ANAÇ SIĞIR
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 26

ANAÇ SIĞIR ANAÇ MANDA BUZAĞI . ANAÇ KOYUN-KEÇİ DESTEKLEMESİ PowerPoint PPT Presentation


 • 192 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ANAÇ SIĞIR ANAÇ MANDA BUZAĞI . ANAÇ KOYUN-KEÇİ DESTEKLEMESİ HAYGEM Islah ve Geliştirme Daire Başkanlığı. DESTEKLEME MEVZUATI. 2012 Yılı Desteklemeleri Aşağıdaki Mevzuat Doğrultusunda Yapılmaktadır; BAKANLAR KURULU KARARI (KARARNAME)

Download Presentation

ANAÇ SIĞIR ANAÇ MANDA BUZAĞI . ANAÇ KOYUN-KEÇİ DESTEKLEMESİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ana si ir ana manda buza i ana koyun ke desteklemes

 • ANAÇ SIĞIR

 • ANAÇ MANDA

 • BUZAĞI

 • . ANAÇ KOYUN-KEÇİ

 • DESTEKLEMESİ

 • HAYGEM

 • Islah ve Geliştirme

 • Daire Başkanlığı


 • Destekleme mevzuati

  DESTEKLEME MEVZUATI

  2012 Yılı Desteklemeleri Aşağıdaki Mevzuat Doğrultusunda Yapılmaktadır;

  • BAKANLAR KURULU KARARI (KARARNAME)

   07.05.2012 tarihli ve 28285 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

   “2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar”,

   Karar no: 2012/3106

  • TEBLİĞ

   15.06.2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

   “Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği”,

   Tebliğ no: 2012/49

  • OLASI GENEL MÜDÜRLÜK TALİMATLARI


  Ana si ir desteklemes

  ANAÇ SIĞIR DESTEKLEMESİ


  Ana si ir desteklemes1

  ANAÇ SIĞIR DESTEKLEMESİ

  İşletme ve sığırın 31.12.2012 tarihindeki durumu desteklemeye esas olup,

  • Türkvet ve E-Islah’a Kayıtlı,

  • E-Islah’ta Şahıs işletmelerinde geçerli T.C.Kimlik, doğum tarihi ve Baba Adı , Tüzel kişiliklerde geçerli vergi no bulunan,

  • En Az 5 Baş Kültür Irkı veya Kültür Irkı Melezi dişi sığıra sahip,

   ( Kooperatifler ve Süt Üretici Birliği Üyelerinin 5 başın altındaki üyelerinin tamamı Tek İşletme)

  • Ulusal düzeyde üst örgütüne üye bir Hayvancılık örgütüne üye,

   (DSYB, Süt Üreticileri Birliği, 1163’deki Tarımsal Amaçlı Kooperatifler)

  • Hastalıklardan Ari İşletme Desteklemesinden Yararlanmayan,

  • E-Islah’ta başvurusu bulunan

   İşletmelerde…

  • 01.01.2011 ve öncesi bir tarihte doğmuş,

  • Türkvet ve E-Islah’ta kayıtlı ve iki sistemde de 31.12.2012 tarihinde, aynı işletmede ve yaşıyor (canlı) olan,

  • Türkvet ve/veya E-Islah’ta işlemeye geliş tarihi 01.10.2012 öncesi olan,

  • 420 gün ve üzeri yaştayken 01.11.2011 ve 31.12.2012 tarihleri arasında ülkemizde yapılmış ve 15.02.2013 tarihine kadar E-Islaha kaydedilmiş suni tohumlaması veya etçi ırklarda izinli tabi tohumlaması (henüz izinli bir boğa bulunmamaktadır) olan,

  • Kültür ırkı ve kültür ırkı melezi sığırlar,

   Soykütüğü faaliyetlerini yerine getirenlere ve saf etçi ırklara farklı olmak üzere,

   Desteklemeden Faydalandırılır…


  Ana si ir desteklemes2

  ANAÇ SIĞIR DESTEKLEMESİ

  BAŞVURU;

  • Yetiştiriciler örgütlerine dilekçe ile başvurur, (tarih sınırlaması yok)

  • Örgütler, üyeleri adına 2012 Aralık ayı içerisinde topluca başvuruda bulunur. Ek başvuru yapılabilir.

  • Başvurusu olan yetiştirici ve üst örgütlerinin E-Islahta belirtilmesi 15 Ocak 2013 tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerince yapılır. HAYGEM askı sonrası 15 Şubat 2013 tarihine uzatabilir, (uzatma, sadece e-ıslaha girilmesi unutulan veya yanlış yapılan başvurular içindir. Yetiştiricilerin başvuru süresi değil)

   - İl Müdürlüklerince öncelikle E-Islah’a örgütlerin tanımlaması yapılmalı ve Tüm üst örgütlerin vergi numarası sisteme girilmelidir.

