Linuxi tagatuba s steemihalduse p hit ed
Download
1 / 31

Linuxi „tagatuba“ - süsteemihalduse põhitõed - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Linuxi „tagatuba“ - süsteemihalduse põhitõed. Vaba tarkvara I, 3. loeng. Vanaviisi on sageli lihtsam. Linuxi haldus on väga suures osas tekstipõhine – süsteemi häälestamine taandub tekstifailide redigeerimisele

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Linuxi „tagatuba“ - süsteemihalduse põhitõed' - kynton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Vanaviisi on sageli lihtsam
Vanaviisi on sageli lihtsam...

 • Linuxi haldus on väga suures osas tekstipõhine – süsteemi häälestamine taandub tekstifailide redigeerimisele

 • On loodud mitmeid graafilisi haldusvahendeid, kuid tihti on „vanaviisi“ käsurea kasutamine kiirem ja efektiivsem

 • Käsurea oskused tulevad kasuks ka juhul, kui graafilise keskkonnaga midagi juhtub


Terminal
Terminal

 • Saab kasutada nii eraldi rakendusena graafilises keskkonnas (Fedora menüüs System Tools => Terminal) kui ka avades tekstikonsooli (vajutades Ctrl-Alt-F1..F6; tagasi graafilisse keskkonda viib Ctrl-Alt-F7).

 • Võrreldes Windowsi Command Promptiga tunduvalt võimsam töövahend

 • Mitmed eri programmid: xterm, kterm, gnome-terminal jpt, lisaks näiteks Midnight Commander


K ivitame terminali
Käivitame terminali...

 • Käsuviip (prompt) – süsteemi valmisolekutunnus[[email protected] vt1] $

 • Tähendus: arvutisse localhost on sisse logitud kasutaja vt1, hetkel asutakse kataloogis vt1 (kasutaja kodukataloog)

 • Juurkasutaja (administraatori) puhul lõpeb käsuviip $ asemel #-ga

 • Käsk sisestatakse viiba järele ja käivitatakse Enter-klahviga. Eelmised käsud on käsupuhvrist kättesaadavad üles-nooleklahviga


M ned t htsamad k sud
Mõned tähtsamad käsud

 • ls – kataloogi sisu kuvamine. Lisavõtmeid:

  • ls -l - väljastatakse ka failide atribuudid (suurused jms)

  • ls -a – näidatakse ka peidetud faile

  • ls *.sxw – näitab konkreetset failitüüpi (OpenOffice.org dokument)

 • cd – kataloogi vahetamine. Variante:

  • cd /usr/local/bin – liigutakse vastavasse kataloogi

  • cd .. - liikumine kataloogist välja (samm kataloogipuus ülespoole)

  • cd - viib suvalisest kohast tagasi kodukataloogi


 • ...

  • df - vaba kettaruumi suuruse leidmine (disk free)

  • du – kataloogi mahu määramine (disk usage) koos kõigi selle alamkataloogidega. N:

   • du – jooksev kataloog (kus parasjagu viibime)

   • du / - kogu ketas (võtab omajagu aega!)

   • du /usr/local/bin - konkreetne kettakataloog koos alamkataloogidega

 • man, info – abiteabe saamine mingi käsu kohta. Küllaltki tehniline esitus (algajale raske)! N:

  • man ls

  • info df


 • ...

  • who, finger – näitavad kasutajaid, kes hetkel arvutit kasutavad (finger ei pruugi alati süsteemis olemas olla). N:

 • NB! fingerit saab kasutada ka konkreetse kasutaja-nimega (N: finger vt1), sel juhul kuvatakse vaid tolle kasutaja info


 • ...

  • su – juurkasutaja (administraatori) õiguste võtmine tavakasutajana. Vajab root-parooli.

  • slocate – otsimine süsteemist. N:

   • slocate *.doc – leiab kõik doc-failidNB! Muudatused viiakse andmebaasi perioodiliselt (tavaliselt kord päevas). Värske süsteemi puhul, samuti juhul, kui soovime otsida just süsteemi lisatud infot, tuleb anda käsk updatedb (vajab adminiõigusi).

 • cp – kopeerimine (copy). N:

  • cp kiri.sxw /home/vt1/dokumendid

  • cp kiri.sxw koopia.sxw


 • ...

