DOĞA HAREKETLERİ ARAŞTIRMA DERNEĞİ - PowerPoint PPT Presentation

Do a hareketler ara tirma derne
Download
1 / 38

 • 308 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

DOĞA HAREKETLERİ ARAŞTIRMA DERNEĞİ. SAYISAL GÖZLEM AĞI PROJESİ SÖAP www.dohad.org. Tarihçe. Uyanış tarihi: 17 Ağustos 1999 İzmit Depremi Soru: Bu deprem tahmin edilebilir miydi?. Tarihçe. Kestirme cevap: “Depremler tahmin edilemez !!!” Bilimsel cevap:

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

DOĞA HAREKETLERİ ARAŞTIRMA DERNEĞİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Do a hareketler ara tirma derne

DOĞA HAREKETLERİ ARAŞTIRMA DERNEĞİ

SAYISAL GÖZLEM AĞI PROJESİ

SÖAP

www.dohad.org


Tarih e

Tarihçe

Uyanış tarihi:

17 Ağustos 1999 İzmit Depremi

Soru:

Bu deprem tahmin edilebilir miydi?


Tarih e1

Tarihçe

Kestirme cevap:

“Depremler tahmin edilemez !!!”

Bilimsel cevap:

”Gözlem yapılsaydı, veri toplansaydı ve zamanında analiz edilseydi tahmin edilebilirdi.”


Ama lar

Amaçlar

 • Doğa ve doğa hareketlerini gözlemlemek,izlemek, incelemek, doğadaki değişimlerin canlılar üzerindeki etkilerini araştırmak,

 • Doğal afetlere karşı korunmak amacıyla projeler oluşturmak ve varolan projeleri geliştirmek amacıyla desteklemek

 • Doğal afetler sonrası için arama-kurtarma ekipleri oluşturmak, afet bölgelerinde dayanışma ve yardımlaşmaya katkıda bulunmak


T protokol

İ.T.Ü Protokol

 • 02.10.2003 Yılında Kayaç gerginliği izleme yöntemi ile deprem tahmin projesi arasında yardımlaşma protokolü imzalandı


Depremler n nceden tahm n zer ne yen b r yakla im oklu y ntem s stem

DEPREMLERİN ÖNCEDEN TAHMİNİ ÜZERİNE YENİ BİR YAKLAŞIM, ÇOKLU-YÖNTEM SİSTEMİ,

Depremler olmadan önce yer altındaki kayaçların fiziksel değişimleri, yer üstünde farklı özelliklerde gözlemlenir ve algılanır. Bunlar arasından kayaçlarda oluşan gerilmelerden meydana gelen elektrostatik alan, yer altı radon ve metan gazı çıkışı, eğim, mikro sismik hareketler, iyonosfer üzerinde meydana gelen değişimler, atmosferik değişimler ve hayvanlardaki davranış değişimleri vs. depremi önceden belirlemede yol gösterici olarak literatürde yer almıştır. Bu çalışma varolan depremi önceden haber verme çalışmalarına ek olarak aynı anda uygulanabilir kayaç gerginlik sistemi (İTÜ Kayaç gerginliği izleme yöntemi ile deprem tahmin projesi ), iyonosfer-manyetik alan değişimi ve metan gazı ölçümlerinin incelenmesi adı altında çoklu yöntem sistemi geliştirilmiştir.


G zlem yap lan parametreler

Gözlem Yapılan Parametreler

Gönüllü Gözlemciler tarafından takip edilenler:

 • Karınca gözlemleri, hayvan davranışları,

 • Bitkilerdeki değişimler

 • Elektrikli Ev Aletlerinde bozulmalar

 • Gök cisimlerinin etkileri

 • Deprem bulutları ( Uydu destekli )


L lebilir parametreler

Ölçülebilir Parametreler

Ölçüm cihazlarıyla takip edilenler

 • Kaynak,Kuyu ve Denizde ısı,seviye,kimya debi değişimleri

 • Mikrosismik Hareketler

 • Radon emisyonu değişimi

 • Elektrostatik, Elektromanyetik alan değişimleri

 • İyonizasyon

 • Kayaç gerginlikleri takibi ( İTÜ kayaç gerginliği izleme projesi )


Do a hareketler ara tirma derne

www.sismikaktivite.org sitemize iletilen sıra dışı doğa olaylarının meydana gelen depremler ile ilişkiselliği