   - Tarım Kanunu kapsamında 5 yıl süre ile cezalı olan işletmelerin ve hastalıklardan ari desteklemesi olan yetiştiricilerin başvurusu yapılmayacaktır.

   İCMAL HAZIRLAMA;

  • İcmaller, E-ıslah üzerinden yayınlanır, (takvim tebliğde belirtildiği uygulanır)

   İcmal 1 askı listesi;

   İcmal 2 hak ediş listesidir.

  • Hak ediş listeleri (icmal 2) HAYGEM’e gönderilir.

  • HAYGEM ödemeleri yapar.


  Ana si ir desteklemes3

  ANAÇ SIĞIR DESTEKLEMESİ

  İl / İlçe Müdürlüklerinin Yapacakları İşlemler ve Bazı Hususlar – 1 -

  • Yetiştirici örgütlerine Destekleme ve Başvuru anlatılmalıdır,

  • 1 Aralıktan itibaren başvuruları almaya başlar; örgütler süresi içerisinde ek başvuruda bulunabilir,

  • 31.12.2012 tarihinden sonra başvuru kabul edilmez. Bu konuda Bakanlığa da yazı yazılmamalıdır.

  • Başvurularda eksiklik var ise yazılı olarak örgüte bildirir ve eksikliği süresi içerisinde gidermesi istenir.

  • Başvurular E-Islaha kaydedilir. İşletme ve hayvan işlemleri yapan her bakanlık personeli yetkilidir.

  • Yetiştiricinin şahsi müracaatı kabul edilmeyecektir. Yetiştiricinin örgüte başvurusu olduğu halde örgütün başvuruda bulunmamasından oluşan mağduriyetten örgüt sorumludur.

  • Kooperatifler tek tek değil, üst örgütü aracılığıyla başvuruda bulunur.

  • Sığır mevcudu 31.12.2012 tarihli E-Islah ve Türkvet kayıtlarından alınarak sabitlenecektir. Haksız ödeme oluşacak ise HAYGEM’e 15.02.2012 tarihine kadar yazılı olarak bildirilecektir (faks çekilmeli).

  • Askı işlemleri yapılacak.

  • Ödeme yapılacak üst örgüt bazlı Hakediş icmali HAYGEM’e gönderilecektir.


  Ana si ir desteklemes4

  ANAÇ SIĞIR DESTEKLEMESİ

  İl / İlçe Müdürlüklerinin Yapacakları İşlemler ve Bazı Hususlar -2-

  • Desteklemede 31.12.2012 tarihli TÜRKVET verileri kullanılacak olup yeni bir veri alınmayacaktır. Bu nedenle hatalı diye, 31.12.2012 tarihinden sonra Türkvette yapılan değişiklikler destekleme icmallerinin hazırlanmasında bilinemediğinden destekleme kapsamında işlem yapılmamaktadır.

  • Hayvan Mevcudu 31.12.2012 tarihli E-Islah kayıtları kullanılarak tespit edilecek olup, bu tarihten sonraki hayvan hareketleri ve hayvanın durumu dikkate alınmayacaktır.

  • Yetiştiriciler, işletme hayvan mevcudunu her iki sistemde de 31.12.2012 tarihine kadar güncellemekle yükümlüdür.

  • Her işletmenin desteklemedeki durumunu gösteren “İşletme Destekleme Durum Raporu” ihtiyaç halinde kullanılmalıdır.

  • İthal gelen Anaç sığır Desteklemesi?

   Türkiye’de yapılmış tohumlama kaydı olanlar desteklemeden faydalanır.


  Ana manda desteklemes

  ANAÇ MANDA DESTEKLEMESİ

  • Türkvet’e kayıtlı,Tarım Kanunu kapsamında 5 yıl süre ile cezalı olanlar ile Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunması ve Geliştirilmesi Desteklemesinden Faydalananlar hariç işletmelerde,

  • 01.01.2011 ve öncesi bir tarihte doğmuş,

  • 31.12.2012 tarihinde Türkvette kayıtlı ve yaşıyor olan,

  • Türkvet’te işletmeye geliş tarihi 01.10.2012 tarihinden önce olan,

   Mandalar,

   Desteklemeden Faydalandırılır…

   BAŞVURU;

  • Yetiştiriciler, 2012 Kasım ve Aralık aylarında yazılı olarak şahsen veya Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği aracılığı ile ile başvurur.

