juhatuse liikme lesannete piiritlemine
Download
Skip this Video
Download Presentation
JUHATUSE LIIKME ÜLESANNETE PIIRITLEMINE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

JUHATUSE LIIKME ÜLESANNETE PIIRITLEMINE - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

JUHATUSE LIIKME ÜLESANNETE PIIRITLEMINE. Äripäeva seminar 12.12.12. Sven Papp vandeadvokaat Raidla Lejins & Norcous partner Ühinguõiguse ja tehingute valdkonna juht. SISUKORD. Õigusaktid Juhatuse liikme õiguslik staatus Juhatuse liikme üldised kohustused

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' JUHATUSE LIIKME ÜLESANNETE PIIRITLEMINE' - lacey-roberson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
juhatuse liikme lesannete piiritlemine

JUHATUSE LIIKME ÜLESANNETE PIIRITLEMINE

Äripäeva seminar

12.12.12.

Sven Papp

vandeadvokaat

Raidla Lejins & Norcous partner

Ühinguõiguse ja tehingute valdkonna juht

sisukord
SISUKORD
 • Õigusaktid
 • Juhatuse liikme õiguslik staatus
 • Juhatuse liikme üldised kohustused
 • Juhatuse liikme spetsiifilised kohustused
 • Juhatuse liikme ülesannete piiritlemine
 • Juhatuse suhted teiste juhtorganitega
 • Juhatuse liikme vastutus
 • Juhatuse liikme vastutuse piiramine ja välistamine
juhatuse liikme tegevust reguleerivad igusaktid
JUHATUSE LIIKME TEGEVUST REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID
 • Äriseadustik
 • Tsiviilseadustiku Üldosa Seadus
 • Võlaõigusseadus
 • Karistusseadustik
 • Konkurentsiseadus

Jne

 • “eriseadused”
juhatuse liikme iguslik staatus
JUHATUSE LIIKME ÕIGUSLIK STAATUS
 • Üldkoosolek ja juhatus (nõukogu) - juriidilise isiku organid
 • Juhatus (ja nõukogu) - juriidilise isiku juhtorganid
 • Juriidilise isiku organi tegevus loetakse juriidilise isiku tegevuseks
 • Juriidilise isiku organi liige ei või oma seadusest tulenevaid organi liikme õigusi üle anda, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti
 • “Käsundilaadne” õigussuhe
 • Esindusõigus
juhatuse liikme ldised kohustused
JUHATUSE LIIKME ÜLDISED KOHUSTUSED
 • Juhatuse liikme üldised kohustused kui käitumis-standardid
  • hoolsuskohustus
  • lojaalsuskohustus
juhatuse liikme ldised kohustused1
JUHATUSE LIIKME ÜLDISED KOHUSTUSED
 • Hoolsuskohustus
  • kohustus olla hoolas
  • olla otsuste vastuvõtmiseks piisavalt informeeritud
  • mitte võtta juriidilisele isikule põhjendamatuid riske
  • “korraliku ettevõtja hoolsus” ja hoolsuskohustuse määr
juhatuse liikmete ldised kohustused
JUHATUSE LIIKMETE ÜLDISED KOHUSTUSED
 • Lojaalsuskohustus
  • kohustus vältida huvide konflikti
  • kohustus mitte kuritarvitada oma õiguslikku seisundit
  • konkurentsikeeld
  • ärisaladuse hoidmise kohustus
juhatuse liikme spetsiifilised kohustused
JUHATUSE LIIKME SPETSIIFILISED KOHUSTUSED
 • Üldised
  • kohustus tegutseda majanduslikult kõige otstarbekamal viisil
  • kohustus tegutseda vastavalt oma teadmistele ja võimetele äriühingu jaoks parima kasuga
  • kohustus ära hoida kahju tekkimine äriühingule
  • kohustus toimida üldiselt tunnustatud kutseoskuste tasemel
 • Spetsiifilised
  • juhatus on juhtorgan, mis esindab ja juhib äriühingut
  • konkreetsed kohustused konkreetsetest õigusaktidest
  • teavituskohustus
juhatuse liikme lesannete piiritlemine1
JUHATUSE LIIKME ÜLESANNETE PIIRITLEMINE
 • Põhikiri
 • Juhatuse töökord
 • Juhatuse liikme leping
 • Muud sisedokumendid
juhatuse suhted teiste juhtorganitega
JUHATUSE SUHTED TEISTE JUHTORGANITEGA
 • Nõukogu
  • Nõusolek tehingute tegemiseks
  • Korraldused juhtimise korraldamisel
  • Tehingud juhatuse liikmega
  • Nõuete esitamine juhatuse liikme vastu
juhatuse suhted teiste juhtorganitega1
JUHATUSE SUHTED TEISTE JUHTORGANITEGA
 • Üldkoosolek
  • Osaühingu põhikirjas ettenähtud otsused
  • Aktsiaseltsi üldkoosoleku otsused juhatuse nõudel
  • Osanike mistahes otsused
  • Tehingud juhatuse liikmega (kui puudub nõukogu)
  • Nõuete esitamine juhatuse liikme vastu (kui puudub nõukogu)
juhatuse liikme vastutus
JUHATUSE LIIKME VASTUTUS
 • Juhatuse liikme vastutuse alused
  • kohustuse rikkumine
  • kahju
  • põhjuslik seos
 • Solidaarne vastutus
 • Nõuete esitamine juhatuse liikme vastu
  • äriühingu poolt
  • võlausaldaja poolt
  • juhatuse liikme otsevastutus
 • Juhatuse liime vastutus süütegude eest
juhatuse liikme vastutuse piiramine ja v listamine
JUHATUSE LIIKME VASTUTUSE PIIRAMINE JA VÄLISTAMINE
 • Kohustuste täitmine korraliku ettevõtja hoolsusega
 • Tegutsemine pädeva organi õiguspärase otsuse alusel
 • Pooltevaheline kokkulepe
 • Nõude aegumine
 • Rikutud normi eesmärgi põhimõte
 • Kahju ettenähtavuse põhimõte
 • Kohtu diskretsiooniõigusest tulenev piirang
ait h
Aitäh!

SVEN PAPP

Partner

T. +372 6407 170

E. [email protected]

BELARUS

Korolya 51

220004 Minsk

Tel. + 375 29 859 [email protected]

www.rln.by

ESTONIA

Roosikrantsi 2

EE-10119 Tallinn

Tel. +372 640 7170

[email protected]

www.rln.ee

LATVIA

Valdemara 20

LV-1010 Riga

Tel. +371 724 0689

[email protected]

www.rln.lv

LITHUANIALvovo 25

LT-09320 Vilnius

Tel. +370 5250 0800

[email protected]

www.rln.lt