29 2008
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

משרד החינוך המינהל לפיתוח מערכת החינוך האגף למיפוי ותכנון כ"ד בניסן תשס"ח 29 באפריל 2008 PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

הוועדה לבחינת מערכת החינוך המיוחד בישראל ("ועדת דורנר"). משרד החינוך המינהל לפיתוח מערכת החינוך האגף למיפוי ותכנון כ"ד בניסן תשס"ח 29 באפריל 2008. הוכן ע"י רות פרלמן ס' מנהל האגף למיפוי ותכנון. תפקיד מינהל הפיתוח.

Download Presentation

משרד החינוך המינהל לפיתוח מערכת החינוך האגף למיפוי ותכנון כ"ד בניסן תשס"ח 29 באפריל 2008

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


29 2008

הוועדה לבחינת מערכת

החינוך המיוחד בישראל

("ועדת דורנר")

משרד החינוךהמינהל לפיתוח מערכת החינוךהאגף למיפוי ותכנוןכ"ד בניסן תשס"ח29 באפריל 2008

הוכן ע"י רות פרלמן

ס' מנהל האגף למיפוי ותכנון


29 2008

תפקיד מינהל הפיתוח

לקבוע וליישם מדיניות מרחבית, המאפשרת למשרד ולרשויות המקומיות להבטיח את הצרכים הפיזיים - המבנים והנגישות אליהם, כך שיאפשרו קיום חוקי החינוך על פי היעדים החינוכיים והחברתיים שקובע המשרד.


29 2008

פעולות מינהל הפיתוח בהקשר לחינוך המיוחד

תכנון מערכת החינוך המיוחד:

 • קביעת צרכי בנייה חדשה עם הרשות המקומית ובאמצעותה מימוש הבנייה

 • קביעת צרכי חידוש מבנים ומימושם בהתאם ליכולת התקציבית

 • השתתפות במימון הסעות

 • השתתפות במימון שכ"ד

 • השתתפות במימון הצטיידות

 • פרוגרמות סטנדרטיות ייחודיות


29 2008

תכנון מוסדות החינוך

קשיים בתכנון מסודר:

 • התפלגות לפי 13 לקויות ו- 3 סוגי פיקוח משמעו תכנון 39 מערכות – זה קושי.

 • בסיכום עם אגף חינוך מיוחד רוכזו הלקויות ל-7 קטגוריות. בכך צומצם מספר המערכות ל- 21. עדיין מספר גדול מנשוא. הבעייה מחריפה מכיוון שכדי לקיים בי"ס יש צורך באוכלוסייה נושאת גדולה.

 • בגלל שהתלמידים מגיעים מאזור גיאוגרפי גדול ויש צורך בהסעות בכל מקרה, קיימת "אדישות" יחסית למיקום המבנה.


29 2008

תכנון מוסדות החינוך

 • המשרד מתכנן בתי ספר ל- 60 – 100 תלמידים ב- 6 – 10 כיתות. בפועל מתוך 259 בתי ספר:

  ב- 134 בתי"ס 7 – 59 תלמידים

  ב- 81 בתי"ס 61 – 100 תלמידים

  ב- 44 בתי"ס 101 – 394 תלמדים

 • ועדות השיבוץ קובעות/מציעות מקום לימודים, אך בפועל יש משקל גדול לרצון ההורים גם עם הוא עומד באי הלימה להחלטות ועדת השיבוץ.

 • לעתים קרובות המרחק בין מקום המגורים למקום הלימודים גדול ביותר – הילד מבלה על הכביש יותר זמן מאשר בכיתה.


29 2008

מקרא:

עיגול גדול – בית ספר

עיגול קטן – תלמיד אחד או יותר

צבע כחול – אוטיסטים

צבע אדום – לקויות בינוניות וקשות

שני ילדים מקריית שמונה נוסעים יום יום 93 ק"מ לכיוון אחד. סדר גודל של שעה וחצי לכל כיוון. סביר?