   İCMAL HAZIRLAMA;

  • Türkvet kayıtları doğrultusunda başvurusu olan yetiştiriciler için örneği E-Islahtan yayınlanacak olan icmal 1 (askı listesi) hazırlanır,

  • Hak ediş listeleri (icmal 2- örneği –Islahtan yayınlanacak ) Şubat 2013 sonuna kadar HAYGEM’e gönderilir. Listeler aynı zamanda E-Posta ile de gönderilmelidir.

  • HAYGEM ödemeleri yapar.


  Buza i desteklemes

  BUZAĞI DESTEKLEMESİ


  Buza i desteklemes1

  BUZAĞI DESTEKLEMESİ

  Buzağının Doğduğu işletmeye ödeme yapılır,

  • Türkvet ve E-Islah’a Kayıtlı,

  • E-Islah’ta Şahıs işletmelerinde geçerli T.C.Kimlik, doğum tarihi ve Baba Adı , Tüzel kişiliklerde geçerli vergi no bulunan,

  • E-Islah’ta başvurusu bulunan

   İşletmelerde…

  • 2012 yılında doğmuş,

  • E-Islah ve Türkvet’e kayıt edilmiş,

  • Anne ve babanın ırk uyumu bulunan,

  • Dişi buzağılarda Brusella S-19 aşısı yapılmış, ve Türkvete kaydedilmiş,

  • İşletmenin E-Islah’a kayıt tarihinden sonra doğmuş,

  • Doğduğu işletmesi E-Islah’ta belirlenmiş olan,

  • Buzağının oluşumunu sağlayan ve buzağının doğum tarihinden 210- 295 gün öncesi ülkemizde yapılmış olan tohumlama bilgisi (suni tohumlama veya etçi ırklarda izinli tabi tohumlama) E-Islah’ta bulunan,

  • Tek, ikiz veya üçüz doğan,

  • Yerli ırk ve melezi anneden etçi ırk boğaların sperması ile tohumlanması sonucu doğan buzağılar ile Döl Kontrolü Projesi kapsamında testi tamamlanmış boğaların spermasından doğan buzağılara farklı olmak üzere

   her bir buzağı Desteklemeden Faydalandırılır…


  Buza i desteklemes2

  BUZAĞI DESTEKLEMESİ

  BAŞVURU;

  • Yetiştiriciler, Soykütüğüne kayıtlı olanlar DSYB , Önsoykütüğüne kayıtlı olanlar ise şahsen veya üyesi olduğu örgütü aracılığıyla 1 Ekim – 31 Aralık 2012 tarihleri arasında dilekçe ile başvuruda bulunurlar.

  • Başvurusu olan yetiştiricinin E-Islahta belirtilmesi, 15 Ocak 2013 tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerince yapılır. HAYGEM askı sonrası 15 Şubat 2013 tarihine uzatabilir, (uzatma, sadece e-ıslaha girilmesi unutulan veya yanlış yapılan başvurular içindir.

   - Tarım Kanunu kapsamında 5 yıl süre ile cezalı olan işletmelerin başvurusu yapılmayacaktır.

   İCMAL HAZIRLAMA;

  • İcmaller, E-ıslah üzerinden yayınlanır,

  • 2 dönem halinde çalışma yapılacak olup,

   İcmal 1 ve 3 askı listeleri;

   İcmal 2 ve 4 hak ediş listeleridir.

  • Hak ediş listeleri (icmal 2 ve 4) HAYGEM’e gönderilir.

  • HAYGEM ödemeleri yapar.


  Buza i desteklemes3

  BUZAĞI DESTEKLEMESİ

  İl / İlçe Müdürlüklerinin Yapacakları İşlemler

  • Yetiştirici örgütlerine Destekleme ve Başvuru anlatılmalıdır,

  • 1 Ekimden itibaren başvuruları almaya başlar; Örgütler süresi içerisinde ek başvuruda bulunabilir,

  • 31.12.2012 tarihinden sonra başvuru kabul edilmez. Bu konuda Bakanlığa da yazı yazılmamalıdır.

  • Başvurularda eksiklik var ise yazılı olarak örgüte bildirir ve eksikliği gidermesi istenir.

  • Başvurular E-Islaha kaydedilir. İşletme ve hayvan işlemleri yapan her bakanlık personeli yetkilidir.

  • Türkvet’te Brusella S-19 aşısı kaydı bulunmayan dişi buzağılar, desteklemeden faydalandırılmayacaktır. Cinsiyetle ilgili olarak suistimal yapılmaması için E-Islahta, İcmal 2 ve 4’e giren buzağıların cinsiyet değişimine engel konulacaktır.

