Mast t s meme lt habi
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

MASTİTİS (MEME İLTİHABI) PowerPoint PPT Presentation


 • 318 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

MASTİTİS (MEME İLTİHABI). PINAR ÖZDEMİR Veteriner Hekim Afyonkarahisar İl Tarım Müdürlüğü. MASTİTİS NEDİR?. Meme içine Bakterilerin girmesi sonucu önce sütü, sonra sütü salgılayan dokuları tahrip etmesine MASTİTİS denir. Memenin İç Yapısı. Süt yapan esas yapı küçük odacıklardır. (alveol)

Download Presentation

MASTİTİS (MEME İLTİHABI)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mast t s meme lt habi

MASTİTİS(MEME İLTİHABI)

PINAR ÖZDEMİR

Veteriner Hekim

Afyonkarahisar İl Tarım Müdürlüğü


Mast t s ned r

MASTİTİS NEDİR?

Meme içine Bakterilerin girmesi sonucu önce sütü, sonra sütü salgılayan dokuları tahrip etmesine MASTİTİS denir.


Memenin yap s

Memenin İç Yapısı

Süt yapan esas yapı küçük odacıklardır. (alveol)

Odacıkların birleşimi ile üzüm salkımı şeklinde yapı oluşur.

1 kg süt yapımı için memeden 400 lt kan geçmektedir. Bu nedenle ineğin bir tek memesine bile antibiyotik uygulansa, tüm sütün kullanılmaması gereklidir.


Mast t s meme lt habi

 • Memenin dışarıya açılan kapısı, meme başı kanalıdır.

 • Meme başının küçük, kısa veya normalden uzun olması sağım başlıklarının memeye iyi tutunamamasına, kaymasına ve sağım sistemine hava girmesine neden olmaktadır.

 • Diğer önemli nokta da meme başı kanalı, sağımdan sonra en az yarım saat süreyle gevşek bir halde kalır. Bu durum da mikroorganizmaların meme içerisine daha kolay girebilmelerine neden olur.


Mast t s meme lt habi

 • Bu süre içerisinde meme başının temiz kalmasına özen gösterilmelidir.

 • Hayvanlar sağıldıktan sonra ayakta tutulması için sağım sonrası yemleme uygulaması mastitis bulaşma riskini azaltacaktır.


Mast t s meme lt habi

Mastitis ikiye ayrılır.

 • AÇIK Mastitis ve

 • GİZLİ Mastitis

 • AÇIK MASTİTİS:

  İneğin kendisinde, memede ve sütte gözle görülebilen değişiklikler vardır.

  İneğin genel durumunda bozukluk;

 • Beden ısısında artış

 • İştahsızlık

 • Solunum ve dolaşım sorunları

 • Depresyon

 • Halsizlik

 • Kilo kaybı

 • Topallık görülmekte ve hatta ineğin ölümü ile sonuçlanabilmektedir.


Mast t s meme lt habi

memede;

 • kızarıklık,

 • şişme,

 • ağrı

  sütte ise;

 • sütün sulanması,

 • koyulaşması,

 • renk değişikliği,

 • Pıhtılı(peynirimsi) olması gibi değişiklikler görülür.


A k mastitis nedeniyle meydana gelen zarar

Açık mastitis nedeniyle meydana gelen zarar

 • Üretimin azalması = %51

  20kg süt yerine 10 kg süt alınır

 • Tedavi süresince sütün dökülmesi = %33

  30kg sütün 10 kg’ nı dökmüş oluruz.

 • Tedavi masrafı, Veteriner hekim giderleri=%16


A ik mast t ste g zle g r leb len bu de kl kler g zl mast t ste g r lmez

AÇIK MASTİTİSTE GÖZLE GÖRÜLEBİLEN BU DEĞİŞİKLİKLER GİZLİ MASTİTİSTE GÖRÜLMEZ.

2.GİZLİ MASTİTİS

 • Meme dokusu,

 • Sütün bileşimini ve

 • Miktarını etkilemekle birlikte

  Bu değişiklikler gözle görülmez.

  Bu nedenle sürüde görülme oranı yüksek olmasına rağmen

  fark edilemez.