29 2008

תכנון מוסדות החינוך

 • הקמת מוסד לחינוך מיוחד כרוכה במשא ומתן ארוך עם הרשוות המקומית

 • בדרך כלל רוב תלמידי המוסד הם ילדי חוץ ולא ילדי הרשות המקומית (ר' חטיבה עמלנית בחבל מודיעין – יש בה תלמיד אחד בלבד המתגורר במועצה)

 • הקצאת קרקעות – מצאי הקרקע לצורכי ציבור קטן והרשות לא ממהרת להקצותה למוסד לח"מ ובוודאי לא במרכז העיר שם הקרקע היקרה


29 2008

תכנון מוסדות החינוך

מיקום מוסדות החינוך המיוחד – בשל המחוייבות להסיע את רוב ילדי הח"מ קיימת "אדישות למיקום" של מוסדות אלה:

 • בשל מחסור בקרקע ציבורית בכלל ומרכזי הערים בפרט מההיבט של תכנון עיר נכון למקם את בתי הספר לח"מ באזורי השוליים העירוניים והכפריים.

 • מבנים מתפנים של מוסדות נמצאים במרכזים עירוניים מזדקנים והם נמסרים להפעלת מוסדות ח"מ. המבנים לעתים קרובות זקוקים לחידוש והתאמה. נושא התקציב דורש התארגנות מיוחדת.


29 2008

במחוז הצפון

33 מוסדות למגזר היהודי

15 מוסדות למגזר הערבי

5 מוסדות למגזר הדרוזי

1 מוסד למגזר הבדואי

סה"כ 54 מוסדות


29 2008

פרוגרמות לתכנון גני ילדים ובתי ספר

 • לצורך תכנון אדריכלי של מוסדות החינוך המיוחד נערכו פרוגרמות סטאנדרטיות ייחודיות תוך התחשבות בצרכים המיוחדים של התלמידים, בהתאם לסוג הלקות העיקרי שיהיה במוסד ומספר הכיתות המתוכננות:

 • מקבץ גנ"י ללקויות קשות – 6 פרוגרמות לפי גודל המקבץ – 3–10 כ' (גנ"י ללקויות קלות מתוכננים כגנ"י רגילים)

 • בתי ספר יסודיים – 7 סוגי פרוגרמות ללקויות השונות ל-6 כ' (משמשים לעתים לילדים מגיל 6-21)

 • בתי ספר יסודיים – 7 סוגי פרוגרמות ללקויות השונות ל-10 כ' (משמשים לעתים לילדים מגיל 6-21)

 • בתי ספר על יסודיים – 2 פרוגרמות ללקויות קלות – ל-12 כ' ו-18 כ' (לגילאי 14-21)


29 2008

הרכב הפרוגרמות של בתי הספר לח"מ

 • הפרוגרמות לוקחות בחשבון את הצרכים המיוחדים של ילדי החינוך המיוחד ואת מספר הכיתות המתוכננות לביה"ס. הן מנחות את האדריכל המתכנן בסוג הפונקציות ובגודלן בשטח מ"ר נטו. כמו כן התכנון לוקח בחשבון 60-70 אחוז טרה. הפונקציות בהכללה:

 • חדרי לימוד וחדרי עזר בהתאם למספר הכיתות המתוכנן

 • מינהלה

 • חדרים פרה-רפואיים

 • מטבח הזנה ומטבח לימודי

 • חדרי מדעים, טכנולוגיה, מחשבים, משאבים, דירת הכשרה וכו'

 • שירותים ומקלחות בהתאם ללקויות במוסד ולפי תקן משרד הבריאות


29 2008

הכנת פרוגרמה ותוכנית

התנאים להכנת פרוגרמה:

 • הכרת הוועדה לחינוך מיוחד, בצורך בהקמת מוסד חדש או בהרחבת מוסד קיים.

 • הסכמת הרשות והגשת בקשה לכלול את הפרוייקט בתוכנית התקציב לשנה הקרובה.

 • העברה של מסמכים ע"י הרשות בנוגע לקרקע המיועדת למוסד, הכוללים בין השאר הוכחת בעלות על הקרקע, קיום תב"ע מאושרת שבה המגרש המיועד מסומן כמגרש המיועד למוסד ציבורי ועוד.

 • הכנת תוכנית אדריכלית ואישורה באגף לבינוי ותקצוב.