  • Her işletmenin, desteklemedeki durumunu gösteren “İşletme Destekleme Durum Raporu” ihtiyaç halinde kullanılmalıdır.


  Desteklemelerde bazi temel hususlar

  DESTEKLEMELERDE BAZI TEMEL HUSUSLAR

  • Yetiştiriciler ve örgütleri bu konuda gerekse diğer konularda yoğun ve yaygın bir şekilde bilgilendirilmeli, yerel duyuru imkanları mutlaka kullanılmalı ve çalışmalarla ilgili gerekli tedbirler önceden almalıdır.

  • Yetiştiricinin sorumluluğuna girmeyen konularda, yetiştiricinin mağduriyeti durumunda ilgili tüm kişi ve kuruluşların sorumlu olacağı, ilgililere duyurulmalıdır.

  • Desteklemeler kayıt sistemlerine (E-Islah ve Türkvet) dayandırıldığı için, kayıtlardan sorumlu kişilerin zamanında ve belgeye dayalı olarak çalışmaları, tekrar tekrar ve yazılı olarak da hatırlatılmalıdır.

  • E-Islahtan yayınlanacak olan yönlendirici ve kayıt sistemlerindeki durumu belirten raporlar ve duyurular kullanılarak çalışılmalıdır.

  • Öncelikle il/ilçe müdürlüğü personeli olmak üzere, tüm ilgililerle bilgilendirme ve eğitim toplantıları yapılmalıdır.

  • HAYGEM’le yazışmalar zamanında yapılmalı ve mutlaka faks çekilmelidir.


  Ana koyun ke i desteklemesi

  Anaç Koyun- Keçi Desteklemesi


  Ana koyun ke i desteklemeleri

  Anaç Koyun-Keçi Desteklemeleri

  • En az yirmi beş baş anaç koyun-keçiye sahip,

  • Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliklerine üye,

  • Hayvanları Koyun-Keçi Kayıt Sistemi (KKS) ve Koyun-Keçi Bilgi Sistemi (KKBS) ne kayıtlı (Anaç koyun- keçilerin aynı ırktan olma şartı aranmaz)

  • Anaç koyun-keçiler, 30/11/2012 tarihi itibariyle (1/9/2011 tarihinde ve öncesinde doğmuş dişi) ile en az 15 ay yaşta olan,

  • 30/11/2012 tarihi itibariyle hayvanları KKKS ve KKBS’de aynı işletmede kayıtlı bulunması şartıyla,

   Desteklemeden Faydalandırılır…


  Ana koyun ke i desteklemeleri1

  Anaç Koyun-Keçi Desteklemeleri

  BAŞVURU;

  • Anaç koyun ve keçi desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, üyesi bulunduğu örgüte ekinde, hayvanlarının kulak numaraları listesi bulunan dilekçe ile 1/9/2012 – 15/10/2012 tarihleri arasında başvurur.

  • Damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birlikleri, 16/10/2012 ile 30/11/2012 tarihleri arasında il/ilçe müdürlüklerine üyeleri adına müracaat eder.

  • İSTENECEK BELGELER;

  • Damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerince düzenlenmiş ekinde desteklemeden yararlanmak için müracaat eden üyelerinin isim listesi bulunan dilekçe,

  • CD/DVD’ye kayıtlı birliğe üye yetiştiricilerin başvuruda vermiş oldukları hayvanlarının kulak numarası listesi,

  • Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği üyeliğine kabul belgesi,

   İCMAL HAZIRLAMA;

  • KKBS veri tabanı üzerinden İcmal-1yayınlanır, (takvim tebliğe göre uygulanır)

   İcmal -2 ilçe Müdürlüklerince hazırlanarak onaylanır ve İl Müdürlüğüne gönderilir.

   İlçe Müdürlüklerinden gönderile icmal-2’ler dikkate alınarak İl Müdürlüklerince İcmal -3 hak ediş listesi hazırlanarak onaylanır.

   Hak ediş listeleri (icmal-3) HAYGEM’e gönderilir.

  • HAYGEM ödemeleri yapar.


  Ana koyun ke i desteklemeleri2

  Anaç Koyun-Keçi Desteklemeleri

  İl / İlçe Müdürlüklerinin Yapacakları İşlemler

  • İl/ilçe müdürlükleri, desteklemeler ile ilgili müracaat zamanı ve şartlarını, yerel duyuru imkânları ile yetiştiricilere duyurarak, gerekli tedbirleri alır.