  • mv – ümbertõstmine või -nimetamine (move). N:

   • mv kiri.sxw /home/vt1/dokumendid

   • mv kiri.sxw kiri_Mardile.sxw

   • mv Documents dokumendid

 • rm – kustutamine (remove). N:

  • rm kiri.sxw

  • Võimas ja ohtlik erikuju - rm -rf fail/kataloog – kustutab faili või kataloogi ilma kinnitust küsimata ja kõigi alamkataloogi-dega. KÜSIMUS (MITTE PROOVIDA!): mida teeb rm -rf /?


 • ...

  • ps – protsesside (töötavate programmide) nimestik. N:

   • ps – näitab vaid kasutaja poolt käivitatud protsesse. N:[ [email protected] vt1 ] $ ps PID TTY TIME CMD 1402 pts/0 00:00:00 bash 1426 pts/0 00:00:00 ps[ [email protected] vt1 ] $

   • ps -aux – näitab kõiki protsesse

 • kill – protsessi „tapmine“ numbri järgi. Enamasti kasutatakse -9 lisavõtit. N:

  • kill -9 1402 (tapab eespooltoodud nimekirjas bash-protsessi)


 • ...

  • shutdown – arvuti sulgemiseks või uuesti käivitamiseks. N:

   • shutdown -h now – kohene sulgemine (halt)

   • shutdown -r now – kohene uuestikäivitus (restart)

   • shutdown -h -t 180 – sulgemine 3 minuti pärast (180 sek)

   • shutdown -h +5 – sulgemine 5 minuti pärast

   • shutdown -h 18:00 – sulgemine kell 18:00

   • shutdown -c – viivitusega sulgemise (3 eelmist) tühistamine

 • Paljudes süsteemides on ka käsud halt, poweroff ning reboot.


 • Kasutaja igused
  Kasutajaõigused

  • Unixis/Linuxis on kasutajaõigused märksa rangemalt paigas kui vanemates Windowsides.

  • Igal failil või kataloogil on 3 erinevat õiguste taset – omanik, grupp ja ülejäänud.

  • Igal tasemel saab määrata 3 erinevat õigust – lugemine, kirjutamine/muutmine ja käivitamine.

  • Kataloogi failide kasutajaõigusi võime näha ls -l käsuga.


  Kasutaja iguste m ramine
  Kasutajaõiguste määramine

  • Õigused määratakse chmod-käsuga

  • Kaks eri süsteemi, vaatleme siinkohal numbrilist.

  • Õigused määratakse kolmekohalise numbrina – omanik, grupp ja ülejäänud. Iga number saadakse määratud õiguste summana järgmiselt:

   • Lugemine 4

   • Kirjutamine 2

   • Käivitamine 1

 • N: chmod 754 /home/vt1/programmid


 • Faili omandi igused
  Faili omandiõigused

  • Iga fail kuulub vaikimisi tema loojale

  • Paljudes süsteemides on igal kasutajal omanimeline grupp, mõnes on kõik kasutajad grupis users.

  • Kui soovime anda kasutajale mingi faili omandiõigused, siis tehakse seda chown-käsuga:

   • chown vt1 /usr/lib/openoffice

   • chown vt1:users /usr/lib/openoffice


  Jadak sud ja suunamine
  Jadakäsud ja suunamine

  • Jadakäsk – käsud, milles eelneva käsu väljund suunatakse järgneva sisendinfoks. N:

   • ps -aux – kõigi protsesside loend (tavaliselt üsna pikk!)

   • grep otsitav tekst – otsib teksti sisendiga määratud kohast ja kuvab vastavad read

   • Jadakäsuna: ps -aux | grep mozilla - kuvatakse kõik need protsessid, mille nimes esineb „mozilla“

 • Enamike käskude väljundiks on ekraan. Seda saab aga suunata ka näiteks faili:

  • ls -l > sisukord.txt (fail kirjutatakse iga kord üle)

  • ls -l >> sisukord.txt (iga kirjutusega lisatakse infot, vana jääb alles)


 • Programmi k ivitamine k surealt
  Programmi käivitamine käsurealt

  • Eeltingimus: meil peab olema õigus programmi käivitada (vt. kasutajaõigused)