1994 2008

פרוגרמות מאושרות 1994 - מרץ 2008

סה"כ יש היום 259 בתי"ס לח"מ: 208 – למגזר היהודי

41 – למגזר הערבי

5 – למגזר הבדואי

5 - למגזר הדרוזי


29 2008

תקציבים

 • התחשיב לתקצוב בניית כיתה הוא שטח של 125 מ"ר ברוטו.

 • שטח זה מתאים לכיתה בבי"ס יסודי רגיל. לבתי"ס לחינוך מיוחד (ולבתי"ס עי"ס) אנו מאשרים שטחים גדולים יותר.

 • שטח כיתה בבי"ס לח"מ הוא כ-150 ברוטו ולעתים אף יותר, לאור הצורך בשטחי טרה גדולים למבואות, מסדרונות רחבים למעבר כסאות גלגלים וכן שטחי שירותים ומקלחות מעל לתקן של בי"ס רגיל.

 • שטח לתלמיד בחינוך המיוחד הוא כ-19 מ"ר ברוטו, שטח לתלמיד בבי"ס רגיל הוא כ-3.1 מ"ר ברוטו, הפער הגדול נובע מתוך רצון להעדיף את התלמיד בעל הצרכים המיוחדים.

 • יש לציין כי בתוכנית החומש של הממשלה לבנייה של 8,000 כיתות לא הובאו בחשבון צרכי החינוך המיוחד.


2002 2008

תקצוב ח"מ בשנים2002-2008


29 2008

כיתות מקדמות משולבות בבתי ספר רגילים

 • פרוגרמה לבי"ס רגיל חדש כוללת באופן אוטומאטי ח"ל אחד נוסף לח"מ בבי"ס יסודי בן 12 כיתות וחט"ב עד 15 כיתות ו-2 ח"ל לח"מ בבי"ס בן 18 כיתות ומעלה וחט"ב בת 18 כיתות ומעלה.

 • במקרים מיוחדים מורחבות הפרוגרמות של בתי ספר רגילים בהתאם לסוג הלקות ומספר הכיתות לח"מ המתוכנן לביה"ס בנוסף לכיתות הרגילות.

 • סה"כ בבתי ספר רגילים: 35,246 תלמידי ח"מ ב-3,561 כיתות, ב-2,362 מוסדות.

 • בבתי"ס לח"מ: 17,407 תל'; 2,335 כיתות; ב-259 בתי ספר.


10 56

חיפה – בי"ס עופר לאוטיסטים10 כיתות, 56 תלמידים

תקציב:

בנייה חדשה: כ-3.9 מיליון ₪ (1,683 מ"ר ברוטו)

חידוש וכו': 255 אלף ש"ח


29 2008

חיפה – בי"ס עופר לאוטיסטים


12 72

חיפה – בי"ס גיל – פיגור קשה/עמוק וסיעודי12 כיתות, 72 תלמידים

תקציב:

בנייה חדשה: כ-3.9 מיליון ₪ (1,030 מ"ר ברוטו)

חידוש וכו': 165 אלף ₪

מעלית: 175 אלף ש"ח


29 2008

חיפה – בי"ס גיל – פיגור קשה/עמוק וסיעודי


29 2008

ג'סר א-זרקא – בי"ס לח"מפיגור בינוני מורכב, קשה וסיעודי7 כיתות, 45 תלמידים

תקציב:

חידוש מבנים: כ-1.8 מיליון ₪


29 2008

עמק יזרעאל – בי"ס יסודי אל רואאה במנשיית זבדה 6 כיתות רגילות ו-7 כיתות פיגור קל ובינוני

תקציב:

בנייה חדשה: כ-2.9 מיליון ₪ (785 מ"ר ברוטו)

חידוש וכו': 179 אלף ש"ח


29 2008

בי"ס שחפים – מבואות חרמון (צומת כ"ח)פיגור בינוני מורכב, קשה, עמוק וסיעודי6 כיתות, 39 תלמידים

תקציב:

בנייה חדשה: כ-4.9 אלף ₪

עבור מקלט (111מ"ר ברוטו)

חידוש, מזגנים וכו': כ-1.5 מיליון ₪

מעלית: 175 אלף ש"ח


 • Login