  • Hayvanların, işletmede bulunduğuna ilişkin bilgileri KKKS ve KKBS üzerinden ve kayıtlı oldukları işletmede yerinde kontrol eder.

  • Müracaat listelerinde adı bulunan yetiştiricilerin sahip olduğu hayvanların KKBS üzerinden destekleme kaydının yapılmasını sağlar.

  • İşletme kontrol ve denetimlerini tamamladıktan sonra sistemden aldıkları icmal-1’leri askıya çıkarır, itirazları değerlendirir. İcmal-2, icmal-3 listelerini KKBS’den alarak hazırlar.


  Ana koyun ke i desteklemesinde sorumluluklar

  Anaç Koyun- Keçi Desteklemesinde sorumluluklar;

  • Anaç koyun ve keçilerin ölüm, kesim, satış ile desteklemeye esas kayıtlarının KKKS ve KKBS veri tabanlarına işlenmesi için gerekli bilgilerin bildirilmesinden hayvan sahibi sorumludur.

  • Destekleme ile ilgili kayıtların düzenli olarak işlenmesi, güncellenmesi ve işletmelerdeki tüm koyun-keçiler ile ilgili verilerin KKBS’ye girilmesinden birlikler sorumludur. Birliklerce, KKKS’de kaydedilmemiş işletme ve hayvanlar için KKBS’de hiçbir işlem yapılamaz.

  • Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile onaylayan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur.


  G er yeti tiricilere ait hayvanlar n tespiti ve kontrolleri

  Göçer yetiştiricilere ait hayvanların tespiti ve kontrolleri;

  A) Göçer yetiştiriciler, bulundukları il/ilçe müdürlüklerinden alacakları hayvan sevklerine mahsus yurt içi veteriner sağlık raporu ile gittikleri yerin il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederek desteklemeye esas tespitlerinin yapılmasını sağlarlar.

  B) Anaç koyun-keçiler kayıtlı olduğu il sınırları dışında ise; 30/11/2012 tarihi ile icmal-1 askı tarihleri arasında;

  • Göçer yetiştiricilerin, gittikleri yerlerdeki anaç koyun ve keçilerin tespitini yapan il/ilçe müdürlükleri tespit tutanaklarını ve hayvanların sevk raporlarını kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine gönderir. Hayvan sevklerine dair Veteriner Sağlık Raporu ile nakledilmeyen yetiştiricilerin hayvan tespitleri yapılmaz.


  G er yeti tiricilere ait hayvanlar n tespiti ve kontrolleri devam

  Göçer yetiştiricilere ait hayvanların tespiti ve kontrolleri devamı;

  • Göçer yetiştiricilerin, gittikleri yerlerdeki anaç koyun ve keçilerin tespitini yapan il/ilçe müdürlükleri tespit tutanaklarını ve hayvanların sevk raporlarını kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine gönderir.

  • Hayvan sevklerine dair Veteriner Sağlık Raporu ile nakledilmeyen yetiştiricilerin hayvan tespitleri yapılmaz. Göçer yetiştiricilerin hayvanlarının kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlükleri kendilerine ulaşan tespit tutanaklarını KKKS ve KKBS sistemleri üzerinden kontrol ederek desteklemeyle ilgili iş ve işlemleri yerine getirir.

  • Göçer yetiştiriciler, ikamet ettikleri ildeki il birliği dışındaki birliklere kayıt yaptıramazlar.


  Ana koyun ke i desteklemesi1

  Dilekçe ile

  müracaat

  eder.

  YETİŞTİRİCİ

  BİRLİK

  Yetiştiriciye ait

  bilgileri sisteme

  girer. Üye

  listelerini

  teslim eder.

  İL – İLÇE

  Müdürlüğü

  HAYGEM

  İCMAL 3

  (İl md.)

  İCMAL 2

  İCMAL 1

  Gerekli

  (İl -İlçe Müd.)

  -

  (İl –İlçe Müd.

  -

  i

  kontrolleri

  yapar.

  Anaç Koyun- Keçi Desteklemesi


  Ana koyun ke i desteklemeleri3

  Anaç Koyun-Keçi Desteklemeleri


  Ana koyun ke i desteklemeleri4

  Anaç Koyun-Keçi Desteklemeleri


  Ana koyun ke i desteklemeleri5

  Anaç Koyun-Keçi Desteklemeleri


  Ana si ir ana manda buza i ana koyun ke desteklemes

  Teşekkür Ederim…

  Hayvancılık Genel Müdürlüğü

  Islah ve Geliştirme Daire Başkanlığı


 • Login