z klady podnik n
Download
Skip this Video
Download Presentation
ZÁKLADY PODNIKÁNÍ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ - PowerPoint PPT Presentation


 • 235 Views
 • Uploaded on

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková [email protected] europe.com. Literatura. Povinná literatura : SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha: Grada Publishing , 2010. ISBN 978-80-247-3339-5 Doporučená literatura:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ZÁKLADY PODNIKÁNÍ' - korene


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
literatura
Literatura
 • Povinná literatura:

SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha: GradaPublishing, 2010. ISBN 978-80-247-3339-5

 • Doporučená literatura:

VEBER, J. -- SRPOVÁ, J. Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2409-6

Prezentace vychází a vznikla za použití výše uvedené povinné literatury.

2 podnikatel
2. Podnikatel

Definice pojmu v obchodním zákoníku:

 • Fyzická nebo právnická osoba
 • Osoba zapsaná v obchodním rejstříku
 • Osoba, která podniká na základě ŽO
 • Osoba, která podniká na základě jiného než ŽO podle zvláštních právních předpisů
 • Osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsaná do evidence podle zvláštního předpisu
2 podnikatel1
2. Podnikatel

Primární podnikatel – fyzická osoba, vlastník podniku

Rentiér – finanční renta

Sekundární podnikatel – podnik

Podnikatel= hlavní hybatel v podnikání a nositel podnikavosti

2 podnikatel2
2. Podnikatel

Historický vývoj pojmu podnikatel

 • Kořeny termínu - období středověku- „podnikatel“ obsahově vymezen jako zprostředkovatel,
 • 18.stol. - Richard Cantillon – odděluje pojem podnikatel (nese riziko) od pojmu rentiér
 • 19.stol. – Jean Baptiste Say – zisk podnikatele

zisk z kapitálu

 • Podnikatel – osoba plánující, nesoucí riziko, dohlížející, organizující a vlastnící určitý projekt
 • 20.stol. – inovátor (J.A.Schumpeter)
 • Podnikatel = hlavní hybatel, nositel podnikavosti
2 podnikatel3
2. Podnikatel

Podnikatel Zaměstnanecký poměr

Osoba samostatně výdělečně činná osoba v závislé činnosti

Relativní nezávislost Závislost na zaměstnavateli

Podnikavost – spojení umu a příslušné aktivity, která směřuje k naplnění smyslu podnikání (dispozice, potenciál, schopnost, dovednost podnikat)

Rozhodnutí podnikat radikální změna prostředí

2 podnikatel4
2. Podnikatel

Faktory ovlivňující rozhodnutí začít podnikat:

 • Místo podnikání = místo, kde žije
 • Zdraví, zázemí, uspokojení z práce
 • Počet zakladatelů, nároky na kapitál, ručení za závazky podniku, daňové zatížení atd.
 • Ekonomický propočet čistého příjmu z podnikání

Profesní přístup

 • Teoretik
 • Pragmatik
 • Aktivista
 • Osoba reflektující podstatné
2 podnikatel5
2. Podnikatel

Podnikatel versus manažer

Podnikatel (vlastník)

 • Podnikatelská (vlastnická) strategie – představa nových příležitostí, vnímá změny technologií; buduje jednoduché manažerské struktury
 • Nemá výdrž (nadchne se pro další příležitost)
 • Vyhledává příležitosti a odhaluje ohrožení – klade otázku PROČ?

Manažer

 • Jiný pohled na stejnou situaci v podniku
 • Jasně vyčíslitelné a kontrolovatelné zdroje
 • Výdrž zůstat u jedné věci
 • Manažerská strategie – posilování formální moci
 • Odstraňuje neurčitost (optimalizuje účinnost a nákladnost změny) – hledá odpovědi PROTO
2 podnikatel6
2. Podnikatel

Podnikatelská (vlastnická) strategie

 • Optimalizace vlastnického portfolia
 • Vůdce v podniku při ohrožení

Manažerská strategie

 • Strategie manažera podniku, která rozvíjí zadání vlastníka
2 podnikatel7
2. Podnikatel

Předpoklady úspěšného podnikatele

 • Podnikavost
  • Dispozice
   • Schopnosti, vědomosti, dovednosti
  • Osobní vlastnosti
   • Nespecifické, specifické
 • Úspěch motivace
  • Tlak (push)
  • Tah (pull)
3 podnik
3. Podnik

Právní definice (obchodní zákoník):

Soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají k tomuto účelu sloužit.

Obecně:

 • Subjekt, kde dochází k přeměně vstupů na výstupy.
 • Ekonomicky a právně samostatná jednotka, která existuje za účelem podnikání.
3 podnik1
3. Podnik

Všeobecné znaky podniku

 • Kombinace výrobních faktorů
 • Princip hospodárnosti
 • Princip finanční rovnováhy

Specifické znaky podniku

 • Princip soukromého vlastnictví
 • Princip autonomie
 • Princip ziskovosti
3 podnik2
3. Podnik

Malé, střední a velké podniky

 • Omezení malých a středních podniků
  • Negativní spol. vnímání podnikatelů
  • Horší přístup ke kapitálu
  • Vzdělávání v oblasti podnikání
  • Omezení inovační kapacity
  • Administrativní zátěž
 • Důvody zániku malých a středních podniků
  • Podkapitalizace
  • Špatné cash flow
  • Nedostatečné plánování a marketing
  • Snaha vědět o všem a dělat vše sám
  • Nekontrolovaný růst
ad