 • Gizli mastitisler Veteriner Hekimler tarafından bazı testler yapılarak belirlenir.


Gizli mastitisin olu umunda haz rlay c fakt rler

Gizli Mastitisin Oluşumunda Hazırlayıcı Faktörler

 • Gizli mastitis oluşturan etkenlerin kaynağı (özellikle Staph.aureus) Memesi Hasta olan inek ve sağımcının elleridir.

 • İnekten ineğe meme havluları, sağım makinaları ve memesi hasta olan hayvanın atık sütü ile bulaşır.

 • Ayrıca memelerden sütün tam olarak boşaltılamaması da bu hastalığa ne den olabilir.


Gizli mastitisin s r deki oran

Gizli mastitisin sürüdeki oranı

1 --- 40

Açık Mastitis Gizli Mastitis

 • En fazla ekonomik kayıp gizli mastitiste olmaktadır.

İneğin süt veriminde %10-12 düşme görülür. Üretici bu düşmeyi beslemeden kaynaklandığını düşünerek çözümü burada arar. Oysa bu düşüşün sebebi mastitistir.


Mastitis ge iren bir nek eski s t verimine ula amaz ve m emede kal c hasarlar olu ur

Mastitis Geçiren Bir İnek, Eski Süt Verimine Ulaşamaz ve Memede Kalıcı Hasarlar Oluşur

 • Sadece veteriner hekim ve tedavi giderleri değil !!!!

 • Bundan daha önemlisi

 • süt veriminin azalması ve

 • Hasta memelerin, diğer inekler için enfeksiyon kaynağı olmasıdır.


Mikroorganizmalar n yol a t mastitisten korunmak i in

Mikroorganizmaların yol açtığı mastitisten korunmak için;

 • Sağım hijyeni sağlanmalı

 • Sağım öncesi ve sonrası teat-dipping uygulanmalı

 • Memeler kuru olmalı

 • Sağım makinasının düzgün çalışıp çalışmadığı kontrol edilmeli

 • Kuru dönem tedavisi yapılmalı


Mast t s meme lt habi

Bunun için;

sağım yeri,

sağımcı,

sağım makinası ve

ineğin temiz olması esastır.

Çevreden meme başına mikroorganizmaların bulaşmaması için temizlik çok önemlidir.


Neklerde kuru d nem ve nemi

İneklerde Kuru Dönem ve Önemi

 • İneklerde kuru dönem, sağım döneminin sona ermesinden bir sonraki sağım dönemine kadar geçen süredir (gebeliğin ortalama son iki ayı).

 • İneklerde ortalama 300 günlük bir sağım döneminden sonra, bir sonraki dönem için

 • Memenin dinlenmesi,

 • Dejenere (yıpranmış) hücrelerinin yenilenmesi ve

 • Aynı zamanda laktasyon için enerji ve vitamin depolanması için gerekli olan bir süreçtir.

 • Bu dönem 60 gün olmalıdır.(45-75 gün arası)

 • Ayrıca sütçü ineklerde süt 10 kg’ın altına düşmesi halinde veya ortalama verim %40’ın altına düşmesi halinde kuruya çıkarılmalıdır.


Mast t s meme lt habi

İnekleri kuruya çıkarmak için 3 yöntem önerilir. Bunlar;

 • Aralıklı sağım,

 • Memelerin tam olarak boşaltılmaması ve

 • Aniden sütten çıkarmadır.

Yüksek süt veren ineklerin aniden kuruya çıkarılması mastitis görülme riskini arttırır. Bu nedenle yüksek süt veren inekleri, 2 hafta önceden başlayarak aralıklı sağım yöntemiyle kuruya çıkartmak gerekir. Bu yöntemlere ilaveten ineğin yem ve suyunun da azaltılması yararlı olur.


Mast t s meme lt habi

 • Özellikle vitamin E ve Selenyum yetersizlikleri klinik veya subklinik mastitis oluşumunda, enfeksiyonun şiddetlenmesinde oldukça önemlidir.

Laktasyon döneminde mastitisten korunmak için, gebeliğin son günlerinde bu vitamin ve mineral takviyesini yapmak faydalı olur.


Te ekk r eder m

TEŞEKKÜR EDERİM


 • Login