Marmara b lgesi stasyon da l m

Marmara Bölgesi İstasyon Dağılımı


L lmesi gereken parametreler

Ölçülmesi Gereken Parametreler

 • 1 Hz 3 Bileşen sismik ölçüm

 • 2 Bileşen doğal gerilim

 • Kayaç gerginliği

 • Tilt ölçümleri

 • 3 Bileşen manyetik ölçüm

 • Hava sıcaklığı ölçümü

 • Hava nemi ölçümü

 • Rüzgar hızı ölçümü

 • Hava basıncı ölçümü

 • Toprak nem ölçümü

 • Toprak sıcaklığı ölçümü

 • Termal kaynak suyu ölçümleri


Proje 1

İstanbul Teknik Üniversitesi

Kayaç gerginliği izleme yöntemi ile deprem tahmin projesi

Proje 1


T proje al anlar

İtü Proje Çalışanları

 • Prof. Dr. Haluk EYiDOGAN iTÜ Maden Fakültesi - Jeofizik Mühendisligi Bölüm Baskani Sismik veri toplama ve jeofizik analizler

 • Doç. Dr. Özcan KALENDERLi iTÜ Elektrik - Elektronik Fakültesi Elektrostatik alanlarin analizi ve modellemesi

 • Yrd Doç Dr Oğuz Gündoğdu İ.Ü Grubu İstasyon yerlerinin seçimi kurulumu ve keşif çalışmları

 • Dr. Berk ÜSTÜNDAG iTÜ Elektrik - Elektronik Fakültesi Proje Yürütücüsü

 • Bnb. Yük. Müh. Levent YENiLMEZ Hava Harp Okulu istasyon sorumlusu

 • Yük. Mim. Lütfü Ünver Proje işletme Koordinatörü

 • ins. Müh. Yusuf B. TIMBIR Saha verilerinin derlenmesi

 • Yard. Doç Dr Mustafa TURAN Sakarya Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü SAÜ Çalışma grubu / yürütücü

 • Y.Müh Siraç Özerdem ITU Elektrik Elektronik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yapay Sinir Ağları ile Örüntülerin Analizi

 • Fuat AGALDAY Elektronik Teknisyeni ,İstasyonların kurulumu ve çalıştırılması


Proje 2

Doğa Hareketleri Araştırma Derneği

Sayısal Ölçüm Ağı Projesi

Proje 2


Say sal l m a proje al anlar

Fuat AGALDAY Elektronik Teknisyeni , Dohad Başkanı

Hüsniye ÖNEN Elektronik Mühendisi , Dohad yönetim kurulu üyesi

Özcan CABBAR Eczacı , Dohad Yönetim kurulu üyesi

Birsen GEDİK Dohad yönetim kurulu üyesi

Işık POT Dohad yönetim kurulu üyesi

Gürsel AKAN Dohad yönetim kurulu üyesi

Aysel ÖZGEZER Dr Dohad yönetim kurulu üyesi

1500 Gönüllü gözlemci üye

50 Dernek üyesi

Sayısal Ölçüm Ağı Proje Çalışanları


Proje dan manlar m z

Proje Danışmanlarımız

 • Yrd Doç Dr Oğuz Gündoğdu İ.Ü

 • Yrd Doç Dr Berk Üstündağ

 • Prof Dr Uğur Kaynak K.Ü

 • Jeofizik müh Kerim Avcı

 • Jeofizik yüksek mühendisi Dilek Baki CHP Bakırköy İlçe Başkanı


Destek ler m z

DESTEKÇİLERİMİZ

 • Prof:Dr. Atilla ULUĞ: D.E.Ü. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı , D.E.Ü. Ege Bölgesi Araştırma ve uygulama Merkezi (EBAMER) Müdürü, D.E.Ü.-F.B.E. Deprem Yönetimi Bölüm Başkanı, İzmir Yerel gündem 21 Bütünleşik Kriz Yönetimi Çalışma Grubu Kolaylaştırıcısı

 • Yrd.Doç.Dr. Berk ÜSTÜNDAĞ: İ.T.Ü. Bilg.Müh.Öğr.Üyesi, İTÜ Deprem Tahmin Projesi Yürütücüsü

