Bioptron ljus vid behandling av tillstånd i munnen.
Download
1 / 56

Bioptron ljus vid behandling av tillstånd i munnen. - PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Bioptron ljus vid behandling av tillstånd i munnen. En ny behandlingsmetod som kommer att förbättra läkningsresultat och minska användning av invasiva metoder. Inom Tandvården. När patienten har blödning i munnen När det föreligger kronisk infektion

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Bioptron ljus vid behandling av tillstånd i munnen.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bioptron ljus vid behandling av tillstånd i munnen.

En ny behandlingsmetod som kommer att förbättra läkningsresultat och minska användning av invasiva metoder


Inom Tandvården

 • När patienten har blödning i munnen

 • När det föreligger kronisk infektion

 • När det är inflammatoriska tillstånd p.g.a. akut infektion

 • För att minska användningen av antibiotika

 • För att förbättra läkningstiden och minska patientens post-operativa besvär


Hur använda IPPL ljus

 • Galomedicals apparat moterats på uniten

 • Lampa skall lysa 10 cm från ansiktet och riktas i en 90 grader vinkel

 • Behandlingstiden är 10 minuter

 • Patienten får komma tillbaka under upprepade behandling


Debitering av behandling

 • Alternativ 1: helt privat – 500 kr per behandling.

 • Alternativ 2: inom Försäkringskassan debiteringssystem kod 301, 302 alt kod 341, 342 (se nedan).


Debitering per dag/månad

 • Förutsätttning för att fungera.

 • 2 behandlingsrum

 • Alt 1. 3 patienter per dag

 • Alt 2. 5 patienter per dag

 • (inom Försäkringskassan debitering)


Debitering fortsättning

 • Alt 1.

 • 3 Pat – debitering 500 kr ( patienten kan betala beroende på högkostandsskydd och statligt bidrag (500 – 150 // 500 – 300// *0,50// *0,15 = 350/ 200/ 175 //100 / 45 // 30


Debitering fortsättning

 • Alt 2.

 • 5 Pat – debitering 500 kr ( patienten kan betala beroende på högkostandsskydd och statligt bidrag (500 – 150 // 500 – 300// *0,50// *0,15 = 350/ 200/ 175 //100 / 45 // 30


Inkomst alt 1

 • Din inkomst är (20 dagar arbete):

 • 30000 kr per månad ( hyra 7550 kr)

 • Netto resultat: 22450 kr

 • 11 månaders resultat: 246 950 kr


Inkomst alt 2

 • Din inkomst är (20 dagar arbete):

 • 50 000 kr per månad ( hyra 7550 kr)

 • Netto resultat: 42 450 kr

 • 11 månaders resultat: 466 950 kr


Om det bara är 1 pat per dag

 • Alt: Det är alltid någon som frågar

 • 10000 per månad

 • Hyra 7550 kr

 • Resultat: 2450 kr


Hur får patienten intresserad

 • Förklaringen ligger i att det är en enkel metod som ger

 • - Ljus (förklaring nedan)

 • - Värmeupplevelse (förklaring nedan)

 • - Stängd mun

 • - Avslappning

 • - Förbättring utan invasivt ingrepp


Förklaring till Effekt av IPPL ljus

BIO STIMUERLING AV KROPPENS EGNA SYSTEM


Hur djupt tränger ljuset in


Användning inom Vården

 • Förbättrar mikrocirkulationen

 • Harmoniserar ämnesomsättningen

 • Stärker kroppens immunförsvar

 • Stimulerar regenererande och

  reparerande processer i kroppen

 • Påskyndar sårläkning

 • Avhjälper eller lindrar smärta


Hur behandla

 • Rengör det område som du vill behandla.(alla omläggningar och läkemedel ska tas bort innan behandlingen påbörjas.)

 • Slappna av och starta behandlingen.

 • Använd musik och hörlurar för att patienten skall vara avskärmad från resten av kliniken


Behandling

 • Håll enheten på ett avstånd av ca 10 cm (4 tum) från behandlingsområdet.

 • Rikta ljusstrålen mot behandlingsområdet med en vinkel på 90°.

 • Håll ljusstrålen stilla under behandlingen.


Behandling

 • Behandla 10 minuter

 • Beroende på typ av symptom rekommenderar vi att behandling sker med en dags mellanrum.


Behandling

ovanstående steg för varje område på kroppen som ska behandlas

dra ut nätsladden när du är färdig.

Detaljerad information finns i bruksanvisningen


Naturlig behandling

Naturlig behandling

Stort användningsområde

Många års erfarenhet

Inga kända risker eller biverkningar

Enkel hantering

Korta behandlingstider

Kostnadseffektiv behandling

Underhållsfri utrustning


Sedan 1988

Inga kända risker eller dokumenterade biverkningar


PAUS


Vetenskap och belägg

 • Vetenskapligt underlag har inhämtats från Cochrans data bas och Pubmed

 • Publikationer som har använts har varit granskade och av hög vetenskaplig kvalitet (blinda, kontrollgrupper)


Bevis om IPPL ljus

 • Biopthrons verkningsmekanism bygger på IPPL ljusets grunder och funktion

 • Bevis om vetenskaplig effekt baseras därmed på artiklar som handlägger IPPL ljuset


Behandling över två dagar

 • Ger symptomfrihet

 • Är tidsbesparande för patienten

 • Är vävnadsvänlig och ger långvarig effekt


Cellen


Cellen


Cellen


Cellmembran


Pericoronit

 • Behandla med IPPL ljus riktat mot området

 • Lys 10 minuter

 • Upprepa med en mellanliggande dag


FK Debitering


TLVS 2013:2


TLVS 2013:2


Tillstånd i mjukvävanden

 • Gingivit


Tillstånd i mjukvävanden

 • Mucosit


Tillstånd i mjukvävanden

 • Afte


Tillstånd i mjukvävanden

 • Herpes sår


Tillstånd i käkbenet

 • Apikal parodontit


infektion


Tillstånd i käkmuskler

 • Ökad spänning i käkmuskulaturen

 • Käkledsvärk

 • Bruxism/ Parafunktion


Odontogenic infections

 • An odontogenic infection is an infection that originates within a tooth or in the closely surrounding tissues.

