Slovensk projekty leonardo da vinci zameran na e learning
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 27

Slovenské projekty Leonardo da Vinci zamerané na e-learning PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Slovenské projekty Leonardo da Vinci zamerané na e-learning. Praha, 5. 4. 2004 Pavol Krempaský Narodná agentúra Leonardo da Vinci krempo@saaic.sk, www.saaic.sk. Kľúčové témy pre pilotné projekty na Slovensku (od r. 2002):

Download Presentation

Slovenské projekty Leonardo da Vinci zamerané na e-learning

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Slovensk projekty leonardo da vinci zameran na e learning

Slovenské projekty Leonardo da Vinci zamerané na e-learning

Praha, 5. 4. 2004

Pavol Krempaský

Narodná agentúra Leonardo da Vinci

krempo@saaic.sk, www.saaic.sk


Slovensk projekty leonardo da vinci zameran na e learning

 • Kľúčové témy pre pilotné projekty

  na Slovensku (od r. 2002):

  1. E-learning – využitie informačno-komunikačných technológií v odbornom

  vzdelávaní s cieľom zvyšovať kvalitu výkonu v určitých rezortoch aleboprofesiách.

  2. Zapájanie sociálnych partnerov do odborného vzdelávania.


V voj e projektov na slovensku

Vývoj e-projektov na Slovensku

 • 1998 – CD ROM (iba ako nosič textu)

 • 1999 – CD ROM (interaktívne, multimediálne)

 • 2000 - 1 – on-line kurzy

 • 2002 – vzdelávacie platformy

 • 2003 – „blended“ learning


Slovensk projekty leonardo da vinci zameran na e learning

Príklady projektov


Slovensk projekty leonardo da vinci zameran na e learning

SK/00/B/F/PP – 142203

Satellite Multimedia and Rapid

Transferof Education

MAIN DATA s.r.o., Bratislava

D. Statelov - statelov@maindata.sk

http://smartedu.tv/frame.php

Partneri: B, EL, IT


Slovensk projekty leonardo da vinci zameran na e learning

 • Inovácia

  • - prepojenie satelitného vysielania, internetu a digitálnej televízie

 • Výsledky

  • SMART metodológia (ENG, IT, DE)

  • SMART software (ENG)

  • Manuál (ENG)

 • Dostupnosť výsledkov

  • cenovo dostupné aj pre nesúkromné organizácie

  • hľadajú sa organizácie na testovanie výsledku


Slovensk projekty leonardo da vinci zameran na e learning

SK/01/B/F/PP – 142243

On-line distance learning module in

European agrarian law

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA

UNIVERZITA, Nitra

A. Bandlerová - anna.bandlerova@fem.uniag.sk

http://www.fem.uniag.sk/pl2

Partneri:

CZ (Agrárni komora ČR), UK, DE, EL, NL


Slovensk projekty leonardo da vinci zameran na e learning

 • Inovácia

  • - on-line kurzy pre manažérov

 • Výsledky

  • 6 modulov (Úvod do štúdia európ. poľnohos. práva; Fytosanitárna legislatíva; Veterinárna legislatíva; Životné prostredie; Medzinárodný obchod s poľnohospodárskymi komoditami;Agrárna politika – ENG, DE, NL, SK) (CD ROM, DVD, internet) + Príručka pre užívateľov on-line vzdelávania

 • Dostupnosť výsledkov

 • - plánuje sa predaj (cena za CD ROM cca.1000 SK)


Slovensk projekty leonardo da vinci zameran na e learning

SK/01/B/P/LA - 142248

Interactive Learning of Vocational German

for Forestry Staff

ÚSTAVPREVÝCHOVU A VZDELÁVNIE

PRACOVNÍKOV LESNÉHO A VODNÉHO

HOSPODÁRSTVA SR, Zvolen

D. Sélešova - uvvplvh@isternet.sk

http://home.nextra.sk/zolsr/ilegefos

Partneri: CZ (Menděl. zemědelská a les. Univ,

Brno), DE, FIN


Slovensk projekty leonardo da vinci zameran na e learning

 • Inovácia

  • - mulitmediálny na komunikačné schopnosti orientovaný jazykový CD ROM pre samoštúdium,autentickosť materiálov,TELOS metodológia - vizuálne a intuitívne autorské spracovanie aj pre „netechnikov“

 • Výsledky

  • 6 modulov (výsadba lesa; ochrana lesa;spracovanie drevnej hmoty a jej transport;marketing;spracovanie drevnej hmoty;les – príroda a životný priestor;poľovníctvo) (CD ROM, on-line verzia je identická s CD ROM), kurikulum a príručka pre študujúcich (jazyk – DE)

 • Dostupnosť výsledkov

 • celý kurz 7 500 SK (80 hodín klasicky +20 dištančne)

 • Predaj samostatného CD ROM plánovaný (cca. 1000 Sk)


