwianie równowagi procesów pobudzania- hamowania

 • Duża nerwowość, drażliwość, niepokoje

 • Męczliwość i brak opanowania


Cechy charakterystyczne

Cechy charakterystyczne

> szukanie tożsamości

> odpowiedzialność

> świadomość

> samodzielność

> bunt

> system wartości w totalnej przebudowie


Cechy wieku dorastania

Cechy wieku dorastania

Dorastanie to okres między 13 a 18 rokiem życia, kiedy dochodzi do wielu zmian na poziomie fizycznym i psychicznym młodego człowieka.

To wiek przemian, zmartwień i trudności z młodzieżą.

Przeżycia emocjonalne młodzieży cechuje szeroka skala doznań i reakcji, ich duża intensywność i zmienność, a także krańcowość, sprzeczność i bezprzedmiotowość.

Młodzież jest drażliwa, niespokojna, niestała.

Świat przeżyć wewnętrznych młodych ludzi jest bardzo bogaty.


Pierwsza faza dorastania 11 16 lat

Pierwsza faza dorastania 11-16 lat

Charakteryzuje się ogólnym niezrównoważeniem emocjonalnym wyrażającym się w nadmiernej pobudliwości. Młodzi ludzie stają się drażliwi, niespokojni ruchowo. Wiele zmian hormonalnych sprawia dorastającym poważne problemy z nastrojem i emocjami.

Cechuje ich zmienność motywacji:

Dziewczęta często mają złe humory, są nadąsane, płaczliwe.

Chłopcy bywają agresywni, miewają wybuchy złości.

Niezrównoważenie młodzieży w okresie dorastania przejawia się w pewnej anarchii życia psychicznego, w chaosie przeżyć i działań w szybko po sobie następujących stanach: energia-lenistwo, radość-smutek, brawura-nieśmiałość, towarzyskość-pragnienie samotności.


Rodzicem si nie rodzimy rodzicem si stajemy opracowa y magdalena g owinkowska jadwiga wilak

W tym wiek mocno dochodzi do głosu potrzeba bycia akceptowanym przez grupę rówieśniczą!!!, która ma taką siłę, że często dorastający zaspokajają ją kosztem własnego “ja”. Przyjmują normy i zachowania grupy wbrew temu, co dotąd uważali za ważne i słuszne. Więź emocjonalna z dorosłymi rozluźnia się, autorytet słabnie i często może dochodzić do konfliktów.

Dzieje się to za sprawą wzrostu zdolności krytycyzmu. Dorastające dzieci, dzięki wspaniałej spostrzegawczości i umiejętności porównywania, coraz częściej zauważają liczne uchybienia w postępowaniu dorosłych.

Siłę tę wzmaga wkraczanie w okres buntu młodzieńczego!!!, który w tym wieku manifestuje się przede wszystkim podważaniem, negowaniem tego, co w procesie wychowania płynie od dorosłych. Dzieci buntują się przeciwko wartościom preferowanym przez dorosłych, przeciwko ich zasadom, nakazom, zakazom, przyjętym normom i regułom.

Buntują się po to , by w efekcie zdecydować co jest ważne w ich indywidualnym życiu, czym będą się w nim kierować.

Wzrasta potrzeba samodzielności, chęci uniezależnienia się, chodzenia własnymi drogami.


Jak stawia nastolatkom granice

Jak stawiać nastolatkom granice.

Na kwestię samodzielności dziecka warto spojrzeć z punktu widzenia dziecka, a także zadań rodzica.

Zbyt sztywne granice są równie trudne dla nastolatka jak ich brak.

Pozwalając dziecku na działanie należy ocenić, czy mu sprosta.

Wymagania i zakazy warto komunikować z szacunkiem, opisując czemu służą.

Ważna jest konsekwencja i zaufanie.


Granice

Granice…

zasady – granice – konsekwencje – respektowanie

Granice to inaczej normy, reguły, zasady,

czyli obszar, w którym nie dajemy na coś przyzwolenia.

Każda rodzina tworzy własny system zasad,

nakazów i zakazów.


Czego potrzebuj nasze dorastaj ce dzieci

Czego potrzebują nasze dorastające dzieci?

Szacunku

Mądrego przywództwa

Miłości

Akceptacji

Zaufania i większej swobody

Zrozumienia

Rozmów bez krzyku

Motywowania do działania

Dostrzegania sukcesów

Słuchania

Niewpędzania w poczucie winy

Rozwiązywania problemów w cztery oczy

Konsekwencji

Niemówienia: NIGDY, WSZYSTKO, ZAWSZE


Pami taj

Pamiętaj!!!

OCENIAJ ZACHOWANIE DZIECKA, A NIE SAMO DZIECKO!

MÓW, CO WIDZISZ…

MÓW, CO MYŚLISZ…

MÓW, CO CZUJESZ…

MÓW O SWOICH OCZEKIWANIACH.

MÓW KRÓTKO I NA TEMAT.

STAWIAJ GRANICE I RESPEKTUJ JE.


Zamiast obwinia udziel informacji

Zamiast obwiniać – udziel informacji.

Obwinienie sprawia, że nastolatek zaczyna się bronić przed oskarżeniami, udzielanie informacji natomiast umożliwia dziecku branie odpowiedzialności za swoje postępowanie.