  • Kaks peamist varianti:

   • ./programminimi

   • sh programminimi

 • Programmi saab käivitada ka taustal – sel juhul käivitub programm, kuid terminal vabaneb uute käskude andmiseks. Selleks tuleb lisada käivitus-käsule &. N: ./programminimi &


 • S steemihaldusest paar n puvibutust
  Süsteemihaldusest – paar näpuvibutust

  • Süsteemi tuleb pidevalt uuendada

  • Mittevajalik tuleb eemaldada

  • Kõik, mis pole lubatud, on keelatud

  • „No miks peaks minu arvutisse sisse murdma?“

   • Kindlasti LEIDUB huvitavaid asju

   • Pannakse püsti piraattarkvara arhiiv (omanik ei teagi)

   • Levitatakse paljaste tädide pilte ja ka päris roppe asju

   • Ehk kõige hullem – teie arvutist murtakse sisse CIAsse


  Tarkvara paigaldamine linuxis
  Tarkvara paigaldamine Linuxis

  • Kolm peamist meetodit:

   • RPM (või mõni muu paketisüsteem)

   • .tar.gz programmipakend (tuleb lahti pakkida ja ise kompileerida – kuid see pole raske)

   • Installipakend sarnaselt Windowsiga (N: OpenOffice.org)

 • Suur osa enamlevinud distrosid (Fedora, Red Hat, Mandrake, SuSE) kasutab RPM-paketihaldust. Debianil on oma DPKG, kuid oskab ka RPMi kasutada


 • RPM

  • Küllalt lihtne installimeetod. Põhiliseks mureks on sõltuvused teistest pakettidest.

  • Laetakse alla ühtne .rpm fail

  • Install toimub administraatorirezhiimis

  • Peamised käsud:

   • Install/uuendamine (soovitatav): rpm -Uvh pakendifail.rpm

   • Install (võib minna topelt!): rpm -ivh pakendifail.rpm

   • Eemaldamine: rpm -e pakend

   • Installitud pakendi otsing: rpm -qa | grep otsitav_tekst


  tar

  • Levinuim pakkimisviis Linuxis. Sisuliselt on tegemist kaheosalise protsessiga (seepärast kasutatakse ka topelt-faililaiendit .tar.gz) – esmalt kogub tar kõik pakitavad failid üheks suureks failiks, seejärel gzip pakib selle kokku.

  • Peamised pakkimiskäsud:

   • Kokkupakkimine: tar czvf pakendinimi.tar.gz pakitav

   • Lahtipakkimine: tar xzvf pakendinimi.tar.gz

 • NB! Hea tava kohaselt pakitakse Linuxis alati failid omaette alamkataloogina!


 • Install tarball tar gz v i tgz
  „Install tarball“ - tar.gz või .tgz

  • Sisuliselt kokkupakitud programmikood

  • Eeldab kompilaatorite (valik „Development Tools“ Linuxi installil) olemasolu arvutis

  • Pakitakse lahti nagu eespool näidatud

  • Alati tasub lugeda lisatud README-faili

  • Loodud kataloogis tuleb reeglina anda 3 käsku:

   • ./configure (programmikoodi häälestamine arvutile)

   • make (kompileerimine ehk viimine masinakeelde

   • make install (üle süsteemi install; mõnel juhul võib puududa)


  Installikomplekt
  Installikomplekt

  • Sageli samuti .tar.gz-na kokku pakitud, kuid installiks tuleb käivitada mitte eespool kirjeldatud kolm sammu, vaid mingi muu fail (levinud nimi on setup). Ka siin tasub alati tutvuda dokumentatsiooniga – see peaks juhendama ka installiprotsessis tehtavate valikute osas.

  • Hea näide on OpenOffice.org'i install, samamoodi installitakse ka mitmeid mänge.


  Uuendusmehhanismid fedoras
  Uuendusmehhanismid Fedoras

  • Fedora puhul saab kasutada kolme uuendusviisi:

   • Red Hatilt päranduseks saadud up2date

   • Apt – algselt Debiani uuendussüsteem, Fedora kasutab RPM-põhist teisendit apt-rpm

   • Yum – apt'iga sarnanev uuem süsteem (Fedora puhul kasutab ka up2date tegelikult yum'i, toimides vaid selle kasutajaliidesena)


  Up2date
  up2date

  • Sinine valge „linnukesega“ jubin ekraani alaservas tööribal.