 • The term is derived from odonto- (from ancient Greek odous - "tooth") and -genic(from Greek genos - "birth").

 • Odontogenic infections may remain localized to the region where they started, or spread into adjacent or distant areas.


orofacial infections

 • It is estimated that 90-95% of all orofacial infections originate from the teeth of their supporting structures.

 • Furthermore, about 70% of odontogenic infections occur as periapical inflammation, i.e. acute periapical periodontitis or a periapical abscess.

 • The next most common form of odontogenic infection is the periodontal abscess.


Odontogenic sinusitis

 • Sinusitis is inflammation of the paranasal air sinuses. Infections associated with teeth may be responsible for approximately 20% of cases of maxillary sinusitis


periapical or periodontal infection

 • The cause of this situation is usually a periapical or periodontal infection of a maxillary posterior tooth, where the inflammatory exudate has eroded through the bone superiorly to drain into the maxillary sinus.


maxilary sinus

 • Once an odontogenic infection involves the maxilary sinus, it is possible that it may then spread to the orbit or to the ethmoid sinus.


IPPL ljus jämfört med andra terapi

 • IPPL ljus visare bättre utläkning

 • IPPL ljus visare bättre resultat över tid


IPPL biologiska effekter

 • Ökad blodcirkulation

 • Ökad aktivitet hos vita blodkroppar

 • Ökad aktivitet hos vävandsceller


Användarvänligt och icke-farmaceutiska terapi

 • Bioptrons teknik har blivit spridd och accepterad inom medicin som en användarvänlig, effektiv, icke-farmakologisk medicinteknisk produkt. I över 15 år av klinisk forskning i hela världen har det har visat sig kunna understödja en konservativ hantering av akuta och kroniska skador såväl som i postoperativa sår (sår efter operation). 


helande filosofi

 • Hippokrates "helande filosofi har åter börjat påverka det medicinska området:" Primum non nocere "(" Först, gör ingen skada ") och" Vis Medicatrix Naturae "(" Ära den helande kraften i naturen ").

 • BIOPTRON Ljusterapi System är godkända som medicintekniskaprodukterenligt direktiv 93/42/EEG.


Världsomspännande patenterad ljusbehandling

 • Bioptron Systemet är en världsomspännande patenterad ljusbehandling och medicinteknisk produkt. Den har en särskild optisk enhet som avger ett ljus som liknar den del av det elektromagnetiska spektrum som produceras naturligt av solen men utan UV-strålning.


Bioptron fungerar

 • Bioptron fungera på ett naturligt sätt genom att stödja regenerativt och omfördela kroppens egen kapacitet. Därmed hjälper man kroppen med sin egen självläkande process. När ljusets energi levereras till vävnader, främjas arbetet med kroppens biostimulation (Detta innebär att ljuset stimulerar olika biologiska processer i organismer på ett positivt sätt och som därmed stärker kroppens funktioner).


BIOPTRON LJUSTEKNIK

 • Bioptron Ljusteknik är en medicinsk ljusterapiutrustning med en särskild optisk enhet som avger ljus som påminner om det område av det elektromagnetiska spektrumet som produceras naturligt av solen, men utan UV-strålning.Den unika Bioptron Ljustekniken

 • Ljus måste absorberas för att en biologisk respons ska genereras. Förmågan till ljusabsorbation (optiska egenskaper) skiljer sig åt mellan olika vävnader och celler i kroppen, vilket avgör vilka våglängder av ljus som kommer att absorberas för att en given terapeutisk effekt ska genereras.


Absorberar ljus

 • Varje cell absorberar ljus vid specifika våglängder. Dessutom kan de olika våglängderna påverka olika vävnader och celler i kroppen. Det är därför Bioptron Ljusterapisystem har kombinerat flera basala våglängder i en enhet. I Bioptron-ljus används en kombination av infraröda och synliga våglängder som anses välgörande vid olika typer av problem och skador.

 • Både synligt och infrarött ljus har visat sig ha flera positiva effekter på cellulär nivå. Det finns ingen ensam verkningsmekanism i Bioptronljuset. Bioptron-ljusets biostimulerande effekter är resultatet av synergi mellan olika mekanismer.


Bioptron - En användarvänlig och effektiv behandling

 • Bioptron-tekniken används numera i stor omfattning och har blivit accepterad inom medicinen som en användarvänlig, effektiv, icke-farmakologisk medicinsk metod.


20 år av forskning

 • Under över 20 år av klinisk forskning över hela världen har den visat sig vara till hjälp vid traditionell behandling av akuta och kroniska skador såväl som vid postoperativa skador.


http://www.bioptron.eu/

 • Läser mer om bioptrons ljus

 • Vetenskapliga artiklar

 • Nyheter

 • Vad som händer med utvecklingen


Biostimulering


ad
 • Login