O siguranje od posledica nesrećnog slučaja - PowerPoint PPT Presentation

O siguranje od posledica nesre nog slu aja
Download
1 / 7

 • 46 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

O siguranje od posledica nesrećnog slučaja. js. P ojam osiguranja od nesrećnog slučaja.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

O siguranje od posledica nesrećnog slučaja

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


O siguranje od posledica nesre nog slu aja

Osiguranje od posledica nesrećnog slučaja

js


P ojam osiguranja od nesre nog slu aja

Pojam osiguranja od nesrećnog slučaja

 • Osiguranje od posledica nesrećnog slučaja podrazumeva obavezu osiguravača da isplati osiguranu sumu osiguraniku ili korisniku ukoliko ugovorom predviđeni nesrećni slučaj prouzrokuje smrt ili invaliditet osiguranika, kao i da isplati štetu nastalu usled troškova lečenja i izgubljene zarade u slučaju narušavanja zdravlja ili nastupanja prolazne nesposobnosti za rad.

 • Troškovi lečenja i izgubljena obaveza isplate zarade su nazavisni od isplatate osigurane sume kod obaveznog osiguranja, a kod dobrovoljnog osiguranja od nesrećnog slučaja ova obaveza osiguravača mora posebno da se ugovori.


P ojam osiguranja od nesre nog slu aja1

Pojam osiguranja od nesrećnog slučaja

 • Osiguranje od posledica nesrećnog slučaja je vid osiguranja lica, te osnovni princip – isplata unapred određene osigurane sume, nezavisno od pretrpljene štete, a ne naknada štete, važi i ovde.

 • To znači da se ni ovde ne primenjuje načelo obeštećenja.

 • Međutim, ako su u pitanju troškovi lečenja ili izgubljena zarada, osiguravač isplaćuje ove troškove u visini prouzrokovane štete tj. u visini u kojoj su i nastale, pa se u tom slučaju može primeniti načeli obeštećenja.

 • Rizik koji osiguravač preuzima na sebe kod ove vrste osiguranja jeste opasnost od nastanka nesrećnog slučaja.


P ojmovi

Pojmovi

 • Nesrećni slučaj – iznenadni i od volje osiguranika nezavisan događaj, koji delujući spolja i naglo na telo osiguranika, ima za posledicu smrt, potpun ili delimični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad i narušenje zdravlja.

 • Invaliditet – doživotni gubitak opšte radne sposobnosti.

 • Prolazna nesposobnost za rad – nesposobnost za vršenje redovnog zanimanja.

 • Narušavanjem zdravlja podrazumevaju se one povrede i oboljenja radi čijeg lečenja je potrebna lekarska pomoć.


I sklju enja iz ovog osiguranja

Isključenja iz ovog osiguranja:

 • Kod osiguranja od nesrećnog slučaja zakonom su isključeni iz osiguranja sledeći rizici:

 • namerno prouzrokovanje nesrećnog slučaja i

 • nesrećni slučaj prouzrokovan ratnim operacijama.

 • Ugovorna isključenja su sledeća:

  • usled zemljotresa,

  • pri pripremanju, pokušaju i izvršenju umišljajnog krivičnog dela,

  • usled učešća u tuči ili fizičkom obračunavanju, izuzev samoodbrane,

  • kada je osigurani slučaj nastao usled dejstva alkohola,

  • usled pokušaja ili izvršenja samoubistva i dr.


V eli ina naknade iz osiguranja

Veličina naknade iz osiguranja

 • Naknada iz osiguranja od nesrećnog slučaja može se odrediti samo u okviru ugovorene ili zakonom određene osigurane sume.

 • Pri tome osiguravač odgovara samo za one posledice nesrećnog slučaja koje su obuhvaćene ugovorom o osiguranju ili u zakonu.

 • Kada nastupi smrt osiguranika (ili osiguranog lica), osiguravač je dužan da korisniku isplati ugovorenu sumu.

 • Kod potpunog invaliditeta osiguranika, koji je nastupio usled nesrećnog slučaja, osiguravač isplaćuje osiguranu sumu u celini, a u slučaju delimičnog invaliditeta postotak osigurane sume koji odgovara postotku invaliditeta.


V eli ina naknade iz osiguranja1

Veličina naknade iz osiguranja

 • Naknada za slučaj invaliditeta, kao i za slučaj smrti osiguranika, kumulira se sa naknadom troškova lečenja ili izgubljene zarade ako je tako ugovoreno.

 • U slučaju prolazne nesposobnosti za rad, osiguravač je u obavezi da plaća tzv. dnevnu naknadu u ugovorenoj visini, ukoliko je to posebno ugovoreno uz obavezu plaćanja premije.

 • Korisnik osiguranja je u obavezi da pruži sve dokaze potrebne za ostvarenje svog prava – naplate osigurane sume (dokaz o smrti, dokaz o invaliditetu i dr.).


 • Login