OBWINIANIE:

- Zniszczyłaś aparat! Jak mogłaś być tak bezmyślna?!

REAKCJA:

- Nie wiedziałam, że się zniszczy!

UDZIELENIE INFORMACJI:

- Zawsze, gdy bierzesz aparat pamiętaj o wzięciu osłonki i nie zostawiaj go nigdzie, dobrze?

REAKCJA:

- Dobrze, przepraszam.. Będę pamiętać.


Zamiast atakowa nastolatka opisz co czujesz

Zamiast atakować nastolatka opisz, co czujesz…

Krzyczenie i atakowanie dziecka powoduje jego zamknięcie się w sobie i zerwanie kontaktu. Opis tego, co czujemy pomaga nastolatkom w wysłuchaniu nas oraz w zareagowaniu w pomocny sposób.

ATAK:

- Jesteś nieodpowiedzialny! Nigdy nie można na Ciebie liczyć!

REAKCJA:

- Zawsze za wszystko mnie obwiniasz!

OPISANIE UCZUĆ:

- Jestem rozczarowany. Zapewniałeś mnie, że to zrobisz.

REAKCJA:

Wiem, zaraz to zrobię.


Zamiast wydawa rozkazy opisz problem

Zamiast wydawać rozkazy opisz problem…

Rozkazy wywołują sprzeciw; gdy zakazujemy czegoś dziecku, ono często dla zasady robi na przekór. Natomiast gdy opisujemy daną sytuację, staje się ona możliwa do zaakceptowania przez nastolatka.

ROZKAZ:

- Nie wolno Ci tego dotykać!

REAKCJA:

A właśnie, że dotknę!

OPIS PROBLEMU:

To drogocenny prezent, jeśli źle go weźmiesz może Ci się wyślizgnąć i się potłuc.

REAKCJA:

Rozumiem...


Zamiast grozi i rozkazywa zaproponuj wyb r

Zamiast grozić i rozkazywać zaproponuj wybór…

Groźba, podobnie jak rozkaz, powoduje u nastolatków działanie odwrotne od zamierzonego bądź też ponurą uległość. Wybór natomiast sprawia, że nastolatki mogą poczuć początki dorosłości oraz nabierają do nas zaufania.

GROŹBA:

- Zrobisz to, albo masz szlaban do końca tygodnia!

REAKCJA:

- Mam to gdzieś! Nic nie zrobię!

ZAPROPONOWANIE WYBORU:

- Wszyscy sprzątamy. Możesz wybrać sprzątanie garażu lub przedpokoju.

REAKCJA:

- No dobrze, biorę przedpokój.


Zamiast d ugich kaza powiedz to jednym s owem

Zamiast długich kazań powiedz to jednym słowem…

Nastolatki wyłączają się, słysząc długie kazania. Krótkie przypomnienie przykuwa uwagę i pozwala łatwiej nakłonić dziecko do współpracy.

DŁUGIE KAZANIE:

- Ile razy mam Ci przypominać.. dlaczego zawsze.. wczoraj przecież.. a pamiętasz zeszły weekend.. po co to zrobiłaś...

REAKCJA:

- Mhm.. ( „bla bla bla, jasne” )‏

KRÓTKIE PRZYPOMNIENIE:

- Kochanie, Twój plecak.

REAKCJA:

- Już idę.


Zamiast wytyka to co jest le okre l swoje warto ci i lub oczekiwania

Zamiast wytykać to, co jest źle określ swoje wartości i/lub oczekiwania…

Nastolatki wyłączają się słysząc krytyczne uwagi. Kiedy rodzice mówią, czego oczekują w sposób pełen szacunku i jednoznaczny, wtedy istnieje szansa na to, że nastolatek ich wysłucha i postara się sprostać oczekiwaniom.

WYTYKANIE:

- Wiecznie krytykujesz siostrę, jesteś dla niej okropna.

REAKCJA:

- Zawsze jej bronisz!

OKREŚLANIE WARTOŚCI:

- Nie chcę, aby w naszej rodzinie jeden drugiego poniżał.

REAKCJA:

- Rozumiem.


Ka dy z nas by kiedy nastolatkiem

Każdy z nas był kiedyś nastolatkiem...

Warto pamiętać, że bycie nastolatkiem to stan, z którego się wyrasta, a jednocześnie to trudny czas nie tylko dla rodziców, ale i dla dzieci.

Szanując je dajemy im do zrozumienia, że mogą na nas liczyć.


Literatura

Literatura

Thomas Gordon „Wychowanie bez porażek” Instytut Wydawniczy Pax warszawa 2001

Thomas Gordon „Wychowanie bez porażek w praktyce” Instytut Wydawniczy Pax Warszawa 2004.

A. Faber, E. Mazlish „ Wyzwoleni Rodzice wyzwolone dzieci” Twoja droga do szczęśliwej rodziny Media Rodzina 2009.

A. Faber, E. Mazlish „Jak mówić do nastolatków żeby nas słuchały” „Jak słuchać żeby z nami rozmawiały” Media Rodzina 2005.

A. Faber, E. Mazlish Co powinni wiedzieć rodzice i nauczyciele „ Jak mówić żeby dzieci się uczyły w domu i szkole”. Media Rrodzina1995.


 • Login