  • Kui läheb punaseks (valge hüüumärgiga), tuleb käivitada – klõps ikoonil ja nupul „Launch“

  • Üldiselt lihtne – iga ekraani puhul nõustuda valikutega, v.a. kui on olemas märkeruut „Select all“ - see tuleb ära märkida.

  • Miinus – enamasti aeglasem kui muud variandid


  apt

  • Tuleb ise juurde installida (rpm-ina)

  • Plussiks on hea kiirus ja mitmed täiendavad võrguvaramud lisatarkvaraga, mida saab aptiga installida. Miinuseks on võimalus ajada rpm-andmebaas segi, ka kernel tuleb eraldi käsuga uuendada.

  • Peamised käsud:

   • apt-get update – uuendab tarkvara seisu

   • apt-get upgrade – reaalne uuendamine

   • apt-get install paketinimi - konkreetse paketi installimine


  yum

  • Küllalt sarnane eelmisega

  • Plussiks on võimalus käitada süsteemse teenusena – öösiti arvutit käima jättes kontrollitakse uuendusi ja vajadusel uuendatakse automaatselt

  • Põhikäsud nagu apt'il:

   • yum update

   • yum upgrade

   • yum install paketinimi


  Adminirezhiimist
  Adminirezhiimist

  • Variandid adminirezhiimi kasutamiseks:

   • Käivitada vastava nõudega programm tavakasutajana (näiteks menüüst), see avab vastava parooliakna. Peale tegevuse lõppu vajutada ekraani allservas kuldset võtmekest ning seejärel nuppu „Forget Authorization“. Kõige kindlam variant.

   • Terminalilt su-käsuga administraatoriks minek. Mõnevõrra riskantsem, sest vaikimisi saadakse nii kõik administraatori õigused ja miski ei piira käsu rm -rf / sisestamist. Samas piirdub lolluste tegemise võimalus terminalikäskudega.

   • Logida Fedorasse root-kasutajana. Kõige riskantsem.


  Veel pakkimisest
  Veel pakkimisest

  • Vahel leidub tar.gz -pakendite kõrval ka .tar.bz2 -pakendeid. Nende puhul on pakkimise teiseks sammuks tar'i järel kasutatud bzip'i. Sel juhul on põhikäsud sellised:

   • Kokkupakkimine: tar cjvf pakend.tar.bz2 pakitav

   • Lahtipakkimine: tar xjvf pakend.tar.bz2

 • Linuxile on olemas ka DOSist/Windowsist tuttavad zip/unzip (eraldi programmid kinni ja lahtipakkimiseks), unarj (.arj-arhiivide avamiseks) ja unrar (.rar-arhiivide avamiseks)


 • Kasutajate haldamine
  Kasutajate haldamine

  • Lihtsam variant – menüüst System Settings => Users and Groups.

  • Saab ka terminalilt (NB! Vaikimisi ei ole Fedoral seda käsku ainult nimega võimalik anda):

   • /usr/sbin/useradd kasutajanimi

   • /usr/sbin/userdel kasutajanimi

   • passwd kasutajanimi (ilma nimeta vahetab enda parooli)

   • chfn kasutajanimi (finger'iga nähtavad andmed – nimi jne)


  Mida teha billi softiga
  Mida teha Billi softiga?

  • Vahel on vaja mõnd Windowsi programmi...

  • Ühest 100% lahendust pole. Võimalused:

   • WINE (http://www.winehq.com) - universaalne Windowsi emulaator, sobib peamiselt väiksematele programmidele, kuid suudab käivitada ka mõningaid suuremaid

   • Crossover Office/Plugin (http://www.codeweavers.com) - kommertsjubinad, mis võimaldavad suurt osa MS laiatarbe-tarkvarast (Office, Media Player jne) jooksutada Linuxil. Maksab 25 dollarit.

   • WineX (http://www.transgaming.com) - WINE kommerts-arendus, mis suudab käivitada suurt osa Windowsi mängudest. Maksab 15 dollarit 3 kuu eest (allalaadimisõigus).  ad