 • Chen I-WAN : Çin Jeofizik Kurumu Doğal Afetler Kestirim komitesi Danışmanı

 • Prof.Dr.Haluk EYİDOĞAN: İ.T.Ü. Jeofizik böl.Öğr.Üyesi,

 • Prof.Dr.İbrahim ÇEMEN: Oklahoma Ün. Jeoloji Bölüm Başkanı

 • Yrd.Doç.Dr. Oğuz GÜNDOĞDU: İstanbul Ün. Jeofizik Böl.Öğr.Üyesi,

 • Prof.Dr.Uğur KAYNAK: Kocaeli Ün. Jeofizik Böl. Emekli Öğr. Üyesi, Dohad Onur Üyesi, Danışma Kurulu Üyesi

 • Destekçilerimiz alfabetik olarak sıralanmıştır 


Kurulan stasyonlar

Kurulan İstasyonlar

 • Bursa Nilüfer Belediyesi


Nil fer belediyesi

Nilüfer Belediyesi

 • Üstte sismik çukur

 • Altta Pc ve ekipmanlar


Nil fer belediyesi1

Nilüfer Belediyesi


Bilinen depreme bir rnek nil fer 06 04 2009 md 3 4 al depremi sp do al gerilim anomalisi

Bilinen depreme bir örnek Nilüfer 06 04 2009 Md 3.4 Çalı depremi sp ( Doğal Gerilim ) anomalisi


06 04 2009 md 3 4 al deprem kayd

06 04 2009 Md 3.4 Çalı deprem kaydı


Nil fer stasyonu hava s cakl grafi i

Nilüfer İstasyonu Hava Sıcaklığı Grafiği


Bilinen depreme rnek

Bilinen depreme örnek

 • Depremden 5 gün önce başlayan mikro sismik etkinlik

 • Tarih 28 01 2008

 • Sabah 08.00

 • Aktivite başlıyor

 • Nilüfer belediyesine bilgi veriliyor


Mikro aktiviteler devam ediyor

Mikro aktiviteler devam ediyor

Son deprem 15.58 ve suskunluk


Do a hareketler ara tirma derne

Ve 5 gün sonra ana şokKandilli Rasathanesi UDİM kayıtlarına göre 28 01 2008 md 3.5 büyüklüğündeki deprem kaydı

Deprem kaydı dohad sismografı tarafından yapılmıştır


Nil fer stasyonu manyetometre grafi i

Nilüfer İstasyonu Manyetometre Grafiği


Nil fer stasyonu do al gerilim grafi i

Nilüfer İstasyonu Doğal Gerilim Grafiği


Do al gerilim analiz grafi i

Doğal Gerilim Analiz Grafiği


Yeni iftlik belediyesi

Yeniçiftlik Belediyesi

 • 3 Bileşen mikro sismik hareketler

 • 2 Bileşen doğal gerilim

 • İtü Kayaç gerginlikleri

 • Hava basıncı

 • Hava sıcaklığı

 • Hava nemi

 • Toprak nemi

 • Manyetik Alan ölçümü


Yeni iftlik stasyonu

Yeniçiftlik İstasyonu


Narc k belediyesi

Çınarcık Belediyesi


Narc k stasyonu

Çınarcık İstasyonu


Narc k stasyonu1

Çınarcık İstasyonu


Stasyonlar

İstasyonlar

 • Hava Harp Okulu Yeşilyurt İtü

 • Çorlu İstasyonu İtü

 • Çanakkale Belediyesi İtü

 • Nilüfer Belediyesi Sivil Savunma İtü Dohad

 • Nilüfer Belediyesi Çalı İstasyonu İtü Dohad

 • Nilüfer Belediyesi Görükle İstasyonu İtü Dohad

 • Nilüfer Belediyesi Akçalar İstasyonu İtü Dohad

 • Yeniçiftlik Belediyesi İtü Dohad

 • Marmara Ereğlisi Belediyesi İtü Dohad

 • Bakırköy Belediyesi Afet Yönetim Merkezi İtü Dohad

 • Bakıkröy Belediyesi Basınköy İstasyonu İtü Dohad

 • Bakırköy Belediyesi Osmaniye İstasyonu İtü Dohad

 • Tekirdağ Belediyesi İtü Dohad

 • Yenice Belediyesi İtü Dohad

 • Gemlik Belediyesi İtü Dohad

 • Çınarcık Belediyesi İtü Dohad

 • Keçiborlu Belediyesi İtü

 • Sinanoba İstasyonu Dohad

 • Tuzla İstasyonu Dohad


Bilinen depremlere rnekler

Bilinen Depremlere Örnekler


09 11 2007 zmir md 5 3

09.11.2007 İzmir Md 5.3


29 10 2007 md 5 1 denizli depremi

29.10.2007 Md 5.1 Denizli depremi


 • Login