JAK PROGRAM VZNIKL ?
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

Lord John Hunt *1910  1998 PowerPoint PPT Presentation


 • 66 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

JAK PROGRAM VZNIKL ?. C. Kurt Hahn *1886  1974. Lord John Hunt *1910  1998. Princ Philip *1921. pedagog a reformátor výchovy, tvůrce konceptu terapie prožitkem spoluzakladatel střední školy v Salem v Německu (1920)

Download Presentation

Lord John Hunt *1910  1998

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


JAK PROGRAM VZNIKL ?

C

Kurt Hahn

*1886 1974

Lord John Hunt

*1910 1998

Princ Philip

*1921


 • pedagog a reformátor výchovy, tvůrce konceptu terapie

 • prožitkem

 • spoluzakladatel střední školy v Salem v Německu (1920)

 • spolu s princem Maxem vonBaden

 • vzniká „kurzschule“: tělesný trénink, expedice, projekt a

 • poskytování pomoci, v Sálemu v roce 1925

 • v roce 1933 je po zatčení gestapem vyhoštěn z Německa

 • do Velké Británie, na přímou intervenci královské rodiny

 • spoluzakládá střední školu ve skotském Gourdonstounu

 • v roce 1934

C

Kurt Hahn

*1886 1974

Lord John Hunt

*1910 1998

Princ Philip

*1921


 • od roku 1936 je v Gourdstounu navržen další plán

 • „kurzschule“ rozšířený o myšlenku otevřenosti (centre of

 • socialservice) pod názvem MorayBadge

 • v letech 1938-40 jsou v experimentálních kurzech

 • testovány základní programové složky „kurzschule“:

 • tělesný trénink, expedice, projekt a poskytování pomoci

 • pro britskou mládež navrhl a zkoušel uplatnit odznak

 • zdatnosti CountyBadgeScheme (1940), který měl

 • zvednout upadající tělesnou zdatnost mládeže

 • po vypuknutí války byly „kurzschule“ nabídnuty pod

 • názvem OutwardBound námořnictvu spojeného

 • království VB (1941)

C

Kurt Hahn

*1886 1974

Lord John Hunt

*1910 1998

Princ Philip

*1921


 • Vévoda z Edinburghu

 • ve 12 letech odchází studovat na jeden

 • rok do školy Sálem v jižním Německu,

 • setkává se s Kurtem Hahnem

 • studuje v Gourdonstounu, kam přichází

 • jeho milovaný učitel Kurt Hahn, plní

 • Moray Badge , ze školy odchází v roce

 • 1939 k Roayl Navy

Princ Philip

* 1921

Lord John Hunt

*1910 1998


 • v roce 1950 inspirováni předválečným

 • úspěchem Moray Badge promýšlí Princ

 • Philip s Kurtem Hahnem jeho

 • znovuobnovení pro britskou mládež

 • v roce 1956 zakládá Princ Philip Cenu

 • vévody z Edinburghu a stává se jejím

 • patronem

 • v červnu 2011 slaví své 90 narozeniny a je

 • stále patronem Programu

Princ Philip

* 1921

Lord John Hunt

*1910 1998


 • Brigádní generál, baron John Hunt britský

 • armádní důstojník, známý jako vůdce úspěšné

 • britské expedice z roku 1953 na nejvyšší horu

 • světa Mount Everest

 • v roce 1956 se stal prvním ředitelem kanceláře

 • Ceny vévody z Edinburghu, kde působil až do

 • roku 1966, kdy byl jmenován čestným správcem

 • Ceny vévody z Edinburghu

Lord John Hunt

*1910 1998


 • V ČR Program funguje od roku 1993 a je koordinován prostřednictvím národní kanceláře.

 • Neformální název Programu je EDIE

 • Od 2009 je nositelem projektu CZ.1.07/1.2.00/08.0170 Učení pro život - posílení profesní úrovně pedagogů výchovných zařízení za účelem rozvoje klíčových kompetencí u dětí s ústavní nebo ochrannou výchovou

 • V současné době je do Programu zapojeno celkem 20 škol a organizací a 12 zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy


 • Podmínky účasti a struktura Programu

 • Programu se může zúčastnit kdokoli ve VĚKOVÉM ROZPĚTÍ od14 do 25 let.

 • Základní strukturu programu tvoří 4 obory:

 • praktické dovednosti (cíl = podnítit rozvoj osobních zájmů a praktických dovedností)

 • rekreační sport (cíl = podpořit zájem o rekreační sport a přinést zlepšení dosahovaných sportovních výkonů)

 • Dobrovolná služba (cíl = naučit se pomáhat lidem)

 • expedice (cíl = povzbudit objevitelského a dobrodružného ducha)

 • Tyto čtyři obory se navzájem doplňují a vytvářejí tak vyvážený program.


  • Program má 3 stupně- bronzový, stříbrný a zlatý

  • Každý stupeň Programu je zakončen oceněním – diplomem, který je slavnostně účastníkovi předán.

  • K získání diplomu musí účastník splnit základní podmínky ve všech čtyřech oborech

  • Hlavní odměnou je však účastníkovi pocit uspokojení z dosažených výsledků


  DOBROVOLNÁ SLUŽBA

  Cílem tohoto oboru je pochopit význam dobrovolné práce ve společnosti, seznámit se s potřebami místní komunity, rozvoj pocitu odpovědnosti za druhé.

   V OBORU SLUŽBA SE DOPORUČUJE TENTO POSTUP:

  1.Úvodní přednáška

  2. Výcvik pro službu

  3. Poskytování služby 

  4. Společenské ocenění

  Velmi důležitá je příprava prostředí a klientů vybraného zařízení, kde je služba realizována.


  • Projekt Učení pro život

  • Cíle projektu:

  • realizovat Program EDIE v ústavních zařízení

  • přinést dětem i pedagogům z ústavních zařízení systematický motivační program s prvky zážitkové pedagogiky


  Dobrovolná služba – pomoc obci


  Dobrovolná služba – rehabilitační ústav


  Dobrovolná služba – čištění řeky


  Dobrovolná služba – pomoc v mateřské školce


  Dobrovolná služba – sobota pro děti s kombinovanými vadami a s poruchami autistického spektra.

  „Bylo úžasné sledovat ty široké úsměvy a bezprostřední radost dětí, které žijí ve svém vlastním světě a jen málokdo z nás do něj dokáže nakouknout a poznat jej. “


  Ocenění na britské ambasádě


  Mirek S., VÚ Kutná Hora


  Filip H., DDŠ Těrlicko


  M.Lukášová, P. Vicha, DDŠ Veselíčko


  Riverside High school


  www.edie.cz/uceniprozivot

  www.intaward.org


 • Login