Slovensk projekty leonardo da vinci zameran na e learning

http://www.linguaplan.de/stz_website/fr_teloslp.htm


Slovensk projekty leonardo da vinci zameran na e learning

SK/98/1/84016/PI/III.1.a/CONT

EN EL MUNDO DE LOS NEGOCIOS

VO SVETE OBCHODU APODNIKANIA

EKONOMICKÁ UNIVERZITA, Bratislava

J. Lenghardtová – leng@euba.sk

http://www.euba.sk/leonardo

Partneri: E, IT


Slovensk projekty leonardo da vinci zameran na e learning

 • Inovácia

  - multimediálny jazykový CD ROM

 • Výsledky

 • Balík A: učebnica (jazyk – Sk, ENG, FR, DE, PT) , CD ROM, audiokazeta, videokazeta (jazyk – E, PT)

 • Balík B: učebnica, CD ROM (jazyk – E, PT)

  Dostupnosť výsledkov

 • Balík A: 1 735 Sk

 • Balík B: 1 035 Sk


Slovensk projekty leonardo da vinci zameran na e learning

ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES FOR ENVIRONMENTAL STUDIES AND INFORMATION TECHNOLODIES TECHNICKÁ UNIVERZITA, Košice

L. Komorová– komorova@tuke.sk

http://www.tuke.sk/ibis/datab/espesit.htm

Partneri: DE, UK


Slovensk projekty leonardo da vinci zameran na e learning

 • Inovácie

  - multimediálny jazykový CD ROM (pdf formát)

 • Výsledky

  - 1 CD ROM – životné prostredie (ENG)

  - 1 CD ROM – informačné technológie (ENG)

  - Učebnice + dištančný kurz (13 týždňov)

 • Dostupnosť výsledkov

  - životné prostredie

  - CD ROM - 500 sk, učebnica - 500 sk

  - Dištančný kurz - 10 000 sk


Slovensk projekty leonardo da vinci zameran na e learning

Warmer

 • Quick Quiz

 • Unit 1 – What is Information Technology?

 • Task 1.2

 • Now read the text and see if your answers were right.

  Comprehension check

 • Task 1.3

 • Read the text again and try to complete the followingtasks. _____

  Modern IT Vocabulary

 • Task 1.4

 • Find the underlined words in the text and try to explain them in more details. You may need to use a dictionary.

  Grammar Review


Slovensk projekty leonardo da vinci zameran na e learning

UK/00/B/F/PP – 29071

SOLT - Supporting On-Line Learning and

Teaching

METODICKÉ CENTRUM, Banská Bystrica

M. Novák – novak@mcbb.sk

http://www.solt.info/project alebo

http://www.solt.info

Partneri:


Slovensk projekty leonardo da vinci zameran na e learning

 • Inovácie

  - prípadové štúdie ako príručka pre kreatívne vytváranie on-line vzdelávacích materiálov (pre podniky) pre učiteľov, trénerov

 • Výsledky

 • CD ROM (ENG, IT, E, DE)

 • sieť v oblasti on-line vzdelávania

 • prieskum štandardov pre on-line vzdelávanie

 • Dostupnosť

  - pre neziskové organizácie zdarma

 • pre ziskové za výrobné (technické) náklady


Slovensk projekty leonardo da vinci zameran na e learning

O niekoľko mesiacov končia projekty (s CZ partnerom):

 • SK/01/B/PP - 142220Modular distance learning for European mobility career counselors, ŠIOV, Bratislava

  L. Gressnerová – ovkp@netax.sk

  http://www.ictinnovationcentrum.nl/eurocarco

 • SK/01/B/P/PP - 142226Regional development by distance learning of SME managersEkonomická univerzita, Bratislava 

  P. Molnár - molnar@dec.euba.sk

  http://redilem.sjf.stuba.sk


Slovensk projekty leonardo da vinci zameran na e learning

O rok končí projekt:

SK/02/B/F/PP - 142256

Efficient e-learning network services

establishment for education without

borders(EEDUSER)

ELFA sro., Košice

F. Jakab – jakab@elfa.sk

http://www.eeduser.sk/index.php


Bud ce aktivity

Budúce aktivity

 • 2003 - Tematický seminár „E – learning a Leonardo da Vinci program“

 • 2003 – október - Konferencia a výstava o možnostiach využívania výsledkov projektov (žiadosť o grant) v spolupráci s českou NA

 • Spolupráca s projektom Infovek (najväčším štátom podporovaným projektom v oblasti e-learningu a informatizácie škôl) – www.infovek.sk

 • E-bulletin národnej agentúry

 • Propagácia – tematická skupina E-learning http://www3.socleoyouth.be/static/en/leonardo/T5/theme5.htm


Slovensk projekty leonardo da vinci zameran na e learning

Ďakujem za pozornosť


 • Login